Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project 2016

Brug en skærmlæser til at gennemse eller redigere et eksisterende projekt i Project 2016

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Hjælp til handicappede i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge Project 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at arbejde på lokale projekter og Project Online-projekter. Du kan også bruge JAWS-skærmlæseren.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Gå til Tastaturgenveje i Project 2016 for tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Åbn et nyligt anvendt projekt

Når du starter Project 2016, åbnes der en liste over de senest anvendte projekter og projektskabeloner. Sådan åbner du et projekt, der er anvendt for nylig:

 1. Tryk to gange på Tab-tasten for at flytte til listen Seneste. Med Oplæser hører du "Seneste" efterfulgt af navnet på det første projekt på listen.

 2. Tryk på piletasterne pil ned og pil op for at flytte rundt på listen over senest anvendte filer. Tryk på Enter, når du hører navnet på et projekt, du vil åbne.

Arbejd med Project Online

Det er nemt at arbejde på et delt projekt med dine kollegaer, når du har adgang til Project Online.

Opret en Project Online-konto

 1. Tryk på Alt+F, I, og tryk derefter på N for at åbne dialogboksen Project Web App-konti.

 2. Tryk på Tab, indtil du hører "Knappen Tilføj", og tryk derefter på mellemrumstasten. Dialogboksen Egenskaber for konto åbnes.

 3. Du hører: "Kontonavn, redigering". Med JAWS hører du "Egenskaber for konto". Skriv et navn til kontoen, og tryk derefter på Tab.

 4. Skriv URL-adressen fuldført server. Hvis du ikke kender URL-adressen på den server, kan du kontakte serveradministratoren.

  Bemærk!: Webadressen skal starte med http:// eller https:// og indeholde færre end 129 tegn. Hvis du bruger det mindre sikre http://, beder Project 2016 dig om at bekræfte webadressen.

 5. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

 6. Tryk på Skift + Tab for at bekræfte, at du har valgt tilstanden Vælg en konto, indtil du høre "Markeret, Vælg en konto, alternativknappen". Hvis du hører "Markeret, Brug min standardkonto, alternativknappen", skal du trykke på pil ned for én gang.

 7. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

 8. Tryk på Esc for at gå tilbage til den primære visning for Project 2016.

 9. For at starte med den nye konto skal du lukke og genstarte Project 2016. For at se, hvordan du logger på kontoen, du referere til at logge på din Project Online-konto.

Log på din Project Online-konto

Du behøver kun at logge på din Project Online-konto én gang. Project 2016 husker dine legitimationsoplysninger.

 1. Når du starter Project 2016 efter oprettelse af en Project Online-konto, kan du høre: "Logon, profil, Computer, kan redigeres kombinationsfelt." Tryk på pil ned, indtil du høre navnet på den konto, der er online.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

 3. Når du bruger en online konto for første gang, kan du høre: "Log på, Skriv e-mailen til kontoen, du vil bruge til at åbne pwa." Skriv mailadressen.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Fokus på knappen Næste", og tryk så på Enter.

 5. Du hører: "Log på din konto, skriv adgangskoden, redigering". Skriv adgangskoden.

 6. Tryk på Tab, indtil du hører "Knappen Log på", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Vent et øjeblik". Når du hører "Knappen Tomt projekt", ved du, at logonprocessen er færdig.

Åbn et projekt fra Project Online

Når du logger på én gang, skal kan du åbne online projekter lige så nemt som hvis de blev gemt på din computer. For at lære at logge på en online-konto, skal du henvise til at logge på din Project Online-konto.

 1. Når du starter Project 2016, kan du høre: "Logon, profil, Computer, kan redigeres kombinationsfelt." Tryk på pil ned, indtil du høre navnet på den online konto, du vil bruge.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen OK", og tryk derefter på Enter.

 3. Du hører: "Tomt projekt knappen". Tryk på TAB, indtil du høre "åbner andre projekter, hyperlink," og derefter trykke på Enter. Du hører: "seneste projekter, liste, der er opdateret."

  Tip!: Ovenstående gælder, når du lige har åbnet Project 2016. Hvis du vil åbne et projekt senere, skal du trykke på Alt+F, O, Y, 1 og derefter fortsætte fra trin 3.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører "Faneelementet Seneste", og tryk derefter på pil op eller pil ned, indtil du hører "Project Web App" efterfulgt af navnet på dit testkonto.

 5. Tryk på Tab, indtil du hører "Project Web App, fra, Gennemse, knap", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Shell-mappevisning, tabel, vis mig listen over alle projekter".

 6. Tryk på mellemrumstasten, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Shell-mappevisning, tabel" efterfulgt af navnet på det første projekt og antallet af projekter, f.eks. "1 af 10".

 7. Brug pil ned og pil op til at finde det projekt, du vil åbne, og tryk derefter på Enter.

Bemærk!: Project 2016 beder dig muligvis om at vælge Ja eller Nej, når du åbner et onlineprojekt. Det betyder, at det projekt, du har åbnet, bruger en anden valuta end den, der er angivet af serveren. Hvis du vil overskrive projektvalutaen med servervalutaen, skal du vælge knappen Ja, og ellers skal du vælge Nej. Tryk på Tab for at flytte mellem knapperne, og tryk på Enter for at bekræfte dit valg.

Tilføj en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Dit projekt åbnes i visningen Gantt-diagram, som er den mest enkle visning at arbejde i. Fokus er i øverste venstre hjørne af diagrammet. I mange projekter er standardkolonnerne ikke tilstrækkelige. Sådan tilføjer du en ny kolonne:

 1. Tryk på venstre pil og højre pil for at finde den kolonne, der er til højre for det sted, hvor du vil tilføje en kolonne. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 2. Tryk på Alt+J, og tryk derefter på F for at skifte til båndet Formatér.

 3. Tryk på U for at indsætte en ny kolonne til venstre for den aktuelt markerede kolonne. Tryk på pil ned og pil op for at finde den ønskede kolonne, og tryk derefter på Enter for at føje den til diagrammet. Med Oplæser kan du skrive en del af et navn og så bruge pil ned og pil op til at gennemse de foruddefinerede kolonnenavne, der matcher din indtastning. Hvis du f.eks. skriver Faktisk, foreslår Project 2016Faktiske omkostninger, Faktisk varighed osv.

Bemærk!: I stedet for at vælge et foruddefineret kolonnenavn kan du skrive dit eget. Med JAWS er det denne metode, du skal bruge, da JAWS ikke viser kolonnenavnet før efter, du har tilføjet det.

Føj opgaver til Tidslinjen

 1. Flyt til visningen Tidslinje ved at trykke på Alt+H, G og derefter på L.

 2. Tryk på Alt+J, F, og tryk derefter på X. Du hører følgende: "Føj opgaver til Tidslinjen" efterfulgt af navnet på projektet. Med JAWS hører du: "Forlader menuer, Føj opgaver til Tidslinjen, dialogboks".

 3. Der er fokus på opgaven på øverste niveau, som omfatter hele projektet. For at markere de opgaver, du vil føje til Tidslinjen, skal du bruge pil ned og pil op til at flytte mellem opgaverne og så trykke på mellemrumstasten for at tilføje den aktuelt markerede opgave.

 4. Når du har markeret alle de ønskede opgaver, skal du trykke på Enter for at lukke dialogboksen Føj opgaver til Tidslinjen. Tidslinjen opdateres, så den matcher dine valg.

Brug hovedopgaver

Du kan rykke opgaver ind for at vise hierarki – altså lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave for opgaven over den, som så laves om til en hovedopgave.

Tip!: Undgå at tildele ressourcer til hovedopgaver. Tildel dem i stedet til underopgaverne, ellers kan du muligvis ikke løse overallokeringer.

 1. Tryk på Alt+H, G, og tryk derefter på G for at flytte til visningen Gantt-diagram.

 2. Brug piletasterne til at finde den rigtige opgave i kolonnen Opgavenavn. Din skærmlæser meddeler, hvad der er skrevet i den aktuelle celle, efterfulgt af navnet på kolonnen.

 3. Tryk på Alt+Skift+højre pil for at indrykke den aktuelle opgave, så den bliver til en underopgave. Dette gør opgaven over den til en hovedopgave. Med JAWS hører du: "Niveau 2".

  Bemærk!: Med Oplæser hører du kun "Udvidet" eller "Skjult", når fokus er på en hovedopgave. Du kan føje kolonnen WBS til visningen Gantt-diagram for at gøre opgavehierarkiet tydeligere. Kolonnen WBS viser rækkenummeret for hver opgave, og underopgaver bruger en anden nummerering. Hvis hovedopgaven eksempelvis er nummer 7, så er dens underopgaver 7.1, 7.2 og så videre. Hvis du vil lære at tilføje en kolonne, skal du gå til Føj en ny kolonne til Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil føje endnu en underopgave til hovedopgaven, skal du trykke på pil ned for at gå til den næste række i kolonnen Opgavenavn, og derefter skal du trykke på Alt+Skift+højre pil.

 5. Hvis du har brug for at lave en underopgave om til en normal opgave, skal du trykke på Alt+Skift+venstre pil. Med JAWS hører du "Niveau 1".

Tip!: Du kan skjule en underopgave fra visningen ved at trykke på Alt+Skift+minustegn på det numeriske tastatur. Du hører: "Subtraher". Hvis du vil udvide hovedopgaven igen, skal du trykke på Alt+Skift+plustegn.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette et nyt projekt i Project 2016

Tastaturgenveje i Project 2016

Konfigurer din enhed for at bruge Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Project 2016 ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×