Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Project med tastaturet og en skærmlæser til at udføre væsentlige grundlæggende opgaver. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at oprette et nyt projekt, tilføje opgaver, tildele ressourcer, udskrive projektet og meget mere.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn Project, og Opret et tomt projekt

Det er nemt at starte et nyt projekt i Project.

 1. Tryk på Windows-tasten. Du hører: "Cortana, i søgefeltet."

 2. Skriv de første par bogstaver af Project, indtil du høre "Project-programmet."

 3. Tryk på Enter for at åbne Project. Det åbnes med en liste over senest åbnede projekter og project-skabeloner. Du hører: "Tomt projekt knappen".

 4. Tryk på mellemrumstasten, hvis du vil oprette et nyt projekt.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

Dit nye projekt åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den mest enkle visning at arbejde i.

 1. Når du åbner et tomt projekt, er fokus i øverste venstre hjørne af diagrammet. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Kolonneoverskriften opgavenavn markeret,", og skriv derefter navnet på den første opgave.

 2. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Kolonneoverskriften ressourcenavne," og derefter skrive navnet på den ressource, som du vil håndtere denne opgave.

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 3. Tryk på Enter for at afslutte tilføjelsen af opgaven. Fokus flyttes til den næste række i kolonnen Ressourcenavne.

 4. Tryk på tasten venstre pil for at tilføje en ny opgave, indtil du høre "Kolonneoverskriften opgavenavn" og derefter skrive navnet.

 5. Føje en ressource til denne opgave, tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Kolonneoverskriften ressourcenavne, markeret," Skriv navnet på ressourcen, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du vil tilføje en ressource, du allerede har brugt i en tidligere række, skal du kun skrive de første par bogstaver af navnet for Project til at foreslå den. Trykke på Enter automatisk fuldfører det foreslåede navn.

 6. Gentag disse trin, indtil du har føjet alle opgaver og tildelt ressourcer til dem.

Planlæg opgaver i visningen Teamplanlægning

Du kan bruge visningen Teamplanlægning til at planlægge de opgaver, du har defineret.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke ressource- eller opgavenavne korrekt i visningen Teamplanlægning, så du skal bruge Oplæser til at planlægge opgaverne.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på P for at skifte til visningen Teamplanlægning. Du hører: "Visningen Teamplanlægning".

 2. Tryk på pil ned for at høre navnet på den første ressource. Du kan bruge piletasterne ned og op til at navigere mellem ressourcerne.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte til de opgaver, der er tildelt den aktuelt valgte ressource. Du hører opgavens navn efterfulgt af "Ikke-planlagt opgave". Hvis ressourcen har flere opgaver tildelt, kan du bruge højre og venstre piletaster til at navigere mellem dem.

 4. Tryk på Skift+F2 for at åbne vinduet Opgaveoplysninger for den aktuelt valgte opgave.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører: "Start, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 6. Tryk på T for at angive i dag som startdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 7. Tryk på Tab, indtil du hører: "Afslut, kan redigeres, rediger," og tryk derefter på Alt+pil ned for at åbne datovælgeren.

 8. Tryk på T for at angive i dag som slutdatoen, eller brug piletasterne til at finde den rigtige dato. Tryk på mellemrumstasten for at bekræfte valget. Oplæser gør opmærksom på den valgte dato.

 9. Tryk på Enter for at afslutte redigeringen af opgaven. Din skærmlæser læser ressourcenavnet, Opgavenavn og de start- og slutdatoer, du lige har valgt.

  Tip!: Hvis du ved et uheld planlægger opgaver, der overlapper hinanden, vil du høre "Overallokeret". Tryk på Skift+F2 igen, og planlæg opgaven igen.

 10. Gentag trinnene herover for alle ikke-planlagte opgaver.

Tip!: Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at vende tilbage til visningen Gantt-diagram.

Gem et projekt

Du kan gemme dit projekt på din egen computer eller på en delt netværksplacering.

Bemærk!: JAWS offentliggør ikke placeringerne for lagring korrekt, så du skal bruge Oplæser til at gemme dit projekt for første gang.

 1. Tryk på Alt + F, A.

 2. Gør et af følgende afhængigt af, hvor du vil gemme projektet:

  • Tryk på N for at synkronisere projektet med SharePoint.

  • Tryk på K til at logge på OneDrive.

  • Tryk på S for at gemme projektet på webstedet OneDrive eller SharePoint.

  • Tryk på C for at gemme projektet på din pc.

 3. Tryk på mellemrumstasten to gange for at bekræfte lagringsplaceringen, tryk derefter på pil ned og pil op for at vælge, hvor nøjagtigt i den valgte placering projektet skal gemmes – f.eks. hvilken mappe på din computer du vil bruge. Tryk på Enter, når du finder den rigtige indstilling.

 4. Skriv det filnavn, du vil bruge.

 5. Tryk på Tab, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter for at gemme filen.

Tip!: Når du har gemt dit projekt én gang, kan du hurtigt gemme ændringer i projektet ved at trykke på Ctrl+S.

Udskriv et projekt

Du skal muligvis udskrive dit projektdiagram for at vise det til en person.

 1. Tryk på Alt + F, P, jeg. Du hører: "Hvilken printer".

 2. Tryk på pil op og ned for at flytte mellem de tilgængelige printere. Når du finder den rigtige indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten for at vælge printeren.

 3. Tryk på Alt + P, P for at udskrive projektet.

Se også

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Tastaturgenveje i Project

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Brug Project Online med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et nyt projekt, tilføje opgaver, tildele ressourcer, udskrive projektet og meget mere. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Project Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Project Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden kan almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) kun bruges i webbrowseren og ikke i Project Online.

I dette emne

Åbn Project Online og oprette et projekt

 1. Gå til portal.office.com eller login.microsoftonline.com i din webbrowser, og log på kontoen Office 365.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om, hvordan du logger på Project Online, skal du referere til at logge på Project Online.

 2. For at åbne appen Project Online, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Project linket", og tryk derefter på Enter. Project åbnes på startsiden.

 3. For at oprette et projekt, på siden Hjem, tryk på fanen tast, indtil du høre "Tabel, oprette eller importere projekter", og tryk derefter på Enter. Siden Opret et nyt projekt åbnes, og du høre: "Virksomhedsprojekt, når du vil mere kontrol over projektet."

 4. Gør et af følgende:

  • For at oprette et Virksomhedsprojekt, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Derefter sammenkæde", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil oprette en Sharepoint-opgaveliste, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre "Sharepoint-opgaveliste, når du vil alle skal kunne oprette og redigere opgaver,", og tryk derefter på Enter. Tryk derefter på tasten Tab, indtil du høre "Næste, link," og derefter trykke på Enter.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om hvert projekt, se oprette et projekt i Project Web App.

 5. Skriv projektnavnet, eller andre oplysninger (hvis det er nødvendigt). For at flytte mellem felter Tryk på TAB eller Skift + Tab. Din skærmlæser læser feltets beskrivelse, når du flytter.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Udfør, link," og derefter trykke på Enter.

Åbne et eksisterende projekt

Åbne en af dine eksisterende projekter i Projektcenter til at redigere den, og, for eksempel tilføje nye opgaver.

 1. Project Online-hjemmesiden, til at åbne Projektcenter, skal du trykke på fanen nøgle, indtil du høre "projekter link," og derefter trykke på Enter.

 2. I Projektcenter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre det projekt, du vil åbne, og tryk derefter på Enter for at vælge. Oplæser læser det projektnavn, efterfulgt af "Åbn i menuen".

 3. Når du har valgt projektet, skal du trykke på Ctrl + F6. Du hører: "Fanen Gennemse."

 4. For at åbne projektet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Åbn, knappen", og tryk derefter på mellemrum. Derefter skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "i browseren til redigering, knappen", og tryk på mellemrumstasten.

  Siden project åbnes.

Tilføj opgaver, og tildel ressourcer

En af de første trin til at administrere et projekt er at tilføje de opgaver, der kommer i dit projekt, der er færdig. Listen over opgaver kan være noget så enkelt som en liste over de ting, der skal gøre, eller det kan være lidt mere involveret, med start- og slutdatoer, relationer med andre opgaver og andre oplysninger, der er tilknyttet en opgave.

Oprette en ny opgave i et Sharepoint-opgaveliste projekt

Tilføje en simpel tjekliste over opgaver i et Sharepoint-opgaveliste projekt.

 1. Åbne projektet til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Project startsiden åbnes, og du høre: "Home" efterfulgt af projektnavnet.

 2. Tryk på tasten Tab på project-hjemmesiden, indtil du høre "Tilføj opgave, link," og derefter trykke på Enter.

 3. Flytter fokus til feltet Opgavenavn, og du høre: "Navn påkrævet opgavefelt." Skriv det ønskede opgavenavn.

 4. For at tilføje en startdato, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Startdato, redigering,", og Skriv datoen.

 5. Tryk på TAB for at tilføje en forfaldsdato, indtil du høre "Forfaldsdato redigering,", og Skriv datoen.

 6. Tryk på TAB, indtil du høre "Tildelt til, redigering," for at tildele opgaven til en ressource, og skriv navnet på den ressource, der skal arbejde på opgaven.

  Denne liste over foreslåede ressourcer vises, mens du skriver. For at vælge et forslag fra listen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre forslag, du vil, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Ressourcenavnet er normalt navnet på en person eller et team, men det kan være alt, hvad du ønsker.

 7. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

  Opgaven er føjet til listen opgaver, og fokus flyttes til project startside.

Oprette en ny opgave i et virksomhedsprojekt

Hvis du har de relevante tilladelser i Project Online, kan du nemt oprette en ny opgave i et virksomhedsprojekt.

 1. Åbn dit Enterprise projekt til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes med en oversigt over alle dine igangværende opgaver, og du høre: "Projekt detaljer, side, tidsplan".

 2. For at oprette en ny opgave skal du angive opgaveoplysningerne i den tomme række i bunden af opgavelisten.

 3. For at tilføje et opgavenavn i en tom række, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, Opgavenavn" Tryk på Enter, og skriv derefter navnet på opgaven.

 4. Tryk på tasten Tab for at angive varigheden af opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, varighed," Tryk på Enter, og skriv derefter varigheden.

 5. Tryk på tasten Tab for at angive startdatoen for opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, start," Tryk på Enter, og skriv derefter startdagen.

 6. Tryk på tasten Tab for at angive slutdatoen for opgaven, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften, Udfør," Tryk på Skriv, og skriv derefter den færdige dag.

 7. For at tildele ressourcer til opgaven, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Markeret, kan redigeres, kolonneoverskriften ressourcenavne," og derefter trykke på Alt + pil ned for at gennemse listen over ressourcer. Tryk på mellemrum for at vælge en ressource. Når du har valgt de ønskede ressourcer, skal du trykke på Enter.

  Bemærk!: Før du tildeler ressourcer, Sørg for, at du har oprettet en gruppe. For at lære at oprette en gruppe i Project Online, skal du henvise til Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project.

 8. For at vælge mellem automatisk eller manuel planlægning af en opgave, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil planlægge opgaven manuelt, skal du trykke på Ctrl + Skift + M.

  • Hvis du vil planlægge automatisk opgaven, skal du trykke på Ctrl + Skift + A.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om automatisk eller manuel planlægning af en opgave i Project Online skal referere til at vælge mellem automatisk eller manuelt planlægning af en opgave

 9. Når du er færdig med at tilføje opgaven, lukke og tjekke projektet ind igen, skal du trykke på Ctrl + F6. Du hører: "Fanen Gennemse." Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Luk", og tryk på Enter. Der åbnes en dialogboks, og du høre "Dialogboksen Luk". Tryk på Enter igen.

  Fokus flyttes til Projektcenter.

Gemme og publicere et projekt

Når du har oprettet et virksomhedsprojekt i Project Online, eller når du har foretaget ændringer i det, skal du udgive projektet. Udgive projektet, bliver de mest aktuelle oplysninger tilgængelig for andre, herunder de gruppemedlemmer, der er tildelt til projektets opgaver. Du kan også gemme dine ændringer uden at udgive dem, så andre kan se.

 1. Åbn dit Enterprise projekt til redigering, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes.

 2. Tryk på Ctrl + S for at gemme, når du har foretaget ændringer til dit projekt. Projektet er gemt, og du høre: "Gem blev fuldført".

 3. Hvis du er klar til at publicere ændringerne, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre: "Fanen Gennemse." Tryk på TAB, indtil du høre "Publicer, knappen," og derefter trykke på Enter. Projektet er blevet publiceret.

Udskrive et projekt

Du skal muligvis udskrive projektplanen fra et virksomhedsprojekt at vise det til en person.

 1. Åbn din virksomhedsprojekt, som beskrevet i åbne et eksisterende projekt. Siden project tidsplan åbnes.

 2. Hvis du vil udskrive projektplanen, skal du trykke på Ctrl + Skift + O. Dialogboksen Udskriv åbnes. Du hører det projektnavn, efterfulgt af "Dialogboksen Udskriv."

 3. For at vælge en indstilling for udskrivning, tryk på Enter, og brug derefter op eller ned piletasterne, indtil du høre den ønskede indstilling. Tryk på Enter for at markere.

 4. For at flytte gennem indstillingerne i dialogboksen skal du trykke på tabulatortasten. For at udvide indstilling menuer, skal du trykke på Alt + pil ned for. Tryk på Enter for at foretage et valg.

 5. Hvis du vil udskrive, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Udskriv", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project

Brug en skærmlæser til at oprette en gruppe i Project

Tastaturgenveje i Project Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Project

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×