Brug en skærmlæser, til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word 2016

Brug en skærmlæser, til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word 2016

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Word 2016 med tastaturet og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser, til at ændre linjeafstand og indrykning af afsnit og give dine dokumenter et elegant tilsnit.

Bemærkninger: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Tryk på Alt+H, P, G. Word 2016 flytter fokus til fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit. Du kan høre navnet på dialogboksen.

 3. Tryk på Alt+B for at angive afstanden før et afsnit. I boksen Før skal du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skrive den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18). (Mindre punktværdier giver mindre plads.)

  Bemærk: Oplæser læser muligvis "Ukendt nøgle", når du bruger pil op eller pil ned til at gennemgå punktværdierne.

 4. Tryk på Alt+F for at angive afstanden efter et afsnit. I boksen Efter skal du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktvalg, eller skrive den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18).

 5. Du kan lukke dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til dit dokument.

Flere afstandsfunktioner

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Når du har valgt en afstand under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • Du kan gøre følgende for hurtigt at angive linjeafstanden for et markeret afsnit i Word:

  1. Under fanen Indrykning og afstand skal du trykke på Alt+N.

  2. På listen Linjeafstand skal du bruge pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstandsstørrelser.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Press Alt+H, P+G. Word flytter fokus til fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit.

 3. Tryk på Alt+L for at angive størrelsen på venstre indrykning. I boksen Venstre kan du angive den ønskede værdi ved hjælp af pil op og pil ned eller skrive værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5).

 4. Tryk på Alt+R for at angive størrelsen på højre indrykning. I boksen Højre kan du angive den ønskede værdi ved hjælp af pil op og pil ned eller skrive værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5).

 5. Du kan afslutte dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Når du har foretaget dit valg i dialogboksen Afsnit, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • For at udskrive i boglignende format kan du bruge funktionen Spejling af indrykninger, hvor venstre og højre indrykning spejler hinanden. Den ene indrykning er angivet som Inderst, og den anden indrykning er angivet som Yderst. Når du har valgt en indrykning under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt+M for at vælge afkrydsningsfeltet Spejling af indrykninger.

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Tastaturgenveje til angivelse af afsnitsafstand og -indrykning

Følgende tabel opsummerer nyttige tastaturgenveje, der kan bruges til at angive afstand og indrykninger for afsnit.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit

Alt+H, P+G

Angive afstand før

Alt+B

Angive afstand efter

Alt+F

Angive venstre indrykning

Alt+L

Angive højre indrykning

Alt+R

Angive den valgte afstand eller indrykning som standardindstilling

Alt+D

Angive linjeafstand

Alt+N

Vælge spejling af indrykninger

Alt+M

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje eller redigere tekst i et dokument i Word 2016

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at give dit dokument et elegant udseende ved at få afsnittene til at se ud, som du ønsker.

Du kan angive afstanden før og efter hvert afsnit og størrelsen af deres indrykning. Du kan også oprette en indrykning i kun den første linje i et afsnit eller oprette hængende indrykning, hvori den første linje i afsnittet ikke indrykkes, men de efterfølgende linjer gør.

Bemærkninger: 

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Vælg de afsnit, som du vil angive afstanden for i dokumentet.

  Tip: Markér tekst ved at holde Shift nede, og brug piletasterne til at flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, for at gøre et af følgende:

  • For at angive afstand før et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Før, rediger tekst".

  • For at angive afstand efter et afsnit, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører den aktuelle afstand og "Efter, rediger tekst".

  I Før eller Efter skal du angive en punktværdi f.eks, 6 eller 18. (Mindre punktværdier repræsenterer mindre plads).

 4. For at lukke dialogboksen Afsnit, og vende tilbage til dokumentet, skal du trykke på Enter.

Angive linjeafstand

 1. For at ændre linjeafstanden i et afsnit. Skal du vælge det afsnit du vil formatere, og trykke på Option+Command+M for at åbne dialogboksen Afsnit.

 2. For at vælge en indstilling for linjeafstand, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Linjeafstand" efterfulgt af en linjeafstandsindstilling. Hvis du vil åbne indstillingslisten, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk derefter på Piletasterne op eller ned, indtil du hører den indstilling du vil vælge. Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 3. Hvis du vælger en indstilling, der kan tilpasses, f.eks Flere, til at angive afstand størrelsen, skal du trykke på tabulatortasten. Du kan høre den aktuelle afstand og størrelse samt "At". Skriv derefter en værdi.

Angiv afsnitsindrykning

Indryk kun den første linje i et afsnit

 1. Vælg de afsnit, hvor du vil indrykke den første linje i afsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. For at indrykke den første linje i afsnittet, skal du bruge indstillingerne i gruppen Indrykning. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." For at vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Første linje." Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive den første linjes indrykningsstørrelse. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter værdien i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Bemærk: Alle efterfølgende afsnit, du skriver, bliver indrykket.

Indryk alle linjer i et afsnit bortset fra den første

 1. Vælg det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer bortset fra den første – også kaldet en hængende indrykning.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Hvis du vil oprette en hængende indrykning, skal du bruge indstillingerne i Indrykningsgruppen. Tryk derefter Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Speciel, pop op-knappen." Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på piletasterne Op eller Ned, indtil du hører: "Hængende". Du vælger, ved at trykke på mellemrumstasten.

 4. Tryk på Tabulatortasten, for at angive indrykningsstørrelsen. Du kan høre den aktuelle indrykningsstørrelse og "I". Skriv derefter en værdi i centimeter f.eks. 0,5.

 5. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Forøg, eller formindsk indrykningen af et helt afsnit

 1. Vælg de afsnit, du vil øge eller mindske den venstre eller højre indrykning i dokumentet.

 2. Hvis du vil formatere et afsnit, skal du trykke på Option+Command+M. Dialogboksen Afsnit åbnes, og fokus flyttes til fanen Indrykning og afstand.

 3. Brug indstillingerne i gruppen Indrykning, til at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i venstre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Før tekst."

  • Hvis du vil tilføje indrykningen i højre margen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast indtil du hører: "Efter teksten."

  For at angive indrykningsstørrelsen, skal du skrive et tal i centimeter. Indrykningsstørrelsen bliver meddelt.

 4. Tryk på Enter, for at gå tilbage til dit dokument.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac

Basisopgaver ved hjælp af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×