Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Word 2016

Du kan bruge tastaturet og en skærmlæser til at føje en tabel til dit dokument ved enten at angive dens dimensioner eller ved at vælge mellem en lang række foruddefinerede tabelformater.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

I dette emne

Indsæt en tabel ved at angive dimensioner

Du kan angive dimensioner i en tabel, f.eks. antallet af kolonner og rækker samt deres højde og bredde. Word indsætter en grundlæggende gittertabel, som du kan bruge.

Bemærk: For at gøre en tabel så handicapvenlig som muligt er det vigtigt at give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på Alt+N, T og derefter I for at åbne dialogboksen Indsæt tabel.

 3. Tryk på Alt+C for at angive antallet af kolonner i tabellen, og skriv derefter antallet af kolonner.

 4. Tryk på Alt+R for at angive antallet af rækker, og skriv derefter det ønskede antal rækker.

 5. Hvis du vil bruge disse dimensioner igen i fremtiden, skal du trykke på Alt+S for at vælge indstillingen Benyt som standard for nye tabeller.

 6. Du kan lukke dialogboksen Indsæt tabel ved at trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter. Word føjer tabellen til dit dokument.

  Bemærk: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

 7. Hvis du vil oprette en kolonneoverskrift, skal du gå til tabellen i dit dokument og gå til en vilkårlig celle. Tryk på Alt+JT for at åbne fanen Design under Tabelværktøjer. Du kan høre navnet på fanen.

 8. Tryk på tabulatortasten for at gå til afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift, og markér det.

 9. Tryk på tasten Esc for at vende tilbage til brødteksten i dokumentet. Tryk på pil ned for at gå til brødteksten i tabellen.

 10. Gå til tabellen, og skriv oplysningerne i cellerne. Du kan høre, hvilken kolonne og række der aktuelt er markeret, og du kan høre, hvilke celler der er overskriftsceller.

Indsæt en tabel ved at vælge mellem indbyggede formater

Hvis du vil få Word klare formateringen for dig, skal du vælge et af dets ni indbyggede formater for tabeller.

 1. Vælg den placering i dit dokument, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Du kan vælge mellem indbyggede tabelformater ved at trykke på Alt+N, T og derefter T for at åbne menuen Hurtige tabeller. Du kan gennemgå listen med ni indbyggede tabelformater.

 3. Brug pil ned og pil op til at gennemgå listen med tabelformater.

 4. Tryk på Enter for at vælge det ønskede tabelformat. Word indsætter den markerede tabel i dit dokument og flytter fokus til toppen af den indsatte tabel.

 5. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig mellem cellerne og skrive oplysningerne.

Slette en tabel

Hvis en tabel ikke længere skal bruges, kan du slette den fra dit dokument.

 1. Åbn dokumentet, og gå derefter til den tabel, du vil slette. Når fokus er i tabellen, kan du høre bekræftelsen, f.eks. "I tabel 1." Når fokus flyttes ud af tabellen, kan du høre, at du har forladt tabellen.

 2. Gå til fanen Tabelværktøjer – Layout, tryk på Alt, og tryk derefter på J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på D, T. Tabellen slettes, og fokus flyttes tilbage til dokumentet.

Flere oplysninger

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×