Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge PowerPoint 2016 med tasteturet og Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at tilføje, slette og arrangere slides i din præsentation. Du kan også ændre størrelse og retning for dine slides.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation – enten baseret på den aktuelle slides layout eller en ny layoutskabelon.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slides layout

Titelsliden tilføjes automatisk i en ny præsentation. Du kan tilføje den nye slide med udgangspunkt i den forrige slides layout.

 1. Tryk på Ctrl+M på tastaturet. Du hører: "Slide <Antallet af slides og placeringen af den nye slide på listen>, markeret".

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på Alt+H, I i visningen Normal. Du hører: "<Titlen på det første slidelayout>, <antallet af tilgængelige elementer og placeringen af det nuværende element på listen>, menu". I JAWS hører du: "Forlader menulinje, Office-tema, <det aktuelle slides nummer>, <antallet af tilgængelige slides og placeringen af den aktuelle slide på listen>, <titel på det første layout>, gitter, <antal tilgængelige layouts og placeringen af det aktuelle layout på listen>".

  Menuen med slidelayouts åbnes.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører det slidelayout, du vil vælge. Tryk på Enter. Du kan høre den nye slides nummer. I JAWS hører du: "Enter, ingen markering".

  Fokus flyttes til slideruden.

Slette en slide

 1. Tryk på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden i visningen Normal, indtil du hører nummeret på den slide, du vil slette.

 2. Tryk på Delete. Du hører: "<Den aktuelle slides nummer og dens placering på listen>, markeret". I JAWS hører du: "Enter, forlader menuer, ingen markering".

Omarrangere slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den gamle placering og indsætte den på den nye placering.

 1. Tryk på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden i visningen Normal, indtil du hører nummeret på den slide, du vil flytte.

 2. Hvis du vil flytte sliden op eller ned på listen over slides, skal du holde Ctrl nede og trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil. Du hører slidens nye nummer på listen.

  Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Shift+pil op. Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Shift+pil ned.

Organiser slides i sektioner

Hvis du vil gruppere dine slides i meningsfulde enheder, kan du organisere dem i sektioner. Hvis du f.eks. samarbejder med andre om en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Afsnittene er synlige i miniatureruden i visningen Normal og i visningen Diassortering. De er ikke synlige eller meddelt i visningen Slideshow.

 1. Tryk på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden i visningen Normal, indtil du hører den slide, som du vil placere som den første i en sektion. Tryk på Alt+H, T1 . Du hører: "Tilføj sektion, menupunkt". I JAWS hører du: "Menu, forlader menuer, tilføj sektion". Tryk på Enter. Du hører: "Slide, <titel på den første slide i sektionen>, <antallet af slides og den aktuelle slides placering på listen>, markeret". I JAWS hører du: "Forlader menuer, ingen markering". Der er tilføjet en ny sektion uden titel.

 2. Hvis du vil navngive den unavngivne sektion, skal du trykke på den opadvendte eller nedadvendte piletast i miniatureruden, indtil du hører "<Sektionens nummer, Unavngiven sektion", og tryk derefter på Shift+F10. Du hører: "<Præsentationens navn>.pptm, gemt automatisk, PowerPoint-vindue, <det første menupunkt> menupunkt, omdøb sektion, menupunkt". I JAWS hører du: "Shift, F10, menu, omdøb sektion". Tryk på Enter. Du hører skærmlæseren meddele, at du er i vinduet Omdøb sektion.

 3. Indtast et nyt navn til sektionen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Omdøb". Tryk på Enter. Du hører: "Slide, nummer og placering, markeret". I JAWS hører du: "Enter, ingen markering".

 4. Flyt slides til de passende sektioner, som beskrevet i Omarranger slides.

  Hvis du vil høre Oplæser meddele sektionernes navne, skal du trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil i miniatureruden. JAWS meddeler ikke sektionsnavnene.

Skift retning for alle slides i en præsentation.

Du kan nemt ændre retning for alle slides fra liggende til stående eller omvendt.

 1. Tryk på Alt+G, S i visningen Normal. Du hører: "<Det første element på menulisten Slidestørrelse>, menu". I JAWS hører du: "Nederste bånd, brugerdefineret gruppeboks".

 2. Tryk den opadvendte eller nedadvendte pil, indtil du hører: "Brugerdefineret slidestørrelse, menupunkt". I JAWS hører du: "Menu, forlader menuer, Brugerdefineret slidestørrelse punktum punktum punktum". Tryk på Enter. Du hører: "Enter, slide <den aktuelle slides nummer og dens placering på listen>, markeret". I JAWS hører du: "Enter, forlader menuer, slidestørrelse, slidestørrelse, slidestørrelse for kombinationsboks". Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten i vinduet Slidestørrelse, indtil du hører "Markeret, liggende, alternativknap, Alt+L" eller "Markeret, stående, alternativknap, Alt+P".

  I JAWS hører du: "Retning, slides, <aktuel valgt indstilling> alternativknap markeret". Tryk på den opadvendte eller nedadvendte pil i JAWS, indtil du hører den indstilling, du vil vælge.

  Tip: Med Oplæser kan du også lytte til og rulle gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse ved at trykke på Caps Lock+pil op eller pil ned.

 4. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK". Tryk på Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". I JAWS hører du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 5. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Maksimer". I JAWS hører du: "Knappen Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Du kan skalere dit indhold, så det passer på sliden, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". I JAWS hører du: "Knappen Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden. Tryk på Enter. Du hører: "Enter. Slide, <antallet af tilgængelige slides og placeringen af den nye slide på listen>. I JAWS hører du: "Enter, ingen markering".

   Fokus flyttes til miniatureruden.

Ændre størrelsen af dine slides

Du kan vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. Tryk på Alt+G, S i visningen Normal. Du hører: "<Det første element på menulisten Slidestørrelse>, menu". I JAWS hører du: "Nederste bånd, brugerdefineret gruppeboks".

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Slidestørrelse:

  • Du vælger standardstørrelsen ved at trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil på menulisten, indtil du hører: "Standard, fire kolon tre, en af to". I JAWS hører du: "Standard, venstre overordnede, fire kolon tre højre overordnede, en af to".

  • Du vælger widescreen ved at trykke på den opadvendte eller nedadvendte pil på menulisten, indtil du hører: "Widescreen".

 3. Tryk på Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". I JAWS hører du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 4. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Maksimer". I JAWS hører du: "Knappen Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Du kan skalere dit indhold, så det passer på sliden, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". I JAWS hører du: "Knappen Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden. Tryk på Enter. Du hører: "Enter. Slide, <antallet af tilgængelige slides og placeringen af den nye slide på listen>. I JAWS hører du: "Enter, ingen markering". Fokus flyttes til miniatureruden.

Tilpas størrelsen på dine slides

Du kan ændre størrelsen på dine slides, hvis du vil bruge brugerdefinerede dimensioner til andre skærm- eller papirstørrelser.

 1. Tryk på Alt+G, S i visningen Normal. Du hører: "<Det første element på menulisten Slidestørrelse>, menu". I JAWS hører du: "Nederste bånd, brugerdefineret gruppeboks".

 2. Tryk på den opadvendte eller nedadvendte pil i menuen Slidestørrelse, indtil du hører: "Brugerdefineret slidestørrelse". Tryk på Enter. Du hører: "<Den aktuelle slides nummer og dens placering på listen>, markeret". I JAWS hører du: "Enter, forlader menuer, slidestørrelse, slidestørrelse, slidestørrelse for kombinationsboks". Vinduet Slidestørrelse åbnes.

 3. Hvis du vil ændre størrelsen på dine slides, skal du i vinduet Slidestørrelse enten vælge det ønskede format for din præsentation eller angive højden, bredden og retningen for præsentationen:

  • Hvis du vil vælge det ønskede format for præsentationen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Slidestørrelser for". I JAWS hører du: "Slidestørrelse for, kombinationsboks, <aktuel markering>". Tryk på den nedadvendte pil for at udvide rullelisten. Tryk på den opadvendte eller nedadvendte piletast i menuen, indtil du hører den indstilling, du vil vælge. Tryk på Enter.

  • Angiv bredde, højde og retning:

   • Hvis du vil ændre slidens bredde, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Bredde". I JAWS hører du: "Bredde, rediger, skalafelt". Tryk på den opadvendte eller nedadvendte piletast, indtil du hører en værdi, du vil vælge. Du kan også indtaste en værdi.

   • Hvis du vil ændre slidens højde, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Højde": I JAWS hører du: "Højde, rediger, skalafelt". Tryk på den opadvendte eller nedadvendte piletast, indtil du hører en værdi, du vil vælge. Du kan også indtaste en værdi.

   • Du angiver retningen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Alternativknap for liggende, Alt + P" eller "Alternativknap for stående, Alt + L". I JAWS hører du: "Retning, slides, <aktuel markering>, alternativknap". Hvis du vil ændre markeringen, skal du trykke på den opadvendte eller nedadvendte piletast.

  Tip: Med Oplæser kan du også lytte til og rulle gennem indstillingerne i vinduet Slidestørrelse ved at trykke på Caps Lock+pil op eller pil ned.

 4. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen OK". Tryk på Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knap". I JAWS hører du: "Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knap". Der åbnes et bekræftelsesvindue.

 5. Gør et af følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Maksimer". I JAWS, du hører "Knappen Maksimer". Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  • Du kan skalere dit indhold, så det passer på den nye slide, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Sørg for tilpasning". I JAWS hører du: "Knappen Sørg for tilpasning". Denne indstilling kan ændre indholdets skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

 6. Tryk på Enter. Du hører: "Enter. Slide, <antallet af tilgængelige slides og placeringen af den nye slide på listen>". I JAWS hører du: "Enter, ingen markering". Fokus flyttes til miniatureruden.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge PowerPoint 2016 til Mac med dit tastetur og VoiceOver, den integrerede skærmlæser i Mac OS, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer. Du kan også ændre størrelse og retning for dine slides.

I følgende udføres opgaverne i visningen Normal i PowerPoint. Tryk på Kommando+F1 for at gå til visningen Normal.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan nemt føje nye slides til din præsentation – enten baseret på den aktuelle slides layout eller en ny layoutskabelon.

Tilføj en ny slide, der er baseret på den aktuelle slide

 1. I dit PowerPoint-slidesæt kan du tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet af den forrige slide, ved at trykke på Command+Skift+N. VoiceOver meddeler "Ny slide", og sliden tilføjes.

  Tip: Hvis du vil duplikere den aktuelle slide, skal du trykke på Command+Skift+D.

Tilføj en ny slide, der er baseret på et skabelonlayout

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Du lander på den fane, der aktuelt er markeret. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på venstre piletast, indtil du hører VoiceOver meddele fanen Hjem. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Hjem skal du trykke på Piletast ned én gang for at flytte til båndet.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet.

 4. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Ny slide, menuknappen."

 5. Tryk på Control+Option+Skift+M for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Ny slide, vindue. Ny slide, galleri."

 6. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne galleriet.

 7. Tryk på piletasterne for at navigere mellem elementerne. Når du flytter, meddeler VoiceOver elementerne.

 8. Tryk på Enter for at vælge et layout. Sliden føjes til dit slidesæt.

Slette en slide

 1. Tryk på kommando+1 for at gå til visningen Normal.

 2. Tryk på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 4. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 5. Når du er på sliden, du vil slette, skal du trykke på Slet. Sliden fjernes.

Omarranger slides

Du kan omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

 1. I visningen Normal skal du trykke på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 2. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne miniatureruden. VoiceOver meddeler: "I miniatureruden, liste, 1 markeret element."

 3. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 4. Når du er på den slide, du vil flytte, skal du trykke på Command+X for at klippe sliden ud.

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at navigere i slides. Når du flytter, meddeler VoiceOver slidetitlerne.

 6. Når du er på den slide, som du vil placere den udklippede slide efter, skal du trykke på Command+V for at sætte den ind.

Organiser slides i sektioner

Du kan gruppere dine slides i sektioner for at lave meningsfulde enheder. Hvis du f.eks. samarbejder med andre om en præsentation, kan du tildele hver kollega en sektion at arbejde på.

Sektionerne er synlige og meddeles af VoiceOver i miniatureruden i visningen Normal og i visningen Slidesortering.

 1. I miniatureruden i visningen Normal skal du navigere til den første slide i sektionen.

 2. Tryk på F6, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Hjem, skal du trykke på venstre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Start, fane, 1 ud af 8" Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 3. Tryk på Piletast ned for at gå til båndet. VoiceOver meddeler: "Rulleområde. "Du er nu på rulleområdet."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne båndet. VoiceOver meddeler: "I rulleområdet, <antallet af elementer>, <navnet på knappen, der er fokus på>."

 5. Tryk flere gange på Højre piletast, indtil VoiceOver meddeler: "Sektion, menuknap." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge indstillingen Tilføj sektion.

 7. Skriv navnet på sektionen, og tryk på Enter. Sektionen er nu synlig i miniatureruden, og VoiceOver læser sektionsnavnet, når du navigerer til den i miniatureruden.

Skift retning for alle slides i et slidesæt

Slides i PowerPoint er automatisk konfigureret til liggende format, men du kan ændre slideretningen til stående eller omvendt.

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Design skal du trykke på Tab gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Sideopsætning."

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre piletast, indtil du lander på indstillingen til papirretning, f.eks. "Stående retning for slides" eller "Liggende retning for slides", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrumstasten for at vælge.

 8. Tryk på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrumstast for at trykke på knappen.

 9. Hvis det aktuelle indhold ikke passer den valgte papirretning, åbnes en dialogboks, der spørger dig om, hvordan du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte papirretning:

  • For at nedskalere dit indhold skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Nedskaler, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Opskaler, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Redigere størrelsen på dine slides

For at ændre slidestørrelsen kan du vælge mellem to standardstørrelser for slides – Standard (4:3) og Widescreen (16:9). Du kan også give dine slides en brugerdefineret størrelse.

Skift slidestørrelse fra widescreen til standard eller omvendt

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på Tab gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "I Slidestørrelse, galleri, <antallet af elementer i menuen>, <den nuværende valgte størrelse>."

 5. Tryk på Piletast op eller ned for at bevæge dig mellem indstillingerne. VoiceOver læser indstillingerne højt, efterhånden som du flytter dig rundt.

 6. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge en størrelse.

 7. Hvis du konverterer til en mindre størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • For at nedskalere dit indhold skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Skaler, standard, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Skaler ikke, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan det hele muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Tilpas størrelsen på dine slides

 1. Tryk på F6 i visningen Normal, indtil du lander på en fane. Hvis du ikke landede på fanen Design, skal du trykke på Venstre eller Højre piletast, indtil du når den. VoiceOver meddeler: "Design, fane, 3 ud af 8." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på Tab gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidestørrelse, menuknap."

 3. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Trykkede på Slidestørrelse, menuknap. Du er nu i et galleri."

 4. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne menuen.

 5. Tryk på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Sideopsætning."

 6. Tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 7. Tryk på Højre piletast to gange. VoiceOver meddeler den aktuelt markerede størrelse, f.eks. "Widescreen" eller "On-Screen-Show (4:3)."

 8. Få vist indstillingerne ved at trykke på Control+Option+Mellemrum.

 9. Tryk på pil op eller pil ned for at gennemse indstillingerne. VoiceOver læser dem højt, efterhånden som du flytter dig rundt. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at markere en.

 10. Tryk på Tab gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "OK, standard, knap." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

 11. Hvis du konverterer til en anden størrelse, får du muligvis vist en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil skalere indholdet, så det passer til den valgte størrelse:

  • For at nedskalere dit indhold skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Nedskaler, knap." Denne indstilling ændrer indholdets størrelse og bruger muligvis en mindre skriftstørrelse, så alt kan være på sliden.

  • Hvis du vil maksimere indholdets størrelse, skal du trykke på Tab, indtil VoiceOver meddeler: "Opskaler, knap." Hvis du har meget indhold på en slide, kan al teksten muligvis ikke være på sliden, når du bruger denne indstilling.

  Tryk på Enter for at vælge en indstilling.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte lyd eller video i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Basisopgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Du kan bruge PowerPoint 2016 til iOS med VoiceOver, den integrerede skærmlæser i iOS, til at tilføje, slette og arrangere slides i din præsentationer.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Tilføje en ny slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide hvortil, du vil tilføje den nye slide. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem: "Slide <slide nummer> af <det totale antal af slides>."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Ny slide". Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 4. For at ændre layoutet på den indsatte slide skal du stryge til højre, indtil du hører: "Knappen Layout". Dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du vil gennemse skabelonindstillingerne, skal du stryge til højre. VoiceOver læser skabelonerne højt, efterhånden som du gennemgår dem. For det aktuelt markerede layout hører du "Valgt" og layout-navnet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt". Der åbnes en genvejsmenu.

 4. Stryg til venstre i genvejsmenuen, indtil du hører "Klip, menupunkt". Dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger før der, hvor du vil placere det klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt."

 6. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vælg alle, menupunkt".

 7. For at indsætte sliden skal du stryge til venstre, indtil du hører "Indsæt, menupunkt". Dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. I præsentationen skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidesne meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Valgt"

 3. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Du hører: "Vis flere elementer, menupunkt".

 4. Dobbelttryk på skærmen, og stryg derefter til venstre, indtil du hører: "Slet, menupunkt."

 5. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i en præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Du kan bruge PowerPoint til Android med TalkBack, den integrerede skærmlæser i Android, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje, arrangere og slette slides i PowerPoint

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Tilføje en ny slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, der kommer før det sted, hvor du vil tilføje en slide. Slidene meddeles, efterhånden som du gennemgår dem: "Slide < slidenummer >".

 2. Dobbelttryk på skærmen med to fingre. Sliden er markeret, og redigeringsvisningen åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilbage-kontakt ikke markeret", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til miniatureruden.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 5. For at ændre layoutet af det indsatte slide skal du stryge til højre i redigeringsvisningen, indtil du hører: "Layout, menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen. For at gennemse skabelonindstillingerne i menuen Layout skal du stryge til højre. TalkBack læser skabelonerne højt, efterhånden som du gennemgår dem. For det aktuelt markerede layout kan du høre layout-navn og "Markeret". Dobbeltklik på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil flytte. Slidene læses højt, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Klip, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det slide, der ligger efter det sted, hvor du vil placere den klippede slide, og dobbelttryk på skærmen. Du hører: "Rediger, knap".

 5. For at indsætte sliden skal du stryge til højre, indtil du hører: "Indsæt, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen, og sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. Stryg til højre eller venstre i miniatureruden, indtil du hører det slide, du vil slette. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Rediger, knap."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Knappen Slet".

 4. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. funktioner til Hjælp til handikappede

Du kan bruge PowerPoint Mobile med Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at tilføje, slette eller arrangere slides i dine præsentationer.

Du kan nemt føje nye slides til præsentationen enten baseret på det aktuelle slides layout eller ved at bruge et nyt skabelon-layout. Du kan også slette dem, du ikke længere har brug for. Du kan også omarrangere dine slides ved at klippe en slide ud af den aktuelle placering og indsætte den på en ny placering.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje en ny slide

 1. I miniatureruden i din præsentation kan du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du hører: "Elementer". Derefter skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører sliden før stedet, du vil tilføje en slide. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem: "Slide <slideflise>, <slidenummer> af <det totale antal slides>."

  Bemærk: Gå til miniatureruden fra redigeringsvisning, stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Tilbage, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til den markerede slide i miniatureruden.

 2. Hvis du vil vælge sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk på skærmen.

  Sliden føjes til dit slidesæt.

 4. For at ændre layoutet på den indsatte slide skal du markere sliden og derefter stryge til højre, indtil du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbner i redigeringsvisning. Stryg til højre i slideredigeringsvisningen, indtil du hører: "Knappen Layout er skjult", og dobbelttryk herefter på skærmen. Hvis du vil gennemse skabelonindstillingerne, skal du stryge til højre i menuen Layout. Oplæser meddeler skabelonerne, efterhånden som du flytter. For det aktuelt markerede layout hører du "Valgt" og layoutet. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skabelon.

Omarranger slides

 1. I miniatureruden i din præsentation kan du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du hører: "Elementer". Derefter skal du i præsentationen stryge til højre eller venstre, indtil du hører sliden, du vil flytte. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører: "Brugerdefineret."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Klip, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører sliden, der ligger efter det sted, hvor du vil placere den klippede slide, og dobbelttryk på skærmen for at åbne kontekstmenuen. Du hører: "Brugerdefineret".

 5. For at indsætte sliden skal du stryge til højre, indtil du hører: "Indsæt, knap". Dobbelttryk derefter på skærmen, og sliden flyttes til den nye placering.

Slette en slide

 1. I miniatureruden i din præsentation kan du stryge op eller ned på skærmen med én finger, indtil du hører: "Elementer". Derefter skal du i præsentationen stryge til højre eller venstre, indtil du hører sliden, du vil slette. Slidene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne genvejsmenuen. Du hører: "Brugerdefineret."

 3. Stryg til højre i genvejsmenuen, indtil du hører: "Knappen Slet".

 4. Hvis du vil slette sliden, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Du kan bruge PowerPoint Online med tasteturet og Oplæser, den integrerede skærmlæser i Windows, til at tilføje, slette og arrangere slides i dine præsentationer.

Bemærkninger: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For genvejstaster skal du gå til Brug genvejstaster til at oprette din præsentation.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl+O (åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Tilføje en ny slide

Du kan føje nye slides til din præsentation enten baseret på det aktuelle slides layout eller en ny layoutskabelon.

 1. I Redigeringsvisningen i PowerPoint Online skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil du lander på en fane. Oplæser læser den aktuelt markerede fane højt, f.eks. "Markeret, Hjem, H-fane, element", når fanen Hjem er markeret. JAWS meddeler f.eks: "Hjem, Fanen H markeret."

  Tip: Når du åbner en præsentation i PowerPoint Online, åbnes den i Læsevisning. For at skifte til Redigeringsvisning skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil du hører: "Rediger præsentation". Tryk på Enter for at åbne menuen. Tryk én gang på Pil ned. Du hører: "Rediger i browser" Tryk på Enter for at åbne præsentationen i Redigeringsvisning.

 2. Tryk på N for at åbne fanen Indsæt, og tryk derefter på SI for at åbne dialogboksen Ny slide.

 3. Slidelayoutet i dialogboksen er baseret på den aktuelle markerede slide. For at navigere i andre layouts skal du bruge piletasterne.

 4. For at vælge og tilføje en ny slide baseret på et layout skal du trykke på Enter, når du er på det ønskede layout.

Omarrangere slides

Du kan flytte dine slides rundt for at ændre rækkefølgen i præsentationen.

 1. I Redigeringsvisningen skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du er i miniatureruden. Når du når til miniatureruden, læser Oplæser tallet og titlen på den aktuelle slide højt. JAWS meddeler: "Slidepanel".

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil flytte.

 3. Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil op. Sliden flyttes én slide op.

  Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Pil ned. Sliden flyttes én slide ned.

  Hvis du vil flytte sliden til begyndelsen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Skift+Pil op. Hvis du vil flytte sliden til slutningen af præsentationen, skal du trykke på Ctrl+Skift+Pil ned.

Slette slides

 1. I Redigeringsvisningen skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du er i miniatureruden. Når du når til miniatureruden, læser Oplæser tallet og titlen på den aktuelle slide højt. JAWS meddeler: "Slidepanel".

 2. Tryk på Pil op eller ned, indtil du hører nummeret på sliden, du vil fjerne.

 3. Tryk på Delete.

  Tip: For at fortryde sletningen skal du trykke på Ctrl+Z.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Bruge tastaturgenveje til at fremvise din præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×