Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 2016

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 2016

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word 2016 med dit tastatur og JAWS, eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at indsætte et billede. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Åbn dialogboksen Indsæt billede ved at trykke på Alt+N, P.

 3. Søg efter billedets placering på computeren, vælg billedet, og tryk derefter på Enter. Det oprindelige billede integreres i dokumentet.

  Vigtigt!: For at billedet kan læses korrekt af en skærmlæser, skal det flugte med teksten.

 4. Word 2016 indsætter som standard et billede, så det flugter med teksten. Det er dog ikke tilfældet i andre versioner, f.eks. mobilversioner eller Word 2016 for Mac.

  For at sikre, at billedet flugter med teksten i dokumentet, skal du vælge billedet og derefter trykke på Alt+JP for at åbne båndet Billedformat.

 5. Tryk på PO, og tryk derefter på Enter. Dette åbner knappen Placering, og der vælges På linje med tekst.

  Tip!: 

  • Hvis det er et stort billede, og det gør dokumentet for stort, kan du reducere størrelsen på dokumentet ved at oprette en kæde til billedet i stedet for at integrere det.

  • I dialogboksen Indsæt billede skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Indsæt, trykke på pil ned for at få adgang til rullemenuen og derefter vælge Kæde til fil.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Du kan indsætte et billede fra en internetplacering.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte et billede.

 2. Hvis du vil åbne dialogboksen Indsæt billeder og søge efter billeder på internettet, skal du trykke på Alt+N, F for at åbne boksen Bing-billedsøgning.

 3. I boksen Bing-billedsøgning, som allerede er valgt, skal du skrive et ord eller et udtryk, der beskriver det billede, du søger efter, og derefter trykke på Enter.

 4. Tryk på Alt+højre piletast eller Alt+venstre piletast for at bevæge dig gennem søgeresultaterne. (I Oplæser skal du blot trykke på piletasterne.) Word 2016 beskriver hvert billede, i takt med at det markeres.

 5. Tryk på Alt+Enter for at indsætte et markeret billede. (I Oplæser skal du blot trykke på Enter.) Word 2016 downloader og indsætter billedet i dit dokument.

  Tip!: Hvis du vil have adgang til flere onlinekilder til billeder, kan du logge på f.eks. OneDrive, Facebook eller Flickr via dialogboksen Indsæt billeder for at gennemse dine personlige konti.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument.

 2. Hvis du vil åbne fanen Formater under Billedværktøjer, skal du trykke på Alt+JP og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du når til knappen Formatér objekt. Tryk på Enter for at åbne ruden Formatér billede. Du kan høre "Skygge", som er den første indstilling. Oplæser læser ikke navnet på ruden op.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan høre "Skygge", har tastaturnavigationen muligvis flyttet fokus til et andet område. Tryk på F6, indtil du hører "Skygge".

 3. I ruden Formatér billede (efter du hører "Skygge") skal du trykke på Skift+Tab for at gå til menuen med værktøjsindstillinger. Du kan høre navnet på en af disse indstillinger:

  • Effekter

  • Layout og egenskaber

  • Billede

  • Fyld og streg

 4. Hvis du vil gå til knappen Layout og egenskaber, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører navnet på knappen. Tryk på tabulatortasten for at gå til Tekstfelt, som er den første indstilling i menuen.

 5. Hvis du vil gå til indstillingen Alternativ tekst, skal du trykke på tabulatortasten igen og derefter trykke på pil ned for at gå til feltet Titel.

 6. Skriv titlen på den alternative tekst til billedet. Den alternative tekst skal beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

 7. Tryk på pil ned igen for at gå til feltet Beskrivelse, og angiv en beskrivelse.

 8. Når du er færdig med at skrive titlen og beskrivelsen, skal du trykke på Esc for at vende tilbage til brødteksten i dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word 2016

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word 2016

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Brug Word 2016 for Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS-skærmlæser, til at indsætte et billede. Du kan også tilføje alternativ tekst for at gøre billedet mere handicapvenligt.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Indsæt et billede fra din computer

 1. Placer markøren, hvor du vil tilføje billedet i Word 2016 for Mac.

 2. Hvis du vil gå til menulinjen, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple".

 3. Tryk på højre piletast, indtil du hører: "Indsæt." Tryk derefter på Piletasten ned, indtil du hører: "Billeder, undermenu." Hvis du vil udvide undermenuen Billeder, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten.

 4. Tryk på Piletasten ned, indtil du hører: "Billede fra fil". Du vælger, ved at trykke på Mellemrumstasten.

 5. Dialogboksen Billede fra Fil åbnes. For at gå til den placering hvor billedet er gemt, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "Sidepaneltabel."

  Bemærk!: For at åbne Sidepanelet, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører "Knappen Vis Sidepanel" og derefter trykke på Mellemrumstasten.

  Fokus flyttes til listen over foretrukne placeringer f.eks Alle mine Filer eller Dokumenter. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter.

 6. Tryk på Tabulator, når du er i den korrekte placering. Derefter bruges Piletasterne op eller ned, til at gå til undermappen eller filen du ønsker. Hvis du vil åbne en undermappe, skal du trykke på Højre piletast.

 7. Når den korrekte fil er markeret, skal du trykke på Enter eller Control+Option+Mellemrum for at indsætte billedet. Billedet er indsat i dokumentet.

Indsæt et billede fra en onlinekilde

Søgning og indsættelse af clipart, eller billeder fra andre onlinekilder direkte fra Word 2016 for Mac, understøttes i øjeblikket ikke i Word 2016 for Mac. Du kan dog stadig, tilføje online-billeder til dit dokument ved at søge efter det ønskede online-foto, gemme en lokal kopi af det og derefter indsætte kopien i dokumentet.

 1. Ved hjælp af en webbrowser, skal du gå til www.bing.com. Fokus flyttes til Bing-søgefeltet.

 2. I Søgefeltet skal du skrive et nøgleord for den type billede, du leder efter og derefter trykke på Enter.

 3. Du kan filtrere søgeresultaterne, til kun at vise billeder i Bings søgeresultater. Tryk på Option+Tabulatortasten, for at navigere til fanen Billeder. Tryk på Enter, for at vælge.

  Bemærk!: I filteret Licens kan du filtrere søgeresultaterne, til kun at vise All Creative Commons. (Lær mere her). Du kan også vælge at få vist alle billederne. Hvis du vælger Alle, udvides søgeresultaterne til at vise alle Bing-billeder. Du er ansvarlig for overholdelse af rettighederne for andres ejendom herunder copyright. For bedre at forstå licensmulighederne, kan du se Filtrer billeder efter licenstype. For at vælge en indstilling for licens, bruges Piletast op eller ned. Tryk derefter på Enter, for at vælge.

 4. Tryk på Option+Tabulatortasten for at navigere til billedresultaterne. Du hører: "Link, Søg".

 5. For at åbne det komplette billede, skal du trykke på Enter.

 6. For at hente billedet, skal du trykke på Option+Tabulatortasten indtil du hører "Link" efterfulgt af filnavn og filtypenavn. Tryk på Enter for at vælge, og tryk derefter på Command+S.

 7. Dialogboksen Eksportér som åbnes. Markøren placeres i feltet Filnavn. For at vælge en placering at gemme på, skal du trykke på Tabulatortasten for at navigere til pop op-knappen Hvor.Brug derefter piletasterne, til at vælge en placering. Hvis du vil gemme, skal du trykke på Command+S.

  Tip!: Gem billederne i dine Dokumenter, for at gøre det lettere at indsætte i et Word-dokument.

 8. Placer markøren, hvor du vil tilføje billedet i Word 2016 for Mac. Derefter kan du bruge menuen Indsæt i menulinjen, til at indsætte det billede du lige har gemt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du indsætter et billede der er gemt lokalt, henvises der til Indsæt et billede fra computeren.

Føj alternativ tekst til et billede

Når du har indsat billedet i dit dokument, kan du tilføje alternativ tekst for at sikre, at dokumentet er så handicapvenligt som muligt.

 1. Markér det element, du vil føje alternativ tekst til, i dit dokument. For at vælge et billede i Word, skal du placere markøren foran billedet, holde Shift nede og derefter trykke på Højre piletast. Du hører: "Billede, layout-element."

 2. For at åbne ruden Formatér billede, skal du trykke på Shift+Command+1. Du hører: "Formatér billede, opgaverude."

 3. For at åbne ruden Layout og egenskaber, skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører et fanenavnet og, "Du er på en fane i et rulleområde." Brug derefter Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Layout og egenskaber, valgt fane." Tryk på Mellemrumstasten, for at vælge fanen.

 4. For at gå til indstillingen Alternativ tekst , skal du trykke på Tabulatortasten indtil du hører: "Alternativ tekst, skjult." For at udvide indstillingen Alternativ tekst , skal du trykke på Mellemrumstasten.

 5. For at gå til feltet Titel, skal du trykke på Tabulatortasten. Du hører: "Titel." Skriv titlen for den alternative tekst til billedet. Den alternative tekst bør beskrive handlingen på eller formålet med billedet, ikke dets udseende.

 6. For at gå til feltet Beskrivelse, skal du trykke på Tabulatortasten. Du hører: "Rediger tekst". Skriv derefter en beskrivelse.

 7. Når du er færdig, med at skrive titel og beskrivelse, flytter du fokus tilbage til billedet i dokumentet, ved at trykke på F6 indtil du hører billedtitlen og "layout element."

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word 2016

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til Hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×