Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Excel med tastaturet og en skærmlæser til at organisere data i en tabel til hurtigere analyse. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at oprette, tilføje rækker og kolonner til og slette rækker og kolonner fra en tabel.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Oprette tabeller i en database

 1. Markér de celler i et regneark, som du vil medtage i tabellen. Cellerne kan være tomme eller indeholde data.

 2. Tryk på Ctrl + T (eller Ctrl + L). Dialogboksen Opret tabel åbnes, og du høre: "Opret en tabel."

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "tabellen indeholder overskrifter."

  Bemærk!: Tabeloverskrifter er meget vigtige for handicapvenligheden. Skærmlæsere bruger oplysningerne i overskrifterne til navigation, og beskrivende kolonneoverskrifter kan hjælpe læserne med at forstå dataene.

  • Hvis det markerede celleområde indeholder data, som du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil bruge de standardnavne, Excel angiver (f.eks. Kolonne 1, Kolonne 2 osv.), skal du undlade at markere afkrydsningsfeltet.

  • Hvis du vil ændre standardnavnene, skal du markere teksten i en kolonneoverskrift og skrive det ønskede navn.

 4. For at lukke dialogboksen Opret tabel og vende tilbage til regnearket, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

Tastaturgenveje for tabeller

Her er en praktisk reference for tastaturgenveje, der gælder for tabeller i Excel.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en tabel i standardtypografien

Ctrl+T eller Ctrl+L

Formatere data som en tabel Indsætte en række ovenfor

Alt+H, T

Indsætte en række ovenfor

ALT + H, I, R

Indsætte en kolonne til venstre

ALT + H, I, C

Slette en eller flere rækker

ALT + H, D, R

Slette en eller flere kolonner

ALT + H, D, C

Åbne fanen Design

Alt + J + T

Oprette eller fjerne tabeloverskrifter

Alt + J + T, O

Åbne en genvejsmenu

Skift+F10 eller konteksttasten i Windows

Føj en række eller en kolonne til en tabel

 1. Vælg rækken under hvilken du vil indsætte en eller flere tomme rækker, eller Vælg kolonnen til højre, hvor du vil indsætte en eller flere tomme kolonner.

 2. Tryk på Alt + H + I. Menuen Indsæt åbnes, og du høre "Indsæt celler".

  • Tryk på A for at indsætte en række over markeringen.

  • Tryk på L for at indsætte en kolonne til venstre for markeringen.

Slet en række eller en kolonne fra en tabel

 1. Markér en eller flere rækker eller kolonner, som du vil slette.

 2. Tryk på Alt + H + D. Menuen Slet åbnes, og du høre "Slet celler."

  • Hvis du vil slette de markerede rækker, skal du trykke på L.

  • Hvis du vil slette de markerede kolonner, skal du trykke på M.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Mac med dit tastatur og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at organisere data i en tabel til hurtigere analyse.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til tastaturgenveje i Excel til Macfor tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret en tabel

Når du har et regneark med nogle data, er det nemt at slå cellerne i en tabel.

 1. Markér de celler, du vil medtage i tabellen i dit regneark. Markere celler, skal du bruge piletasterne til at navigere til den celle, der skal være øverst venstre hjørne af tabellen, holde Skift nede og derefter bruge ned og piletasterne for at markere flere rækker og kolonner til højre. VoiceOver læser det markerede celleområde efter hvert tastetryk, "A1 til C2, markeret".

  Tip!: Hvis du vil hurtigt markere alle celler, der indeholder data, skal du trykke på kommando + A.

 2. Tryk på kommando + T. Du hører: "Opret en tabel."

 3. Tryk på TAB, indtil du høre "min tabel har overskrifter", og gør derefter et af følgende:

  • Hvis det markerede celleområde indeholder data, du vil have vist som tabeloverskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet. Tryk på mellemrumstasten for at vælge indstillingen, hvis det er markeret.

  • Hvis du vil bruge standardnavnene Excel giver (for eksempel, kolonne 1, kolonne 2 og osv.), kan markere ikke afkrydsningsfeltet. Tryk på mellemrum for at fjerne markeringen af indstillingen, hvis det er markeret.

  Bemærk!: Tabeloverskrifter er meget vigtige for handicapvenligheden. Skærmlæsere bruger oplysningerne i overskrifterne til navigation, og beskrivende kolonneoverskrifter kan hjælpe læserne med at forstå dataene.

 4. For at lukke dialogboksen Opret tabel og returneres fokus til regnearket, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk på ENTER.

Føj en række eller en kolonne til en tabel

 1. Gå til den række, under hvilken du vil indsætte en eller flere tomme rækker i tabellen, eller gå til kolonnen til højre, hvor du vil indsætte en eller flere tomme kolonner.

 2. Tryk på Fn + F6, indtil du høre navnet på den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home markeret." Hvis du ikke er på fanen Startside, skal du trykke på tasten venstre pil, indtil du høre "Privat", og tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Indsæt", og tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M for at åbne menuen. Gør et af følgende:

  • For at indsætte en række over den aktuelle række, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Indsætte tabelrækker ovenfor", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

  • For at indsætte en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Indsæt tabel kolonner til feltet venstre", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

Slet en række eller en kolonne fra en tabel

 1. Gå til en vilkårlig celle i den række eller kolonne, du vil slette, og derefter trykke på Skift + mellemrum for at markere hele rækken eller CTRL + MELLEMRUM for at markere hele kolonnen i din tabel. VoiceOver læser de markerede celler, "A4 til C4, er markeret".

 2. Tryk på Fn + F6, indtil du høre navnet på den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home markeret." Hvis du ikke er på fanen Startside, skal du trykke på tasten venstre pil, indtil du høre "Privat", og tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Slet", og tryk på CTRL + ALT + SKIFT + M. Gør et af følgende:

  • For at slette den markerede række, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Slette tabelrækker", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

  • Hvis du vil slette den markerede kolonne, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Slet tabelkolonner", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel til Android sammen med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at indsætte og redigere en tabel. Gør dine tabeller mere handicapvenlige ved at tilføje titler eller fremhæve dele af tabellerne med forskellige farver. Du kan udvide tabellerne med nye rækker og kolonner, eller du kan vise dataene som et søjlediagram.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • For touchfunktioner i Excel til Android skal du gå til Touchvejledning til Excel til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Gå til fanemenuen

Gå til fanemenuen for at få adgang til indstillinger for redigering af dit regneark.

 1. Stryg først opad og derefter nedad for at gå væk fra en markering i et regneark og til det første element på skærmen. Du kan høre projektmappens titel.

  Tip!: Hvis du har genvejsmenuen åben oven på regnearket, skal du trykke på et vilkårligt sted på skærmen med to fingre for at gå væk fra menuen .

 2. Stryg højre med én finger, indtil du høre: "Flere indstillinger." Dobbelttryk på skærmen med én finger. Du hører: "Under fanen i menuen hjem er markeret." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Under fanen hjem valgt."

 3. Stryg mod venstre eller højre, indtil du hører den fane, du vil markere, f.eks: "Indsæt fane." Dobbelttryk derefter på skærmen. Båndet Indsæt åbnes.

  Bemærk!: Fanerne Tabel, Billede, Figur og Diagram bliver kun tilgængelige, når objektet er markeret i regnearket.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den indstilling, du vil markere, og dobbelttryk derefter på skærmen.

Gå til en tabel i dit regneark

 1. Stryg til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Angiver tabel <tabeloplysninger og placering af fokus>."

 2. Stryg til venstre eller højre med én finger, indtil du hører placeringen i den ønskede tabel. Dobbelttryk derefter på skærmen. Fanen Tabel åbnes.

  Tip!: Du kan også gå til fanen Tabel som beskrevet i Gå til fanemenuen.

Indsæt en tabel

Tilføj en tabel for at præsentere dine data på effektiv og systematisk vis. Du kan indsætte en tabel i et tomt regneark og angive dine data. Alternativt kan du hurtigt oprette en tabel med data i din eksisterende celleklynge.

 1. Stryg til venstre eller højre i dit Excel til Android-regneark, indtil du hører: "Ark <arkets navn>." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du kan høre det aktuelle fokus på det ark, der er beskrevet i kolonner og rækker.

 2. Gå til den celle, hvor du vil indsætte en tabel, ved at trække en finger hen over skærmen. Du hører den aktuelle placering. Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Du kan udvide markeringen fra en enkelt celle til flere celler og indsætte en større tabel ved at placere to fingre på skærmen og lade dem glide fra hinanden i den retning, hvor du vil udvide dit valg. Du kan høre det markerede område fra den første celle øverst til venstre til den sidste celle i bunden til højre.

 3. Gå til fanen Indsæt som beskrevet i Gå til fanemenuen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre på fanen Indsæt: "Tabel". Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "ikke er markeret, tabellen indeholder overskrifter, afkrydsningsfelt." Hvis tabellen indeholder overskrifter, stryge mod venstre, indtil du høre: "ikke er markeret, tabellen indeholder overskrifter, afkrydsningsfelt." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Markeret".

 5. Tryk et vilkårligt sted på skærmen med to fingre for at gå væk fra afkrydsningsfeltet.

Tilføj en alternativ teksttitel til en tabel

Hvis du vil gøre dine tabeller i Excel til Android tilgængelige for alle læsere, kan du tilføje en kort og beskrivende titel til tabellen og selv skrive en mere omfattende tekst for at beskrive tabellen i detaljer.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark. Fokus kan være på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Stryg til venstre eller højre på fanen Tabel, indtil du hører: "Menuen Alternativ tekst." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Alternativ tekst."

 3. Stryg til venstre eller højre i menuen Alternativ tekst, indtil du hører: "Redigeringsfelt til titel." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur." Skriv en kort titel for tabellen.

 4. Du kan skrive en beskrivelse til en tabel ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt til beskrivelse." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 5. Gå tilbage til det aktive ark ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Ark <arknummer, arkoplysninger>, valgt." Dobbeltklik på skærmen for at aktivere arket.

Føj en række eller en kolonne til en tabel

Du kan nemt udvide tabellen ved at tilføje rækker over eller under eller kolonner til venstre eller højre for den aktuelle markering i en tabel.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. På fanen Tabel kan du tilføje rækker eller kolonner:

  • Hvis du vil indsætte en række over den aktuelle markering, stryge mod venstre eller højre, indtil du høre: "Indsæt ovenfor." Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil indsætte en række under den aktuelle markering, stryge mod venstre eller højre, indtil du høre: "Indsæt nedenfor." Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil indsætte en kolonne til venstre for den aktuelle markering, stryge mod venstre eller højre, indtil du høre: "Indsæt til venstre." Dobbelttryk på skærmen.

  • Hvis du vil indsætte en kolonne til højre for den aktuelle markering, stryge mod venstre eller højre, indtil du høre: "Indsæt til højre." Dobbelttryk på skærmen.

Slet en række eller en kolonne fra en tabel

Du kan hurtigt slette hele overflødige rækker eller kolonner fra tabellen.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. På fanen Tabel kan du gøre et af følgende:

  • Stryg til venstre eller højre for at slette rækker, indtil du hører: "Slet rækker." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at slette kolonner, indtil du hører: "Slet kolonner." Dobbelttryk derefter på skærmen.

Fremhæv data i din tabel

Du kan fremhæve dataene i tabellen ved at tilføje farve i skiftende rækker eller kolonner eller fremhæve kun første eller sidste kolonne. Du kan også hurtigt peppe dine tabeller op ved at tilføje foruddefinerede typografier.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. I fanen Tabel kan du gøre et af følgende for alternative rækker eller kolonner:

  • Stryg til venstre eller højre for at føje farve til alternative rækker, indtil du hører: "Stribede rækker skift, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at føje farve til alternative kolonner, indtil du hører: "Stribede kolonner skift, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil anvende en foruddefineret typografi til en stribede række eller kolonne, stryge mod venstre eller højre, indtil du høre: "Tabellen typografier menuen", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Tabelformater." Stryge venstre eller højre på listen. Du høre en beskrivelse af typografien. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en typografi.

 3. I fanen Tabel kan du gøre et af følgende for den første eller sidste række:

  • Du kan føje farve til den første kolonne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Første kolonne, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Du kan føje farve til den sidste kolonne ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Sidste kolonne, ikke markeret." Dobbelttryk derefter på skærmen.

  • For at anvende et foruddefineret format på den første eller sidste kolonne i tabellen, skal du stryge venstre eller højre, indtil du høre: "Tabel typografier menuen". Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Tabelformater." På listen stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Medium" eller "Mørke". I mellemstore typografilisten, stryge til venstre eller højre, indtil du høre: "Light grå, tabeltypografi mellem." Dette og følgende typografier kan anvendes på den første række eller sidste kolonne. I mørke typografilisten, stryge til venstre eller højre, indtil du høre: "Mørke grå, tabel typografi mørk." Dette og følgende typografier kan anvendes til første eller sidste kolonner. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en typografi.

Vise dine data i et diagram

Du kan vise dataene i din tabel i diagramformat.

 1. Gå til tabellen i dit regneark som beskrevet i Gå til en tabel i dit regneark.

 2. Du kan vælge de tabelceller, du vil bruge i diagrammet, ved at placere to fingre på skærmen og lade dem glide fra hinanden, indtil du hører den ønskede valgmulighed.

 3. Gå til fanen Indsæt som beskrevet i Gå til fanemenuen.

 4. I båndet Indsæt skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Menuen Diagram." Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Diagram."

 5. I menuen Diagram skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører den fane, du vil markere, f.eks: "Cirkelmenu." Dobbelttryk på skærmen. Du kan høre navnet på den valgte diagramtype, f.eks: "Cirkel." Diagramtypelisten åbnes.

 6. I diagramtypelisten kan du stryge til venstre eller højre for at gennemgå listen. Du hører listeelementnavnene, f.eks: "3D-cirkel, listeelement." Du kan vælge en diagramtype ved at dobbelttrykke på skærmen. Diagrammet genereres i regnearket.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Brug Excel Online med tastaturet og en skærmlæser til at organisere data i en tabel til hurtigere analyse. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Tabeller kan du nemt at filtrere data og beregne totaler.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

 1. Markér de celler, du vil medtage i tabellen i Excel Online.

 2. Tryk på Ctrl + L for at åbne dialogboksen Opret tabel.

 3. I dialogboksen Opret tabel, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre: "Afkrydsning, tabellen indeholder overskrifter." Tryk på mellemrum for at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet min tabel har overskrifter, afhængigt af om du vil have den øverste række skal bruges som tabeloverskrift.

  Bemærk!: Der skal angives tabeloverskrifter for at gøre en tabel tilgængelig for skærmlæsere. Skærmlæsere bruge overskriftsoplysninger til at forstå, hvordan cellerne i tabellen skal findes.

 4. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

 5. Du kan nu indsætte dataene. Hvis du vil angive eller erstatte data i en celle, skal du gå til cellen, du vil, og skriv den tekst, tal eller formel.

  Tip!: Hvis du vil vide mere om at tilføje eller redigere dine data, du referere til grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser sammen med Excel.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Brug en skærmlæser til at søge efter og erstatte data i Excel

Tastaturgenveje i Excel Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×