Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug To-Do til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at oprette lister over ting opgave til en bestemt projekt, tidslinje eller rutinemæssige. Du kan også redigere, ændre designet og organisere listerne. Du kan senere slette dem, når du ikke længere har brug for dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Oprette en liste

Opret en liste over opgaveelementer for de opgaver, du vil udføre, f.eks. på en bestemt dag eller i et projekt.

 1. I To-Do skal du gå til visningen Sidepanel, stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Sidepanel". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 2. Hvis du vil oprette en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Ny liste". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge. Der oprettes en ny ikke-navngivet liste, og fokus flyttes til listens navnefelt.

 3. Skriv navnet ved hjælp af skærmtastaturet for at redigere det nye listenavn. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

  Tip!: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. Når du har skrevet navnet, og du vil gemme den nye liste, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Udført". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Den nye liste gemmes.

Søg efter opgaver

Brug indstillingen Søg i visningen Sidepanel til hurtigt at finde en opgave på dine opgavelister.

 1. I To-Do skal du gå til visningen Sidepanel, stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Sidepanel". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 2. Hvis du vil søge efter en opgave, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Søg". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge. Menuen Søgning åbnes, og fokus flyttes til feltet Søg.

 3. Skriv et søgeord ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q". Når du har skrevet ordet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Søg". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Gå til listen med søgeresultater ved at stryge til venstre, indtil du hører et resultat. Stryg til højre eller venstre for at flytte rundt på listen over søgeresultater. VoiceOver meddeler opgaveelementet, status (fuldført eller ikke fuldført) og den liste, elementet tilhører, efterhånden som du flytter rundt.

 5. Du åbner visningen Opgaveliste ved at navigere til elementet og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Omdøb en liste

Brug menuen Listeindstillinger til at omdøbe en liste, du har oprettet.

Bemærk!: Det er kun muligt at omdøbe lister, du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke omdøbes.

 1. I To-Do skal du gå til visningen Sidepanel, stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Sidepanel". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 2. For at gå til en liste skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil omdøbe. Når du flytter, meddeler VoiceOver de tilgængelige lister. Dobbelttryk på skærmen for at vælge listen. Visningen Opgaveliste åbnes.

 3. Hvis du vil åbne menuen Listeindstillinger, skal du stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Listeindstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Listeindstillinger åbnes. Du hører: "Knappen Omdøb liste".

 4. Dobbelttryk på skærmen for at omdøbe listen. Fokus flyttes til listens navnefelt. Brug skærmtastaturet til at redigere listens navn. For at gå til tastaturet skal du placere en finger på skærmen og trække den rundt, indtil du hører et tastaturelement.

 5. Når du har skrevet det nye listenavn, og du vil gemme og lukke tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Udført". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

Listetemaer

Skift temaet for en liste og dens baggrundsfarve, så det passer til det ønskede design.

Bemærk!: Skift af tema er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. I visningen Opgaveliste skal du åbne menuen Listeindstillinger for den ønskede liste. Du åbner menuen Listeindstillinger ved at stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Listeindstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 2. For at gå til undermenuen Skift tema skal du stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen skift tema". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge. Menuen Tema åbnes.

 3. Hvis du vil vælge en baggrundsfarve, skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede farve, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Når du flytter rundt, meddeler VoiceOver farverne. Den aktuelt valgte farve identificeres som "valgt".

 4. Hvis du vil vælge et tema, skal du stryge til højre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Når du flytter, meddeler VoiceOver temaerne. Det aktuelt valgte tema identificeres som "valgt".

 5. Når du har valgt ny baggrundsfarve eller nyt tema, og du vil gemme og lukke menuen Tema, skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Udført". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

Vis/skjul fuldførte opgaver

Som standard vises både fuldførte og ikke-fuldførte opgaver på listerne. Du kan skjule fuldførte opgaver som en hjælp til at organisere dine lister.

Bemærk!: Det er ikke muligt at skjule fuldførte opgaver fra en liste for standardlisten Min dag.

 1. I visningen Opgaveliste for den To-Do-liste, du vil skjule fuldførte opgaver for, skal du åbne menuen Listeindstillinger. Du åbner menuen Listeindstillinger ved at stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Listeindstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 2. Hvis du vil skjule fuldførte opgaver, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Skjul fuldførte opgaveelementer". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

 3. Menuen Listeindstillinger lukkes, og kun de ikke-fuldførte opgaver vises i visningen Opgaveliste.

 4. Hvis du vil vise skjulte fuldførte opgaver, skal du stryge til højre i menuen Listeindstillinger, indtil du hører: "Knappen Vis fuldførte opgaveelementer". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge.

Sortere opgaver

At sortere en liste kan hjælpe dig med at organisere og hurtigere og nemmere finde dine opgaveelementer.

Bemærk!: Sortering af lister er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. I visningen Opgaveliste skal du åbne menuen Listeindstillinger for den liste, du vil sortere. Du åbner menuen Listeindstillinger ved at stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Listeindstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 2. For at gå til undermenuen Sortér skal du stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Sortér". Dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Sortér åbnes.

 3. Vælg en sorteringsindstilling ved at stryge mod højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 4. Når du har valgt en sorteringsindstilling, lukkes menuen Sortér, og fokus flyttes til visningen Opgaveliste.

 5. Hvis du vil fjerne sortering fra en liste, skal du stryge mod højre eller venstre i visningen Opgaveliste, indtil du hører: "Knappen Fjern sortering". Dobbelttryk derefter på skærmen.

Slette en liste

Når du ikke længere har brug for en liste, du har oprettet, kan du hurtigt slette den.

Bemærk!: Det er kun muligt at slette lister, som du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke slettes.

 1. I visningen Opgaveliste skal du åbne menuen Listeindstillinger for den liste, du vil slette. Du åbner menuen Listeindstillinger ved at stryge mod højre, indtil du hører: "Knappen Listeindstillinger". Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 2. Hvis du vil slette listen, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Slet liste". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Der åbnes et bekræftelsesvindue. "Er du sikker på, at du vil slette denne permanent?" Stryg til højre for at bekræfte. Du hører: "Knappen Slet liste". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Hvis du vil annullere sletningen, skal du stryge til højre i bekræftelsesvinduet, indtil du hører: "Knappen Annuller". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til hjælp af handicappede

Du kan bruge To-Do Til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at oprette opgavelister til et bestemt projekt, en tidslinje eller rutine. Du kan også ændre listedesignet og sortere dine lister, sådan som du ønsker. Du kan slette dem senere når du ikke længere skal bruge dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Oprette en liste

Opret en liste over opgaveelementer for de opgaver, du vil udføre, f.eks. på en bestemt dag eller i et projekt.

 1. For at gå til sidepanelvisningen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Sidepanel", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil oprette en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Ny liste, ud af liste", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Der oprettes en ny ikke-navngivet liste, og fokus flyttes til listens navnefelt.

 3. Skriv navnet på din liste.

 4. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Fokus flyttes til navnefeltet for den første opgave i listevisningen. Hvis du vil have mere at vide om at tilføje opgaver, skal du læse Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do.

Søg efter opgaver

Brug søgeindstillingen i sidepanelvisningen til hurtigt at finde en opgave på dine opgavelister.

 1. For at gå til sidepanelvisningen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Sidepanel", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at søge efter en opgave skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Angiv søgning", og dobbelttryk derefter på skærmen. Søgemenuen åbnes, og fokus flyttes til feltet Søg.

 3. Skriv et søgeord. Starten af ordet er nok.

 4. Gå til listen med søgeresultater ved at stryge til højre, indtil du hører et resultat. Et resultat starter med "Opgave" efterfulgt af navnet. Stryg til højre eller venstre for at flytte rundt på listen over søgeresultater.

 5. Dobbelttryk på skærmen for at åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat.

Omdøb en liste

Du kan omdøbe en liste, så den passer bedre til formålet.

Bemærk!: Det er kun muligt at omdøbe lister, du selv har oprettet. Min dag og Opgave er standardlister og kan ikke omdøbes.

 1. For at gå til sidepanelvisningen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Sidepanel", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at gå til en liste skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil omdøbe, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Listevisningen åbnes.

 3. For at åbne menuen med listeindstillinger skal du stryge mod højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu udvidet".

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Omdøb liste", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til listens navnefelt.

 5. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn.

 6. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Listetemaer

Skift temaet for en liste, så det passer til det ønskede design.

Bemærk!: Skift af tema er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. For at åbne menuen med listeindstillinger, mens du får vist en liste, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu udvidet".

 2. Du finder temaindstillingerne ved at stryge til højre, indtil du hører "Skift tema", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge et tema, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg nedad og til venstre for at lukke menuen.

Vis/skjul fuldførte opgaver

Som standard vises både fuldførte og ikke-fuldførte opgaver på dine lister. Du kan skjule fuldførte opgaver som en hjælp til at organisere dine lister.

Bemærk!: Det er ikke muligt at skjule fuldførte opgaver fra standardlisten Min dag.

 1. For at åbne menuen med listeindstillinger, mens du får vist en liste, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu udvidet".

 2. For at skjule fuldførte opgaver skal du stryge til højre, indtil du hører "Skjul fuldførte opgaver", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Menuen med listeindstillinger lukkes, og kun de ikke-fuldførte opgaver vises i listevisningen.

 4. For at skjule fuldførte opgaver skal du stryge til højre i menuen med listeindstillinger, indtil du hører "Vis fuldførte opgaver", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Sortere opgaver

At sortere en liste kan hjælpe dig med at organisere og hurtigere og nemmere finde dine opgaveelementer.

Bemærk!: Sortering af lister er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. For at åbne menuen med listeindstillinger, mens du får vist en liste, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu udvidet".

 2. Du finder sorteringsindstillingerne ved at stryge til højre, indtil du hører "Sortér", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Vælg en sorteringsindstilling ved at stryge mod højre eller venstre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen. Når du har valgt en sorteringsindstilling, lukkes sorteringsmenuen, og fokus flyttes til listevisningen.

 4. Hvis du vil fjerne sortering fra en liste, skal du, mens du får vist listen, stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Fjern sortering", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Slette en liste

Når du ikke længere har brug for en liste, du har oprettet, kan du hurtigt slette den.

Bemærk!: Det er kun muligt at slette lister, som du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke slettes.

 1. For at åbne menuen med listeindstillinger, mens du får vist en liste, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menu udvidet".

 2. Hvis du vil slette listen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Slet liste", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at bekræfte sletningen skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Ja", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Hvis du vil annullere sletningen, skal du stryge til højre i pop op-vinduet til bekræftelse, indtil du hører "Knappen Annuller", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Når du sletter listen, flytes fokus tilbage til listen Min dag.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Du kan bruge To-Do med Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at oprette opgavelister til et bestemt projekt, en tidslinje eller rutine. Du kan også ændre listedesignet og sortere dine lister, sådan som du ønsker. Du kan slette dem senere, når du ikke længere skal bruge dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Oprette en liste

Oprette en liste over opgaver, du vil fuldføre til, for eksempel en bestemt dag eller et projekt.

 1. Gå til visningen margentekst, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Navigationsknap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil oprette en ny liste, stryg til højre, indtil du høre "Knappen Ny liste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der oprettes en ny ikke-navngivet liste og flytter fokus til navnefeltet på listen.

 3. Skriv navnet på din liste.

 4. Lad fingeren glide omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult" Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

Søg efter opgaver

Brug søgeindstillingen i sidepanelvisningen til hurtigt at finde en opgave på dine opgavelister.

 1. Gå til visningen margentekst, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Navigationsknap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Hvis du vil søge efter en opgave, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre: "Søg i dine opgaveknappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Søgemenuen åbnes, og flytter fokus til feltet Søg.

 3. Skriv et søgeord. Starten af ordet er nok.

 4. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

 5. For at gå til listen over søgeresultater, stryge mod venstre, indtil du høre et resultat. Et resultat, der starter med "Opgave" efterfulgt af dets navn og placering på listen over den hører til, for eksempel "1 af 2". For at flytte i listen over søgeresultater, stryg til højre eller venstre.

 6. Dobbelttryk på skærmen for at åbne detaljevisningen for det aktuelt valgte resultat.

Omdøb en liste

Du kan omdøbe en liste, så den passer bedre til formålet.

Bemærk!: Det er kun muligt at omdøbe lister, du selv har oprettet. Min dag og Opgave er standardlister og kan ikke omdøbes.

 1. Gå til visningen margentekst, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre: "Navigationsknap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at gå til en liste skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil omdøbe, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Listevisningen åbnes.

 3. For at åbne menuen med listeindstillinger skal du stryge til venstre, indtil du hører "Rediger" efterfulgt af listens placering. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, omdøb liste, menupunkt".

 4. Dobbelttryk på skærmen for at omdøbe listen. Fokus flyttes til listens navnefelt. Slet det tidligere navn ved hjælp af tastaturet, og skriv derefter det nye navn.

 5. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

Listetemaer

Skift temaet for en liste, så det passer til det ønskede design.

Bemærk!: Skift af tema er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. Hvis du vil åbne menuen med listeindstillinger, skal du, mens du får vist en liste, stryge mod højre, indtil du hører: "Rediger" efterfulgt af listens placering. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, omdøb liste, menupunkt".

 2. Du finder indstillingerne for Tema ved at stryge mod højre, indtil du hører: "Tema".

 3. Hvis du vil vælge et tema, skal du stryge til højre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Det aktuelt valgte tema identificeres som "valgt", mens resten er "ikke valgt".

 4. Skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du høre: "Tilbage, der skjules knappen." Dobbelttryk på skærmen for at lukke menuen.

Vis/skjul fuldførte opgaver

Som standard vises både fuldførte og ikke-fuldførte opgaver på dine lister. Du kan skjule fuldførte opgaver som en hjælp til at organisere dine lister.

Bemærk!: Det er ikke muligt at skjule fuldførte opgaver fra standardlisten Min dag.

 1. Hvis du vil åbne menuen med listeindstillinger, skal du, mens du får vist en liste, stryge mod højre, indtil du hører: "Rediger" efterfulgt af listens placering. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, omdøb liste, menupunkt".

 2. Hvis du vil skjule fuldførte opgaver, skal du stryge højre, indtil du høre: "Skjul fuldførte opgaver, menupunktet," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Menuen med listeindstillinger lukkes, og kun de ikke-fuldførte opgaver vises i listevisningen.

 4. Hvis du vil vise skjulte fuldførte opgaver, i indstillingsmenuen på listen, skal du stryge højre, indtil du høre: "Vis fuldførte opgaver, menupunktet," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Sortere opgaver

At sortere en liste kan hjælpe dig med at organisere og hurtigere og nemmere finde dine opgaveelementer.

Bemærk!: Sortering af lister er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. Hvis du vil åbne menuen med listeindstillinger, skal du, mens du får vist en liste, stryge mod højre, indtil du hører: "Rediger" efterfulgt af listens placering. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, omdøb liste, menupunkt".

 2. Stryg til højre, indtil du høre: "Sorter" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Vælg en sorteringsindstilling ved at stryge mod højre eller venstre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen. Når du har valgt en sorteringsindstilling, lukkes sorteringsmenuen, og fokus flyttes til listevisningen.

 4. Hvis du vil fjerne sortering fra en liste, mens du får vist på listen, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre: "Fjern sortering knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Slette en liste

Når du ikke længere har brug for en liste, du har oprettet, kan du hurtigt slette den.

Bemærk!: Det er kun muligt at slette lister, som du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke slettes.

 1. Hvis du vil åbne menuen med listeindstillinger, skal du, mens du får vist en liste, stryge mod højre, indtil du hører: "Rediger" efterfulgt af listens placering. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Pop op-vindue, omdøb liste, menupunkt".

 2. Slette den liste, stryg til højre, indtil du høre "Slet på listen element i menuen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at bekræfte sletningen, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Slet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Hvis du vil annullere sletningen, skal du stryge til højre i pop op-vinduet til bekræftelse, indtil du hører "Knappen Annuller", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Brug To-Do til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette lister over ting opgave til en bestemt projekt, tidslinje eller rutinemæssige. Vi har testet med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du kan også Lær at redigere, ændre designet og organisere listerne. Du kan også slette lister, når du ikke længere har brug for dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger To-Do til internettet, anbefaler vi at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da To-Do til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for To-Do til internettet.

I dette emne

Oprette en liste

Oprette en liste over spørger, du vil fuldføre til, for eksempel, en bestemt dag eller et projekt.

 1. I To-Do, hvis du vil oprette en ny liste, tryk på tasten Tab, indtil du høre "Knappen Ny liste", og tryk derefter på mellemrum for at markere. Der oprettes en ny ikke-navngivet liste og flytter fokus til navnefeltet på listen.

 2. Skriv et listenavn, og tryk derefter på Enter.

Søg efter opgaver

Brug indstillingen Søg i Sidepanel til hurtigt at finde en opgave på dine opgavelister.

 1. I sidepanelet for at søge efter en opgave, tryk på tasten Tab, indtil du høre "Søgeknap", og tryk derefter på mellemrum for at markere. Fokus flyttes til feltet Søg.

 2. Skriv det ønskede søgeord. To-Do viser automatisk søgeresultaterne, mens du skriver.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over søgeresultater, indtil du høre det første resultat. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at flytte på listen over søgeresultater. Når du flytter, læser din skærmlæser opgaven som "Opgave" efterfulgt af navnet på opgaven. Fuldførte opgaver er offentliggjort som "Afsluttet opgave," efterfulgt af navnet på opgaven.

 4. Hvis du vil åbne den detaljerede visning for en opgave, skal du trykke på mellemrumstasten, når du er i opgaven.

Omdøb en liste

Brug menuen Listeindstillinger til at omdøbe en liste, du har oprettet.

Bemærk!: Det er kun muligt at omdøbe lister, du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke omdøbes.

 1. I To-Do, for at gå til en liste i sidepanelet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre den liste, du vil.

 2. Tryk på mellemrumstasten for at vælge den liste, du vil omdøbe. Visningen Opgaveliste åbnes.

 3. Tryk på Skift + Tab for at åbne menuen Indstillinger for listen, indtil du høre: "Listen indstillingsknap".

 4. Tryk på mellemrumstasten. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 5. Hvis du vil omdøbe på listen, skal du trykke på tabulatortasten. Du hører: "Omdøb listen knappen".

 6. Tryk på mellemrumstasten. Fokus flyttes til listens navnefelt.

 7. Skriv det nye listenavn, og tryk på Enter. Listenavnet ændres.

Vis eller skjul fuldførte opgaver

Som standard vises både fuldførte og ikke-fuldførte opgaver på listerne. Du kan skjule fuldførte opgaver som en hjælp til at organisere dine lister.

Bemærk!: Det er ikke muligt at skjule fuldførte opgaver fra standardlisten Min dag.

 1. I visningen Liste over opgaver på listen To-Do, hvor du vil skjule fuldførte opgaver, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre: "Listen indstillingsknap".

 2. Tryk på mellemrumstasten. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 3. Tryk på TAB for at skjule fuldførte opgaver, indtil du høre "Skjul fuldførte opgaver", og tryk derefter på mellemrum.

 4. Menuen Listeindstillinger lukkes, og kun de ikke-fuldførte opgaver vises i visningen Opgaveliste.

 5. Til at vise skjulte udførte opgaver, i menuen Indstillinger for listen, trykke på tasten Tab, indtil du høre "Vis fuldførte opgaver", og tryk derefter på mellemrum for at markere.

Sortere opgaver

Sortere en liste kan hjælpe dig med at organisere og finde dine opgaver mere effektivt.

Bemærk!: Sortering af lister er ikke muligt for standardlisten Min dag.

 1. I visningen Liste over opgaver i den liste, som du vil sortere, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Sortér opgaveknappen", og tryk derefter på mellemrum. Menuen Sortér åbnes.

 2. Tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre den ønskede indstilling og derefter trykke på mellemrumstasten for at vælge, for at vælge en sorteringsindstilling. Din skærmlæser læser indstillingerne, når du flytter.

  Når du har valgt en sorteringsindstilling, lukkes menuen Sortér, og fokus flyttes til visningen Opgaveliste.

 3. Tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre "Luk Sortér rækkefølge alternativknap", og tryk derefter på mellemrum for at markere, hvis du vil fjerne sortering fra en liste, i visningen Liste over opgaver.

Slette en liste

Når du ikke længere har brug for en liste, du har oprettet, kan du hurtigt slette den.

Bemærk!: Det er kun muligt at slette lister, som du selv har oprettet. Standardlisterne Min dag og Opgave kan ikke slettes.

 1. I visningen Liste over opgaver, skal du trykke på Skift + Tab, indtil du høre: "Listen indstillingsknap".

 2. Tryk på mellemrumstasten. Menuen Listeindstillinger åbnes.

 3. For at slette listen, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre "Slet knappen", og tryk derefter på mellemrum for at markere.

 4. En bekræftelsesdialogboks åbnes. For at bekræfte sletningen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Slet knappen", og tryk derefter på mellemrum for at markere den.

  Hvis du ikke vil slette listen i bekræftelsesvinduet skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Annuller", og tryk derefter på mellemrum for at markere den.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i To-Do vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×