Brug en skærmlæser til at formatere tekst i din mail i Outlook

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i din mail i Outlook

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Outlook 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje eller redigere tekst i din mail. Du kan ændre skrifttypen, anvende forskellige formateringsindstillinger og bruge overskrifter til at forbedre læsbarheden af din meddelelse.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj eller rediger tekst

 1. Når du skriver en mail, kan du trykke på Tab flere gange for at gå til meddelelsesbrødteksten, hvis det er nødvendigt. Når fokus skifter til meddelelsesbrødteksten, annoncerer Oplæser: "<Meddelelsestitel> meddelelse, redigering". I JAWS hører du: " Meddelelse, rediger".

 2. Begynd at skrive, hvis du skriver en ny meddelelse.

  Hvis der er tekst, du vil ændre eller fortsætte med at skrive, skal du bruge piletasterne til at navigere i meddelelsesteksten og Skift+piletaster til at markere tekst. Skriv for at tilføje eller erstatte tekst.

Ændre skrifttypen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere det tekststykke, du vil ændre, eller flytte fokus til meddelelsesbrødteksten, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Tryk på Alt+H og så F, F. Fokus flytter til skrifttypefeltet.

 3. Tryk på pil ned for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Skærmlæseren læser skrifttyperne i takt med, at du gennemgår dem. Tryk på Enter, når du er ved den skrifttype, du vil bruge. Den valgte skrifttype anvendes.

Skift standardskrifttypen for mails

Når du skifter standardskrifttypen, anvendes den valgte skrifttype, hver gang du bruger Outlook. Du kan ændre standardskrifttypen for nye meddelelser, du skriver, samt dine svar og videresendte meddelelser særskilt.

 1. I Outlook skal du trykke på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger for Outlook på fanen Filer.

 2. Tryk på M for at gå til indstillingerne for Mail.

 3. Tryk på Alt+F for at gå til knappen Brevpapir og skrifttyper, og tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir åbnes med fanen Personligt brevpapir valgt.

 4. For at flytte til den indstilling, du vil ændre, skal du træffe et af de følgende valg:

  • Hvis du vil ændre standardskrifttypen i nye mails, som du skriver, skal du trykke på Alt+F.

  • Hvis du vil ændre standardskrifttypen for svar og videresendelser, skal du trykke på Alt+O.

  • Hvis du vil ændre standardskrifttypen for indtastning og læsning af meddelelser i almindelig tekst, skal du trykke på Alt+N.

 5. Dialogboksen Skrifttype åbnes med fokus i feltet Skrifttype. Tryk på pil ned-tasten for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Tryk på Enter for at vælge en indstilling. Dialogboksen Skrifttype lukkes, og du vender tilbage til dialogskærmen Signaturer og brevpapir.

 6. For at acceptere ændringen og anvende den nye skrifttype skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører "OK, knap", og tryk på Enter.

 7. For at lukke vinduet Indstillinger for Outlook og vende tilbage til den primære visning i Outlook skal du trykke på Esc.

Ændre skrifttypestørrelsen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, hvis størrelse skal ændres, eller flytte fokus til meddelelsesbrødteksten, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Tryk på Alt+H og så F, S. Fokus flytter til skrifttypefeltet.

 3. Skriv den nye skriftstørrelse, du vil bruge, og tryk på Enter. Den nye størrelse anvendes.

Skift standardskriftstørrelsen for mails

Når du skifter standardskriftstørrelsen, anvendes den valgte størrelse, hver gang du bruger Outlook. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for nye meddelelser, du skriver, samt dine svar og videresendte meddelelser særskilt.

 1. I Outlook skal du trykke på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger for Outlook på fanen Filer.

 2. Tryk på M for at gå til indstillingerne for Mail.

 3. Tryk på Alt+F for at gå til knappen Brevpapir og skrifttyper, og tryk på Enter. Dialogboksen Signaturer og brevpapir åbnes med fanen Personligt brevpapir valgt.

 4. For at flytte til den indstilling, du vil ændre, skal du træffe et af de følgende valg:

  • Hvis du vil ændre standardskriftstørrelsen i nye mails, som du skriver, skal du trykke på Alt+F.

  • Hvis du vil ændre standardskriftstørrelsen for svar og videresendelser, skal du trykke på Alt+O.

  • Hvis du vil ændre standardskriftstørrelsen for skrivning og læsning af meddelelser i almindelig tekst, skal du trykke på Alt+N.

 5. Dialogboksen Skrifttype åbnes med fokus i feltet Skrifttype. Hvis du vil flytte til feltet Størrelse, skal du trykke på Alt+S. Skærmlæseren oplyser den aktuelle skriftstørrelse. Hvis du vil ændre den, skal du skrive den ønskede størrelse, som f.eks. 16, og derefter trykke på Enter. Dialogboksen Skrifttype lukkes, og du vender tilbage til dialogskærmen Signaturer og brevpapir.

 6. For at acceptere ændringen og anvende den nye skriftstørrelse skal du trykke på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører "OK, knap", og trykke på Enter.

 7. For at lukke vinduet Indstillinger for Outlook og vende tilbage til den primære visning i Outlook skal du trykke på Esc.

Skift skriftstørrelsen på indbakkeelementer

Layoutet i indbakken kaldes en visning, og du kan tilpasse den – eller endog oprette nye visninger – ved hjælp af fanen Visning i Outlook.

 1. I Outlook skal du gå til indbakke og trykke på Alt+V, V. Dialogboksen Avancerede indstillinger for visningen: Kompakt åbnes.

 2. Gå til skrifttypeindstillingerne ved at trykke på Alt+O. Dialogboksen Andre indstillinger åbnes.

 3. For at flytte til den indstilling, du vil ændre, skal du træffe et af de følgende valg:

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på kolonneoverskrifterne i indbakken, skal du trykke på Alt+C.

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på meddelelsestitlerne, der vises i indbakken, skal du trykke på Alt+W.

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på meddelelsesvisningen, der vises i indbakken, skal du trykke på Alt+T.

 4. Dialogboksen Skrifttype åbnes med fokus i feltet Skrifttype. Hvis du vil flytte til feltet Størrelse, skal du trykke på Alt+S. Skærmlæseren oplyser den aktuelle skriftstørrelse. Hvis du vil ændre den, skal du skrive den ønskede størrelse, som f.eks. 16, og derefter trykke på Enter. Dialogboksen Skrifttype lukkes, og du vender tilbage til dialogboksen Andre indstillinger.

 5. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "OK, knap", og tryk på Enter. Dialogboksen Andre indstillinger lukkes.

 6. For at lukke dialogboksen Avancerede indstillinger for visning: Kompakt og anvende den nye skriftstørrelse skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "OK, knap", og tryk på Enter. Du vender tilbage til den primære visning i Outlook.

Brug temaskrifttyper

 1. Når du skriver en mail, skal du trykke på Alt+P og så T, F. Listen over temaskrifttyper vises.

 2. Tryk på pil ned eller pil op for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Skærmlæseren læser dem højt, efterhånden som du flytter rundt.

 3. Tryk på Enter, når du er på den ønskede indstilling.

Anvend fed, kursiv eller understregning

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, du vil formatere.

 2. Vælg en formateringsindstilling:

  Hvis du vil

  Skal du trykke på

  Anvende fed formatering.

  Ctrl+F

  Anvende kursivering.

  Ctrl+K

  Anvende understreget formatering.

  Ctrl+U

Tilføje overskrifter

 1. Når du skriver en mail, skal du vælge den tekst, du vil ændre til en overskrift, eller flytte fokus til det sted, hvor du vil indsætte en overskrift.

 2. Tryk på Alt+O, L. Indstillingen Typografier vises.

 3. Brug piletasterne til at gennemgå typografiindstillingerne. Skærmlæseren læser dem højt, efterhånden som du flytter rundt.

 4. Tryk på Enter, når du er ved den overskriftstypografi, du vil bruge. Hvis en tekst var markeret, anvendes overskriftstypografien på den. Hvis du indsætter en ny overskrift, kan du skrive den nu.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Tastaturgenveje til navigation i mail i Outlook

Brug genvejstaster til at zoome ind eller ud i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Outlook til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac, til at tilføje eller redigere tekst i din mail. Du kan ændre skrifttypen og skriftstørrelsen og anvende andre formateringsindstillinger, f.eks. fed, kursiv og understregning.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Tilføj eller rediger tekst

 1. Når du skriver en mail, kan du trykke på Tab flere gange for at gå til meddelelsesbrødteksten, hvis det er nødvendigt. Når fokus flyttes til brødteksten i meddelelsen, hører du: "Dokument, tekst".

 2. Begynd at skrive, hvis du skriver en ny meddelelse.

  Hvis der er tekst, du vil ændre eller fortsætte med at skrive, skal du bruge piletasterne til at navigere i meddelelsesteksten og Skift+piletaster til at markere tekst. Skriv for at tilføje eller erstatte tekst.

Ændre skrifttypen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere det tekststykke, du vil ændre, eller flytte fokus til meddelelsesbrødteksten, hvis der endnu ikke er nogen tekst. Når fokus flyttes til brødteksten i meddelelsen, hører du: "Dokument, tekst".

 2. Tryk på Command+D. Du hører: "Skrifttype".

 3. Tryk på pil ned eller pil op for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Tryk på Enter, når du hører den ønskede skrifttype. Den nye skrifttype anvendes.

Skift standardskrifttypen for mails

Når du skifter standardskrifttypen, anvendes den valgte skrifttype, hver gang du bruger Outlook til Mac. Du kan ændre standardskrifttypen for nye meddelelser, du skriver, samt dine svar og videresendte meddelelser særskilt.

 1. I Outlook til Mac skal du trykke på Command+komma (,). Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes.

 2. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Skrifttyper, knap." Tryk på Control+Option+mellemrum for at vælge. Dialogboksen Skrifttyper åbnes.

 3. For at flytte til den indstilling, du vil ændre, skal du træffe et af de følgende valg:

  • Tryk på Tab-tasten én gang for at ændre standardskrifttypen for de nye mails, du skriver, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

  • Tryk på Tab-tasten to gange for at ændre standardskrifttypen for svar og videresendelser, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

  • Tryk på Tab-tasten tre gange for at ændre standardskrifttypen for indtastning og læsning af meddelelser i almindelig tekst, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

 4. Dialogboksen Skrifttype åbnes med fokus i feltet Skrifttype. Tryk på pil ned-tasten for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Tryk på Enter for at vælge en indstilling. Dialogboksen Skrifttype lukkes, og du vender tilbage til dialogboksen Skrifttyper.

 5. For at lukke dialogboksen Skrifttyper og vende tilbage til den primære visning i Outlook skal du trykke på Control+Option+Command+Esc og derefter på Enter.

Ændre skrifttypestørrelsen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere det tekststykke, du vil ændre, eller flytte fokus til meddelelsesbrødteksten, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Ændring af skriftstørrelsen med to punkter:

  • Tryk på Command+plustegnet (+) for at øge størrelsen.

  • Tryk på Command+minustegnet (-) for at formindske størrelsen.

Skift standardskriftstørrelsen for mails

Når du skifter standardskriftstørrelsen, anvendes den valgte størrelse, hver gang du bruger Outlook til Mac. Du kan ændre standardskriftstørrelsen for nye meddelelser, du skriver, samt dine svar og videresendte meddelelser særskilt.

 1. I Outlook til Mac skal du trykke på Command+komma (,). Dialogboksen Indstillinger i Outlook åbnes.

 2. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører: "Skrifttyper, knap." Tryk på Control+Option+mellemrum for at vælge. Dialogboksen Skrifttyper åbnes.

 3. For at flytte til den indstilling, du vil ændre, skal du træffe et af de følgende valg:

  • Tryk på Tab-tasten én gang for at ændre standardskriftstørrelsen for de nye mails, du skriver, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

  • Tryk på Tab-tasten to gange for at ændre standardskriftstørrelsen for svar og videresendelser, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

  • Tryk på Tab-tasten tre gange for at ændre standardskriftstørrelsen for indtastning og læsning af meddelelser i almindelig tekst, og tryk derefter på Control+Option+mellemrum.

 4. Dialogboksen Skrifttype åbnes med fokus i feltet Skrifttype. For at flytte til feltet Størrelse skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "<aktuel skriftstørrelse>, Størrelse, kombinationsfelt." Skriv den nye skriftstørrelse, og tryk på Enter. Dialogboksen Skrifttype lukkes, og du vender tilbage til dialogboksen Skrifttyper.

 5. For at lukke dialogboksen Skrifttyper og vende tilbage til den primære visning i Outlook skal du trykke på Control+Option+Command+Esc og derefter på Enter.

Anvend fed, kursiv eller understregning

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, der skal formateret, eller flytte fokus til meddelelsens brødtekst.

 2. Vælg en formateringsindstilling:

  Hvis du vil

  Skal du trykke på

  Anvende fed formatering.

  Command+B

  Anvende kursivering.

  Command+I

  Anvende understreget formatering.

  Command+U

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Outlook

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Outlook til iOS med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at tilføje eller redigere tekst i din mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Hjælp til handicappede i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Føj tekst til en ny mail

 1. Når du begynder at skrive en ny mail, sættes fokus i feltet Til. Du hører: "Til, tekstfelt". Stryg til højre for at flytte meddelelsens brødtekst, indtil du hører: "Tekstfelt med flere linjer".

 2. Dobbelttryk på skærmen, og begynd at skrive ved hjælp af skærmtastaturet.

Rediger tekst i en mail

 1. Når du skriver en mail, skal du stryge til højre eller venstre for at flytte til meddelelsens brødtekst, hvis det er nødvendigt. Når fokus flyttes til brødteksten i meddelelsen, hører du: "Tekstfelt med flere linjer".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Stryg op eller ned flere gange for at gå gennem teksten bogstav for bogstav, indtil du når stedet til redigering eller tilføjelse af tekst.

 3. Stryg til højre for at flytte skærmtastaturet og redigere teksten ved hjælp af tastaturet. Tryk én gang på skærmen for at skjule skærmtastaturet, når du er færdig.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Outlook til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at tilføje eller redigere tekst i din mail.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Føj tekst til en ny mail

 1. Under skrivning af en mail skal du stryge til højre, indtil du hører: "Meddelelsesbrødtekst".

 2. Dobbelttryk på skærmen for at placere fokus i meddelelsens brødtekst.

 3. Begynd at skrive ved hjælp af skærmtastaturet.

Rediger tekst i en mail

 1. Når du skriver en mail, skal du først finde den tekst, du vil redigere. Du kan f.eks. stryge op, indtil du hører den navigationstilstand, der er bedst egnet til dit formål, f.eks. "Ord" eller "Linjer".

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den tekst, du vil redigere, eller fortsæt med at skrive. Fokus er lige foran det læste ord eller den læste tekstlinje.

 3. Brug skærmtastaturet til at redigere teksten.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængeligshedsfunktioner

Brug Outlook Mail med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje eller redigere tekst i din mail. Du kan ændre skrifttypen og skriftstørrelsen og bruge overskrifter til at forbedre læsbarheden af din meddelelse.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Føj tekst til en ny mail

 1. Når du skriver en mail, skal du stryge til højre flere gange for at flytte til meddelelsens brødtekst. Når fokus flyttes til brødteksten i meddelelsen, hører du: "Meddelelse, redigerbar tekst".

 2. Dobbelttryk på skærmen, og begynd at skrive ved hjælp af skærmtastaturet.

Rediger tekst i en mail

 1. Under skrivning af en mail skal du flytte fokus til meddelelsens brødtekst og finde den tekst, du vil redigere. Du kan f.eks. stryge op, indtil du hører den navigationstilstand, der er bedst egnet til dit formål, f.eks. "Ord" eller "Linjer".

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den tekst, du vil redigere, eller fortsæt med at skrive.

 3. Brug skærmtastaturet til at redigere teksten.

Ændre skrifttypen

 1. Under skrivning af en mail skal du stryge til højre, indtil du når meddelelsens brødtekst. Du hører: "Meddelelse, redigerbar tekst". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Formatér, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Menuen Format åbnes. Fokus er på det aktuelle skrifttypevalg. Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Skrifttype.

 5. Stryg til højre eller venstre for at gennemgå indstillingerne. Oplæser læser dem højt, efterhånden som du flytter.

 6. Når du lander på den ønskede skrifttype, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Ændre skrifttypestørrelsen

 1. Under skrivning af en mail skal du stryge til højre, indtil du når meddelelsens brødtekst. Oplæser meddeler: "Meddelelse, redigerbar tekst". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Formatér, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Menuen Format åbnes. Stryg til højre. Oplæser meddeler: "Knappen Skriftstørrelse". Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre for at gennemgå indstillingerne. Oplæser læser dem højt, efterhånden som du flytter.

 6. Når du lander på den ønskede skriftstørrelse, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Anvend fed, kursiv eller understregning

 1. Under skrivning af en mail skal du stryge til højre, indtil du når meddelelsens brødtekst. Oplæser meddeler: "Meddelelse, redigerbar tekst". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Formatér, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Menuen Format åbnes. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede formatering. Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre for at gå tilbage til meddelelsen. Du hører: "Navigationslinje, knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Fokus flyttes tilbage til brødteksten i meddelelsen. Dobbelttryk på skærmen, og skriv så teksten ved hjælp af skærmtastaturet.

Tilføj overskrifter

 1. Under skrivning af en mail skal du stryge til højre, indtil du når meddelelsens brødtekst. Du hører: "Meddelelse, redigerbar tekst". Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk så på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Formatér, skjult", og dobbelttryk så på skærmen.

 4. Menuen Format åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Typografier". Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre for at gennemgå indstillingerne. Oplæser læser dem højt, efterhånden som du flytter.

 6. Når du lander på den overskriftstypografi, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 7. Stryg til højre for at gå tilbage til meddelelsen. Du hører: "Navigationslinje, knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Fokus flyttes tilbage til brødteksten i meddelelsen. Dobbelttryk på skærmen, og skriv så overskriften ved hjælp af skærmtastaturet.

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Lær, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug Outlook Web App med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje eller redigere tekst i din mail. Du kan ændre skrifttypen, skriftstørrelsen og anvende forskellige formateringsindstillinger, f.eks. fed, kursiv og understregning.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Gå til Tastaturgenveje i Outlook på internettet for at få vist tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Fordi Outlook Web App kører fra din browser, er tastaturets genveje anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. For eksempel bruger man Ctrl + F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Outlook Web App.

I dette emne

Føj tekst til en ny mail

 1. Når du begynder at skrive en ny mail, sættes fokus i feltet Til. Du går til brødteksten i meddelelsesvinduet ved at trykke på Tab, indtil du hører: "Meddelelsesbrødtekst, redigering".

 2. Skriv din meddelelse.

Rediger tekst i en mail

 1. Du kan redigere eller fortsætte med at skrive en mail ved at navigere til meddelelsens brødtekst ved hjælp af Tab eller Skift+Tab.

 2. Naviger i meddelelsesteksten ved f.eks. at bruge piletasterne, indtil du hører den ønskede tekst.

 3. Du vælger teksten ved at trykke på Skift+piletaster.

 4. Skriv for at tilføje eller erstatte tekst.

Ændre skrifttypen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, der skal ændres, eller flytte fokus til meddelelsens brødtekst, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Tryk én gang på Tab. Du hører: "Ikke markeret, afkrydsningsfeltet Skrifttype".

 3. Tryk derefter på Caps Lock+Enter. Menuen Skrifttype åbnes.

 4. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemgå skrifttypeindstillingerne. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Ændre skrifttypestørrelsen

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, der skal ændres, eller flytte fokus til meddelelsens brødtekst, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Tryk én gang på Tab, og tryk så på højre eller venstre pil, indtil du hører: "Ikke markeret, afkrydsningsfeltet Skriftstørrelse".

 3. Tryk derefter på Caps Lock+Enter. Menuen Skriftstørrelse åbnes.

 4. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemgå indstillingerne for skriftstørrelse. Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Anvend fed, kursiv eller understregning

 1. Når du skriver en mail, skal du markere den tekst, der skal ændres, eller flytte fokus til meddelelsens brødtekst, hvis der endnu ikke er nogen tekst.

 2. Tryk én gang på Tab, og tryk så på højre eller venstre pil, indtil du hører den ønskede formateringsindstilling, f.eks.: "Ikke markeret, afkrydsningsfeltet Fed".

 3. Tryk på Caps Lock+Enter for at anvende formateringen.

Se også

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Find ud af, hvordan du navigerer i Outlook ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×