Brug en skærmlæser til at angive afstand mellem afsnit og indrykninger i Word 2016

Giv dit dokument et elegant udseende ved at give afsnittene det udseende, du ønsker. I Word 2016 kan du angive afstanden før og efter hvert afsnit samt størrelsen på dets indrykning via fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit.

Bemærk: Fremgangsmåderne i dette emne er dokumenteret ved hjælp af Oplæser og JAWS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger en specifik skærmlæser, ved at kontakte producenten af den assisterende teknologi.

Bemærk: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Angiv afsnitsafstand

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive afstand for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. Tryk på Alt+H, P, G. Word 2016 flytter fokus til fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit. Du kan høre navnet på dialogboksen.

 3. Tryk på Alt+B for at angive afstanden før et afsnit. I boksen Før skal du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktværdi, eller skrive den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18). (Mindre punktværdier giver mindre plads.)

  Bemærk: Oplæser læser muligvis "Ukendt nøgle", når du bruger pil op eller pil ned til at gennemgå punktværdierne.

 4. Tryk på Alt+F for at angive afstanden efter et afsnit. I boksen Efter skal du bruge pil op og pil ned, indtil du hører den ønskede punktvalg, eller skrive den ønskede punktværdi (f.eks. 6 eller 18).

 5. Du kan lukke dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten. Fokus flyttes tilbage til dit dokument.

Flere afstandsfunktioner

 • Du kan angive en afsnitsafstand som din standardafstand ved at gøre følgende:

  1. Når du har valgt en afstand under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • Du kan gøre følgende for hurtigt at angive linjeafstanden for et markeret afsnit i Word:

  1. Under fanen Indrykning og afstand skal du trykke på Alt+N.

  2. På listen Linjeafstand skal du bruge pil op og pil ned til at vælge på en liste over ofte anvendte linjeafstandsstørrelser.

Angiv afsnitsindrykning

 1. Åbn dokumentet, og vælg derefter det afsnit, du vil angive indrykning for. Hvis du vil angive afsnitsafstanden for hele dokumentet, skal du trykke på Ctrl+A.

 2. 2. Tryk på Alt+H, P+G. Word flytter fokus til fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit.

 3. Tryk på Alt+L for at angive størrelsen på venstre indrykning. I boksen Venstre kan du angive den ønskede værdi ved hjælp af pil op og pil ned eller skrive værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5).

 4. Tryk på Alt+R for at angive størrelsen på højre indrykning. I boksen Højre kan du angive den ønskede værdi ved hjælp af pil op og pil ned eller skrive værdien (f.eks. 0,25 eller 0,5).

 5. Du kan afslutte dialogboksen Afsnit ved at trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på mellemrumstasten.

Flere funktioner til at angive indrykning

 • Gør følgende for at angive en indrykning, som du har valgt, som din standardindrykning:

  1. Når du har foretaget dit valg i dialogboksen Afsnit, skal du trykke på Alt+D.

  2. I dialogboksen Microsoft Word kan du bruge pil op og pil ned til at vælge funktionen Kun dette dokument eller Alle dokumenter, trykke flere gange på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

 • For at udskrive i boglignende format kan du bruge funktionen Spejling af indrykninger, hvor venstre og højre indrykning spejler hinanden. Den ene indrykning er angivet som Inderst, og den anden indrykning er angivet som Yderst. Når du har valgt en indrykning under fanen Indrykning og afstand, skal du trykke på Alt+M for at vælge afkrydsningsfeltet Spejling af indrykninger.

 • Du kan hurtigt føje en linjeindrykning til et enkelt afsnit ved at flytte fokus til starten af den første linje i afsnittet og derefter trykke på tabulatortasten. Med indrykning af første linje bliver den første linje rykket længere ind end de øvrige linjer i afsnittet.

Tastaturgenveje til angivelse af afsnitsafstand og -indrykning

Følgende tabel opsummerer nyttige tastaturgenveje, der kan bruges til at angive afstand og indrykninger for afsnit.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Indrykning og afstand i dialogboksen Afsnit

Alt+H, P+G

Angive afstand før

Alt+B

Angive afstand efter

Alt+F

Angive venstre indrykning

Alt+L

Angive højre indrykning

Alt+R

Angive den valgte afstand eller indrykning som standardindstilling

Alt+D

Angive linjeafstand

Alt+N

Vælge spejling af indrykninger

Alt+M

Flere oplysninger

Få hjælp til at bruge en skærmlæser med Word 2016

Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×