Brug en skærmlæser til at indsætte en signatur i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte en signatur i Outlook

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

I Outlook 2016 kan du tilføje en signatur ved hjælp af tastaturet og din skærmlæser, f.eks. JAWS eller Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows. Signaturen vises automatisk i bunden af nye mails, herunder i dine svar, samt i videresendte mails.

Bemærkninger: 

I dette emne

Opret en signatur

Du behøver ikke bruge den samme signatur til alle formål. Du kan bruge forskellige signaturer til hver type mail, du sender. En virksomhedssignatur kan f.eks. omfatte dit navn, din stilling og dine kontaktoplysninger, mens din private signatur blot kan indeholde et kælenavn og et billede.

 1. I Outlook skal du trykke på Alt+F, T. Vinduet Indstillinger for Outlook åbnes, og du kan høre "Generel 1 til 13 er markeret."

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører "Mail."

 3. Tryk på Alt+N, Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir åbnes, og du hører: "Dialogboksen Signaturer og brevpapir. Siden Mailsignatur." I Oplæser kan du høre: "Vinduet Signaturer og brevpapir, knappen OK."

 4. Du kan oprette en ny signatur ved at trykke på Alt+N, Enter. Dialogboksen Ny signatur åbnes, og du hører: "Dialogboksen Ny signatur. Skriv et navn til denne signatur."

 5. Skriv et navn til signaturen. Tryk derefter på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk på Enter.

  Tip: Giv signaturer beskrivende navne, f.eks. "lukning af virksomhed." Et godt navn kan hjælpe dig med at finde den ønskede signatur i fremtiden.

 6. Fokus flyttes tilbage til dialogboksen Signaturer og brevpapir i feltet Vælg signatur, der skal redigeres.

 7. Hvis du bruger Outlook til flere mailkonti, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur.

  • Du kan skifte til mailkontofeltet ved at trykke på Alt+A. Du kan høre: "Kombinationsfeltet Mailkonto, kolon" og navnet på den valgte signatur. I Oplæser kan du kun høre navnet på den valgte signatur.

  • Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den konto, du vil vælge. Tryk derefter på Enter.

 8. Tryk på Alt+M for at gå til rullelisten Nye meddelelser. Du kan høre: "Dialogboksen Signaturer og brevpapir. Hvis du vil ændre markeringen, skal du bruge piletasterne." Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk derefter på Enter.

 9. Tryk på Alt+F for at gå til rullelisten Svar/videresendelser. Du kan høre: "Dialogboksen Signaturer og brevpapir. Hvis du vil ændre markeringen, skal du bruge piletasterne." I Oplæser kan du kun høre den valgte signatur. Brug piletasterne til at gå til den ønskede signatur, og tryk derefter på Enter.

 10. Hvis du vil åbne boksen Rediger signatur og tilføje signaturteksten, skal du trykke på Alt+T og derefter trykke på Tab, indtil du kan høre: "Ikke tilgængeligt uden for en åben meddelelse." I Oplæser kan du høre "Rediger signatur. Redigering af tekst." Der er fokus på feltet Signatur.

 11. Skriv signaturteksten.

 12. Brug Tab til at gå til knappen OK. Tryk derefter på Enter for at lukke feltet Signaturer.

 13. Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger for Outlook, skal du bruge Tab til at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

  Fokus flyttes tilbage til det sted, hvor du startede.

Tastaturgenveje til formatering af signaturer

Her er nogle tastaturgenveje, som du kan bruge til at formatere en mailsignatur:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende fed formatering

Ctrl+F

Anvende understreget formatering

Ctrl+U

Fjerne tekstformatering

Ctrl+mellemrum

Skifte skrifttype

Alt+T

Juster til venstre

Ctrl+L

Centrere tekst

Ctrl+C

Juster til højre

Ctrl+R

Indsæt din signatur

 1. Mens du skriver din meddelelse i Outlook, skal du trykke på Alt+N for at gå til fanen Indsæt og derefter på AS for at åbne indstillingen Signatur.

 2. Hvis der kun er én tilgængelig signatur, og du gerne vil tilføje denne, skal du trykke på Enter. Hvis du har flere signaturer, skal du trykke på pil ned for at vælge mellem signaturerne. Skærmlæseren læser signaturerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Tryk på Enter, når du er ved den, du vil bruge.

  Signaturen føjes til meddelelsen, og fokus rettes tilbage på meddelelsen.

Angiv en standardsignatur

 1. I Outlook skal du trykke på Alt + F, T. Vinduet Indstillinger for Outlook åbnes.

 2. Om nødvendigt skal du trykke på pil ned eller pil op, indtil du hører: "Mail." Tryk på Alt+N. Skærmlæseren meddeler: "Signaturer, knap." Tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir åbnes.

 3. Hvis du har flere mailkonti i brug, skal du trykke på Alt+A for at gå til listen Mailkonto. Brug piletasterne til at navigere på listen, og tryk på Enter, når du er på den konto, som du vil angive signaturer til.

 4. Hvis du vil føje en standardsignatur til nye meddelelser, du skriver med denne konto, skal du trykke på Alt+M for at gå til listen Nye meddelelser. Du hører den aktuelle markering. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Enter.

 5. Hvis du vil føje en standardsignatur til meddelelser, du besvarer eller videresender, skal du trykke på Alt+F for at gå til listen Svar/videresendelser. Du hører den aktuelle markering. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Enter.

 6. Gem ændringerne ved at trykke på Tab, indtil du hører "Knappen OK", og tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir lukkes, og du vender tilbage til vinduet Indstillinger for Outlook. Tryk på Esc for at lukke vinduet og vende tilbage til indbakken.

Se også

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

I Outlook 2016 til Mac kan du tilføje en signatur ved hjælp af et tastatur og VoiceOver samt den indbyggede skærmlæser i Mac OS. Du kan indstille signaturen til at blive vist automatisk i bunden af nye mails, svar og videresendte mails.

Bemærkninger: 

I dette emne

Opret en signatur

Du behøver ikke bruge den samme signatur til alle formål. Du kan bruge forskellige signaturer til hver type mail, du sender. En virksomhedssignatur kan f.eks. omfatte dit navn, din stilling og dine kontaktoplysninger, mens din private signatur blot kan indeholde et kælenavn og et billede.

 1. Hvis du vil gå til menulinjen i Outlook, skal du trykke på Ctrl+Option+M.

 2. Tryk på højre piletast én gang. Du hører: "Outlook." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Indstillinger, ellipse." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Signaturer, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Dialogboksen Signaturer åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Tilføj signatur, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tab, indtil du er i det relevante Signatur-felt, og skriv signaturteksten.

 7. For at give signaturen et beskrivende navn skal du trykke på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører: "Ikke-navngivet, indhold markeret, rediger tekst." Du er i feltet Signaturnavn, hvor du kan skrive det nye navn.

 8. Tryk på Skift+Tab gentagne gange, indtil du hører VoiceOver sige din mailkonto.

  Hvis du bruger Outlook til flere mailkonti, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur som standard. Hvis du vil åbne listen over konti, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den ønskede konto. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 9. For automatisk at medtage denne signatur i alle nye meddelelser, du opretter, og sende fra denne mailkonto skal du trykke på Tab én gang. Fokus er på listen Nye meddelelser. Som standard er indstillingen Ingen markeret. VoiceOver meddeler: "Ingen, pop op-knap."

 10. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned for at gå til signaturen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den pågældende signatur.

 11. Hvis du vil bruge signaturen i meddelelser, du besvarer eller videresender, skal du trykke på Tab én gang. Fokus er på listen Svar/videresendelser. Som standard er indstillingen Ingen markeret. VoiceOver meddeler: "Ingen, pop op-knap."

 12. Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned for at gå til signaturen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den pågældende signatur.

 13. Tryk på Command+W for at lukke dialogboksen Signaturer og vende tilbage til det sted, hvor du startede.

Indsæt din signatur

 1. Mens du opretter en mail i Outlook, skal du trykke på Skift+Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Signatur, menuknap." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 2. Undermenuen Signaturer åbnes. Tryk på pil ned eller pil op for at flytte gennem punkterne på listen. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, når du hører den signatur, du vil bruge.

  Signaturen føjes til meddelelsen. Fokus forbliver på knappen Signatur på båndet. Tryk flere gange på tabulatortasten for at flytte fokus til meddelelsesteksten.

Angiv en standardsignatur

 1. Hvis du vil gå til menulinjen i Outlook, skal du trykke på Ctrl+Option+M.

 2. Tryk på højre piletast én gang. Du hører: "Outlook." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Indstillinger, ellipse." Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes. Tryk på Tab gentagne gange, indtil du hører: "Signaturer, knap." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. Dialogboksen Signaturer åbnes. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører VoiceOver sige din mailkonto.

 6. Hvis du har flere mailkonti i Outlook, skal du vælge den konto, der skal bruge denne signatur. Hvis du vil åbne listen over konti, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller pil ned til at gennemse listen, indtil du hører den ønskede konto. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge.

 7. Hvis du vil føje en standardsignatur til nye meddelelser, du skriver med denne konto, skal du trykke på Tab én gang for at gå til listen Nye meddelelser. Du hører den aktuelle markering. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge den.

 8. Hvis du vil føje en standardsignatur til meddelelser, du besvarer eller videresender, skal du trykke én gang på Tab for at gå til listen Svar/videresendelser. Du hører den aktuelle markering. Hvis du vil åbne listen over indstillinger, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum. Brug pil op eller ned til at gå til den ønskede signatur, og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge den.

 9. Tryk på Command+W for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen Signaturer.

Se også

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængeligshedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×