Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere tekst i Word

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Når du åbner Word, er fokus på skabelonen for et nyt, tomt dokument. Tryk på Enter for at oprette dokumentet. Du hører: "<Standardnavnet for dokumentet>, redigering."

  Der er fokus på området redigering i dokumentets brødtekst i Udskriftslayout.

 2. Tryk på Enter for at afslutte en linje eller et afsnit og begynde på et nyt.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+S. Du hører: "Valgt, fanen Gem som".

 4. Hvis du vil vælge lagringsplaceringen, skal du trykke på tabulatortasten og derefter på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede placering.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Angiv filnavn her", og skriv det ønskede navn.

 6. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i Udskriftslayout, skal du trykke på Alt+F, O.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over filplaceringer, f.eks. OneDrive eller din computer.

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede placering, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede fil. Hvis dokumentet er i en mappe i den valgte placering, skal du trykke på Enter for at åbne mappen.

 4. Tryk på Enter for at åbne dokumentet. Du hører: "<dokumentnavn>, Redigering." Der er fokus på området redigering i dokumentets brødtekst.

 5. Tryk på piletasterne, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere. Derefter skal du trykke på og holde Skift-tasten nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  • Hvis du vil anvende typografien Normal, skal du trykke på Ctrl+Shift+N.

  Tip!: Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+H, L. Tryk på tasten Tab, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, F, F. Du hører: "Skrifttype, <den aktuelle skrifttype>."

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: For at hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+[ (venstreparentes) for at gøre teksten 1 punkt større.

  • Tryk på Ctrl+] (højreparentes) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+> (større end-tegnet).

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+< (mindre end-tegnet).

  • Hvis du vil vælge en bestemt størrelse, skal du trykke på Alt+H, F, S. Du hører den aktuelle skriftstørrelse. Skriv den ønskede punktstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber på én gang

Du kan gennemse egenskaberne for skrifttypen og ændre flere på én gang i dialogboksen Skrifttype.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. For at åbne dialogboksen Skrifttype, skal du trykke på Alt+H, F, N.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til og ændre:

   • Skrifttype, tryk på Alt+F og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype.

   • Typografi, tryk på Alt+Y og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede typografi.

   • Skriftstørrelse, tryk på Alt+S og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede størrelse.

   • Skriftfarve, tryk på Alt+C. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede farve for skrifttypen, og tryk derefter på Enter.

   • Typografi på understregning, tryk på Alt+U. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede understregning, og tryk derefter på Enter.

   • Farve på understregning, tryk på Alt+I. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede farve på understregningen, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil gå til og vælge:

   • Gennemstregning, tryk på Alt+K.

   • Dobbelt gennemstregning, tryk på Alt+L.

   • Hævet skrift, tryk på Alt+P.

   • Sænket skrift, tryk på Alt+B.

   • Kapitæler, tryk på Alt+M.

   • Alle kapitæler, tryk på Alt+A.

   • Skjult, tryk på Alt+H.

   • Angiv som standard, tryk på Alt+D og derefter på Enter.

   • Teksteffekter, tryk på Alt+E og derefter på Enter.

   • Fanen Avanceret, tryk på Alt+V.

   • Fanen Skrifttype, tryk på Alt+N.

 4. Gem ændringerne ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

  Hvis du vil afslutte dialogboksen Skrifttype uden at anvende ændringerne, skal du trykke på Esc.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk på Alt+G, T, F i dokumentet.

 2. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil høre en beskrivelse af de skrifttyper, som temaet anvender, skal du trykke på Caps Lock+0. I JAWS skal du trykke på Ins+F.

Se også

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i Mac OS, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Når du åbner Word 2016 for Mac, er der fokus på skabelonen for et nyt, tomt dokument. Tryk på Enter, for at oprette dokumentet.

  Du kan høre en bekræftelse af, at du har oprettet et nyt dokument. Når det nye dokument åbnes, flyttes fokus til det. Udskriftslayoutvisning er valgt som standard.

 2. Tryk på Enter for at afslutte en linje eller et afsnit og begynde på et nyt.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Command+S. Skriv det filnavn, du vil bruge og tryk derefter på Enter for at gemme dokumentet.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument, skal du trykke på Command+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple." Tryk på Højre piletast, indtil du hører: "Fil."

 2. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen Filer, og tryk derefter på Command+O for at Åbne. Dette åbner listen over filplaceringer f.eks. OneDrive og din pc. Menuen starter på det sted, hvor du senest har gemt en fil.

 3. Tryk på piletasten Ned for at gennemse placeringer, eller tryk på tabulatortasten to gange for at gå til listen over filer på den nuværende placering.

 4. Når du går til listen over filer, læser VoiceOver navnet på den første fil i placeringen. Tryk på Control+Option+Piletast ned pil, for at gennemse listen. For at åbne den aktuelt valgte fil, skal du trykke på Enter.

  Når filen åbnes, meddeler VoiceOver filnavnet. Fokus er nu på tekstområdet i dokumentet.

 5. Placer markøren på det sted, hvor du vil tilføje den nye tekst, og begynd at skrive.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på Command+S, for at gemme ændringerne.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst, der skal ændres til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • For at anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Command+Option+1.

  • For at anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Command+Option+2.

  • For at anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Command+Option+3.

  • For at anvende typografien Normal, skal du trykke på Command+Shift+N.

VoiceOver meddeler skriftstørrelse og farve for den valgte overskriftstypografi, når du markerer tekst, og trykker på Command+Option+T.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Control+F. Du hører: "Fed skrift".

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Control+K. Du hører: "Kursiv."

  • Hvis du vil anvende understreget formatering, skal du trykke på Control+U. Du hører: "Understreget."

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. For at åbne kombinationsfeltet Skrifttype skal du trykke på tabulatortasten. Bliv ved med at trykke, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skrifttype, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned, for at gennemse skrifttyperne. For at anvende den aktuelt valgte skrifttype, skal du trykke på Enter.

  Tip!: For at hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 3. For at åbne kombinationsfeltet Skrifttype skal du trykke på tabulatortasten. Bliv ved med at trykke, indtil du hører størrelsen på den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skriftstørrelse, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned, for at gennemse skriftstørrelserne. For at anvende den aktuelt valgte skriftstørrelse, skal du trykke på Enter.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 2. For at åbne kombinationsfeltet Skrifttype skal du trykke på tabulatortasten. Bliv ved med at trykke, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skrifttype, kolon, kombinationsfelt." Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på T. Du hører: "Temaskrifttyper."

 4. Brug Piletasten Ned, til at gennemse listen over temaskrifttyper. For at anvende den aktuelt valgte temaskrifttype, skal du trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Brug tastaturgenveje i Word til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Hjælp til handicappede i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Åbn Word til iOS, og stryg til højre, indtil du hører "knappen Ny", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Vinduet Ny åbner. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Tomt dokument", og dobbelttryk på skærmen.

  Et nyt tomt dokument åbner i visningen Udskriftslayout. Fokus er på dokumentets titel.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Knappen Filer." Dobbelttryk på skærmen for at markere. Menuen Filer åbner.

 4. Hvis du vil navngive dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Navn" og dobbelttrykke på skærmen. Skriv et navn på dokumentet ved hjælp af skærmtastaturet. Hvis du vil gå til tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

 5. Når du er færdig, skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Gem." Dobbelttryk på skærmen for at markere.

 6. Hvis du er logget på, gemmer Word til iOS automatisk dit dokument til mappen Dokumenter på OneDrive, efterhånden som du arbejder.

Gem et dokument på din enhed

Du kan gemme et dokument lokalt på din enhed.

 1. I menuen Filer skal du stryge til højre, indtil du hører: "Gem en kopi", hvorefter du skal dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil gemme dokumentet på din enhed, skal du stryge til højre, indtil du hører "iPhone" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Fokus flytter til tekstfeltet Filnavn, og du kan om ønsket skrive et nyt navn på dit dokument ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører "knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen. Filen bliver gemt, og fokus vender tilbage til brødteksten i dokumentet.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem og Luk" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil gå til fanen Åbn, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Åbn" og dobbelttrykke på skærmen. Menuen Steder åbner.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du finder den placering, hvor det dokumentet, du vil åbne, findes, såsom din telefon eller en mappe på OneDrive. VoiceOver læser placeringerne højt, efterhånden som du flytter. Hvis du vil åbne en placering, skal du stryge mod højre, indtil du lander på den placering, du vil åbne, og derefter dobbelttrykke på den.

 4. Når du har fundet placeringen og vil åbne et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører dokumentets navn, og derefter dobbelttrykke på skærmen. VoiceOver læser dokumenterne højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Dokumentet åbner.

 5. Hvis du vil tilføje tekst i dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Side 1 indhold." Dobbelttryk på skærmen. Skærmtastaturet åbner.

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 6. Når du er færdig og vil lukke tastaturet, skal du stryge mod venstre, indtil du hører, "Skjul tastaturet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Markere tekst

Du kan markere tekst i dokumentet til redigering eller formatering.

 1. Hvis du vil markere en stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, når der er fokus på redigeringsområdet.

 2. Dobbelttryk og hold på skærmen. Du hører det markerede element.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen. VoiceOver læser den markerede tekst højt, når du flytter dine fingrer.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem, skal du stryge til højre, indtil du hører: “knappen Typografier.” Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem.

 6. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul båndet" og dobbelttrykke på skærmen.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "knappen Fed" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "knappen Kursiv" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Knappen Understregning" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype: VoiceOver læser skrifttyperne højt, efterhånden som du flytter rundt. Du kan vælge en skrifttype ved at dobbelttrykke på skærmen.

 6. Når du har valgt en ny skrifttype, lukker menuen Skrifttyper, og fokus flytter til fanen Hjem.

Ændre skrifttypestørrelsen

Du kan ændre skriftstørrelsen på den tekst, du skriver i et dokument med følgende trin.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. På fanen Hjem skal du stryge til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Størrelse <aktuel skriftstørrelse>."

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre skriftstørrelsen:

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Plus", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at øge størrelsen med 1 punkt.

  • Hvis du vil mindske skriftstørrelsen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Minus, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at mindske størrelsen med 1 punkt.

 7. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Skjul båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Vis båndet" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører det aktuelle bånd.

 2. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, <aktuel skriftstørrelse>" og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper overskrift." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. VoiceOver læser temaskrifttyperne højt, efterhånden som du flytter rundt. Hvis du vil vælge en temaskrifttype, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Senest anvendte overskrifttyper." Hvis du endnu ikke har valgt en skrifttype, stopper temaskrifttyper, når du hører: "Office-kompatible skrifttyper."

Se også

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

 • For berøringsfunktioner i Word til Androidskal du gå til Brug TalkBack-bevægelser.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Åbn Word til Android, og stryg til højre, indtil du hører "knappen Ny", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Vinduet Ny åbner. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Tomt dokument", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Et nyt tomt dokument åbner i visningen Udskriftslayout. Fokus er på dokumentets brødtekst, og skærmtastaturet vises.

 4. Lad en finger glide hen over den nederste halvdel af skærmen, indtil du hører det ønskede tegn, og flyt derefter fingeren. Afhængig af indstillingerne på din enhed skal du muligvis dobbelttrykke på skærmen for at indsætte tegnet.

  Hvis forudsigende tekstindtastning er aktiveret på din enhed, kan du tilføje ord på samme måde.

 5. Når du er færdig, skal du stryge nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du er logget på, gemmer Word til Android automatisk dit dokument på OneDrive og bruger standardnavnet, efterhånden som du arbejder.

Gem et dokument på din enhed

Du kan gemme et dokument lokalt på din enhed.

 1. Hvis du vil gemme dokumentet på din enhed, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gem som", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Gem som, menuen Filer lukket, Skriv filnavnet."

 3. Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter det filnavn, som du vil gemme filen under.

 4. Når du er færdig, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Denne enhed, dokumenter", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg mod venstre eller højre til den mappe, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen. Filen er blevet gemt, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen Filer" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn."

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Åbn, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge mod højre, indtil du hører listen over filplaceringer, f.eks. OneDrive eller din enhed.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne placeringen. Naviger til det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen. Dokumentet åbner, og fokus er på dokumentets brødtekst.

 4. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter begynde at skrive.

 5. Når du er færdig, skal du lukke tastaturet og om nødvendigt gemme dokumentet, som beskrevet i Opret et nyt dokument.

Markere tekst

Du kan markere et bestemt stykke tekst eller al tekst i dokumentet.

Markér et stykke tekst.

 1. Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, når der er fokus på redigeringsområdet.

 2. Dobbelttryk og hold på skærmen. Du hører det markerede element.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen. TalkBack læser den markerede tekst højt, når du flytter dine fingrer.

Markér al tekst

 1. Hvis du vil markere al tekst i dokumentet, skal du stryge op til derefter til højre. Du hører: "Menuen Lokal kontekst, TalkBack, viser element et til tre af tre".

 2. Stryg til højre indtil du hører "Markørkontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre indtil du hører "Vælg alle", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. På fanen Hjem, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Menuen Typografier." Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Fed, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Kursiv, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Er ikke markeret, Understregning, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, markedet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skriftstørrelse, <aktuel skriftstørrelse>, markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem" og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "kombinationsfeltet Skrifttyper, <aktuel skrifttype>, markedet" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Alle skrifttyper."

Se også

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Åbn Word Mobile, og stryg til højre, indtil du hører "knappen Ny", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Vinduet Ny åbner, og fokus er på et nyt, tomt dokument. Dobbelttryk på skærmen for at oprette dokumentet.

 3. Et nyt dokument åbner i visningen Udskriftslayout. Fokus er på dokumentets brødtekst, og skærmtastaturet vises.

 4. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede tegn på tastaturet, og dobbelttryk derefter på skærmen. Tegnet føjes til dokumentet.

  Hvis forudsigende tekstindtastning er aktiveret på din enhed, kan du tilføje ord på samme måde som tegn.

 5. Hvis du er logget på, gemmer Word Mobile automatisk dit dokument på OneDrive og bruger standardnavnet, efterhånden som du arbejder.

Gem et dokument på din enhed

Du kan gemme et dokument lokalt på din enhed.

 1. Hvis du vil gemme dokumentet på din enhed, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Kommandoer for Hurtig adgang, knappen Filer", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Ruden Backstage, knappen Tilbage."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Gem en kopi af denne fil", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vælg en app." En liste over lagringsplaceringer åbner, og fokus er på det første element på listen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Denne enhed", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg mod højre til den mappe, som du ønsker, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knappen applinje", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Filnavn", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet åbner.

 8. Skriv det navn, du vil gemme dokumentet som, og stryg derefter til højre, indtil du hører "Gem en kopi, knappen applinje", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dokumentet er nu blevet gemt på din enhed. Fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument i visningen Udskriftslayout, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Kommandoer for Hurtig adgang, knappen Filer", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Ruden Backstage, knappen Tilbage."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Åbn", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gennemse", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vælg en app." En liste over lagringsplaceringer åbner, og fokus er på det første element på listen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede placering, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Naviger til det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Åbn dokument, knappen app-linje", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dokumentet åbner i visningen Udskriftslayout.

 7. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen og begynde at skrive.

 8. Når du er færdig, skal du lukke tastaturet og om nødvendigt gemme dokumentet, som beskrevet i Opret et nyt dokument.

Markere tekst

Du kan markere et bestemt stykke tekst eller al tekst i dokumentet.

Markér et stykke tekst.

 1. Stryg op eller ned for at vælge den indstilling for navigation, som du vil bruge til at markere. Hvis du f.eks. vælger afsnit, kan du navigere og markere større tekstområder.

 2. Naviger til det stykke tekst i dokumentet, som du vil markere, og tryk derefter tre gange på skærmen.

Markér al tekst

 1. Dobbelttryk på skærmen med to fingre i dokumentet. Genvejsmenuen åbnes.

 2. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Markér alt", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. På fanen Hjem skal du stryge til højre, indtil du hører: “knappen Typografier.” Dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 6. I menuen Typografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Overskriftstypografien anvendes på dokumentet, og fokus vender tilbage til dokuments menu.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Fra, knappen Fed" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Fra, knappen Kursiv" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Fra, knappen Understregning" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Skrifttyper", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Skriftstørrelse", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter, for at lære hvordan du gør.

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Er ikke markeret, udvid kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Skrifttyper", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper." Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. Dobbelttryk på skærmen for at vælge denne.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Alle skrifttyper."

Se også

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Brug Word Online med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows og tastaturet til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du kan ændre skrifttyperne, anvende typografier og bruge overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Fordi Word Online kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for kun webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Føj tekst til et Word-dokument

Du kan oprette et nyt dokument fra bunden, eller føje tekst til et eksisterende dokument.

Oprette et nyt dokument

 1. Når du åbner Word Online, er fokus på skabelonen for et nyt, tomt dokument. Hvis du vil gennemse skabelonerne, skal du trykke på tabulatortasten eller Shift+Tab. Hvis du vil oprette et dokument, skal du trykke på Enter, når du er på den ønskede skabelon. Du hører: "<Standardnavnet for dokumentet>, dokument .docx."

  Fokus flytter til området redigering i dokumentets brødtekst i Udskriftslayout.

 2. Tryk på Enter for at afslutte en linje eller et afsnit og begynde på et nyt.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Alt+Windows-tasten for at gå til båndet. Du hører den nuværende valgte fane.

 4. Hvis du vil åbne menuen Filer, skal du trykke på F. Du skal derefter trykke på A for at åbne menuen Gem som.

 5. Hvis du vil omdøbe filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Omdøb. Omdøb filen", og derefter trykke på Enter. Skriv et nyt navn for dokumentet. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter.

 6. Word Online gemmer automatisk dokumentet i mappen Dokumenter på OneDrive. Hvis du vil vælge en anden lagringsplacering, skal du i menuen Gem som trykke på tabulatortasten. Du hører "Gem som. Gem en kopi til OneDrive." Tryk på Enter, og brug piletasterne til at vælge den ønskede lagringsplacering. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "knappen Gem", og derefter trykke på Enter.

Føj tekst til et eksisterende Word-dokument

 1. Hvis du vil åbne et eksisterende dokument, skal du trykke på Alt+Windows-tasten i visningen Udskriftslayout, og derefter F og O. Menuen Åbn åbner og viser de seneste dokumenter.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gennemse de seneste dokumenter. Når du flytter, læser Oplæser dokumenterne højt som "<filnavn>, <placering>." Tryk på Enter for at åbne et dokument.

 3. Hvis du vil åbne et dokument, der ikke er blandt de seneste dokumenter, skal du trykke på tabulatortasten i menuen Åbn, indtil du hører "Mere på OneDrive" og trykke på Enter. OneDrive åbner i et nyt vindue, og du kan gennemse dokumenterne. Brug piletasterne til at gennemse dokumenter og mapper. Tryk på Enter for at åbne en mappen eller et dokument.

 4. Når et dokument åbner, er der fokus på redigeringsområdet i dokumentets brødtekst.

 5. Tryk på piletasterne, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive. Ændringer gemmes automatisk.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere. Derefter skal du trykke på og holde Skift-tasten nede, og bruge piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumenters tilgængelighed og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt med hensyn til hjælp til handicappede, er det vigtigt, at oprette dem ved hjælp af de indbyggede overskriftstypografier i Word. Dette gør det muligt for din skærmlæser og Word at udveksle den rette information.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  • Hvis du vil anvende typografien Normal, skal du trykke på Ctrl+Shift+N.

  Tip!: Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+Windows og derefter H, L. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter for at vælge.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+Windows-tasten og derefter H, F og F. Du hører: "Skrifttypenavn, redigerbart kombinationsfelt."

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: For at hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Vælg den tekst, du vil ændre størrelsen på.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+] (højreparentes) for at gøre teksten 1 punkt større.

  • Tryk på Ctrl+[ (venstreparentes) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+> (større end-tegnet).

  • For at gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen skal du trykke på Ctrl+Skift+< (mindre end-tegnet).

  • Hvis du vil vælge en bestemt størrelse, skal du trykke på Alt+Windows-tasten, og derefter H, F og S. Du hører: "Skriftstørrelse, redigerbart kombinationsfelt." Skriv det ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber

Du kan gennemse skrifttypeegenskaberne og ændre dem ved hjælp af indstillingerne i gruppen Skrifttyper under fanen Hjem.

 1. Markér den tekst, du vil formatere.

 2. Hvis du vil gå til fanen Hjem, skal du trykke på Alt+Windows-tasten og derefter H.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til og ændre:

   • Skrifttype, tryk på F og derefter på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

   • Skriftstørrelse, tryk på F og derefter Y. Tryk på tabulatortasten, og brug derefter pil op eller ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk på Enter.

   • Skriftstørrelse, tryk på F og derefter S og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og tryk på Enter.

   • Skriftfarve, tryk på F og derefter C. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede skriftfarve.

   • Tekstfremhævningsfarve, tryk på I. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede fremhævningsfarve, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil gå til og vælge:

   • Gennemstregning, tryk på 4.

   • Hævet skrift, tryk på 6.

   • Sænket skrift, tryk på 5.

Brug temaskrifttyper

En temaskrifttype ændrer skrifttyperne i hele dokumentet ved hjælp af et sæt skrifttyper, der er udviklet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter, og den anden bruges til brødtekst.

Tip!: For at sikre at temaskrifttyper anvendes på overskrifter, skal du anvende overskriftstypografier i Word til overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk på Alt+Windows-tasten og derefter H, F og F i dokumentet. Du hører: "Skrifttypenavn, redigerbart kombinationsfelt."

 2. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter. Oplæser meddeler "<skrifttypenavn>, overskrifter" for overskrifter og "<skrifttypenavn> brødtekst" for brødteksten.

Se også

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Lær, hvordan du navigerer i Word via handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×