Brug en skærmlæser, til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge PowerPoint 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at gøre dine præsentationer mere spændende ved at tilføje billeder, tabeller eller grafik til dine slideshows. Du kan også redigere det tilføjede indhold ved f.eks. at beskære billeder, flytte tabeller og tilføje og fjerne rækker og kolonner.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføj billeder fra din enhed, netværket eller internettet

Når du bruger billeder, clipart eller andre filer fra internettet, er det vigtigt at respektere ophavsret. Ved at filtrere billeder efter licenstype kan du nemt se, hvilke filer du må bruge.

Tilføj et billede fra din enhed eller dit netværk

 1. Gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+N for at gå til fanen Indsæt. Du hører: "Indsæt fane."

 3. Tryk på P for at åbne dialogboksen Indsæt billede. Du hører "Dialogboksen Indsæt billede. Filnavn".

  Tip: Dialogboksen Indsæt billede er en særlig udgave af standard Stifinder-vinduet, der åbnes i mappen Billeder. Det er en god ide at have billedfilens placering lige ved hånden, så du nemmere kan finde den.

 4. Skriv filnavnet og stien i feltet Filnavn, eller vælg den fil du vil indsætte. Tryk derefter på Enter.

 5. Billedet bliver indsat og markeret.

  Bemærk: Når du har valgt et billede, er den kontekstafhængige fane Formatér tilgængelig. Du kan bruge indstillingerne på denne fane til at ændre billedets størrelse, tilføje farver, typografier og meget andet. Tryk på Alt + J for at gå til fanen Formatér. Du hører "Fanen formatér". Tryk på Tab-tasten for at navigere gennem valgmulighederne i Formatér.

Tilføj et billede fra internettet

 1. I din præsentation skal du gå til det indholdsområde på din slide, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Tryk på Alt+N for at gå til fanen Indsæt. Du hører: "Indsæt fane."

 3. Hvis du vil finde et billede på internettet, som du vil føje til din præsentation, skal du trykke på F. I Oplæser hører du: "Angiv dit søgeord, redigerer." I JAWS hører du: "Indsæt billeder."

 4. Skriv søgeudtrykket, og tryk på Enter.

 5. Søgeresultaterne vises. Tryk på Tab-tasten for at gennemse billederne, indtil du hører en billedstørrelse og -kilde. Brug piletasterne til at navigere gennem billederne. Billedbeskrivelserne meddeles af Oplæser, efterhånden som du flytter. JAWS læser ikke billedbeskrivelserne.

 6. For at vælge et billede, skal du placere fokus på det og trykke på Enter.

  Bemærk: Du kan vælge mere end ét billede.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Indsæt". Tryk derefter på Enter.

  Billedet bliver valgt og indsat.

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskære til en bestemt figur

 1. Gå til slideområdet i præsentationen, og vælg det billede, du vil beskære. For at vælge et billede i slideområdet, skal du trykke på Tab-tasten indtil VoiceOver meddeler: "Billede." I JAWS hører du: "Billede."

 2. Tryk på Alt+J for at åbne menuen Formatér. Du hører: "Fanen Formatér."

 3. For at gå til menuen Beskær skal du tykke på V. Du hører: "Beskær."

 4. Hvis du vil beskære billedet til en bestemt figur, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Beskær til figur. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Mellemrumstasten.

 5. Brug piletasterne til at gennemse indstillingerne. Figurbeskrivelserne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 6. Tryk på Enter, for at vælge beskæringsfigur. Billedet bliver beskåret efter den valgte figur.

Beskær til et højde-breddeforhold

 1. Gå til slideområdet i præsentationen, og vælg det billede, du vil beskære.

 2. Tryk på Alt+J for at åbne menuen Formatér. Du hører: "Fanen Formatér."

 3. For at gå til menuen Beskær skal du tykke på V. Du hører: "Beskær."

 4. Hvis du vil beskære billedet til et højde-breddeforhold, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Højde-breddeforhold. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Mellemrumstasten.

 5. Du skal bruge Piletasterne op og ned for at gennemse mulighederne for højde-bredde-forhold. Højde-bredde-forholdene meddeles, efterhånden som du flytter.

 6. For at vælge et højde-breddeforhold skal du trykke på Enter. Billedet bliver beskåret baseret på det valgte højde-breddeforhold.

Tilføj, og formatér en tabel i et slide

 1. I din præsentation skal du gå til det område på din slide, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Tryk på Alt+N for at gå til fanen Indsæt. Du hører: "Indsæt fane."

 3. For at gå til menuen Tabel skal du trykke på T. Du hører: "1 x 1 tabel".

 4. Hvis du vil indsætte en tabel i præsentationen, skal du trykke på I.

 5. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes med fokus på feltet Antal af kolonner. Standardantallet af kolonner er lig med 5. Hvis du vil slette standardantallet, skal du trykke på Delete og skrive et nyt antal. Tryk derefter på Tab-tasten. Fokus flyttes til feltet Antal af rækker. Standardantallet er 2. For at ændre skal du skrive antallet rækker og trykke på Enter.

 6. Tabellen indsættes i det valgte slide med markøren i cellen øverst til venstre. Oplæser identificerer det som "cellen i række nul kolonne nul".

 7. For at tilføje tekst i tabelcellerne skal du placere markøren i cellen og derefter skrive teksten. Brug piletasterne, til at gennemse cellerne. Oplæser læser placeringerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 8. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Tilføj en række

 1. Gå til slideområdet i præsentationen, og vælg tabellen. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt ovenfor."

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt nedenfor."

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Rækken bliver indsat, og der er fokus på cellen længst til venstre i den nye række.

Tilføj en kolonne

 1. Gå til slideområdet i præsentationen, og vælg tabellen.

 2. Flyt markøren til en celle til højre eller til venstre for den ønskede placering for den nye kolonne.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt til venstre."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Indsæt til højre".

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Kolonnen bliver indsat, og der er fokus på den øverste celle i den nye kolonne.

Slette en række eller en kolonne

 1. I en tabel skal du flytte markøren til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 3. Tryk på D for at gå til menuen Slet.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette en kolonne, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Slet kolonner".

  • Hvis du vil slette en række, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Slet rækker".

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 5. Kolonnen eller rækken slettes, og fokus flyttes til en anden celle i tabellen.

Tip: Hvis du hurtigt vil slette hele tabellen, skal du markere den og derefter trykke på Delete.

Føje en kant til en tabel

 1. Vælg den tabel i din præsentation, hvortil du vil tilføje en kant. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. For at gå til fanen Design skal du trykke på Alt J og derefter T. Du hører: "Fanen design."

 3. Hvis du vil vælge en kanttypografi, skal du trykke på L. Du hører "Ingen kant" eller en kanttypografi. Brug Piletasterne op og ned til at gennemse typografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

 4. For at vælge hvor du vil tilføje en kant, skal du trykke på Alt + J og gå til fanen Design. Tryk på T, og tryk derefter på B. Du hører "Ingen kant" eller en indstilling for kanten. Tryk på Piletasterne op eller ned for at gennemse indstillingerne. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter, for at vælge en indstilling.

 5. Kanten bliver føjet til tabellen, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Ændre udseendet af en tabel

Du kan bruge kommandoerne i fanen Design til at ændre udseendet af din tabel. Du kan f.eks. anvende en Tabeltypografi eller ændre dens baggrundsfarve.

Anvend en tabeltypografi

 1. Vælg den tabel, hvorpå du vil anvende en af de tilgængelige typografier i præsentationen. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. For at gå til fanen Design skal du trykke på Alt J og derefter T. Du hører: "Fanen design."

 3. Gå til menuen Tabeltypografier, og tryk på A. Du hører den aktuelle tabeltypografi.

 4. Brug piletasterne til at gennemse tabeltypografierne. Typografierne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip: For at fjerne en typografi fra en tabel skal du trykke på C i menuen Tabeltypografier.

 5. Tabeltypografien bliver ændret, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Tilføje eller ændre baggrunden

 1. I din præsentation skal du vælge den tabel, som du vil ændre baggrundsfarven på.

 2. For at gå til fanen Design skal du trykke på Alt J og derefter T. Du hører: "Fanen design."

 3. For at gå til menuen Skygge, skal du trykke på H. Du hører den aktuelle baggrundsfarve.

 4. Brug piletasterne til at gennemse baggrundsfarver. Farverne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Enter for at vælge.

  Tip: For at fjerne baggrundsfarven skal du trykke på N for at vælge Ingen udfyldning.

 5. Tabeltypografien ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Flytte eller ændre størrelsen på en tabel

Flytte en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil flytte i din præsentation. For at vælge en tabel i slideområdet skal du trykke på Tab-tasten, indtil Oplæser meddeler: "Tabel". I JAWS hører du "Objektpladsholder" og teksten i cellerne.

 2. For at flytte tabellen i sliden skal du bruge piletasterne.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Angive en bestemt tabelstørrelse

 1. Vælg den tabel, du vil ændre størrelsen på i din præsentation.

 2. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre højden på tabellen, skal du trykke på TH. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre bredden af tabellen, skal du trykke på TW. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

Tabelstørrelsen ændres, og fokus flyttes til cellen i øverste venstre hjørne af tabellen.

Ændre størrelsen på en kolonne eller række

 1. Vælg den tabel, hvori du vil ændre størrelsen på kolonnen eller rækken. For at redigere tabellen skal du trykke på Enter.

 2. Brug piletasterne til at placere markøren i den celle, der indeholder den kolonne eller række, du vil ændre størrelsen på.

 3. For at gå til fanen Layout skal du trykke på Alt J og derefter L. Du hører: "Fanen Layout."

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre højden på rækken, skal du trykke på H. Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre bredden på rækken, skal du trykke på W. Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

 5. Størrelsen på kolonnen eller rækken ændres, og fokus flyttes til den tidligere valgte celle.

 Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. Tryk på Alt+N for at gå til fanen Indsæt. Du hører: "Indsæt fane."

 3. For at åbne dialogboksen SmartArt, skal du trykke på M. Du hører: "Vælg SmartArt-grafik".

 4. For at gennemse kategorierne for SmartArt, skal du bruge Piletasterne op eller ned. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du er på den kategori du ønsker, skal du trykke på Tab-tasten.

 5. Brug piletasterne til at søge efter SmartArt inden for den valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navne bliver meddelt, efterhånden som du flytter. Tryk på Enter for at vælge.

 6. Din SmartArt oprettes og indsættes i det valgte slide med fokus på det første redigerbare teksfelt.

  Tip: Du kan bruge kommandoerne i fanerne Formatér og Design, til at ændre udseendet af din SmartArt. For at gå til fanen Formatér skal du trykke på Alt, J og derefter O. For at gå til fanen Design skal du trykke på Alt, J og derefter S.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint

Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Bruge tastaturgenveje til at fremvise din præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge PowerPoint 2016 til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at gøre dine præsentationer mere spændende ved at tilføje billeder, tabeller eller grafik. Du kan også redigere det tilføjede indhold ved f.eks. at beskære billeder, flytte tabeller og tilføje og fjerne rækker og kolonner.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføj online billeder eller clipart til din præsentation

Søgning og indsættelse af clipart, eller billeder fra andre onlinekilder direkte fra PowerPoint, understøttes i øjeblikket ikke i PowerPoint 2016 til Mac. Du kan dog stadig, tilføje clipart og billeder til din PowerPointpræsentation ved at søge efter det ønskede online-foto, gem en lokal kopi af det og derefter indsætte kopien, som du har gemt i PowerPoint.

Gem et billede fra internettet

Bemærk: Du kan navigere på websider udelukkende ved hjælp af piletasterne, hvis du slår Hurtig navigation til. For at slå Hurtig navigation til eller fra skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt. Hvis du vil vide mere om navigation af websider ved hjælp af Hurtig navigation, skal du gå til VoiceOver til Mac: Navigér ved hjælp af Hurtig navigation. Dette emne forudsætter, at du har Hurtig navigation slået til.

 1. Ved hjælp af en webbrowser skal du gå til www.bing.com. Fokus flyttes til Bing-søgefeltet.

 2. I Søgefeltet skal du skrive et nøgleord for hvilken type billede, du leder efter og derefter trykke på Enter.

 3. Du kan filtrere, søgeresultaterne til kun at vise billeder i Bings søgeresultater, gå til fanen Billeder. Tryk på Enter for at vælge.

  Bemærk: I filteret Licens kan du filtrere søgeresultaterne til kun at vise Alle Creative Commons (lær mere om licenser her). Du kan også vælge at få vist alle billederne. Hvis du vælger Alle, udvides søgeresultaterne til at vise alle Bing-billeder. Du er ansvarlig for overholdelse af rettighederne for andres ejendom, herunder copyright. For bedre at forstå licensmulighederne kan du læse Filtrer billeder efter licenstype. For at vælge en indstilling for licens kan du bruge Piletasterne op eller ned. Tryk derefter på Enter for at vælge.

 4. Hvis du vil indsnævre, resultaterne til clipart (tegneserieagtige billeder) skal du tilføje, "clipart" i slutningen af dit søgeord. Du kan også gå til filtret Type i Bing-billedsøgeresultater, og derefter trykke på Enter for at vælge, og bruge Piletast ned til at navigere til Clipart. For at markere filteret, skal du trykke på Enter.

 5. Bruge piletasterne til at navigere gennem listen. Du hører: "Link, billede, billedresultatet."

 6. For at åbne det komplette billede, skal du trykke på Enter.

 7. For at hente billedet, skal du trykke på Alt+Tabulator, indtil du hører "Link", efterfulgt af filnavn og filtypenavn. Tryk på Enter for at vælge. Tryk på Command+S.

 8. Dialogboksen Gem åbnes. Markøren placeres i feltet Filnavn. For at vælge placeringen, det skal gemmes på, skal du trykke på Tab-tasten for at navigere til pop op-knappen Hvor. Brug derefter piletasterne til at vælge en placering. Tryk på Command+S for at gemme.

Føj et billede til din præsentation

 1. Naviger til slide-indholdsområdet, hvor du vil indsætte et billede i PowerPoint.

 2. Gå til Indsæt fanen, og tryk på F6 indtil du hører et fanenavn, efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Fanen billede". Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Hvis du vil, vælge et gemt billede og indsætte det, brug Piletast ned til at navigere til menuen Billede. Tryk på Mellemrumstasten for at udvide. Tryk på Piletast ned for at navigere til Billede fra fil. Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 4. Dialogboksen Billede fra fil åbnes. For at gå til den placering, hvor billedet er gemt, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Sidepanel tabel". Fokus flyttes til listen over foretrukne placeringer f.eks Alle mine Filer eller Dokumenter. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter.

 5. Tryk på Tabulator, når du er i den korrekte placering. Derefter bruges Piletasterne op eller ned, for at gå til undermappen eller filen du ønsker. Hvis du vil angive en undermappe, skal du trykke på Højre piletast.

 6. Når den korrekte fil er markeret, til at indsætte billedet, skal du trykke på Tabulator for at gå til dialogboksknappen Indsæt. Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge Billedet er indsat i sliden. Du hører: "Du er i øjeblikket i et layoutområde".

Beskære et billede

Omform billederne i præsentation til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskære til en bestemt figur

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i din præsentation. For at vælge et billede, i slide-området, skal du trykke på Tabulator, indtil VoiceOver meddeler: "Billede, layout element."

 2. Gå til fanen Billedformat, tryk på F6 gentagne gange, indtil du hører et fanenavn efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletaster, indtil du hører: "Billedeformat fanen." Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gå til menuen Beskær og tyk på Tabulator, indtil du hører: "Beskær menuknap." Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen.

 4. Hvis du vil beskære billedet til en bestemt figur, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Beskær til Figur. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 5. Tryk på pil ned én gang, for at markere en beskæring af en figur, og brug derefter piletasterne til at gennemse figurindstillingerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne. Du kan vælge mellem 8 grupper af figurer: Rektangler, Standardfigurer, Blokpile, Ligningsfigurer, Rutediagram, Stjerner og Bannere, Billedforklaringer, og Handlingsknapper.

 6. Tryk på Mellemrumstasten. Billedet er beskåret til den valgte figur.

Beskær til et højde-breddeforhold

 1. Vælg det billede, du vil beskære, i din præsentation. For at vælge et billede, i slide-området, skal du trykke på Tabulator, indtil VoiceOver meddeler: "Billede, layout element."

 2. For at gå til fanen Billedformat skal du trykke på F6 indtil du hører et fanenavn efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane ... inde i en fanegruppe". Brug derefter Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Fanen Billedformat." Tryk derefter på Mellemrumstasten for at vælge.

 3. Gå til menuen Beskær og tyk på Tabulator, indtil du hører: "Beskær menuknap." Tryk på Control+Option+Skift+M for at udvide menuen.

 4. Hvis du vil beskære billedet til et højde-breddeforhold, skal du trykke på Piletast ned for at gå til undermenuen Højde-breddeforhold. Hvis du vil udvide undermenuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 5. For at beskære til et højde-breddeforhold skal du trykke på Piletasten ned én gang. Brug derefter Piletasterne op eller ned, til at gennemse indstillingerne for højde-breddeforhold. Når du flytter, meddeler VoiceOver højde-breddeforhold. Du kan vælge mellem 3 grupper af forhold: Rektangel, Stående, og Liggende.

 6. Tryk på Mellemrumstasten. Billedet er beskåret til det valgte højde-breddeforhold.

Tilføj, og formatér en tabel i et slide

Tilføje en tabel

 1. Gå til det område på din slide, hvor du vil indsætte en tabel i din PowerPoint-præsentation.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 3. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Tryk på pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Tabel, ellipse". Tryk derefter på Control+Alternativknap+Mellemrumstast for at vælge.

 5. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes med fokus på feltet Antal kolonner. Standardantallet af kolonner er 3. Hvis du vil ændre dette, skal du skrive et nyt tal. Tryk på Tab-tasten to gange for at flytte til feltet Antal rækker. Standardantallet af rækker er 3. Hvis du vil ændre det, skal du skrive et andet tal. Tryk på Enter for at indsætte tabellen i sliden.

 6. Tabellen indsættes og markøren placeres i øverste venstre celle. For at gennemse cellerne skal du bruge piletasterne. VoiceOver oplæser indholdet af cellerne og din placering, efterhånden som du flytter markøren. Placer markøren i en celle for at indsætte tekst og begynde at skrive.

 7. For at stoppe med at redigere tabellen skal du trykke på Esc.

Tilføj en række eller kolonne

 1. Gå til miniatureruden i din PowerPoint-præsentation og vælg den slide, der indeholder tabellen.

 2. Tryk på Tab-tasten i miniaturruden gentagne gange for at flytte fokus til tabellen på sliden. Når kommentarsporet meddeler "Tabel", er tabellen valgt.

 3. For at redigere tabellen skal du trykke på Control+Alternativknap+Shift+Pil ned-tast.

 4. Brug piletasterne til at placere markøren i cellen over eller under det sted, hvor du vil have den nye række til at stå eller til højre eller venstre for den kolonne, der skal indsættes.

 5. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt ovenfor, knap."

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt nedenfor, knap."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt til venstre, knap."

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Indsæt til højre, knap."

  Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Der indsættes en række eller kolonne.

Slette en række eller en kolonne

 1. I en tabel skal du flytte fokus til en celle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slet, menuknap". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  • Hvis du vil slette en række, skal du trykke på pil ned-tasten to gange. Kommentarsporet meddeler: "Slet rækker." Tryk på Control+Alternativtast+Mellemrum for at slette.

  Kolonnen eller rækken slettes.

Føje en kant til en tabel

 1. Vælg den tabeI i din PowerPoint-præsentation, som du vil tilføje en kant til.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Tabeldesign, skal du trykke på Højre eller Venstre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Tabeldesign, fane, 9 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk flere gange på Tab-tasten, indtil VoiceOver meddeler: "Kanter, menuknap." Tryk på Control+Option+M for at åbne menuen.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned for at gennemse indstillingerne. Indstillingerne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  Kanten føjes til tabellen. Fokus forbliver på menuknappen.

Flytte en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil flytte i din PowerPoint-præsentation.

 2. For at flytte tabellen i sliden:

  • Tryk på Shift+Højre piletast for at flytte tabellen til højre.

  • Tryk på Shift+Venstre piletast for at flytte tabellen til venstre.

  • Tryk på Shift+Piletast op for at flytte tabellen op.

  • Tryk på Shift+Piletast ned for at flytte tabellen ned.

 3. For at stoppe med at flytte tabellen skal du trykke på Esc.

Tilpasse størrelsen på en tabel

 1. Vælg den tabel, du vil ændre størrelsen på i din præsentation.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Layout, skal du trykke på Højre piletast indtil VoiceOver meddeler: "Layout, fane, 10 ud af 10." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre tabellens højde, skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Højde, < aktuel højde >, stepper." Skriv derefter højden i tommer, og tryk på Enter.

  • Hvis du vil ændre tabellens bredde, skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Bredde, < aktuel bredde >, stepper." Skriv derefter bredden i tommer, og tryk på Enter.

  Kanten på tabellen er ændret. Fokus forbliver på menuknappen.

Indsæt en figur eller SmartArt

 1. Naviger til det slideindholdsområde i din PowerPoint-præsentation, hvor du vil indsætte din SmartArt-grafik.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 3. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Indsæt". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge og åbne menuen.

 4. Tryk på pil ned-tasten, indtil VoiceOver meddeler "SmartArt, undermenu". Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 5. For at gennemse kategorierne for SmartArt, skal du bruge Piletasterne op eller ned. Kategorierne meddeles, efterhånden som du flytter. Når du lander på den kategori, du vil bruge, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 6. SmartArt-grafikken oprettes og indsættes i den valgte slide. Der er fokus på det første redigerbare tekstfelt. Hvis du vil tilføje tekst, skal du begynde at skrive. For at flytte til det næste tekstfelt, skal du trykke på Esc og derefter på Tab-tasten.

 7. For at stoppe redigering af SmartArt-grafikken skal du trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Du kan bruge PowerPoint 2016 til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til iOS, til at gøre dine -præsentationer mere spændende. Du kan gøre dette ved at tilføje billeder og tabeller. Du kan også redigere det tilføjede indhold ved f.eks. at føje rammer til dine billeder og tilføje eller fjerne tabelrækker og -kolonner.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje billeder

Du kan bruge et billede, du har taget med din enheds kamera, eller du kan hente et billede fra internettet.

Tilføj et billede fra en enhed

Hvis du har gemt billeder på din enhed, kan du bruge dem i din præsentation, eller du kan søge efter billeder online og gemme dem på din enhed.

 1. Hvis du skal finde billedet online, skal du bruge Safari eller en anden webbrowser til at søge efter den type billede, du leder efter, og gemme det på din enhed. Som standard gemmes billeder i Fotos.

  Bemærk: De nøjagtige trin varierer afhængigt af den browser og søgemaskine, du bruger.

 2. Naviger til slide-indholdsområdet, hvor du vil indsætte et billede i PowerPoint.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 4. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt billeder, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fotos åbner.

  Bemærk: Du får muligvis et pop op-vindue med teksten "PowerPoint vil gerne have adgang til dine billeder". Hvis du gør, så stryg til højre, indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Kamerarulle" efterfulgt af antallet billeder i mappen. Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du finder det korrekte billede. VoiceOver læser retning og dato for hvert billede.

 8. Hvis du vil indsætte det aktuelt valgte billede, skal du dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Indsæt et billede fra Kamera

 1. Naviger til slide-indholdsområdet, hvor du vil indsætte et billede i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt billede fra kamera, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Kamera åbner.

  Bemærk: Du får muligvis et pop op-vindue med teksten: "PowerPoint vil gerne have adgang til kameraet". Hvis du gør, så stryg til højre indtil du hører "OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Tag billede, knap". Peg kameraet i den retning, du ønsker, og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Brug billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte billedet. Fokus vender tilbage til din præsentation med billedet markeret.

Skift billedtypografier

Du kan tilføje forskellige rude- eller rammetypografier til billederne.

 1. Naviger til det billede hvis typografi, du vil ændre i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Billedtypografi, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du kommer til indstillingerne for typografier. Det kan f.eks. være "Simpel ramme, knap." Bliv ved med at stryge, indtil du finder den typografi du vil bruge, og dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende den på billedet.

 4. Du lukker menuen ved at stryge til venstre, indtil du hører: "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilføj og formatér en tabel

Du kan tilføje tabeller til din præsentation for at vise oplysninger på en kompakt og organiseret måde.

 1. Naviger til slideindholdsområdet, hvor du vil indsætte en tabel i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Hjem, fane."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabel, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Der oprettes en standardtabel med 3 rækker og 3 kolonner.

Tilføj, eller slet rækker og kolonner

 1. I PowerPoint skal du navigere til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil du finder tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til venstre for at finde cellerne, idet du starter fra cellen længst til højre på den nederste række. Bliv ved med at stryge til venstre, indtil du finder den rigtige række eller kolonne.

 4. For at tilføje en række skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryge mod venstre, indtil du hører "Indsæt ovenfor, knap" eller "Indsæt nedenfor, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede række, du vil tilføje den nye række, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. For at tilføje en kolonne skal du trykke på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryge mod venstre, indtil du hører "Indsæt til venstre, knap" eller "Indsæt til højre, knap", afhængigt af hvilken side af den markerede kolonne, du vil tilføje den nye kolonne, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tilpasse størrelsen på en tabel

Når du har tilføjet tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk ændre størrelsen, så den passer bedst muligt til det aktuelle antal kolonner.

 1. I PowerPoint skal du navigere til den slide, hvor tabellen er.

 2. Stryg til venstre, indtil du finder tabellen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre, stryg til venstre indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tabel, fane."

 4. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Tilpas automatisk", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Indsæt en figur

PowerPoint 2016 til iOS tilbyder et bibliotek med færdige figurer, som du kan bruge i dine præsentationer. Disse inkluderer linjer, grundlæggende geometriske figurer, pile og stjerner.

 1. Naviger til slideindholdsområdet, hvor du vil indsætte en figur i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører "fanen Hjem."

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk herefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Figurer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Figurer åbnes.

  Figurerne er organiseret i følgende grupper:

  • Senest anvendte figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Standardfigurer

  • Blokpile

  • Ligningsfigurer

  • Rutediagramfigurer

  • Stjerner og bannere

  • Talebobler

 5. Stryg til højre, indtil du hører navnet på den figur, du vil indsætte, f. eks. "Rektangel, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen for at indsætte den. Fokus vender tilbage til din præsentation med figuren markeret.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise din præsentation i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×