Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du lærer hvordan til hurtigt at centrere tekst, justere det på den højre eller venstre margen eller justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige. Du kan også Lær at justere en side lodret.

Hvordan justering er beskrevet i Word dokumenter kan variere, afhængigt af skærmlæseren. Du skal muligvis justere indstillingerne oplysningerne på din skærmlæser. Hvis du vil høre en beskrivelse af din tekstjustering i JAWS, skal du trykke på Insert + F. Tryk på Oplæser tast + 0 i Oplæser. Yderligere oplysninger finder du din skærmlæser dokumentationen.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Venstrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + L.

Højrejuster tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + R.

Centrere tekst

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + E.

Juster tekst

Bemærk!: Tekst med lige margener kan være svært at læse for personer, der har et handicap i læseruden, som ordblindhed. Til at gøre dit dokument som handicapvenlige som muligt, vælger en anden justering typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl+J.

Justere en side lodret

Du kan justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til øverste og nederste margenerne.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted på den tekst, du vil justere lodret.

 2. For at åbne dialogboksen Sideopsætning skal du trykke på Alt + P, S, P.

 3. Tryk på Shift + Tab, indtil du høre den aktuelt markerede fane, for eksempel, "Markeret, under fanen margener."

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre: "Markeret, under fanen Layout."

 5. Tryk på Alt + V. Fokus flyttes til listen over indstillinger for Lodret justering.

 6. Tryk på pil ned, indtil du høre den indstilling, du vil, og tryk på Enter.

 7. Hvis du vil anvende den lodrette justering til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, L.

 3. I området Indrykning i feltet Venstre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt+P, og tryk derefter på I, R.

 3. I området Indrykning i feltet Højre skal du skrive et tal i cm eller bruge piletasterne til at vælge i intervaller af 0,1 cm.

  Bemærk!: Hvis du vil angive andre enheder end cm, kan du skrive et tal efterfulgt af måleenheden, f.eks. 12 pkt. for 12 punkter, 1 tomme for 1 tomme eller 15 px for 15 pixel.

 4. Tryk på Enter for at anvende dine ændringer.

Juster tekst med Fortæl mig det

Hvis du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have mere at vide om flere valgmuligheder, kan du prøve at bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Tryk på Alt+Q for at gå til boksen Fortæl mig, hvad du vil.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til opgaven, og tryk derefter på pil ned for at vælge mellem søgeresultaterne. Skriv for eksempel justere tekst til relaterede handlinger som knappen Højrejusteret. Visse resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Tryk på Enter for at vælge en funktion.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med dit tastatur og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at ændre tekstjustering. Word til Mac justerer tekst vandret i venstre margen typisk og bevarer ujævn højre margen. Du kan centrere tekst, Juster til højre eller venstre margen, eller du kan justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige. Du kan også justere en side lodret.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justeringen bestemmer udseendet og retningen på kanterne i afsnittets tekst: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller justeret. Du kan hurtigt formatere afsnit i dit dokument, til den ønskede justering.

 1. Vælg de afsnit, som du vil centrere i dit dokument.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand

 3. For at navigere til menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Tryk på Control+Option+Shift+M, for at udvide menuen. For at gå til en indstilling i menuen Justering, skal du trykke på Control+Option+Piletast op eller ned. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

  Advarsel!: Tekst med lige margener kan være svært at læse for personer, der har et handicap i læseruden, som ordblindhed. Vælg en anden justering typografi for at gøre dit dokument som tilgængeligt som muligt.

 4. For at vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på ENTER.

Justere en side lodret

Du kan justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside. Lodret justering placerer den markerede tekst i forhold til øverste og nederste margenerne.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted på den tekst, du vil justere lodret.

 2. Tryk på CTRL + ALT + M. Fokus flyttes til Apple menulinje. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Format", og tryk derefter på mellemrum.

 3. Tryk på CTRL + Alternativ + pil ned for, indtil du høre "Dokument", og tryk derefter på mellemrum. Du hører: "Margener, fanen."

 4. Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil for én gang. Du hører: "Under fanen Layout." Tryk på mellemrum for at markere.

 5. Tryk på TAB, indtil du høre: "Lodret justering." Der er fokus på menuen lodret justering.

 6. Tryk på pil ned, indtil du høre den indstilling, du ønsker, og tryk derefter på mellemrum for at markere.

 7. Hvis du vil anvende den lodrette justering i dokumentet, skal du trykke på ENTER.

Tilpas afsnitsindrykning

Hvis du vil indrykke teksten efter et bestemt tal, kan du tilføje indrykning fra venstre eller højre margenerne på siden.

 1. Vælg de afsnit, som du vil indrykke i dit dokument.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbner.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil for at tilføje en indrykning til venstre, indtil du høre: "før"tekst.

  • Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil for at tilføje en indrykning til højre, indtil du høre: "efter"tekst.

  Skriv et tal i centimeter, for at angive størrelsen på indrykningen eller brug piletasterne op eller ned, til at justere indrykning i intervaller af 1/10 centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på ENTER.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med dit tastatur og TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre tekstjustering. Word til iOS justerer tekst vandret i venstre margen typisk og bevarer ujævn højre margen. Du kan centrere tekst, Juster til højre eller venstre margen, eller du kan justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, kan du skifte til den komplette pc-version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justering bestemmer udseendet af og retningen af kanterne i afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller begrundet tekst. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dit dokument for at bruge den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Hvis det er nødvendigt at lukke tastaturet og gå til båndet, stryg mod venstre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen hjem."

 3. Gør et af følgende i fanen Startside:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Juster venstre og knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten til højre, stryg til højre, indtil du høre "Juster højre og knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du høre "centrere tekst, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge højre, indtil du høre "lige margener tekst, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

   Bemærk!: Den aktuelt markerede justering er offentliggjort som "Markeret < justering > knappen".

   Bemærk!: Tekst med lige margener kan være svært at læse for personer, der har et handicap i læseruden, som ordblindhed. Vælg en anden justering typografi for at gøre dit dokument som tilgængeligt som muligt.

 4. Stryg til venstre for at lukke båndet og skifte til tastaturet, indtil du høre "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil VoiceOver læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til venstre, skal du stryge højre, indtil du høre "Formindsk indrykning position, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge højre, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykningen føjet til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med dit tastatur og TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre tekstjustering. Word til Android justerer tekst vandret i venstre margen typisk og bevarer ujævn højre margen. Du kan centrere tekst, Juster til højre eller venstre margen, eller du kan justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige.  Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, kan du skifte til den komplette pc-version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Juster tekst mod venstre eller højre, centrér tekst eller juster tekst

Justering bestemmer udseendet af og retningen af kanterne i afsnittet: venstrejusteret, højrejusteret, centreret eller begrundet tekst. Du kan hurtigt formatere afsnittene i dit dokument for at bruge den ønskede justering.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre justeringen. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Hvis det er nødvendigt, for at lukke tastaturet og gå til fanen Startside stryg højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Under fanen Startside åbnes, og du høre: "Under fanen i menuen hjem er markeret."

 3. Gør et af følgende i fanen Startside:

  • Justere teksten til den venstre og stryg til højre, indtil du høre "Juster venstre og Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Justere teksten til den højre og stryg til højre, indtil du høre "Juster højre og Skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at centrere teksten, skal du stryge til højre, indtil du høre "Center, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil justere teksten, skal du stryge højre, indtil du høre "Lige margener, Skift," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Bemærk!: Den aktuelt markerede justering er offentliggjort som "Markeret < justering > skal skifte."

  Bemærk!: Tekst med lige margener kan være svært at læse for personer, der har et handicap i læseruden, som ordblindhed. Vælg en anden justering typografi for at gøre dit dokument som tilgængeligt som muligt.

 4. For at lukke båndet og skifte til tastaturet, stryg til højre, indtil du høre "Markeret, flere indstillinger, Skift,", og Dobbelttryk på skærmen.

Tilpas afsnitsindrykning

Du kan tilføje indrykning fra venstre eller højre margen på siden.

 1. Mens du redigerer dokumentet, skal du trække fingeren omkring skriveområdet, du, indtil TalkBack læser en linje i afsnittet, hvor du vil ændre indrykning. Dobbelttryk på skærmen for at flytte markøren der.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til venstre, skal du stryge højre, indtil du høre "Formindsk indrykning, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en indrykning til højre, skal du stryge højre, indtil du høre "forøge indrykning, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Når du vælge en indstilling, er indrykningen føjet til afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre tekstjustering i dine dokumenter. Vandret centrere tekst eller justere det på den højre eller venstre margen, eller justere tekst for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, kan du skifte til den komplette pc-version af Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, stryg til højre, indtil du høre "Fra venstre knappen Juster", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Justere teksten til højre, stryg til højre, indtil du høre "Fra, Juster højre knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Centrere tekst, stryg til højre, indtil du høre "Fra, midterste knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Juster tekst

Bemærk!: Tekst med lige margener kan være meget svært at læse for personer med handicap læse som ordblindhed. Til at gøre dit dokument som handicapvenlige som muligt, vælger en anden justering typografi.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg mod højre, indtil du høre "Fra venstre margen, knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen til at justere afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Online med tastaturet og en skærmlæser til at ændre vandret tekstjustering i dine dokumenter. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du lærer hvordan til hurtigt at centrere tekst, justere det på den højre eller venstre margen eller justere den for at justere afstanden mellem ord i et afsnit, så de venstre og højre kant er lige. Hvis du vil justere en side lodret, for eksempel for at oprette en forside, kan du skifte til den komplette pc-version af Word.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Ændre tekstjustering

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, et dokument eller en tabel, du vil justere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, skal du trykke på Ctrl + L.

  • Tryk på Ctrl + R for at Højrejuster tekst.

  • For at centrere teksten, skal du trykke på Ctrl + E.

Juster tekst

Bemærk!: Justeret tekst kan være meget vanskelig, at læse for personer med læsehandicap, f.eks. ordblindhed. Gør dit dokument så tilgængeligt som muligt, ved at vælge en anden justeringsmulighed.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Ctrl + J for at justere teksten, så de venstre og højre kant er lige.

Tilpas afsnitsjustering

Hvis du vil justere teksten på et bestemt sted, kan du hurtigt indrykke afsnit fra venstre eller højre margen på siden.

Indrykning fra venstre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, L. Fokus flyttes til boksen venstre i området indrykning.

 3. Skriv et tal i tommer og tryk på Enter, eller brug pil op og pil ned til at ændre indrykning i Ryk af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykning i centimeter, skal du skrive et tal, efterfulgt af "cm".

Indrykning fra højre margen

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil indrykke.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, I, R. Fokus ændres til det højre felt i området indrykning.

 3. Skriv et tal i tommer og tryk på Enter, eller brug pil op og pil ned til at ændre indrykning i Ryk af 1/10 tomme.

  Bemærk!: Hvis du vil angive indrykning i centimeter, skal du skrive et tal, efterfulgt af "cm".

Juster tekst med Fortæl mig det

Når du ikke kender tastaturgenvejen eller vil have oplysninger om flere indstillinger, kan du prøve at bruge feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, du vil justere.

 2. Tryk på Alt + Windows-tasten for at flytte til feltet Fortæl mig, hvad du vil gøre, og tryk derefter på Q.

 3. Skriv et nøgleord eller udtryk, der er relateret til opgaven, og tryk derefter på pil ned for at gennemse søgeresultater. Skriv eksempelvis "justere tekst" til relaterede handlinger som knappen Højrejusteret. Visse resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Vælg mellem søgeresultaterne med op og pil ned, og vælg en indstilling ved at trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×