Brug en skærmlæser til at læse sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at læse sider i OneNote

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Du kan bruge OneNote 2016 med dit tastetur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at læse OneNote 2016-sider. Med en skærmlæser kan du nemt genkende lister og overskrifter. Du kan også se beskrivelserne af grafik i alternativ tekst (hvis det er tilgængeligt).

Bemærkninger: 

I dette emne

Læs en side i OneNote 2016

Din skærmlæser læser højt gennem en side i OneNote 2016, fortæller om billeder, lister og listeelementer, tabeller og deres indhold, overskrifter og links.

 1. Hvis du vil skifte til fuldskærmstilstand for at lette navigationen, skal du trykke på F11.

 2. Gå til den side, du vil læse, og gør et af følgende:

  • Hvis du ikke hører følgende i Oplæser: "Indholdsblok, redigering", når du åbner notesbogen, skal du trykke på Pil ned, indtil ordene lyder. Tryk derefter på Caps Lock+M. Oplæser begynder at læse løbende fra din aktuelle placering. Alternativt kan du trykke på piletasterne for at flytte til den næste eller forrige linje, f.eks i OneNote 2016-sidetitlen.

  • Med JAWS skal du trykke på Insert + pil ned for at høre hele siden. Alternativt kan du bruge piletasterne til at navigere til læsbare elementer ét efter ét. Hvis du vil ændre læsekommandoerne for JAWS, skal du se Læsekommandoer i JAWS.

 3. Hvis du vil stoppe fortløbende læsning, kan du når som helst trykke på Ctrl eller give en anden kommando.

Læs den alternative tekst til billeder

Hvis din OneNote 2016-side har billeder med tekstalternativer (alternativ tekst) til titler og beskrivelser, læser Oplæser beskrivelsen, når du navigerer til billedet med piletasterne. I kontinuerlig læsetilstand gør Oplæser opmærksom på billedobjektet, men ikke overskriften eller beskrivelsen. JAWS gør kun opmærksom på billedobjektet og overskriften, men læser ikke den alternative tekst.

 1. Navigér til grafikken, og tryk på Skift+F10. Genvejsmenuen åbnes.

 2. I menuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører: "Alternativ tekst". Tryk på Enter. Du hører følgende: "Alternativ tekst, brugerdefineret titel, redigerer,<titeltekst>."

  I JAWS hører du: "Forlader menu, Alternativ tekst <titeltekst>, titel, rediger."

 3. Tryk på pil ned for at gå til beskrivelsen med alternativ tekst. Du hører: "<Beskrivelsestekst>."

  I JAWS hører du: "Beskrivelse, rediger, <beskrivelsestekst>."

 4. Hvis du vil gå ud af vinduet Alternativ tekst, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK". Tryk på Enter.

Brug scanningstilstand

Hvis OneNote 2016 ikke understøtter en kommando i området i fokus, siger Oplæser: "Ikke en tekst, der kan undersøges". I dette tilfælde kan du bruge scanningstilstanden i Oplæser til at navigere og få læst tekst.

Hvis du vil aktivere scanningstilstand, skal du trykke på Caps Lock+mellemrum. Få mere at vide om scanningstilstand under Brug af scanningstilstand.

Justér skærmlæserens detaljeringsniveau

Du kan ændre detaljeringsniveauet, din skærmlæser giver over tekstegenskaberne på en OneNote 2016-side.

I Oplæser kan du vælge mellem seks forskellige niveauer – fra kun at høre teksten til at høre detaljerede oplysninger om formatering. Få mere at vide om detaljeringsniveauer i Oplæser under Læsning af tekst.

Hvis du vil justere detaljeringsindstillingerne for Oplæser, skal du trykke på Caps Lock+A, indtil du hører det ønskede niveau.

Hvis du vil justere detaljeringsindstillingerne for JAWS, skal du trykke på Insert+V. Tryk derefter på pil ned for at gå til indstillingerne for detaljering.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote 2016

Tastaturgenveje i OneNote 2016 til Windows

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at hjælpe dig med at læse sider. Med en skærmlæser kan du nemt genkende lister, links og overskrifter. Du kan også tjekke beskrivelserne af grafikker og vedhæftede filer i alternativ tekst (hvis relevant).

Bemærkninger: 

I dette emne

Læs en side

Din skærmlæser gennemlæser en side i OneNote til Mac højt, præsenterer tekster, billeder med alternativ tekst (hvis det er til rådighed), tabeller og deres indhold, listeelementer, overskrifter og links. Du kan også høre, hvis der er vedhæftede filer på en side og beskrivelserne af alternativ tekst (hvis relevant).

 1. Hvis du vil skifte til fuldskærmstilstand for at lette navigationen, skal du trykke på F6 indtil du hører: "Knappen Fortryd indtastning". Tryk derefter Control+Option+Højre pil eller Venstre piletast, indtil du hører: "Knappen Angiv fuld lærred tilstand", og tryk på Control+Option+ Mellemrum. Sektions- og sideruder er nu skjult.

 2. Naviger til den side, du vil læse som beskrevet i Naviger i en notesbog, og gør et af følgende på siden:

  • For at læse hele siden begyndende fra din aktuelle placering, skal du trykke på Control+Option+A.

  • For at læse den næste linje eller et element, skal du trykke på Control+Option+Pil ned.

  • For at læse den forrige linje eller et element, skal du trykke på Control+Option+Pil op.

  • For at læse det næste ord, skal du trykke på Control+Option+Højre pil.

  • For at læse det forrige ord, skal du trykke på Control+Option+Venstre pil.

   Tip: For at læse alt synligt i vinduet, f.eks, alle elementer og beholdere, skal du trykke på Control+Option+Shift+W.

 3. Hvis du vil stoppe fortløbende læsning, kan du når som helst trykke på Control eller afgive enhver anden kommando.

Justér skærmlæserens orddetaljeringsniveau

Du kan ændre detaljeringsniveauet, din skærmlæser giver under tekstegenskaberne på en OneNote til Mac-side. I VoiceOver kan du vælge mellem tre forskellige niveauer, fra kun at høre teksten, til at høre detaljerede oplysninger om formatering.

Hvis du vil justere VoiceOver orddetaljeringsniveauet, skal du trykke på Control+Option+V. Du hører: "Justere taleorddetaljeringsniveau". Tryk på den Piletast op eller Piletast ned, indtil du hører det orddetaljeringsniveau, du vil vælge. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

For en beskrivelse af indstillingerne for orddetaljeringsniveauer, kan du læse Tilpas VoiceOver.

Se også

Zoom til en side i OneNote 2016 til Mac

Tastaturgenveje i OneNote 2016 til Mac

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge OneNote til iOS med VoiceOver, indbyggede skærmlæser til iOS, til at læse OneNote 2016-sider. Med en skærmlæser kan du også nemt genkende lister og overskrifter. Du kan også se beskrivelserne af grafik i alternativ tekst (hvis det er tilgængeligt).

Bemærkninger: 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in iOS screen reader, VoiceOver. To learn more about using VoiceOver, visit Apple accessibility.

 • This topic assumes that you are using an iPhone. Some navigation and gestures might be different for an iPad.

I dette emne

Læs en side

Din skærmlæser gennemlæser en side i OneNote til iOS højt og præsenterer billeder og links.

 1. Gå til den side, du vil læse. Stryg derefter til højre, indtil du hører "Sidetitlen" efterfulgt af titelteksten.

 2. Stryg nedad med to fingre for at læse hele siden fra titlen og videre.

 3. Tryk på én gang med to fingre for at stoppe med at læse når som helst.

Læs den alternative tekst til billeder

Hvis din OneNote til iOS-side har billeder med alternativ tekst (alt tekst) titler eller beskrivelser, læser VoiceOver titel og beskrivelse og siger "Billede", når du støder på et billede i læsetilstand.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote 2016

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote til Windows 10 med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at hjælpe dig med at læse sider. Med en skærmlæser kan du nemt genkende lister og overskrifter. Du kan også se beskrivelserne af grafik i alternativ tekst (hvis relevant).

Bemærkninger: 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic makes note of the JAWS functionality as well. To learn more about JAWS for Windows, go to JAWS for Windows Quick Start Guide.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

I dette emne

Læs en side

Din skærmlæser læser højt gennem en side i OneNote til Windows 10 og annoncerer billeder, lister og overskrifter.

Bemærk: Hvis du ikke loggede af OneNote til Windows 10 sidste gang, du brugte funktionen, åbnes appen, uden at du bliver bedt om at logge på.

 1. Gå til den side, du vil læse, og gør et af følgende:

  • Hvis du ikke hører følgende i Oplæser: "Indholdsblok, redigering", når du åbner notesbogen, skal du trykke på pil ned, indtil ordene lyder. Tryk derefter på Caps Lock+M. Oplæser begynder at læse løbende fra din aktuelle placering. Alternativt kan du trykke på pil op eller pil ned for at flytte til den næste eller forrige linje.

   Bemærk: Hvis OneNote til Windows 10 ikke understøtter en kommando i området i fokus, siger Oplæser: "Ikke en tekst, der kan undersøges". I dette tilfælde kan du bruge scanningstilstanden i Oplæser til at navigere og få læst tekst. Hvis du vil aktivere scanningstilstand, skal du trykke på Caps Lock+mellemrum.

  • Med JAWS skal du trykke på Insert + pil ned for at høre hele siden. Alternativt kan du bruge piletasterne til at navigere til læsbare elementer ét efter ét. Hvis du vil ændre læsekommandoerne for JAWS, skal du se Læsekommandoer i JAWS.

 2. Hvis du vil stoppe fortløbende læsning, kan du når som helst trykke på Ctrl eller give en anden kommando.

Læs den alternative tekst til billeder

Hvis din OneNote til Windows 10-side har billeder med tekstalternativer (alternativ tekst) til titler og beskrivelser, læser Oplæser titlen og beskrivelsen, når du navigerer til billedet med piletasterne, eller når du bruger løbende læsetilstand.

JAWS læser titel og beskrivelse, når du navigerer til billedet, men springer billeder i fortløbende læsetilstand over.

Justér skærmlæserens detaljeringsniveau

Du kan ændre detaljeringsniveauet, din skærmlæser giver over tekstegenskaberne på en OneNote til Windows 10-side.

I Oplæser kan du vælge mellem seks forskellige niveauer – fra kun at høre teksten til at høre detaljerede oplysninger om formatering. Få mere at vide om detaljeringsniveauer i Oplæser under Læsning af tekst.

Hvis du vil justere detaljeringsindstillingerne for Oplæser, skal du trykke på Caps Lock+A, indtil du hører det ønskede niveau.

Hvis du vil justere detaljeringsindstillingerne for JAWS, skal du trykke på Insert+V. Tryk derefter på pil ned, indtil du hører: "Brugerdetaljering," efterfulgt af det aktuelle niveau, og tryk på mellemrumstasten, indtil du hører det ønskede niveau. Tryk på Enter for at lukke menuen Hurtige indstillinger.

Se også

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Brug en skærmlæser til at udføre basisopgaver i OneNote

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge OneNote Online med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at læse OneNote Online-sider. Med en skærmlæser kan du nemt genkende lister og overskrifter. Du kan også se beskrivelserne af grafik i alternativ tekst (hvis det er tilgængeligt).

Bemærkninger: 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i OneNote Online.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

 • Når du bruger OneNote Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da OneNote Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. F.eks. skal du bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for OneNote Online.

I dette emne

Læs en side

Din skærmlæser læser højt gennem en side i OneNote Online og præsenterer billeder, lister og overskrifter.

 1. Gå til den side, du vil læse. Når du åbner en side, kan du høre navnet på notesbogen, efterfulgt af "Redigeringsområde, rediger, primære landemærker og titel." Dette fortæller dig, at fokus er på titelområdet.

 2. Tryk på Tabulatortasten for at gå til den primære tekst. Oplæser læser den første linje med tekst.

 3. Tryk på Caps Lock+M for at få Oplæser til at begynde at læse løbende fra din aktuelle placering. Alternativt kan du trykke på Piletast op eller Piletast ned, for at flytte til den næste eller forrige linje.

 4. Hvis du vil stoppe fortløbende læsning, kan du når som helst trykke på Ctrl eller give en anden kommando.

Læs den alternative tekst til billeder

Hvis din OneNote Online-side har billeder med alternative tekstbeskrivelser (alternativ tekst), læser Oplæser beskrivelsen og siger "Billede", når du navigerer til billedet med piletasterne, eller når du bruger løbende læsetilstand.

Bemærk: I OneNote 2016 og OneNote til Windows 10 kan du føje to typer af alternativ tekst til et billede: en titel og en beskrivelse. I OneNote Online, er al alternativ tekst du tilføjer altid en beskrivelse. Oplæser læser muligvis ikke alternativteksttitler i OneNote Online.

Læselister og overskrifter

Hvis din OneNote Online-side har opstillinger med punkttegn, tal/bogstaver eller overskrifter, meddeler Oplæser listen eller overskriftsniveau, når du navigerer til et listeelement eller overskrift med piletasterne. Den meddeler også overskrifter, når du bruger fortløbende læsetilstand.

Se også

Zoom ind og ud i noter i OneNote Online

Genvejstaster i OneNote Online

Brug en skærmlæser til at udføre basisopgaver i OneNote

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×