Brug en skærmlæser for at filtrere data i et område eller en tabel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Du kan filtrere data i et område eller en tabel i Excel ved hjælp af et tastatur og en skærmlæser. Filtrerer data kan du fokusere på et bestemt sæt af data, som er især nyttig i store regneark.

I dette emne:

Filtrér data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, føjer Excel automatisk rullemenuen Autofilter til hver kolonneoverskrift. Du kan åbne denne menu for at foretage en hurtig filtrering. Du kan fjerne rullemenuen Autofilter fra en kolonneoverskrift ved at markere overskriften og derefter trykke på Ctrl+Skift+L.

 1. I tabeloverskriften for den kolonne, du vil filtrere, skal du trykke på Alt+pil ned. Rullemenuen Autofilter åbnes, og du kan høre "Skriv ord, der skal søges efter, menu." (I Oplæser kan du høre "Gruppér".)

 2. I menuen Autofilter skal du – hvis kolonnen indeholder tal – bruge pil ned til at gå til Talfiltre og derefter trykke på Enter. Hvis kolonnen indeholder tekst, skal du gå til Tekstfiltre og trykke på Enter. Undermenuen åbnes, og du kan høre "Lig med".

 3. Brug piletasterne til at gå til den ønskede filtreringsindstilling, og tryk på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret Autofilter åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Brugerdefineret autofilter." (I Oplæser kan du høre "Vinduet Brugerdefineret autofilter.")

 4. Skriv eller vælg dine filtreringsbetingelser.

  Hvis du f.eks. vil vise tal over et bestemt beløb, skal du vælge Større end eller lig med og derefter angive det ønskede antal i det næste kombinationsfelt.

  Hvis du vil filtrere efter to betingelser, skal du angive filterbetingelser i begge sæt redigeringskombinationsfelter og derefter vælge Og, så begge betingelser skal være sande, eller du kan vælge Eller, så en af betingelserne skal være sand.

 5. Du kan lukke dialogboksen ved at trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og trykke på Enter.

Filtrere data i et område

 1. Markér de celler, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+L. Excel føjer rullemenuen Autofilter til den første celle i området.

 3. Markér cellen med rullemenuen Autofilter.

 4. Tryk på Alt+pil ned. Rullemenuen Autofilter åbnes, og du hører: "Skriv ord, der skal søges efter, menu." (I Oplæser hører du: "Gruppér".)

 5. Brug piletasterne og Tab til at gå til de ønskede filtreringsindstillinger.

 6. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil rydde filteret, skal du markere en celle i området og derefter trykke på Ctrl+Skift+L.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel 2016

Bruge Excel til Mac, tastaturet og Macs indbyggede skærmlæser VoiceOver til at filtrere data i et område eller en tabel.

I dette emne

Filtrer data i en tabel

Når du filtrerer data i en tabel, føjes der automatisk kontrolelementer for filtrer til tabeloverskrifterne.

 1. Gå til den første celle i det dataområde, du vil filtrere.

 2. Tryk på Fn+F8 for at aktivere muligheden for at udvide en markering ved hjælp af piletasterne. Brug derefter piletasterne for at markere alle de data, du skal bruge i dit område.

  Bemærkninger!: Du kan også bruge disse tastaturgenveje til at vælge bestemte dele af regnearket:

  • Tryk på Command+A for at markere hele regnearket.

  • Tryk på Command+A+* for at vælge de synlige celler.

  • Tryk på Ctrl+mellemrumstasten for at vælge en hel kolonne.

  • Tryk på Shift+mellemrumstasten for at vælge en hel række.

 3. Tryk på Fn+F6 for at begynde at navigere gennem fanerne på båndet.

 4. Brug venstre og højre piletaster for at skifte mellem fanerne, indtil du hører "fanen Hjem." Tryk derefter på VO+pil ned for at få adgang til indstillingerne på fanen Hjem.

 5. Tryk på Tab for at rulle gennem indstillingerne, indtil du hører "Formatér som en tabel," og tryk derefter på Enter.

 6. Du hører celleområdet, der er inkluderet i den tabel, du opretter. Du hører derefter "Tabellen indeholder overskrifter, umarkeret afkrydsningsfelt." Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil have Excel til Mac 2016 til at tilføje pladsholderoverskrifter oven over dataene i tabellen. Du kan omdøbe overskrifterne senere.

 7. Tryk én gang på Tab. Du bør høre "knappen OK". Tryk på Enter. Du bør høre "Tabellen er oprettet."

 8. Hvis du vil anvende et filter, skal du trykke på Fn+F6, indtil du hører "Regneark."

 9. Brug piletasterne for at navigere til overskriften for de kolonnedata, du vil filtrere.

 10. Tryk på mellemrumstasten. Du bør høre "Filtrer, pop op-menu."

 11. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem hovedfilterindstillingerne. Tryk på VO+pil ned for at vælge et filter og åbne pop op-menuen for den pågældende indstilling.

 12. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem dine indstillinger. Tryk på mellemrumstasten for at foretage et valg.

 13. Tryk én gang på Tab. Angiv dine filterkriterier i tekstfeltet, eller vælg det relevante afkrydsningsfelt eller den relevante alternativknap ved at trykke på mellemrumstasten.

 14. Tryk på Enter. Du bør høre"Filter anvendt."

Filtrer data i et område

Det er også muligt at filtrere data i et område. De bedste resultater får du, når hver kolonne har en overskrift.

 1. Gå til den første celle i dataområdet, du vil filtrere, ved hjælp af piletasterne, indtil du hører dataene i den relevante celle.

 2. Tryk på Fn+F8 for at aktivere muligheden for at udvide en markering ved hjælp af piletasterne. Brug derefter piletasterne for at markere alle de data, du skal bruge i dit område.

  Bemærkninger!: Du kan også bruge disse tastaturgenveje til at vælge bestemte dele af regnearket:

  • Tryk på Command+A for at markere hele regnearket.

  • Tryk på Command+A+* for at vælge de synlige celler.

  • Tryk på Ctrl+mellemrumstasten for at vælge en hel kolonne.

  • Tryk på Shift+mellemrumstasten for at vælge en hel række.

 3. Tryk på Fn+F6 for at åbne fanerne på båndet.

 4. Tryk på venstre pil eller højre pil, indtil du hører "fanen Data." Tryk derefter på VO+pil ned for at få adgang til indstillingerne på fanen Data.

 5. Tryk på Tab for at flytte fremad gennem indstillingerne, indtil du hører "Filtrer". Tryk derefter på mellemrumstasten for at åbne dialogboksen Filtrer.

 6. Tryk på Tab for at skifte mellem filtreringsindstillingerne. Tryk på mellemrumstasten for at foretage et valg, og åbn dialogboksen Brugerdefineret filter.

 7. Tryk på Tab for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger for det filter, du har valgt – angiv de nødvendige kriterier, eller brug mellemrumstasten for at markere/fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne eller markere/fjerne markeringen i alternativknapper efter behov.

 8. Tryk på Tab, indtil du hører "knappen OK." Tryk på Enter. Du bør høre"Filter anvendt."

Filtreringsindstillinger for områder og tabeller

I Excel til Mac 2016 kan du anvende en generel filtreringsindstilling, som du derefter kan bruge til at tilpasse filteret efter dine behov.

Når du vælger en primær filtertype, hører du de tilgængelige indstillinger for Brugerdefineret filter for det pågældende filter. Du hører antal områder og indstillinger for Talfiltre, farveindstillinger for Farvefiltre og tekst for Tekstfiltre. Indstillinger for tal, farver eller tekst kommer fra de data, du filtrerer.

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med/ikke lig med: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise eller skjule nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Begynder med/slutter med: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at få vist data, der begynder med eller slutter med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Indeholder/indeholder ikke: Indstillingen filtrerer kolonnedata i kolonnen for at vise eller skjule data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filer.

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med/ikke lig med: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise eller skjule nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Større end/mindre end: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise alle tal med en større eller mindre værdi end det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Mellem: Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise alle tal i et bestemt numerisk område, der er skrevet i de to tekstbokse, som er angivet i dialogboksen Brugerdefineret filter.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du indtaste starttallet for dit område, trykke én gang på Tab og derefter indtaste sluttallet for dit område.

 • Øverste 10: Indstillingen filtrerer kolonnedataene for at vise de øverste ti (højeste eller laveste) numeriske værdier eller procenter. Hvis du vil bruge dette filter, skal du trykke på mellemrumstasten for at vælge filteret Øverste 10. Når dialogboksen åbnes, hører du "Fokuser på redigering af 10". Denne indstilling filtrerer automatisk efter de højeste tal.

  Bemærk!: Hvis du vil filtrere efter det laveste tal eller de laveste procenter, skal du trykke på Tab, indtil du hører "Øverste redigerbare kombinationsboks." Tryk på VO+pil ned for at åbne pop op-menuen. Tryk på pil ned, indtil du hører "Bund." Tryk derefter på mellemrumstasten for at filtrere procentdele i stedet for numeriske værdier, tryk på Tab, indtil du hører "Procent, alternativknap." Tryk derefter på mellemrumstasten.

 • Over/under gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonnedata for at vise numeriske værdier, der er over eller under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

Indstillinger for farvefiltre

 • Filtrer efter skriftfarve: Indstillingen filtrerer kolonnedataene for at medtage de celler, der indeholder data, som er skrevet med de specifikke skriftfarver, du har valgt. Når du åbner dialogboksen, hører du talværdien (RGB-værdi) for den første skriftfarve, der vises i kolonnen. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem de tilgængelige farver, og tryk på Ctrl+mellemrumstasten for at vælge de ønskede farver.

 • Filtrer efter cellefarve: Indstillingen filtrerer kolonnedataene for at medtage de celler, der er udfyldt med bestemte farver. Når du åbner dialogboksen, kan du høre RGB-værdien for den første cellefarve, der vises i kolonnen. Brug pil op og pil ned for at skifte mellem de tilgængelige farver, og tryk på Ctrl+mellemrumstasten for at vælge farver.

 • Automatisk: Vælg indstillingen Automatisk for at få vist celler, der indeholder data, som er skrevet i standardskriftfarven, sort, i Excel til Mac 2016.

 • Ingen udfyldning: Vælg indstillingen Ingen udfyldning for at få vist celler uden en brugerdefineret baggrundsfarve – dette viser celler med den hvide standardbaggrund.

I Excel til iPhone kan du bruge VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til iOS, med din iPhone eller iPod Touch for at placere og filtrere data i et område eller en tabel.

I dette emne

Filtrer data i et område

 1. Brug to fingre for at markere de data, du vil filtrere.

 2. Find knappen Flere indstillinger næsten øverst på skærmen på din iOS-enhed. Du hører "Flere indstillinger", når knappen er markeret. Dobbelttryk på skærmen.

 3. En fanemenu åbnes, og du hører "fanemenuen Hjem markeret." Rul ned på denne menu, indtil du hører "menuen Sortér og filtrer." Dobbelttryk på skærmen for at få vist menuen.

 4. Sortér data alfabetisk eller numerisk ved at markere og dobbelttrykke på Sortér stigende eller Sortér faldende i menuen Sortér og filtrer. Hvis den aktive kolonne kun indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, sorteres dine data alfabetisk. Hvis den aktive kolonne kun indeholder tal, sorteres dine data efter værdi. Data sorteres fra mindste til største, hvis du vælger Sortér stigende, og fra største til mindste, hvis du vælger Sortér faldende.

 5. Vælg Vis filterknapper i menuen Sortér og filtrer for at føje en rullelistepil til den første række i hver kolonne. Dobbelttryk på rullelistepil i den kolonne, du vil arbejde med. Når menuen åbnes, skal du gå videre til trin 2 i afsnittet "Filtrer data i en tabel" nedenfor.

  Bemærk!: Hvis dine data ikke indeholder overskrifter, skal du placere dataene i en tabel først, før du kan bruge menuen Sortér og filtrer til at filtrere alle dataene i hver kolonne. Hvis dataene ikke indeholder overskrifter, og du ikke placerer data i en tabel, behandles den første celle i hver markeret kolonne som en overskrift.

Placer data i en tabel

 1. Markér de data, du vil filtrere, og find knappen Flere indstillinger næsten øverst på skærmen på din iOS-enhed. Dobbelttryk for at få vist menuen Fane.

 2. Når menuen Fane åbnes, er Hjem standardindstillingen. Du hører "fanen Hjem er valgt." Fanen Indsæt er lige neden under fanen Hjem. Dobbelttryk på Indsæt.

 3. Den første indstilling i menuen Indsæt er knappen Tabel. Den findes lige neden under fanen Indsæt. Vælg knappen Tabel, og dobbelttryk derefter på skærmen. Excel til iPhone placerer markerede data i en tabel og medtager overskrifter som pladsholdere i den første række.

 4. Der vises en lille dialogboks med afkrydsningsfeltet Tabel indeholder overskrift øverst i din tabel. Du hører "umarkeret afkrydsningsfelt for overskrifter." Hvis du vil bevare overskriftspladsholderne, som Excel har oprettet, skal du blot trykke på Tilbage for at fjerne markeringen i dialogboksen.

 5. Hvis tabellen allerede indeholder overskrifter, skal du markere afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter og dobbelttrykke for at markere afkrydsningsfeltet. Når du hører "Markeret", skal du trykke på Tilbage på din enhed for at fjerne markeringen i dialogboksen. Excel bruger nu overskrifterne i tabellen.

Filtrer data i en tabel

 1. Hvis tabellen ikke indeholder overskrifter, er standardteksten for pladsholderoverskriften oprettet af Excel kolonne 1, kolonne 2, kolonne 3 osv., og hver kolonneoverskrift indeholder allerede rullelistepilen Sortér og filtrer. Vælg rullelistepilen, der er placeret på højre side af overskriftscellen. Du hører celleoplysningerne, og "Intet filer anvendt", når den er markeret. Dobbelttryk for at få vist menuen Sortér og filtrer.

 2. Du hører "Sortér og filtrer", når menuen åbnes. Gå til menuen Filtrer elementer, og dobbelttryk. Vinduet Filtrer elementer vises, og feltet Rediger er markeret som standard. Du hører "Kolonnesøgning, redigeringsfelt." Knappen Markér alt findes under feltet Rediger. Under knappen Markér alt er der en liste over alle dataene i den kolonne, du har valgt.

 3. Dobbelttryk på feltet Rediger for at begynde at skrive de nøjagtige oplysninger, du vil filtrere. Du kan til enhver tid markere de data, du vil filtrere på listen, ved at dobbelttrykke på den. VoiceOver læser navnet på hvert valg, du foretager. Du kan også markere alle data i en kolonne ved at dobbelttrykke på knappen Markér alt.

 4. Når du laver en markering, erstattes knappen Markér alt af knappen Ryd alle. Vælg Ryd alle, hvis du laver en fejl eller ønsker at starte forfra.

 5. Når du har foretaget dine filtervalg, skal du trykke på knappen Udført, der er placeret i øverste højre hjørne af skærmen og derefter dobbelttrykke på den. Du føres til Excel-projektmappen, og filteret anvendes.

 6. Fjern et anvendt filter ved først at vælge ikonet Filter, der er placeret i overskriften for den kolonne, du vil nulstille. Når ikonet er markeret, hører du oplysninger om kolonneoverskriften og "Filter anvendt." Dobbelttryk for at få vist rullemenuen. Den sidste indstilling i menuen er Ryd filter. Vælg, og dobbelttryk på denne indstilling for at nulstille kolonnen.

  Bemærk!: Sortér kun tekst eller alfanumeriske data i din tabel alfabetisk i stigende eller faldende rækkefølge i menuen Sortér og filtrer ved at markere og dobbelttrykke på indstillingerne A til å eller Å til A. VoiceOver bekræfter, når en af indstillingerne er aktiv i en kolonne. Sortér kolonner, der kun indeholder numeriske data i stigende eller faldende rækkefølge i menuen Sortér og filtrer ved at markere og dobbelttrykke på indstillingen Mindste til største eller Største til mindste. VoiceOver bekræfter, når en af indstillingerne er aktiv i kolonnen.

I Excel til Android skal du bruge TalkBack, Androids indbyggede skærmlæser, med din Android-telefon for at placere og filtrere data i et område eller en tabel.

I dette emne

Markér data

 1. Markér den første celle med data, som du vil filtrere. TalkBack læser kolonnebogstavet, rækkenummeret og indholdet i cellen. Derefter hører du "Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på cellen for at gøre den aktiv. TalkBack læser celleoplysningerne igen, og du hører derefter "Markeret."

 2. Brug to fingre for at markere de nøjagtige celler, du vil filtrere. Når du har markeret dem, skal du fjerne dine fingre fra skærmen. En vandret menu vises straks lige neden under de markerede celler. Vend din Android-telefon fra stående position til liggende position (eller omvendt) for at fjerne denne menu fra skærmen. Når du fjerner menuen, læser TalkBack kolonnebogstavet, rækkenummeret og celleindholdet i den sidste celle i markeringen.

  Bemærkninger!: 

  • TalkBack kræver, at du bruger to fingre til at rulle gennem Excel-regneark eller markere celler på en Android-telefon.

  • Skift din telefons position til stående eller liggende, når der vises en menu, du ikke har brug for, på skærmen. Dette fjerner den med det samme. Du kan også bruge Tilbage-knappen på telefonen til at fjerne disse menuer. Når du trykker på Tilbage-knappen, hører du "Tilbage-knap, dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk for at fjerne den uønskede menu.

Filtrer data i et område

 1. Find knappen Flere indstillinger øverst på skærmen på din Android-telefon. Du hører "knappen Flere indstillinger. Dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på Flere indstillinger for at aktivere menuen, når den åbnes. Du hører "fanemenuen Hjem er valgt."

 2. Brug to fingre til at rulle ned, indtil du når til menuen Sortér og filtrer. Når du trykker på den, hører du "menuen Sortér og filtrer. Dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på denne indstilling. Du hører "Sortér og filtrer", når menuen er aktiv.

 3. Sortér data alfabetisk eller numerisk ved at markere og dobbelttrykke på Sortér faldende ellerSortér og filtrer i menuen. Hvis den aktive kolonne kun indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, sorteres dine data alfabetisk. Hvis den aktive kolonne kun indeholder tal, sorteres dine data efter værdi. Fra mindste til største hvis du vælger Sortér stigende, eller fra største til mindste hvis du vælger Sortér faldende.

 4. Fremgangsmåden til at filtrere dine data varierer, afhængigt af dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis de kolonner, du vil filtrere, allerede indeholder overskrifter, skal du markere indstillingen Vis filterknapper i menuen Sortér og filtrer for at tilføje en rullelistepil til hver enkelt overskrift. Dobbelttryk på pilen i den kolonne, du vil arbejde med, for at få vist rullemenuen. Når menuen åbnes, skal du gå videre til trin 2 i afsnittet "Filtrer data i en tabel" nedenfor for at fortsætte.

  • Hvis dine data ikke indeholder overskrifter, skal du placere dataene i en tabel først, før du kan bruge menuen Sortér og filtrer til at filtrere alle dataene i hver kolonne. Hvis dataene ikke indeholder overskrifter, og du ikke placerer data i en tabel, behandles den første celle i hver markeret kolonne som en overskrift.

Placer data i en tabel

 1. Find knappen Flere indstillinger øverst på skærmen på din Android-telefon. Du hører "knappen Flere indstillinger. Dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på Flere indstillinger for at gøre menuen aktiv.

 2. En menu åbnes, og du hører "fanemenuen Hjem markeret." Dobbelttryk for at aktivere, dobbelttryk og hold for langt tryk." Dobbelttryk på Hjem.

 3. En ny menu vises, og du hører "fanen Hjem valgt." Fanen Indsæt er lige neden under fanen Hjem. Vælg fanen Indsæt, og dobbelttryk for at gøre den aktiv.

 4. En menu åbnes, og du hører "fanemenuen Indsæt markeret." Knappen Tabel er lige neden under fanen Indsæt. Vælg Tabel, og tryk på knappen for at gøre den aktiv. Excel til Android placerer markerede data i en tabel og medtager overskrifter som pladsholdere i den første række.

 5. Der vises en lille dialogboks med afkrydsningsfeltet Tabel indeholder overskrifter øverst i din tabel. Du hører "Ikke markeret, tabellen har afkrydsningsfelter i overskriften." Hvis du vil beholde overskriftspladsholderne, Excel har oprettet, skal du blot skifte din telefon til stående eller liggende position for at fjerne dialogboksen.

 6. Hvis tabellen allerede indeholder overskrifter, skal du vælge afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter. Når det er valgt, hører du "Tabellen indeholder afkrydsningsfelt i overskrifterne; dobbelttryk for at vise/skjule". Dobbelttryk for at markere afkrydsningsfeltet. Når du hører "Markeret", skal du skifte din telefon til stående eller liggende position for at fjerne dialogboksen. Excel bruger nu overskrifterne medtaget i tabellen.

Filtrer data i en tabel

 1. Hvis tabellen ikke indeholdte overskrifter, er standardteksten for pladsholderoverskriften oprettet af Excel kolonne 1, kolonne 2, 3 kolonne osv. Hver kolonneoverskrift indeholder allerede rullelistepilen Sortér og filtrer. Vælg den lille pil, der peger nedad, i overskriften i den kolonne, du vil arbejde med. Du hører celleoplysningerne og "Intet filer anvendt, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på pilen for at få vist rullemenuen.

 2. Du hører "Sortér og filtrer", når menuen åbnes. Gå til Filtrer elementer i menuen, og dobbelttryk for at aktivere. Et vindue med Filtrer elementer vises, og feltet Rediger er markeret som standard. Du hører "Kolonnesøgning, redigeringsfelt." Knappen Markér alt findes under feltet Rediger. Under knappen Markér alt er der en liste over alle dataene i den kolonne, du har valgt.

 3. Dobbelttryk på feltet Rediger for at begynde at skrive de nøjagtige oplysninger, du vil filtrere. Du kan til enhver tid markere de data, du vil filtrere på listen, ved at dobbelttrykke på den. TalkBack læser navnet op på hvert valg, du foretager. Du kan også markere alle data i en kolonne ved at dobbelttrykke på knappen Markér alt.

 4. Når du laver en markering, erstattes knappen Markér alt af knappen Ryd alle. Vælg Ryd alle, hvis du laver en fejl eller ønsker at starte forfra.

 5. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på knappen Udført øverst på skærmen og dobbelttrykke for at aktivere den. Du føres derefter til Excel-projektmappen, og filteret anvendes.

 6. Fjern et anvendt filter ved først at vælge ikonet Filter, der er placeret i overskriften for den kolonne, du vil nulstille. Når ikonet er markeret, hører du oplysninger om kolonneoverskriften og "Filter anvendt." Dobbelttryk for at få vist rullemenuen. Den sidste indstilling i menuen er Ryd filter. Vælg, og dobbelttryk derefter på denne indstilling for at nulstille kolonnen.

 7. Processen med at sortere dine data afhænger af datatypen i cellerne:

  • Hvis dataene i den kolonne, du vil filtrere, kun indeholder tekst eller tekst og tal, kan du sortere kolonnen alfabetisk i stigende eller faldende rækkefølge. Gør dette i menuen Sortér og filtrer ved at markere og dobbeltklikke på indstillingen A til Å eller Å til A. TalkBack bekræfter, når en af indstillingerne er aktiv i kolonnen.

  • Hvis dataene i den kolonne, du vil filtrere, kun indeholder tal, kan du sortere tallene efter værdi. Gør dette i menuen Sortér og filtrer ved at vælge og dobbelttrykke på indstillingen Mindste til største eller Største til mindste. TalkBack bekræfter, når en af indstillingerne er aktiv i kolonnen.

Brug Excel 2016, din Windows-pc, og Windows Oplæser eller skærmlæseren JAWS (Job Access With Speech) for at placere og filtrere data i et område eller en tabel.

I dette emne

Filtrer data i et område

 1. Markér det dataområde, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+Shift+L for at placere en Filtrer og Sortér-rullelistepil i den første række i hver markeret kolonne. Når rullelistepilen vises, hører du kolonnebogstavet og rækkenummeret for den aktive celle og "Intet filter anvendt."

 3. Fremgangsmåden til at filtrere dine data varierer, afhængigt af dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis hver markeret kolonne indeholder overskriftstekst, skal du gå videre til det første trin i afsnittet "Filtrer data i en tabel" nedenfor for at filtrere dine data.

  • Hvis de markerede kolonner ikke indeholder overskriftstekst, skal du først markere dataene i en tabel, inden du bruger menuen Filtrer og Sortér, for at filtrere dataene i hver kolonne.

  Bemærk!: Hvis de valgte data ikke indeholder overskrifter, og du ikke placerer data i en tabel, behandles den første celle i hver kolonne som en overskrift, og filteret medtager ikke data i disse celler.

Placer data i en tabel

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+L for at åbne dialogboksen Opret tabel. Du hører "Opret tabel", og celleområdet, du har markeret. Kontrollér, at det markerede celleområde er korrekt.

 3. Processen med at placere data i tabellen afhænger af dokumentets overskriftsstatus:

  • Hvis dataene ikke har overskrifter, skal du blot trykke på Enter efter åbning af dialogboksen Opret tabel for at placere dine data.

  • Hvis dine data indeholder overskrifter, skal du trykke på Tab, indtil du hører "Fjernede markeringen i afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter." Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter for at placere dine data.

  Bemærk!: Hvis en tabel ikke indeholder overskrifter, opretter Excel 2016 dem ved at indsætte pladsholdertekster i den første række. Standardpladsholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, 3 kolonne osv. Du kan ændre navnet på overskriften ved hjælp af piletasterne for at flytte til den relevante celle og skrive det nye overskriftsnavn.

Filtrer data i en tabel

 1. Markér overskriftscellen for den kolonne, du vil filtrere. Du hører kolonnebogstavet og rækkenummeret, "markeret, redigerbar," celleindhold, "intet filter anvendt, menupunkt."

 2. Tryk på Alt+pil ned for at få vist rullemenuen Filtrer og sortér. Du kan også vælge pilen i det yderste højre hjørne af overskriftscellen for at få adgang til menuen. Du hører "Brugerdefineret kontrolelement", når menuen åbnes.

 3. Tryk på pil ned i undermenuen, indtil du hører det filter, du vil anvende til dine data, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret filter åbnes med indstillinger for filtrering. Tryk på Tab-tasten for at flytte mellem felter i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 4. Hvis du vil filtrere dine data, skal du trykke på pil ned i menuen Filtrer og sortér, indtil du hører "Tekstfiltre" eller "Talfiltre." Hvis dataene i den aktive kolonne kun indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal, er indstillingen Tekstfiltre tilgængelig i menuen. Hvis dataene i kolonnen kun indeholder tal, er der i stedet for indstillingen Talfiltre i menuen. Du kan også vælge Filtrer efter farve eller Sortér efter farve, hvis de data, du vil sortere eller filtrere, indeholder en farvet skrifttype, eller hvis dine celler har forskellige farver. Der åbnes en undermenu, når du har markeret.

  Bemærk!: Hvis du vil sortere data i en kolonne alfabetisk i stigende rækkefølge, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Sortér A til Å", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil sortere data i en kolonne alfabetisk i faldende rækkefølge, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Sortér Å til A", og derefter trykke på Enter. Du har mulighed for at sortere alfabetisk, hvis den aktive kolonne kun indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal. Hvis du vil sortere numeriske kolonnedata i stigende rækkefølge, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Mindste til største", og derefter trykke på Enter. Sortér numeriske data i faldende rækkefølge ved at trykke på pil ned, indtil du hører "Største til mindste", og tryk derefter på Enter. Du har mulighed for at sortere numerisk, hvis den aktive kolonne kun indeholder tal.

Filtreringsindstillinger for tabeller

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist alt undtagen den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Begynder med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist data, der begynder med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig slutning.

 • Slutter med – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der slutter med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig begyndelse.

 • Indeholder – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Indeholder ikke – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der ikke indeholder den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Brugerdefineret filter – Du kan vælge det filter, du vil anvende til dine data, i en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive den tekst, du vil filtrere. Tryk derefter på Tab, indtil du hører "Redigerbar kombinationsboks." Tryk på Alt+pil ned for at få vist rullemenuen. Brug pil ned for at vælge det ønskede filter, og tryk derefter på Enter. Du hører "Filter anvendt", når handlingen er fuldført.

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få alle tal undtagen nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Større end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er større end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mindre end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er mindre end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mellem – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal i et bestemt numerisk område. Indtastningsområde i de to angivne dialogbokse for Brugerdefineret filter.

 • Øverste 10 – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist tal med den højeste eller laveste numeriske værdi eller procentdel. Du hører navnet på den aktive celle og "Fokuserer på redigering 10", når dialogboksen åbnes. Dialogboksen har som standard de øverste 10 tal (kaldet elementer), men du kan ændre dette tal til en hvilken som helst værdi. Hvis du vil filtrere efter procentdele i stedet for tal, skal du trykke på Tab, indtil du hører "Elementer"og derefter trykke på Alt+pil ned. Tryk på pil ned Tryk på Enter, når du hører "Procent." Hvis du vil filtrere efter de laveste tal eller procentdele, skal du trykke på Tab, indtil du hører "Øverste redigerbare kombinationsboks." Tryk på Alt+pil ned. Tryk derefter på pil ned for at vælge "Bund", og tryk derefter på Enter.

 • Over gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er over gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Under gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Filtrer efter skriftfarve – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist den skriftfarve, du har valgt i undermenuen. Når menuen åbnes, hører du straks RGB-værdien for den første skriftfarve i kolonnen. Tryk på Enter for at vælge denne farve, eller tryk på pil ned, indtil du hører RGB-værdien for den ønskede farve.

 • Filtrer efter cellefarve – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist den cellefarve, du har valgt i undermenuen. Når menuen åbnes, hører du straks RGB-værdien for den første cellefarve i kolonnen. Tryk på Enter for at vælge denne farve, eller tryk på pil ned, indtil du hører RGB-værdien for den ønskede farve.

 • Automatisk – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist celler, der indeholder Excels standardskriftfarve, sort.

 • Ingen udfyldning – Indstillingen filtrerer den aktive kolonne for at få vist celler uden farve. Disse celler har Excels hvide standardbaggrund og sort skrifttype.

Sortér efter farveindstillinger

 • Sortér efter cellefarve – Indstillingen sorterer den aktive kolonne efter cellefarve. Denne indstilling placerer celler med den farve, du vælger i undermenuen, først i kolonnen.

 • Sortér efter skriftfarve – Indstillingen sorterer den aktive kolonne efter skriftfarve. Denne indstilling placerer celler med den skriftfarve, du vælger, først i kolonnen.

 • Automatisk – Indstillingen placerer celler med Excels standardskriftfarve, sort, først i kolonnen.

 • Brugerdefineret sortering – Brug denne indstilling til at sortere data, som du vil. Du kan f.eks. sortere alfabetisk først, dernæst efter numerisk værdi, og derefter efter skriftfarve, dernæst efter cellekolonne.

I Excel Online kan du bruge Windows Oplæser eller skærmlæseren JAWS (Job Access With Speech) for at filtrere data i et område eller en tabel.

I dette emne

Placer data i en tabel

 1. Markér de data, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+L for at åbne dialogboksen Opret tabel. Du bør høre "Dialogboksen Opret tabel, fokuser på knappen OK."

 3. Hvis tabellen ikke indeholder overskrifter, skal du blot trykke på Enter efter åbning af dialogboksen Opret tabel.

 4. Hvis din tabel indeholder overskrifter, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Fjernede markeringen i afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter." Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter.

  Hvis tabellen ikke indeholder overskrifter, opretter Excel Online dem ved at indsætte pladsholdertekster i den første række. Standardpladsholdertekst er kolonne 1, kolonne 2, 3 kolonne osv. Du kan ændre navnet på overskriften ved at klikke på det og indtaste det ønskede navn.

Filtrer data i en tabel

 1. Markér overskriftscellen for den kolonne, du vil filtrere.

 2. Tryk på Alt+pil ned for at åbne rullemenuen Filtrer og sortér. Du kan også vælge pilen til højre for overskriftscellen for at åbne menuen.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tekstfiltre" eller "Talfiltre", og tryk derefter på Enter for at åbne menuen. Du hører "Tekstfiltre", hvis kolonnen kun indeholder tekst eller en kombination af tekst og tal. Du hører "Talfiltre", hvis kolonnen kun indeholder tal.

 4. Tryk på pil ned i undermenuen, indtil du hører navnet på det filter, du vil anvende til dine data, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret filter åbnes for hver filterindstilling. Du hører "Dialogboksen brugerdefineret filter, fokuser på redigering", når dialogboksen åbnes, og du hører "Filter anvendt", når handlingen er fuldført.

  Tryk på Tab-tasten for at flytte mellem felter i dialogboksen Brugerdefineret filter, herunder alternativknapperne Og/eller.

 5. Fjern et anvendt filter ved først at vælge overskriftscellen for den kolonne, du vil nulstille. Hvis du f.eks. markerer celle A1, skal du trykke på Alt+pil ned for at få vist rullemenuen, klik derefter på pil ned-knappen, indtil du hører "Ryd filter fra Kolonne 1". Tryk på Enter. Du hører "Intet filter anvendt", når handlingen er fuldført. Hvis du har omdøbt overskriftsteksten for celle A1, hører du navnet på overskriften i stedet for "Kolonne 1".

Filtreringsindstillinger for tabeller

Indstillinger for talfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få alle tal undtagen nøjagtigt det tal, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Større end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er større end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mindre end – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal med en værdi, der er mindre end tallet, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter

 • Mellem – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist alle tal i et bestemt numerisk område. Indtastningsområde i de to angivne dialogbokse for Brugerdefineret filter

 • Øverste 10 – Indstillingen filtrerer kolonnen for at få vist tal med den højeste eller laveste numeriske værdi eller procentdel. Du hører navnet på den aktive celle og "Fokuserer på redigering 10", når dialogboksen åbnes. Dialogboksen har som standard de øverste 10 tal (kaldet elementer), men du kan ændre dette tal til en hvilken som helst værdi. Hvis du vil filtrere efter proprocent i stedet for tal, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Elementer", og tryk derefter på Alt+pil ned. Tryk på pil ned. Tryk på Enter, når du hører "Procent." Hvis du vil filtrere efter de laveste tal eller procentdele, skal du trykke på Tab, indtil du hører "Øverste redigerbare kombinationsboks." Tryk på Alt+pil ned. Tryk derefter på pil ned for at vælge "Bund", og tryk derefter på Enter.

 • Over gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er over gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Under gennemsnit – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist de tal, der er under gennemsnittet af alle tallene i kolonnen.

 • Brugerdefineret filter – Brug denne indstilling til at vælge det filter, du vil anvende til dine numeriske data i en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive det tal, du vil filtrere, i dialogboksen. Tryk derefter på Tab, indtil du hører "Redigerbar kombinationsboks." Tryk på Alt+pil ned for at få vist rullemenuen. Brug pil ned for at vælge det ønskede filter, og tryk derefter på Enter. Du hører "Filter anvendt", når handlingen er fuldført.

Indstillinger for tekstfiltre

 • Er lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Er ikke lig med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist alt undtagen den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Begynder med – Indstillingen filtrerer data i kolonnen for at få vist data, der begynder med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig slutning.

 • Slutter med – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der slutter med nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter. Teksten kan have en vilkårlig begyndelse.

 • Indeholder – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der indeholder nøjagtigt den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Indeholder ikke – Indstillingen filtrerer kolonne for at få vist data, der ikke indeholder den tekst, du skriver i dialogboksen Brugerdefineret filter.

 • Brugerdefineret filter – Du kan vælge det filter, du vil anvende til dine data, i en rullemenu. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først skrive den tekst, du vil filtrere. Tryk derefter på Tab, indtil du hører "Redigerbar kombinationsboks." Tryk på Alt+pil ned for at få vist rullemenuen. Brug pil ned for at vælge det ønskede filter, og tryk derefter på Enter. Du hører "Filter anvendt", når handlingen er fuldført.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×