Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at give dokumentet et elegant udseende ved at gøre afsnit se den ønskede måde. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af dens indrykning og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på Alt + P, SB. Du hører: "Afsnit, afstand før." Brug pil op og pil taster, indtil du høre punktet, værdi, du vil, eller Skriv punktet ned værdi, du vil (for eksempel 6 eller 18), og tryk derefter på Enter. Mindre punkt værdier repræsenterer mindre plads.

 3. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Alt + P, Systemadministratorens. Du hører: "Afsnit, afstand efter." Brug pil op og pil taster, indtil du høre punktet, værdi, du vil, eller Skriv punktet ned værdi, du vil (for eksempel 6 eller 18), og tryk derefter på Enter.

Flere afstandsfunktioner

 • Til hurtigt indstille linjeafstanden for et markeret afsnit i Word, skal du trykke på Alt + H, K. Du hører: "Linje og afstand mellem afsnit." Brug pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstand størrelser, og tryk på Enter for at anvende den.

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Markér noget tekst, der indeholder den afstand mellem afsnit, du vil anvende som standardafstanden i dit dokument.

  2. For at åbne dialogboksen afsnit skal du trykke på Alt + H, side

  3. Hvis du vil angive afstanden mellem afsnit som standard, skal du trykke på Alt + D.

  4. Brug pil op og pil ned til at vælge dette dokument kun eller indstillingen alle dokumenter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter i dialogboksen Microsoft Word.

  5. For at lukke dialogboksen afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsindrykning for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl + A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen på den venstre indrykning, skal du trykke på Alt + P, IL. Du hører: "Afsnit, venstre indrykning". Brug pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5), og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på den højre indrykning, skal du trykke på Alt + P, IR. Du hører: "Afsnit, indrykning højre". Brug pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5), og tryk derefter på Enter.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Markér noget tekst, der indeholder den afsnitsindrykning, du vil anvende som standardindrykning i dokumentet.

  2. For at åbne dialogboksen afsnit skal du trykke på Alt + H, side

  3. Hvis du vil angive afsnitsindrykning som standard, skal du trykke på Alt + D.

  4. I dialogboksen Microsoft Word, brug pil op og pil ned til at vælge dette dokument kun eller indstillingen alle dokumenter, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

  5. For at lukke dialogboksen afsnit, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

 • Bruge funktionen spejling indrykning, hvor afsnitsindrykninger spejle hinanden på modstående sider til adressekartoteket-typografi udskrivning. Venstre indrykning bliver indrykning i , og den højre indrykning bliver indrykningen udvendig . Sådan aktiverer du spejling indrykning:

  1. Markér noget tekst, der indeholder den afsnitsindrykning, som du vil spejlvende på modstående sider i dokumentet.

  2. For at åbne dialogboksen afsnit skal du trykke på Alt + H, side

  3. Tryk på Alt + M for at aktivere spejling af indrykninger skal.

  4. For at lukke dialogboksen afsnit , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "OK", og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje for Microsoft Word i Windows

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Bruge Word til Mac med tastaturet og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at give dokumentet et elegant udseende ved at gøre afsnit se den ønskede måde.

Du kan angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Du kan også oprette en indrykning i kun den første linje i et afsnit eller oprette hængende indrykning, hvori den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men de efterfølgende linjer gør.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, som du vil angive afstanden for i dokumentet.

  Tip!: Markér tekst ved at holde Shift nede, og brug piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • For at angive afstand før et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Før, rediger tekst".

  • For at angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Efter, rediger tekst".

  I Før eller Efter skal du angive en punktværdi f.eks, 6 eller 18. (Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads).

 4. For at lukke dialogboksen Afsnit, og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Angive linjeafstand

 1. For at ændre linjeafstanden i et afsnit. Skal du vælge det afsnit du vil formatere, og trykke på Option+Command+M for at åbne dialogboksen Afsnit.

 2. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Linjeafstand" efterfulgt af en linjeafstandsindstilling. Hvis du vil åbne indstillingslisten, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på Piletasterne op eller ned, indtil du hører den indstilling du vil vælge. Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere, til at angive afstand størrelsen, skal du trykke på tabulatortasten. Du kan høre den aktuelle afstand og størrelse samt "At". Skriv derefter en værdi.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Vælg de afsnit, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." For at vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Første linje." Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive den første linjes indrykningsstørrelse. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter værdien i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk!: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Vælg det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer bortset fra den første – også kaldet en hængende indrykning.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du bruge indstillingerne i Indrykningsgruppen. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Hængende". Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive indrykningsstørrelsen. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter en værdi i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning i dokumentet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i venstre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i højre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Efter teksten."

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word til Mac

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Brug tastaturgenveje i Word til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Marker det afsnit, som du vil angive afstanden i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Marker det afsnit, hvis du vil angive linjeafstand i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen linjeafstand", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Holde at stryge højre for at gå til den nye afstand tilgængelige linje: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Første linje knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Hængende knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. For at gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Vis bånd", og Dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle båndfane.

 3. Hvis du vil vælge båndfanen Hjem, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "fanen Hjem", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Gør et af følgende:

  • At øge indrykning, stryg til højre, indtil du høre "Forøg indrykningsplacering", og Dobbelttryk på skærmen.

  • At formindske indrykning, stryg til højre, indtil du høre "Formindsk indrykningsplacering", og Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit knappen", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "linjeafstand kombinationsfelt", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Holde at stryge højre for at gå til den nye afstand tilgængelige linje: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5 og 3.0. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "første linje, der ikke er markeret, Skift," og dobbelttrykke på skærmen.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Marker det afsnit, afstand, du vil formatere, i dit dokument.

 2. At gå til båndet, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "ikke er markeret, skifte af flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. For at vælge under fanen Startside, dobbelttryk på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Fanen Startside", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering. menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre "speciel indrykning menuen", og Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du høre "Hængende, ikke er markeret, Skift," og dobbelttrykke på skærmen.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, du vil indrykke i dit dokument.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil øge indrykningen skal høre stryg til højre, indtil du "Knappen Forøg indrykning", og Dobbelttryk på skærmen.

  • Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Formindsk indrykning", og Dobbelttryk på skærmen for at mindske indrykningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at ændre afstanden mellem afsnit og linjer.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Placer indsætningspunktet et vilkårligt sted i det afsnit, som du vil angive afstanden.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Swip e højre, indtil du høre "Flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Under fanen Startside stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering", og Dobbelttryk på skærmen.

 7. Gør et af følgende:

  • For at tilføje mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum før afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at tilføje mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Tilføj mellemrum efter afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum før afsnittet, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum før afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

  • For at fjerne mellemrum efter afsnit, stryg mod højre, indtil du høre "Fjern mellemrum efter afsnit", og Dobbelttryk på skærmen.

Bemærk!: Du kan kun skifte mellemrum før og efter et afsnit til eller fra, så muligheden for at tilføje mellemrum er kun tilgængelig, hvis der er ingen mellemrum før eller efter et afsnit allerede og muligheden for at fjerne mellemrum er kun tilgængelig, hvis der findes i øjeblikket mellemrum før eller efter et afsnit.

Angive linjeafstand

 1. Placer indsætningspunktet Peg et vilkårligt sted i afsnittet, hvis du vil angive linjeafstand.

 2. Stryg op eller ned med én finger, indtil du høre: "Elementer".

 3. Swip e højre, indtil du høre "Flere indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører den aktuelle fane, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Under fanen Startside stryg til højre, indtil du høre "Afsnitsformatering", og Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre, indtil du høre "Linjeafstand, knappen" og dobbelttrykke på skærmen.

 8. Husk, at stryge højre for at gå gennem de tilgængelige linjeafstand værdier. Når du høre den ønskede værdi, der er dobbelte du trykke på skærmen for at angive linjeafstanden.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Bruge tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Word Mobile til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word Online med en skærmlæser til at give dokumentet et elegant udseende ved at gøre afsnit se den ønskede måde. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker. Du skal lære at angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af dens indrykning og linjer.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Word Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for Word Online.

I dette emne

Angiv afsnit og linjeafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive linjeafstand til ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Shift + Ctrl + pil ned for. Hvis du vil angive afsnitsafstand for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl + A.

 2. Hvis du vil angive afstanden før et afsnit, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, SB. Du hører: "Afstand før". Brug pil op og pil taster, indtil du høre punktet, værdi, du vil, eller Skriv punktet ned værdi, du vil (for eksempel 6 eller 18), og tryk derefter på Enter. Mindre punkt værdier repræsenterer mindre plads.

 3. Hvis du vil angive afstanden efter et afsnit, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på P, Systemadministratorens. Du hører: "Afstand efter". Brug pil op og pil taster, indtil du høre punktet, værdi, du vil, eller Skriv punktet ned værdi, du vil (for eksempel 6 eller 18), og tryk derefter på Enter.

 4. Angive linjeafstanden for det markerede afsnit, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, og tryk derefter på H, 02. Du hører: "Linjeafstand." Tryk på Enter, brug pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstand størrelser, og tryk på Enter for at anvende den.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for ved at flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet og trykke på Shift + Ctrl + pil ned for. Hvis du vil angive indrykning for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl + A.

 2. Hvis du vil angive størrelsen på den venstre indrykning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, P, IL. Du hører: "Indrykke venstre". Hvis du vil angive den ønskede værdi, brug pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5) og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil angive størrelsen på den højre indrykning, skal du trykke på Alt + Windows-tasten, P, IL. Du hører: "Indrykning højre". Hvis du vil angive den ønskede værdi, brug pil op og pil ned til eller skrive en værdi (for eksempel .25 eller .5) og tryk derefter på Enter.

 4. Flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet for at tilføje en linjeindrykning af første i et afsnit, og derefter trykke på Tab-tasten. Med en indrykning af første linje rykkes den første linje i et afsnit længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word Online

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×