Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Oprette og redigere en tabel i din e-mail-meddelelse i Outlook ved hjælp af din skærmlæser tastatur. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Konvertere tekst til en tabel

Hvis du har en tekstblok, der bruger ensartede separatorer, er det nemt at konvertere den til en tabel.

 1. Vælg det stykke tekst, du vil konvertere til en tabel.

 2. For at åbne dialogboksen Konverter tekst til tabel skal du trykke på Alt + N, T, V.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis din tekst bruger afsnit som separatorer, skal du trykke på Alt+P.

  • Hvis din tekst bruger kommaer som separatorer, skal du trykke på Alt+M.

  • Hvis din tekst bruger tabulatorer som separatorer, skal du trykke på Alt+T.

 4. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "OK-knappen". Tryk derefter på Enter. Tabellen oprettes, og fokus vender tilbage til mailen med tabellen markeret.

Konvertere en tabel til tekst

 1. Placer markøren et sted i den tabel, som du vil konvertere til tekst.

 2. Tryk på Alt + J, L for at åbne fanen Layout i Tabelværktøjer.

 3. Tryk på V for at åbne dialogboksen Konvertér tabel til tekst, og gør derefter ét af følgende:

  • Hvis du vil bruge afsnit som separatorer i teksten, skal du trykke på P.

  • Hvis du vil bruge kommaer som separatorer i teksten, skal du trykke på M.

  • Hvis du vil bruge tabulatorer som separatorer i teksten, skal du trykke på T.

 4. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "OK-knappen". Tryk derefter på Enter. Fokus vender tilbage til meddelelsen med teksten markeret.

Indsætte en tabel

Du kan angive dimensioner i en tabel, f.eks. antallet af kolonner og rækker samt deres højde og bredde. Outlook indsætter en grundlæggende gittertabel, som du kan bruge.

Bemærk!: For at gøre en tabel så handicapvenlig som muligt er det vigtigt at give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Mens du skriver en mail, skal du placere markøren, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på Alt + N, T, at åbne dialogboksen Indsæt tabel jeg.

 3. Skriv det ønskede antal spalter.

 4. Tryk på Tab-tasten, og skriv derefter det ønskede antal rækker.

 5. Hvis du vil bruge disse dimensioner igen i fremtiden, skal du trykke på Alt+S for at vælge indstillingen Husk dimensioner til nye tabeller.

 6. Hvis du vil lukke dialogboksen Indsæt tabel, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK" og derefter trykke på Enter. Outlook føjer tabellen til meddelelsen og flytter fokus til den første kolonne i den første række.

 7. For at kontrollere, at tabellen har en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt + J, T for at åbne fanen Design i Tabelværktøjer.

 8. Tryk på TAB, indtil du høre: "Tjekkes, sidehoved række afkrydsningsfelt." Med JAWS, du høre: "tabel typografi indstillinger gruppefelt, sidehoved afkrydsningsfeltet række, markeret". Hvis du hører "Afkrydsning," Tryk på mellemrum for at skifte kolonneoverskriften på, ellers tryk på Esc for at vende tilbage fokus til tabellen.

 9. Brug piletasterne til at flytte rundt på tabellen, og skriv oplysningerne i cellerne.

Brug indbyggede tabeltypografier

Når du har oprettet en tabel, kan du hurtigt ændre dens udseende ved hjælp af de indbyggede typografier i Outlook.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Tryk på Alt + J, T for at åbne fanen Design i Tabelværktøjer.

 3. Tryk på S for at åbne menuen Tabeltypografier.

 4. Brug piletasterne til at rulle gennem listen over typografier indtil du finder den, du vil bruge, f.eks. "Gittertabel 1, lys".

 5. Tryk på Enter for at vælge den ønskede typografi. Den valgte typografi anvendes på tabellen, og fokus flyttes tilbage til tabellen.

Slette en tabel

 1. Mens du skriver en mail, skal du placere markøren et vilkårligt sted i den tabel, du vil slette.

 2. Tryk på Alt + J, L for at åbne fanen Layout i Tabelværktøjer.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du trykke på D, T. Tabellen slettes, og fokus tilbage til meddelelsen.

Indstil egenskaber for tabel

Brug dialogboksen Egenskaber for tabel til at give tabellen en titel og en beskrivelse for at gøre den mere tilgængelig eller for at ændre justeringen af tabellen.

 1. Mens du skriver en meddelelse, skal du placere markøren et vilkårligt sted i den tabel, du vil redigere.

 2. For at åbne dialogboksen Egenskaber for tabel, skal du trykke på Alt + J, L, O.

 3. Hvis du vil angive justeringen af tabellen i forhold til brødteksten i meddelelsen, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil justere tabellen til tekstens venstre margen, skal du trykke på Alt+L.

  • Hvis du vil justere tabellen til tekstens centrum, skal du trykke på Alt+C.

  • Hvis du vil justere tabellen til tekstens højre margen, skal du trykke på Alt+H.

 4. Hvis du vil vælge, hvordan brødteksten teksten ombrydes rundt om tabellen, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis teksten skal ombrydes rundt om tabellens sider, skal du trykke på Alt+A.

  • Hvis du vil adskille tabellen fra teksten, skal du trykke på Alt+N.

 5. Tryk på Alt + T for at give tabellen, en titel og en beskrivelse, og tryk derefter på tasten højre pil, indtil du høre: "Markeret, alternativ tekst under fanen element." Med JAWS, du høre: "fanen Alternativ tekst".

 6. Tryk på Tab-tasten, og skriv tabellens titel, tryk på Tab-tasten, og skriv en beskrivelse.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen OK". Tryk derefter på Enter. Fokus vender tilbage til meddelelsen.

Føj kolonner eller rækker til en tabel

 1. Mens du skriver en meddelelse, skal du placere markøren på det sted i tabellen, hvor du vil tilføje en kolonne eller række.

 2. Tryk på Alt + J, L for at åbne fanen Layout i Tabelværktøjer.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række over det markerede punkt, skal du trykke på A.

  • Hvis du vil tilføje en række under det markerede punkt, skal du trykke på B, E.

  • Hvis du vil tilføje en række til venstre for det markerede punkt, skal du trykke på L.

  • Hvis du vil tilføje en række til højre for det markerede punkt, skal du trykke på R.

 4. Menuen lukkes, og fokus skifter tilbage til tabellen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Tastaturgenveje til navigation i mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Oprette og redigere en tabel i din e-mail-meddelelse i Outlook til Mac ved hjælp af tastaturet og VoiceOver indbyggede Mac OS-skærmlæseren.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook til Mac for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Konvertere tekst til en tabel

Hvis du har en tekstblok, der bruger ensartede separatorer, er det nemt at konvertere den til en tabel.

 1. Markér den tekst, du vil konvertere, mens du skriver din mail.

  Bemærk!: De bedste resultater, skal teksten have kolonner adskilt ved at trykke på tabulatortasten og rækker, der er adskilt ved at trykke på tasten ENTER.

 2. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Tabel, menuknap," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du høre "Konvertere tekst til tabel", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Menuen Konverter tekst til tabel åbnes.

 4. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at gennemse indstillinger i menuen. Outlook giver dig antallet kolonner og rækker, der bedst passer til den markerede tekst som standard, men du kan ændre værdierne enkeltvis. VoiceOver kan du se, hvordan du kan få adgang til hver indstilling.

 5. For at lukke menuen Konverter tekst til tabel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK, standard, knappen", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

 6. Tabellen oprettes og fokus returnerer på værktøjslinjen.

 7. Tryk på TAB for at vende tilbage til brødteksten i meddelelsen, indtil du høre: "Tabel, <number> rækker, kolonner <number>."

Indsæt en tabel

Du kan angive dimensionerne for en tabel, som antallet kolonner og rækker, og deres højde og bredde. Outlook til Mac indsætter et grundlæggende gitter-typen tabel til brug. Hvis du vil lade Outlook til Mac gør formatering for dig, skal du vælge en af de indbyggede formater for tabeller.

Bemærk!: Hvis du vil gøre tabellen mere handicapvenlig og gøre det muligt for skærmlæsere at identificere tabelkolonner korrekt, skal du oprette en kolonneoverskrift.

Angiv tabeldimensioner

 1. Mens du skriver din mail, Placer markøren, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på Skift + Tab, indtil du høre "Tabel, menuknap," og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 3. Tryk på Ctrl + Alt + Skift + pil ned pil for at angive antallet af kolonner i tabellen, og tryk derefter på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil du høre tal, du vil.

 4. Hvis du vil angive antallet rækker, skal du trykke på Ctrl + Alt + pil ned piletast, indtil du høre tal, du vil.

 5. Hvis du vil indsætte tabellen med den aktuelt markerede størrelse, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum. Tabellen indsættes i meddelelsesteksten, og fanen Tabeldesign bliver tilgængelig på værktøjslinjen.

 6. Tryk på F6 for at kontrollere, at en overskriftsrække er konfigureret, indtil du høre "Meddelelse, der er markeret, under fanen" Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "tabeldesign, under fanen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum. Tryk på TAB, indtil du høre: "kolonneoverskrift markeret, markere afkrydsningsfeltet". Hvis Kolonneoverskrift ikke er markeret, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 7. Tryk på TAB for at vende tilbage til brødteksten i meddelelsen, indtil du høre: "Redigere tekst". Hvis det er nødvendigt, brug pil op eller pil ned for at flytte til tabellen.

 8. Gå til den celle, du vil ved at trykke på en piletast i den retning, du vil flytte. Skriv dine oplysninger i cellerne. Tryk på tabulatortasten for at flytte til den næste celle eller Skift + Tab for at flytte til den forrige celle. Hvis du trykker på tasten Tab i den sidste celle, oprettes en ny tabelrække.

Formatér en tabel ved hjælp af et indbygget format

 1. Opret en tabel, som beskrevet i Angiv tabeldimensioner og sørg for, at fokus er et sted i tabellen.

 2. Når du har indsat tabellen, skal du trykke på F6, indtil du høre "<Current tab> markeret, under fanen" og derefter trykke på tasten højre pil, indtil du høre: "tabeldesign, fanen." Tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at markere.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan få adgang til fanen på båndet ved at trykke på F6, trykke på tasten Tab gentagne gange for at gå tilbage til tabellen, og prøv igen.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "Tabellen gitter, der er valgt, knappen".

 4. Du kan vælge mellem de indbyggede tabelformater, ved at trykke på Højre piletast indtil du hører det format, du ønsker. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum, for at anvende det.

 5. Tryk på TAB for at vende tilbage til brødteksten i meddelelsen, indtil du høre: "Redigere tekst".

Slet en tabel

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil slette.

 2. Tryk på F6, indtil du høre "<Current tab> markeret, under fanen" og derefter trykke på tasten højre pil, indtil du høre: "Layout, fanen." Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne fanen Layout.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan få adgang til fanen på båndet ved at trykke på F6, trykke på tasten Tab gentagne gange for at gå tilbage til tabellen, og prøv igen.

 3. På fanen Layout, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Slet menuknap," og derefter trykke på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at åbne undermenuen.

 4. Tryk på pil ned, indtil du høre "Slet tabel", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum. Tabellen slettes.

Indstil egenskaber for tabel

Ud over at bruge indbyggede formater, kan du ændre egenskaber for tabeller enkeltvis. Du kan f.eks, definere tekstjustering, rækkehøjde, kolonnebredde eller skrive alternativ tekst (alt tekst), for at gøre tabellen mere tilgængelig for skærmlæsere.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i den tabel, du vil redigere.

 2. Tryk på F6, indtil du høre "<Current tab> markeret, under fanen" og derefter trykke på tasten højre pil, indtil du høre: "Layout, fanen." For at åbne fanen Layout skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan få adgang til fanen på båndet ved at trykke på F6, trykke på tasten Tab gentagne gange for at gå tilbage til tabellen, og prøv igen.

 3. På fanen Layout skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Egenskaber, knappen" og derefter trykke på CTRL + ALT + mellemrum.

 4. Menuen Tabelegenskaber har fem faner:

  • Tabel

  • Række

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Brug Højre og Venstre piletast for at finde den fane du skal bruge. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at åbne den pågældende fane.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gennemse indstillingerne på fanen markerede VoiceOver fortæller dig om at åbne hver indstilling. For eksempel på fanen tabel, kan du definere tekstjustering til hele tabellen.

 6. For at skifte til en anden fane, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre navnet på den aktuelle fane igen og derefter bruge piletasterne til højre og venstre til at finde den fane, du ønsker, og tryk på CTRL + ALT + mellemrum.

 7. For at lukke menuen Egenskaber for tabel, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK, standard, knappen", og tryk derefter på CTRL + ALT + mellemrum.

  Fokus vender tilbage til knappen Egenskaber.

Føj kolonner eller rækker til en tabel

Du kan hurtigt udvide tabellen, ved at tilføje flere rækker eller kolonner.

 1. Sørg for, at fokus er et sted i tabellen, og derefter bruge piletasterne til at navigere i tabellen for at finde det sted, hvor du vil tilføje en ny række eller kolonne.

 2. Tryk på F6, indtil du høre "<Current tab> markeret, under fanen" og derefter trykke på tasten højre pil, indtil du høre: "Layout, fanen." Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne fanen Layout.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan få adgang til fanen på båndet ved at trykke på F6, trykke på tasten Tab gentagne gange for at gå tilbage til tabellen, og prøv igen.

 3. På fanen Layout skal du gøre et af følgende:

  • Tryk på TAB for at tilføje rækken over den aktuelle række, indtil du høre: "Indsæt ovenfor, knappen".

  • Tryk på TAB for at tilføje en række under den aktuelle række, indtil du høre: "Indsæt nedenfor, knappen".

  • Tryk på TAB for at tilføje en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne, indtil du høre: "Indsæt til venstre, knappen".

  • Tryk på TAB for at tilføje en kolonne til højre for den aktuelle kolonne, indtil du høre: "Indsætte højre, knappen".

  Tryk på CTRL + ALT + MELLEMRUM for at bekræfte dit valg.

 4. For at vende tilbage til brødteksten i meddelelsen, skal du trykke på fanen, indtil du høre "Rediger tekst".

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Opret og rediger en tabel i din mail i Outlook Mail med Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Konvertere tekst til en tabel

Hvis du har en tekstblok, der bruger ensartede separatorer, er det nemt at konvertere den til en tabel.

 1. Mens du skriver en mail, skal du vælge det stykke tekst, du vil konvertere til en tabel.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tabellen oprettes, og fokus vender tilbage til mailen med tabellen markeret. Du hører egenskaberne for tabellen.

Indsætte en tabel

Når du indsætter en tom tabel i en mail, føjer Outlook en grundlæggende gittertabel med tre rækker og tre kolonner. Senere kan du tilføje flere kolonner og rækker, hvis det er nødvendigt.

Bemærk!: For at gøre en tabel så handicapvenlig som muligt er det vigtigt at give tabellen en kolonneoverskrift.

 1. Mens du skriver en mail, skal du placere markøren, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Tabelknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tabellen oprettes, og fokus vender tilbage til mailen med tabellen markeret. Du hører egenskaberne for tabellen.

Brug indbyggede tabeltypografier

Når du har oprettet en tabel, kan du hurtigt ændre dens udseende ved hjælp af de indbyggede typografier i Outlook.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tabel-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Tabeltypografier", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. I menuen Tabeltypografier skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede tabeltypografi, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Den valgte typografi anvendes på tabellen, og fokus flyttes tilbage til tabellen.

Slette en tabel

 1. Mens du skriver en mail, skal du placere markøren et vilkårligt sted i den tabel, du vil slette.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tabel-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Du hører: "Knappen Slet er skjult". Der er fokus på knappen Slet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 5. Hvis du vil slette hele tabellen, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Slet liste" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tabellen slettes. Fokus skifter tilbage til meddelelsen.

Rediger egenskaber for tabel

Du kan ændre tabellens justering, give tabellen en titel og en beskrivelse for at gøre den tilgængelig, skifte indstillinger for tabeltypografi og meget mere.

 1. Mens du skriver en meddelelse, skal du placere markøren et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tabel-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. I menuen Tabel skal du stryge til højre, indtil du hører den indstilling, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  • Hvis du vil ændre tabellens justering, skal du vælge Justering. I menuen Justering skal du stryge til højre, indtil du hører den indstilling, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje en alternativ teksttitel og beskrivelse, skal du vælge Alternativ tekst. Skriv tabellens titel i dialogboksen, stryg til højre, og dobbelttryk derefter på skærmen. Skriv beskrivelsen af tabellen. Træk én finger opad på skærmen, indtil du hører "Knappen Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil ændre indstillingerne for tabeltypografi, skal du vælge Indstillinger for typografi. I menuen Indstillinger for typografi skal du stryge til højre, indtil du hører valgmuligheden for typografi, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Føj kolonner eller rækker til en tabel

 1. Mens du skriver en mail, skal du flytte markøren på tabellen til det sted, hvor du vil tilføje en kolonne eller række.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tabel-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt-knap, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 5. I menuen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører den indstilling, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

  Kolonnen eller rækken føjes til tabellen. Fokus flyttes til den tilføjede rækken eller kolonnen i tabellen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Oprette og redigere en tabel i din e-mail-meddelelse i Outlook Web App ved hjælp af tastaturet og Oplæser, indbyggede Windows skærmlæseren, når du skriver en meddelelse med Mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Dette emne antager, at Læseruden er slået fra.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

Indsæt en tabel

Når du indsætter en tabel i din meddelelse, kan du angive antallet kolonner og rækker. Outlook Web App indsætter et grundlæggende gitter-typen tabel til brug.

 1. Mens du skriver en meddelelse, Placer markøren, hvor du vil indsætte den nye tabel.

 2. Tryk på TAB, indtil du høre: "Format, <selected option>, knappen". Og derefter trykke på tasten højre pil, indtil du høre "Knappen mere,", og tryk på mellemrumstasten.

 3. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre "Indsæt tabel, knappen skjult,", og tryk derefter på mellemrum. Menuen Indsæt tabel åbnes.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Indsæt tabel, være umarkerede menupunkt, afkrydsningsfeltet", og tryk derefter på mellemrum. Dialogboksen Indsæt tabel åbnes, og du høre: "Dialogboksen Indsæt tabel, fokuseret på OK".

 5. Tryk på TAB, indtil du høre "Antallet af kolonner, redigering, <current number>" for at vælge antallet af kolonner i tabellen, og skriv antallet kolonner, du vil.

 6. Tryk på TAB, indtil du høre "Antallet af rækker, redigering, <current number>" for at vælge antallet af rækker i tabellen, og skriv antallet rækker, du vil.

 7. Når du er færdig, hvis du vil indsætte tabellen, tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk på Enter. Dialogboksen lukkes, og flytter fokus til e-mail-meddelelsens brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Tastaturgenveje til Outlook på internettet

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×