Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug PowerPoint 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje og læse talerens noter i din PowerPoint 2016-præsentation. Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter. Når ruden Noter eller ruden Kommentarer er åben i visningen, kan din skærmlæser læse noterne og kommentarerne.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Ved at tilføje talenoter til din præsentation kan du fortælle en historie til dit publikum, der strækker sig ud over slideindholdet. Du kan også bruge talernoter som private påmindelser om dit slideindhold.

 1. For at få vist ruden Noter i visningen Normal skal du trykke på Alt+W, P, N.

 2. På den slide hvor du vil tilføje talenoter, skal du trykke på F6 indtil du hører: "Slidenoterude eller Slidenoter."

 3. Skriv dine noter

 4. For at forlade ruden Noter skal du trykke på F6.

Læs talerens noter

 1. For at høre om et slide har noter i visningen Normal skal du trykke på F6 og Piletasterne op eller ned, indtil du hører titlen eller nummeret på sliden samt dets placering på slidelisten. Hvis der er talenoter på sliden, hører du: "Indeholder noter".

  Tip!: Fokus starter altid på selve sliden. Hver gang du trykker på F6, flyttes fokus til ruden Kommentarer, statuslinjen, zoomknapperne, båndet, ruden Noter og miniaturebilledet. Tryk på Shift+F6 for at gennemgå områderne i den anden retning.

 2. For at få vist ruden Noter i visningen Normal skal du trykke på Alt+W, P, N.

 3. Tryk på F6, indtil du hører: "Noterudeside" eller "Slidenoter". Tryk derefter på Caps Lock+M for at lytte til noten.

Tilføje en kommentar

Det kan være en god ide at tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks. gennemgår en anden persons arbejde.

Hvis du vil skrive en kommentar til en bestemt del af en tekst eller et objekt, skal du vælge den. For at finde ud af, hvordan du vælger i PowerPoint 2016 ved hjælp af tastaturgenveje, skal du henvise til Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 1. Når du hører et stykke tekst eller et objekt, du vil skrive en kommentar til i visningen Normal, skal du trykke på Alt+R, C. Ruden Kommentarer åbner.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Du kan hurtigt tilføje en ny kommentar i kommentarruden, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Ny kommentar knappen", og tryk derefter på mellemrum. Skriv din nye kommentar.

 4. For at forlade ruden Kommentarer skal du trykke på Esc.

 5. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Læse kommentarer

 1. For at høre om sliden har kommentarer i visningen Normal skal du trykke på F6 og Piletasterne op eller ned, indtil du hører titlen eller nummeret på sliden samt dets placering på slidelisten. Hvis der er kommentarer på sliden, hører du: "Indeholder kommentarer."

 2. For at åbne ruden Kommentarer skal du trykke på Alt+R, P, P. Du hører: "Knappen Ny kommentar."

  Hvis ruden Kommentarer allerede er åben, skal du trykke på F6 eller Shift+F6 indtil du hører: "Knappen Ny kommentar."

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "Næste knappen".

 4. Flytte til og høre den første kommentar, skal du trykke på mellemrumstasten. Hvis du vil flytte til og høre kommentarer og svar på denne kommentar, skal du trykke på tabulatortasten.

 5. Hvis der er flere kommentarer på én slide, skal du trykke på Piletasten ned for at gå til næste kommentar eller kommentartråd.

 6. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Bruge tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint 2016 til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at tilføje og læse talerens noter og kommentarer i din præsentation.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Tøj talerens noter til din præsentation for at knytte en historie til dit slideindhold. Du kan også bruge talerens noter som egne påmindelser om slideindhold. Hvis du blot vil tilføje korte noter, kan dette gøres under Normal visning. Ønsker du at skrive flere noter pr. slide, skal du gå til Noter.

Tilføj talerens noter i Normal visning

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på F6, indtil du hører: " Noterude, layoutområde."

 2. Skriv talerens noter til din slide. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at gå ud af Notesrude.

Føj talerens noter til Noter

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på Kommando+3 i Normal visning. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. Tryk på tasten Tab på notesiden, indtil du høre: "Rediger tekst, du er i øjeblikket på et tekstområde." Skriv talerens noter.

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Alt+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter

Du kan lytte til noterne på dit headset og derefter videreformidle dem mundtligt til dit publikum, eller lade skærmlæseren oplæse noterne. Du kan lytte til talerens noter i Normal visning eller Noter, når du opretter eller redigerer præsentationen. Når du præsenterer et slideshow, kan du bruge Præsentationsvisning.

Læs talerens noter i Normal visning

 1. På sliden skal du trykke på F6, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 2. I ruden Noter skal du trykke på Control+Command+Højre piletast. Du hører: "Rediger tekst, indsætningspunkt i starten af teksten, <teksten i talernoterne>."

 3. Du går væk fra Noteruden ved at trykke på F6.

Læs talerens noter på en Noter-side

 1. På en slide skal du trykke på Kommando+3. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. Tryk på tasten Tab på notesiden, indtil du høre: "Rediger tekst, < på noteteksten >."

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Option+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. Vil du skifte over til Præsentationsvisning, skal du trykke på Option+Return i Normal visning. Du hører: "Præsentationsvisning."

 2. I Præsentationsvisning skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 3. Vil du læse dine noter, skal du i Noter trykke på Ctrl+Option+Skift+pil ned. Du hører: "I rediger tekst, <notetekst>." Vil du stoppe med at læse, skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt.

Tilføj kommentarer

Du kan tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks arbejder sammen med andre på en præsentation, eller du gennemgår en andens arbejde.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje kommentarer, skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Tryk på Gennemse, markeret, fane."

 2. Tryk på tasten Tab under fanen Gennemse, indtil du høre: "Ny kommentar knappen." Tryk på CTRL + ALT + mellemrum. Du hører: "Rediger tekst, du er i øjeblikket på et tekstområde." Fokus flyttes til kommentarruden i margenen.

 3. Skriv din kommentar. Når du er færdig, og du ønsker at gå væk fra kommentarruden, skal du trykke på F6, indtil du hører det element, du vil markere.

Læse kommentarer

Du kan bruge din skærmlæser til at lytte til andres kommentarer og kontrollere, hvem der har kommenteret på din præsentation og hvornår.

 1. I Normal visning skal du på et slide trykke på F6, indtil du hører den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Fanen Gennemse."

 2. Tryk på tasten Tab under fanen Gennemse, indtil du høre: "Vis kommentarer menuknap."

 3. Udvid menulisten Vis kommentarer ved at trykke på Ctrl+Option+SKIFT+M.

 4. På menulisten skal du trykke på Piletast op eller ned, indtil du hører enten "Markering, Kommentarrude" eller "Kommentarrude." Tryk på Esc, og fortsæt til næste trin, hvis du hører "Markering, Kommentarrude". Hvis du hører "Kommentarrude", skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. På en slide skal du trykke på F6, indtil du hører: "Fanen Kommentarer, du er på en fane i en opgaverude."

 6. Tryk på tasten Tab under fanen kommentarer, indtil du høre: "Kommentere tråd". Fokus er nu på den første kommentar af kæden. Hvis du vil læse kommentaren, skal du trykke på tabulatortasten. Din skærmlæser læser den tid, når kommentaren blev tilføjet, og der er skrevet.

  Tryk på Option+Ctrl+Skift+pil op for at gå til den næste kommentartråd. Du hører: "Forlad kommentartråd." Tryk på pil op eller ned, indtil du hører:

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint 2016 til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til iOS, til at tilføje og læse talerens noter i din præsentation.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Læs talerens noter

Når du åbner en præsentation i PowerPoint, åbnes den i visningen Normal hvor VoiceOver kan læse talenoter.

 1. For at finde ud af om et slide har talenoter, skal du stryge til højre, indtil du når til ruden med miniatureslides. Når du når til miniatureruden, og sliden indeholder talernoter meddeler VoiceOver eksempelvis: "Slide 1 ud af 8, <titlen på sliden>, indeholder noter."

 2. For at åbne tekstfeltet i Noter skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Noter". Dobbelttryk på skærmen.

 3. Tekstfeltet Noter åbnes. For at læse noterne skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, <talenoter for sliden>."

 4. Du forlader feltet Noter ved at stryge til venstre, indtil du hører "Luk, knap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talernoter som private påmindelser, om hvad du skal sige, når du præsenterer dine slides til publikum.

 1. På den slide hvor du vil tilføje talenoter, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Noter, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Tekstfeltet Noter åbnes.

  Bemærk!: Hvis du hører "Noter" i stedet for "Knappen Noter", betyder det at tekstfeltet Noter allerede er åbnet i PowerPoint.

 2. For at gå til tekstfeltet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt."

 3. For at begynde at tilføje noter skal du dobbelttrykke på skærmen og skrive dine noter ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. For at lukke tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjul tastatur." Dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser som JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at tilføje og læse talerens noter eller kommentarer i en præsentation. Du kan føje påmindelser eller talepunkter for præsentationsværten med talerens noter. Med kommentarer, kan du give dine kolleger feedback om deres præsentationer.

Når noteruden eller kommentarruden er åben i visningen, kan din skærmlæser læse noter og kommentarer.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du se Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføje talerens noter

Du kan redigere præsentationer kun i visningen redigering. Finde en vejledning, gå for at åbne en præsentation.

 1. Tryk på Ctrl + F6 i PowerPoint Online, indtil du høre "Slide note, primære landmærker." Hvis du ikke kan høre "Slide note primære landmærker" Tryk på Alt + Windows-tasten, W, P, N for at åbne noteruden.

 2. Skriv talerens noter til det aktuelle dias.

Læs talerens noter

 1. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre den aktuelle diasnummeret og overskrift. Tryk på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre antallet af diasset ønskede. Hvis diasset har noter, du høre: "Indeholder noter".

 2. Tryk på Ctrl + F6 med ruden noter åben, indtil du høre: "Slide note, primære landmærker."

 3. Tryk på Caps Lock + M. Din skærmlæser læser noten.

 4. Tryk på Ctrl for at stoppe fortløbende aflæsningen.

Tilføj kommentarer

Du kan redigere præsentationer kun i visningen redigering. Finde en vejledning, gå for at åbne en præsentation.

 1. Tryk på Ctrl + F6 i PowerPoint Online, indtil du høre "Indsæt kommentar knappen". Hvis du ikke kan høre "Indsæt kommentar knappen", skal du trykke på Alt + Windows-tasten, W, S, P, P for at åbne kommentarruden.

 2. Tryk på Enter. Du hører: "Ny, redigering."

 3. Skriv din kommentar til det aktuelle dias, og tryk derefter på Enter.

Læse kommentarer

 1. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre den aktuelle diasnummeret og overskrift. Tryk på op eller PIL-tasten nede, indtil du høre antallet af diasset ønskede. Hvis diasset indeholder kommentarer, du høre: "Indeholder kommentarer."

 2. Tryk på Ctrl + F6 med kommentarruden er åben, indtil du høre "Indsætte kommentar, knappen".

 3. Tryk på tabulatortasten for at flytte til den første kommentar. Din skærmlæser læser på kommentar. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem og lytte til kommentarerne.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×