Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Brug en skærmlæser til at dele og samarbejde om notesbøger i OneNote

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge OneNote 2016 med tasteturet og Oplæser, den integrerede Windows-skærmlæser, til at dele dine notesbøger og samarbejde effektivt med dine kollegaer. Du kan også tage kopier af bestemte noter, f.eks. en enkelt side eller sektion i en notesbog, og dele dem.

Bemærkninger: 

I dette emne

Åbn OneNote 2016, og log på

Hvis du vil dele en notesbog, skal du gemme den på OneDrive. Sørg for at logge på Microsoft-konto, når du bruger OneNote.

 1. Du kan hurtigt åbne OneNote ved at trykke på Windows+Skift+N.

 2. Tryk på Alt+ F for at logge på. I Oplæser hører du: "Menuen Filer". I JAWS hører du: "Backstage-visning. Filoplysninger". Tryk derefter på Y2. I Oplæser hører du: "Markeret faneelementet Konto". I JAWS hører du: "Account".

 3. Tryk på S. I Oplæser kan du høre: "Vinduet Konti. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer". I JAWS hører du: "Konto. Log på Office".

 4. Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer, og tryk på Enter. I Oplæser hører du: "Pinkode til logon. Adgangskode, redigerer tekst". I JAWS hører du: "Adgangskode, rediger. Skriv tekst".

 5. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

  Bemærk: Hvis du bruger en konto fra din organisation og ikke en Microsoft-konto, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

Tip: Hvis du ikke loggede af OneNote 2016 sidste gang, du brugte det, åbnes appen, uden at du bliver bedt om at logge på.

Gem en notesbog på OneDrive

Hvis du vil dele en notesbog, skal du sørge for, at den gemmes på OneDrive.

Gem en ny notesbog på OneDrive

Når du opretter en ny notesbog, du vil dele, skal du gemme den direkte på OneDrive.

 1. Tryk på Alt+F. I Oplæser hører du: "Menuen Filer". I JAWS hører du: "Backstage-visning. Fanen Filoplysninger".

 2. Tryk på N. I Oplæser hører du: "Markeret. Faneelementet Ny". I JAWS hører du: "Ny fane."

 3. Hvis du vil vælge den placering, der skal gemmes på, skal du trykke på tabulatortasten og bruge pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede OneDrive-placering.

 4. Tryk på tabulatortasten for at navngive den nye notesbog. Du hører følgende: "Angiv et notesbognavn". Skriv det nye navn til notesbogen.

 5. Tryk på Enter for at oprette notesbogen. I Oplæser hører du: "Dialogboksen Microsoft OneNote. Knappen Inviter personer". I JAWS hører du: "Din notesbog blev oprettet. Vil du dele den med andre?"

 6. Tryk på Enter for at dele den nye notesbog med andre personer.

Du bliver omdirigeret til fanen Del, hvor du kan vælge de personer, du gerne vil dele dine noter med. Hvis du vil have mere at vide mere om deling af din notesbog, henviser vi til Del en notesbog.

Flyt en notesbog til OneNote

Hvis du har en notesbog, som du gerne vil dele, men den ikke er gemt på OneDrive, kan du flytte den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil flytte, er åbnet.

 2. Hvis du vil flytte notesbogen til OneDrive, skal du trykke på Alt+F og derefter trykke på H. I Oplæser kan du høre: "Markeret. Faneelementet Del". I JAWS hører du: "Fanen Del".

 3. Hvis du vil vælge en placering, skal du trykke på tabulatortasten og bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede OneDrive-placering.

 4. Hvis du vil ændre navnet på notesbogen, før du gemmer den på OneDrive, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører følgende: "Angiv et notesbognavn". Skriv et nyt navn.

 5. Tryk på Enter for at flytte notesbogen. Notesbogen gemmes på OneDrive. Du kan høre status for synkronisering. Hvis synkroniseringen med OneDrive lykkes, kan du høre følgende i Oplæser: "Dialogboksen Microsoft OneNote. Knappen, OK", og i JAWS kan du høre: "Din notesbog bliver nu synkroniseret til den nye placering". Tryk på Enter.

Nu kan du vælge de personer, som du gerne vil dele dine noter med. Hvis du vil have mere at vide mere om deling af din notesbog, henviser vi til Del en notesbog.

Dele en notesbog

Markér den notesbog, du vil dele, og invitér andre til at samarbejde om den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet.

 2. Hvis du vil dele notesbogen, skal du trykke på Alt+F og derefter trykke på H. I Oplæser kan du høre: "Markeret. Faneelementet Del". I JAWS hører du: "Fil. Fanen Del".

 3. Hvis du vil invitere personer til at samarbejde via mail, skal du trykke på S. Du hører: "Fanen Del med andre".

 4. Tryk på Y1 for at vælge de personer, du vil invitere. Du hører følgende: "Skriv et kontaktnavn". Skriv de navne eller mailadresser på personer, du vil invitere.

 5. Som standard kan de personer, der inviteres, redigere din notesbog. Hvis du vil have, at de kun kan få vist notesbogen, skal du trykke på Alt+H, derefter trykke på Y4 og klikke på pil ned. Du hører følgende: "Kan få vist". Tryk på Enter for at vælge den.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del", og tryk på Enter for at dele notesbogen.

Få et link til notesbog

I stedet for at sende invitationer kan du også sende et link til dine kolleger via mail eller chat.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet.

 2. Hvis du vil dele notesbogen, skal du trykke på Alt+F og derefter trykke på H. I Oplæser kan du høre: "Markeret. Faneelementet Del". I JAWS hører du: "Fil. Fanen Del".

 3. Hvis du vil have link til at dele din notesbog, skal du trykke på L. Du kan høre: "Fanen Få et delingslink".

 4. Vælg, hvad du vil foretage dig:

  • Tryk på Y4 for at aktivere deling. I Oplæser hører du: "Knappen Deaktiver link". I JAWS hører du: "Del. Få et delingslink. Opret link". Hvis du vil kopiere linket, skal du trykke på venstre pil og derefter trykke på Ctrl+C.

  • Hvis du kun vil tillade, at andre kan få vist notesbogen, skal du trykke på Y2. I Oplæser hører du: "Knappen Deaktiver link". I JAWS hører du: "Del. Få et delingslink. Opret link". Hvis du vil kopiere linket, skal du trykke på venstre pil og derefter trykke på Ctrl+C.

Del en del af dine noter

Nogle gange vil du dele en bestemt del af dine noter, f.eks. en side eller en sektion. Det gør du ved at eksportere den side eller sektion, du vil dele, til en placering på OneDrive.

 1. Sørg for, at den side eller sektion, du vil dele, er aktiv. Du kan kun eksportere den aktuelle side eller sektion i notesbogen.

 2. Tryk på Alt+ F+S. I Oplæser hører du: "Markeret. Faneelementet Eksportér". I JAWS hører du: "Backstage-visning. Filer. Fanen Eksportér".

 3. Vælg, hvad du vil eksportere:

  • Hvis du vil eksportere den aktuelle side som en OneNote-fil (*.one), skal du trykke på P+O. Du hører følgende: "Dialogboksen Gem som". Hvis du vil gemme i et andet format, skal du trykke P og derefter trykke på tabulatortasten og bruge pil op og pil ned, indtil du hører det ønskede format.

  • Hvis du vil eksportere den aktuelle sektion som en OneNote-fil (*.one), skal du trykke på S+O. Du hører følgende: "Dialogboksen Gem som". Hvis du vil gemme i et andet format, skal du trykke S og derefter trykke på tabulatortasten og bruge pil op og pil ned, indtil du hører det ønskede format.

  Bemærk: Du kan eksportere dine noter til andre formater: Word-dokument (*.docx eller *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) eller webside (*.mht).

 4. Hvis du vil ændre filnavnet, skal du skrive et filnavn og trykke på Enter for at gemme.

 5. Du kan nu dele det gemte dokument med andre personer. Hvis du vil se, hvordan du deler OneDrive-filer med andre, henviser vi til afsnittet Del elementer ved hjælp af en genvejsmenu i Kom i gang med at bruge en skærmlæser med OneDrive-appen til Windows 10.

Se forfatter, dato og klokkeslættet for en opdatering

De ændringer, der er blevet foretaget af nogle af forfatterne til en delt notesbog, opdateres automatisk i OneDrive. Når du redigerer dine noter, kan du kontrollere forfatteren af en opdatering, og hvornår opdateringen blev foretaget.

 1. I den redigerbare tekst skal du bruge pil op eller pil ned for at gennemgå dine noter. Skærmlæseren læser elementer op for dig, når du gennemgår dem.

 2. Hvis du vil se, hvem der har foretaget en ændring, samt hvornår, skal du trykke på Skift+F10 og derefter på Skift+tabulatortasten. Du hører navnet på forfatteren samt dato og klokkeslæt for opdateringen.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote 2016 til Windows

Brug en skærmlæser til at udføre basisopgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge OneNote til Mac med tasteturet og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at dele dine notesbøger og samarbejde effektivt med dine kollegaer. Du kan også tage kopier af bestemte noter, f.eks. en enkelt side fra en notesbog, og dele dem.

Bemærkninger: 

I dette emne

Dele en notesbog

Markér den notesbog, du vil dele, og invitér andre til at samarbejde om den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i OneNote til Mac.

 2. Hvis du vil dele notesbogen, skal du trykke på F6, indtil du hører "Knappen Annuller Fortryd".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Menuknappen Del", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Knappen Inviter personer til notesbog".

 4. Hvis du vil invitere personer til at samarbejde via mail, skal du trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Skriv navne eller mailadresser, rediger tekst, tom".

 5. Skriv de navne eller mailadresser på personer, du vil invitere.

  Hvis dette er første gang, du deler en notesbog, kan du få en pop op med anmodning om at få adgang til dine kontakter.

 6. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Inkluder en meddelelse (valgfrit)". Hvis du vil sende en meddelelse sammen med invitationen, skal du skrive den nu.

 7. Som standard kan de personer, der inviteres, redigere din notesbog. Hvis du vil have, at de kun kan få vist notesbogen, skal du trykke på tabulatortasten og derefter trykke på Ctrl+Alt+mellemrumstasten for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kan redigere.

 8. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Knappen Del". Tryk på Ctrl+Option+mellemrum for at dele notesbogen.

Få et link til notesbog

I stedet for at sende invitationer fra OneNote til Mac kan du også sende et link til dine kolleger via mail eller chat.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i OneNote til Mac.

 2. Hvis du vil dele notesbogen, skal du trykke på F6, indtil du hører "Knappen Annuller Fortryd".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Menuknappen Del", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Knappen Inviter personer til notesbog".

 4. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Knappen Kopiér link til notesbog".

 5. Tryk på mellemrumstasten. Du hører: "Tryk på mellemrumstasten for at få en knap med et link til skrivebeskyttet visning".

  • Hvis du vil dele et link til notesbogen i skrivebeskyttet visning, skal du trykke på mellemrumstasten. Du hører: "Dialogboks, Indlæser delingslink".

  • Hvis du vil dele et vis og rediger-link til notesbogen, skal du trykke på tabulatortasten og derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Dialogboks, Indlæser delingslink".

 6. Tryk på mellemrumstasten. Linket til deling kopieres nu til udklipsholderen, og dialogboksen lukkes.

Nu kan du kopiere linket til en mail eller chatbesked, som du sender til dine samarbejdspartnere.

Del en del af dine noter

Nogle gange vil du kun dele en bestemt side fra dine noter. For at gøre det kan du sende siden som en mail eller vedhæfte den som en PDF-fil.

 1. Sørg for, at den side, du vil dele, er aktiv. Du kan kun eksportere den aktuelle side i notesbogen.

 2. Tryk på F6, indtil du hører "Knappen Annuller Fortryd".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Menuknappen Del", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Knappen Inviter personer til notesbog".

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Send side".

 5. Tryk på mellemrumstasten. Du hører: "Knappen Meddelelse ...".

  • Tryk på mellemrumstasten for at sende siden i en mail. Dette åbner et nyt meddelelsesvindue i appen Mail, hvor sideindholdet allerede er sat ind, og formateringen er medtaget. Du skal blot tilføje din mailadresse og et emne, før du sender siden.

  • Hvis du vil sende siden via mail som en vedhæftet PDF-fil, skal du trykke på tabulatortasten og derefter på mellemrumstasten. Dette åbner et nyt meddelelsesvindue i appen Mail, hvor siden er vedhæftet som en PDF-fil. Du skal blot tilføje din mailadresse og et emne, før du sender PDF-filen.

Skjul forfatteroplysninger

Som standard viser OneNote til Mac andre forfatteres initialer ud for tekstområdet, og VoiceOver læser dem højt i læsetilstanden.

 1. Tryk på F6, indtil du hører: "Hjem, valgt, fane."

 2. Tryk på højre piletast, indtil du hører "Vis, fane", og tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Skjul forfattere, ikke markeret, afkrydsningsfelt". Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. For at vende tilbage til sidelærredet skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sidelærred, periode."

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote 2016

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge OneNote til iOS med VoiceOver, den integrerede skærmlæser i iOS, til at dele dine notesbøger og samarbejde effektivt med dine kolleger.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Hjælp til handicappede i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

 • Dette emne forudsætter, at du har føjet en mailkonto til din telefon.

I dette emne

Dele en notesbog

Når du opretter en ny notesbog, gemmer OneNote til iOS den automatisk i OneDrive, så vælg blot den notesbog, du vil dele, og inviter andre til at samarbejde om den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i visningen Sektioner.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Del menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Inviter personer til notesbog", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Tekstfeltet Skriv navne eller mailadresser", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Hvis dette er første gang, du deler en notesbog, kan du få en pop op med anmodning om at få adgang til dine kontakter.

 5. Skriv mailadressen på den person, du gerne vil invitere. Hvis OneNote har adgang til dine kontakter, kan du også markere en kontakt fra den rulleliste, der vises, når du skriver en adresse.

 6. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre. Du hører: "Gå tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

  Tip: Som standard kan de personer, der inviteres, redigere din notesbog. Hvis du ønsker, at de kun skal kunne få vist notesbogen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Kan redigere, afbryderknap, til." Dobbelttryk på skærmen for at deaktivere indstillingen.

 7. Stryg til venstre, indtil du hører "Knappen Send", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Mailen sendes til din samarbejdspartner med invitation til at arbejde i notesbogen.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen for at vende tilbage til visningen Sektioner.

Maile en side

Hvis du kun ønsker at vise en enkelt side i notesbogen til andre, kan du sende den som en vedhæftet PDF-fil via mail.

 1. Åbn den notesbogside, du ønsker at sende via mail.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Sidehandlinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Mailside", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Tekstfeltet Til", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Skriv navnet eller mailadressen på modtageren. Hvis OneNote har adgang til dine kontakter, kan du også markere en kontakt fra den rulleliste, der vises, når du skriver en adresse.

  Emnefeltet udfyldes automatisk med titlen på siden.

 6. Tryk på den nederste halvdel af skærmen med 4 fingre. Du hører: "Gå tilbage". Dobbelttryk på skærmen.

 7. Tryk på den øverste halvdel af skærmen med 4 fingre. Du hører: "Knappen Annuller."

 8. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Send", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Mailen sendes, menuen lukkes, og du kommer tilbage til sidevisningen.

Få et link til notesbog

I stedet for at sende invitationer direkte fra OneNote til iOS kan du også sende et link til dine kolleger via mail eller chat.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i visningen Sektioner.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Del menu", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Kopiér link til notesbog", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil dele et skrivebeskyttet link til notesbogen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis kun".

  • Hvis du vil dele et vis og rediger-link til notesbogen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Vis og rediger".

 4. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Henter link til deling."

  Dialogboksen lukkes, og du kommer tilbage til visningen Sektioner.

Linket er nu kopieret til Udklipsholder, og du kan indsætte det i en mail eller chatbesked, som du sender til din medforfatter.

Skjul forfatteroplysninger

Som standard viser OneNote til iOS andre forfatteres initialer ud for tekstområdet, og VoiceOver læser dem højt i læsetilstanden.

 1. I visningen notesbogliste i OneNote til iOS stryger du til venstre, indtil du hører: "Knappen Indstillinger". Dobbelttryk på skærmen.

  Tip: Hvis du ikke er i visningen notesbogliste, kan du trykke på den øverste halvdel af skærmen med fire fingre. VoiceOver fortæller dig, hvor du kommer tilbage til, efterfulgt af "Knappen Tilbage". Dobbelttryk på skærmen for at gå ét niveau tilbage. Fokus forbliver på knappen B, så du kan blot fortsætte med at dobbelttrykke, indtil du hører "Knappen Indstillinger".

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Rediger og vis", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Skjul forfattere, afbryderknap, fra". Dobbeltryk for at slå indstillingen til.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Knappen Tilbage", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Du kan høre: "Knappen Luk". Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den primære visning.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Brug en skærmlæser til at udføre basisopgaver i OneNote

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge OneNote til Windows 10 med tastaturet og Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at dele dine notesbøger og samarbejde effektivt med dine kollegaer. Du kan også tage kopier af bestemte noter og dele dem.

Bemærkninger: 

I dette emne

Åbn OneNote

 1. Sørg for at logge på din Microsoft-konto på din enhed.

 2. Tryk på Windows-tasten for at åbne OneNote, skal du skrive "onenote". Tryk på op eller pil ned for indtil du høre "OneNote. Der er tillid til Microsoft Store app." Tryk på Enter.

Dele en notesbog

Når du opretter en ny notesbog, gemmer OneNote til Windows 10 den automatisk i OneDrive, så du skal blot vælge den notesbog, du vil dele, og invitere andre til at samarbejde om den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i redigeringstilstand.

 2. Hvis ud vil åbne en notesbog, skal du trykke på Ctrl+G for at åbne notesbogsnavigationen.

 3. Brug pil op og pil ned til at navigere til den notesbog, du vil åbne. Tryk på Esc, når du har fundet den rette notesbog. Notesbogen åbnes.

 4. Tryk på Alt+H for at dele notesbogen. Oplæser meddeler "Markeret, faneelementet Hjem". I JAWS hører du: "Fanen Hjem". Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Fanen Del åbnes. I Oplæser hører du: "Linket Send en kopi". I JAWS hører du: "Linket Send en kopi".

 5. Hvis du vil invitere personer til at samarbejde via mail, skal du trykke på tabulatortasten og bruge pil op eller pil, indtil du hører "Denne notesbog" samt notesbogens navn. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 6. Tryk på tabulatortasten. Oplæser meddeler: "Skriv mailadresser, redigerer". I JAWS hører du: "Skriv mailadresser, rediger". Skriv tekst".

 7. Angiv navnet eller mailadressen på hver af de personer, du vil invitere.

 8. Som standard kan de personer, der inviteres, redigere din notesbog. Hvis de kun skal kunne se notesbogen, skal du trykke på tabulatortasten. I Oplæser hører du: "Kan redigere". I JAWS hører du: "Kombinationsfelt. Kan redigere". Tryk på pil ned to gange. Du hører: "Kan få vist". Tryk på Enter.

 9. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del", og tryk derefter på mellemrumstasten for at dele notesbogen.

 10. Hvis du vil stoppe med at dele notesbogen med nogen, skal du under fanen Del trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på en af dem, du arbejder sammen med. Brug derefter pil op eller pil ned til at navigere til den person, som du vil stoppe med at dele med. Tryk på mellemrumstasten, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Stop deling". Tryk på mellemrumstasten for at stoppe med at dele.

Del en side

Nogle gange vil du dele en bestemt del af dine noter. For at gøre det kan du oprette et delingslink til en side i en notesbog.

Bemærk: Hvis du bruger en arbejds-eller skolekonto, kan du muligvis ikke dele en side. Brug i stedet en Microsoft-konto.

 1. Sørg for, at den side, du vil dele, er aktiv. Du kan kun oprette et delingslink til den aktuelle side i notesbogen.

 2. Hvis du vil åbne en bestemt side, skal du trykke på Ctrl+Skift+G for at gå til sektionsnavigationen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører navnet på en sektion. Brug derefter pil op og pil ned til at gå til den sektion, der indeholder den side, du vil dele.

 3. Tryk på Ctrl+Alt+G for at åbne sidenavigationen. Du hører navnet på en side. Brug pil op og pil ned til at navigere til den side, du vil dele. Når du har fundet den rigtige side, skal du trykke på mellemrumstasten for at gå til sideredigeringstilstand.

 4. Tryk på Alt+H for at dele siden. Oplæser meddeler "Markeret, faneelementet Hjem". I JAWS hører du: "Fanen Hjem". Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Fanen Del åbnes. I Oplæser hører du: "Linket Send en kopi". I JAWS hører du: "Linket Send en kopi".

 5. Hvis du vil oprette et delingslink til siden, skal du trykke på tabulatortasten og derefter bruge pil op eller pil ned, indtil du hører "Denne side" og sidens titel. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 6. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Knappen Opret". Tryk på mellemrumstasten for at oprette linket.

 7. Hvis du vil kopiere linket, skal du trykke gentagne gange på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Kopiér". Tryk på mellemrumstasten for at kopiere.

  Bemærk: Personer, der modtager linket, kan kun få vist siden.

 8. Hvis du vil stoppe med at dele siden, skal du trykke på tabulatortasten under fanen Del, indtil du hører: "Alle med linket kan få vist siden". Tryk på mellemrumstasten. Du hører: "Knappen Stop deling". Tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge.

Send en kopi via mail

Med OneNote til Windows 10 kan du nemt sende en kopi af dine noter via mail.

 1. Sørg for, at den side, du vil dele, er aktiv i redigeringstilstand.

 2. Tryk på Alt+H for at sende en kopi af siden. Oplæser meddeler: "Markeret, faneelementet Hjem". I JAWS hører du: "Fanen Hjem". Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del". Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Fanen Del åbnes. I Oplæser hører du: "Linket Send en kopi". I JAWS hører du: "Linket Send en kopi".

 3. Tryk på mellemrumstasten for at vælge. Oplæser meddeler: "Vinduet Del". I JAWS hører du: "Del, appliste".

 4. Hvis du vil sende kopien via mail, skal du trykke på pil ned gentagne gange, indtil du hører: "Mail". Tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Mail til Windows 10-appen åbnes, og der er fokus på feltet Til, hvor du kan skrive mailadresserne på de personer, du vil sende en kopi til. Du kan se, hvordan du sender en mail med en skærmlæser, i Brug en skærmlæser til at skrive og sende en ny mail i Mail til Windows 10.

Se også

Brug en skærmlæser til at organisere notesbøger, sektioner og sider i OneNote

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Brug en skærmlæser til at udføre basisopgaver i OneNote

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug OneNote Online sammen med dit tastatur og en Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at dele dine notesbøger og samarbejde effektivt med dine kollegaer.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i OneNote Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger OneNote Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da OneNote Online kører i din webbrowser, er det tastaturgenvejene, der er forskellige fra dem i computeren. For eksempel skal du bruge Ctrl + F6 i stedet for F6 til at gå ind og ud af kommandoerne. Desuden almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (åben) anvende til webbrowseren – ikke OneNote Online.

I dette emne

Dele en notesbog

Markér den notesbog, du vil dele, og invitér andre til at samarbejde om den.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i OneNote Online.

 2. Tryk på Ctrl+F6. Du hører: "Knappen Liste over Microsoft-tjenester".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen Del", efterfulgt af dit kontonavn og "Fokus på Angiv navne eller mailadresser, redigerer".

 4. Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, du vil invitere, adskilt af et komma, hvis der er flere end én.

 5. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Kan redigere, redigerbart kombinationsfelt". Hvis du vil have, at dine samarbejdspartnere kun kan få vist notesbogen, skal du trykke på Alt+pil ned og derefter pil ned igen, indtil du hører: "Kan få vist". Tryk på Enter for at vælge den.

 6. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Medtag en personlig meddelelse i denne invitation (valgfrit), punktum, rediger". Hvis du vil sende en meddelelse sammen med invitationen, skal du skrive den nu.

 7. Tryk på Alt+S for at dele notesbogen.

Få et link til notesbog

I stedet for at sende invitationer fra OneNote Online kan du også sende et link til dine kollegaer via mail eller chat.

 1. Kontrollér, at den notesbog, du gerne vil dele, er åbnet i OneNote Online.

 2. Tryk på Ctrl+F6. Du hører: "Knappen Liste over Microsoft-tjenester".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Del", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen Del", efterfulgt af dit kontonavn og "Fokus på Angiv navne eller mailadresser, redigerer".

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Linket Få et link", og tryk derefter på Enter.

 5. Du hører "Rediger link – konto i organisationen påkrævet". Hvis du vil ændre linket til et begrænset link eller link til skrivebeskyttet visning, skal du trykke på Enter, bruge pil ned eller pil op til at finde den ønskede indstilling, og derefter skal du trykke på Enter for at bekræfte dit valg.

  Tip: Links til redigering og visning kan åbnes af alle med en konto i din organisation. Begrænsede links kan kun åbnes af bestemte personer.

 6. Tryk på tabulatortasten. Din skærmlæser læser linkadressen. Tryk på Ctrl+C for at kopiere linket til Udklipsholder, og kopiér det derefter til en mail eller chatbesked, som du sender til dine samarbejdspartnere.

 7. Når du har kopieret linket, skal du trykke på Alt+C for at lukke dialogboksen.

Kontrollér tilstedeværelse for samarbejdspartnere

I OneNote Online kan du kontrollere, om andre personer arbejder på notesbogen på samme tidspunkt.

 1. Mens du får vist en delt notesbog i OneNote Online, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Faneelementet Hjem".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Giv feedback til Microsoft", og derefter skal du trykke på tabulatortasten én gang mere for at finde ud af, om dine medforfattere får vist notesbogen i øjeblikket.

  • Hvis en samarbejdspartner får vist notesbogen, hører du vedkommendes navn efterfulgt af "Er her også, knap skjult". Hvis du trykker på Enter, fortæller din skærmlæser dig, hvilken del din medforfatter får vist, f.eks. "Denne side".

  • Hvis ingen andre får vist notesbogen, hører du: "Der er kun dig her nu, knap skjult, deaktiveret".

 3. Hvis du vil vende tilbage til tekstområdet i notesbogen, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Redigeringsområde, redigerer".

Tip: Hvis du vil have vist forfatteroplysninger ud for tekstområdet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Faneelementet Hjem", og derefter skal du trykke på W. Du hører: "Markeret, faneelementet Vis". Tryk på S for at få vist forfatteroplysningerne.

Se også

Zoom ind og ud i noter i OneNote Online

Genvejstaster i OneNote Online

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×