Brug brevfletningen til at se massemails

Brug brevfletningen til at se massemails

Hvis du har en meddelelse, du skal sende til mange personer via mail, og du vil gøre det personligt til hver modtager, kan du bruge brevfletning. Du kan oprette en mængde personlige mails, der er formateret identisk, og bruge den samme tekst og grafik. Kun bestemte afsnit i mailen varierer og er gjort personlige. I modsætning til når du sender en meddelelse til en gruppe af personer, er det kun den enkelte modtager af meddelelsen, der får den.

Tre filer i brevfletningsprocessen, som er et hoveddokument, plus en adresseliste, der producerer sæt af bogstaver eller e-mailmeddelelser, konvolutter og etiketter.

Disse dokumenter er involveret i at oprette mails ved hjælp af brevfletningsprocessen:

 • Hoveddokumentet
  Dette dokument er din mail, der indeholder tekst og grafik (f.eks. et logo eller billede), der er identiske for hver version af det flettede dokument.

 • Din adresseliste
  Dette dokument indeholder de data, der bruges til at udfylde oplysninger i brevet. Adresselisten indeholder f.eks. navne, og hoveddokumentet er den mail, vil blive knyttet til navnene på listen.

 • Det flettede dokument
  Dette dokument er en kombination af hoveddokumentet og adresselisten. Brevfletning henter formationen fra adresselisten og placerer den i hoveddokumentet, hvilket resulterer i et personligt, flettet dokument til hver person på adresselisten.

Trin 1: Klargør hoveddokumentet

Skriv brødteksten i den meddelelse, du vil sende til alle, i Word, før du går i gang. Hvis du fortæller folk om et kommende arrangement, kan du f.eks. medtage navn, dato, klokkeslæt og sted for arrangementet. Det er vigtigt, at alle kender disse detaljer for arrangementet.

 • På fanen Forsendelser skal du vælge Start brevfletning > Mails i gruppen Start brevfletning.

  Skærmbillede af fanen Forsendelser i Word, viser kommandoen Start brevfletning og listen over tilgængelige indstillinger for den type brevfletning, du vil køre.

Trin 2: Konfigurer adresselisten

For at kunne sende mails skal et MAPI-kompatibelt mailprogram, som f.eks. Outlook eller Gmail, være installeret. Hvis du bruger Outlook MAPI, skal du sørge for, at dine versioner af Word og Outlook er de samme.

Adresselisten er din datakilde. Det kan være en mappe med Outlook-kontakter, en Access-database eller en Office-adresseliste. Den indeholder de poster, som Word bruger til at hente oplysninger fra for at opbygge dine mails.


Tip

Trin 3: Kæd din adresseliste sammen med din mail

Nu er det tid til at vælge modtagere fra en datakilde (en adresseliste). Sørg for, at datakilden indeholder en kolonne til mailadresser, og at der er en mailadresse til hver person, du vil sende mailen til.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælgeVælg modtagere i gruppen Start brevfletning og derefter vælge en indstilling.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du ikke har en adresseliste, skal du vælge Skriv en ny liste og oprette en.

   eller

  • Hvis din adresseliste er et Excel-regneark, en Access-database eller en anden type datafil, skal du vælge Brug en eksisterende liste. Gå derefter til ilsten, og vælg Åbn.

   eller

  • Hvis du bruger dine Outlook-kontakter, skal du vælge Vælg fra Outlook-kontakter.

 3. Vælg Filer > Gem som.

 4. I feltetFilnavn skal du skrive et filnavn og derefter vælge Gem.


Rediger din adresseliste

Hvis du vil sende mails til alle på listen, skal du gå til trin 4: Tilføj personligt indhold til mailen. Hvis du kun vil sende mails til bestemte personer på listen, kan du indsnævre listen. Brug trinnene under Rediger din adresseliste.

 1. Vælg Rediger modtagerliste.

  Skærmbillede af fanen Forsendelser i Word, viser kommandoen Rediger modtagerliste fremhævet.

 2. Markér navnene på de personer, du vil sende mailen til.

  Vælg rækker ved at markere afkrydsningsfeltet

Du kan også sortere eller filtrere listen for at gøre det lettere at finde navne og adresser.

Trin 4: Tilføj personligt indhold til mailen

Gør hver mail personlig ved at tilføje personens navn og adresse. Den bedste måde at tilføje disse detaljer på er at indsætte fletfelter hoveddokumentet.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Adresseblok i gruppen Skriv og indsæt felter.

  Fletfeltet Indsæt adresseblok

 2. I dialogboksen Indsæt adresseblok skal du vælge et format til modtagerens navn, som det vises på etiketten.

  Indstillinger for adresseblok

 3. Vælg OK til at indsætte fletfeltet.

 4. Vælg Hilsen i gruppen Skriv og Indsæt.

  Skærmbillede af fanen Forsendelser i Word, viser kommandoen Hilsen fremhævet.

 5. I dialogboksen Indsæt hilsen skal du vælge det format, du vil bruge.

 6. Vælg OK til at indsætte fletfeltet.

 7. Vælg Fil > Gem for at bevare dine mails.

  Bemærk!: Du skal formatere din mail manuelt, når du har indsat felter.

Du kan også tilføje andre felter fra datakilden til din mail. Få mere at vide under Indsæt brevfletningsfelter.

Kontrollér navne på fletfelter

Sørg for, at Word finder navnene og adresserne på adresselisten.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Match felter i gruppen Felterne Skriv og Indsæt.

  Tip!: Fletfelter kan også åbnes fra dialogboksen Indsæt adresseblok, som du brugte til at tilføje en adresseblok til hoveddokumentet.

 2. I dialogboksen Match felter skal du bekræfte, at de postfelter, der vises på listen, svarer til navnene på kolonneoverskrifterne for posterne i adresselistens datakilde.

  Dialogboksen Match felter

  Bemærk!: Der er to kolonner i dialogboksen. Venstre kolonne er f.eks. en liste over almindelige navne i en virksomhedspost. Højre kolonne er feltnavnet for det almindelige navn, der er knyttet til en kolonneoverskrift i datakildefilen.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis det viste feltnavn, der vises, svarer til kolonneoverskrifter, du brugte til poster i adresselistens datakilde, skal du ikke gøre noget.

   eller

  • Hvis (ikke tilsvarende) vises i et feltnavn, du forventede, svarede til en kolonneoverskrift i datakilden, skal du vælge pilen i rullelisten og derefter vælge feltnavnet i adresselistens datakilde. Gentag efter behov.

 4. Vælg OK.


Formatere felter til brevfletning

Hvis du vil ændre skrifttype, størrelse eller mellemrum i det flettede indhold, skal du vælge navnet på fletfeltet og foretage de ønskede ændringer.

 1. Vælg Vis resultater i gruppen Vis resultater under fanen Forsendelser for at skifte fra de sammenflettede resultater tilbage til fletfelter i dit brev.

  I Word på fanen Forsendelser i gruppen Vis resultater.

 2. Vælg navnet på fletfeltet.

  Markeret Adresseblok-felt

 3. Vælg den skrifttype og skriftstørrelse, du vil bruge, under fanen Hjem.

  Vælg en skrifttype og en skriftstørrelse i Word i gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

 4. Vælg den ønskede afstand under fanen Sidelayout (Word 2013) eller fanen Layout (Word 2016).

  Angiv linjeafstand i Word i gruppen Afsnit under fanen Layout.

  Bemærk!: Da Word behandler hver linje i en adresseblok som et afsnit, kan det være en god ide at reducere afstanden mellem linjerne.

Trin 5: Se eksempel, og afslut

Når du har tilføjet fletfelter til hoveddokument, er du klar til at se resultatet af fletningen. Når du er tilfreds med resultatet, kan du afslutte fletningen.

 1. Vælg Vis resultater, og vælg derefter knappen Næste Knappen Næste post til visning af resultater for brevfletning eller Forrige Knappen Forrige post til visning af resultater for brevfletning for at sikre, at navnene og adresserne i brødteksten i dit brev ser rigtige ud.

  Skærmbillede af fanen Forsendelser i Word, viser gruppen Vis resultater.

  Tip!:  For at gå til begyndelsen af listen skal du vælge knappen Første Knappen Første post til visning af resultater for brevfletning , og for at gå til slutningen af listen skal du vælge knappen Sidste Knappen Sidste post til visning af resultater for brevfletning .

 2. Vælg Afslut og flet > Send mails.

  Skærmbillede af fanen Forsendelser i Word, viser kommandoen Afslut og flet fremhævet.

 3. I feltet Til skal du vælge navnet fra kolonnen mailadresser på listen.

  Bemærk!: Word sender en individuel meddelelse til hver mailadresse. Du kan ikke sætte andre modtagere på som Cc eller Bcc. Du kan heller ikke tilføje vedhæftede filer mailen.

 4. I feltet Emne skal du skrive en emnelinje for meddelelsen.

 5. I feltet Mailformat skal du vælge HTML (standardindstillingen) eller Almindelig tekst for at sende dokumentet som brødteksten i mailen.

  Vigtigt!: Hvis du sender dokumentet som en mail i almindelig tekst, indeholder hoveddokumentet ingen tekstformatering eller grafik.

 6. Gør ét af følgende under Send poster:

  • Accepter standardindstillingen for at flette og sende alle poster.

   eller

  • Vælg aktuelle post og kun den post, der er synlig på skærmen, sendes i meddelelsen.

   eller

  • Vælg den sidste indstilling, og indtast postens nummer i feltet Fra for at begynde at flette, og indtast postens nummer i feltet Til for at afslutte fletningen.

   Bemærk!: Mailen sendes ikke til personer, hvor postens nummer er udelukket i intervallet Fra-Til.

 7. Vælg OK til at køre brevfletningen.

Trin 6: Gem den personlige meddelelse

Gem meddelelsen, hvis du vil bruge den til en anden brevfletning.

Når du gemmer hoveddokumentet, gemmer du også dets forbindelse til den valgte datakilde. Næste gang du åbner hoveddokumentet, spørger Word, om du vil bevare tilknytningen til datakilden.

 • Hvis du vælger Ja, åbnes dokumentet og viser oplysninger, der flettes med den første post.

 • Hvis du vælger Nej, brydes forbindelsen mellem hoveddokumentet og datakilden. Hoveddokumentet for mailen bliver et almindeligt Word-dokument.

Se også

Hvis du har et brev, du skal sende til mange personer via mail, men du gerne vil gøre det personligt til hver modtager, skal du bruge brevfletning. Du kan oprette en mængde personlige mails, der er formateret identisk, og bruge den samme tekst. Kun bestemte afsnit i mailen varierer og er gjort personlige. I modsætning til når du sender en meddelelse til en gruppe af personer, gør brevfletning hver modtager enemodtager af meddelelsen.

Der er tre filer involveret i at oprette mails ved hjælp af brevfletningsprocessen:

 • Hoveddokumentet
  Dette dokument er din mail; det indeholder tekst, der er identisk for hver version af det flettede dokument.

 • Din adresseliste
  Dette er datakilden, ofte et Excel-regneark, der bruges til at udfylde oplysninger i mailen. Adresselisten indeholder f.eks. navne, og hoveddokumentet er den mail, som bliver knyttet til navnene på listen.

 • Det flettede dokument
  Dette dokument er en kombination af hoveddokumentet og adresselisten. Brevfletning henter oplysningerne fra adresselisten og placerer dem i hoveddokumentet, hvilket resulterer i et personligt, flettet dokument til hver person på adresselisten.

Det første trin i brevfletningsprocessen er at oprette et hoveddokument.

 1. Under fanen Forsendelser skal du vælge Start brevfletning > Mails.

  brevfletning af mail

 2. Skriv den mail, du vil sende til alle, i Word.

Den første række i Excel-regnearket er hovedposten. Hver kolonne i rækken har et etiketnavn, der angiver en kategori af oplysninger. F.eks. kan dine kolonnenavne være mailadresse, navn, postadresse, by, stat og postnummer. Hver efterfølgende række indeholder en enkelt post med data for hver modtager. Der må ikke være nogen tomme rækker eller kolonner i listen.

Tip!: Du kan oprette et Excel-regneark med dit Outlook-adressekartotek ved at eksportere kontakterne til en tabulatorsepareret fil (.txt) og derefter åbne .txt-filen i Excel. Du kan få flere oplysninger i Eksportér eller arkivér Outlook-elementer manuelt.

 1. I den første række af Excel-regnearket skal du skrive kolonnenavnene til dine modtagere. I den første kolonne skal du f.eks. skrive Mailadresse, i den anden kolonne skal du skrive Fornavn, og i den tredje kolonne skal du skrive Efternavn.

  Vigtigt!: Det anbefales, at den første kolonne indeholder hver modtagers mailadresse.

 2. I den anden og de efterfølgende rækker kan du skrive en modtagers mailadresse, fornavn og efternavn.

 3. På menuen Filer skal du vælge Gem og angive et filnavn.

  Bemærk!: Husk regnearkets placering. Du skal bruge den senere for at sammenkæde det med dit brevfletningsdokument.

 4. Gem og luk regnearket.

  Bemærk!: Du kan ikke afslutte brevfletningen, hvis du ikke lukker Excel-regnearket, der indeholder listen, eller hvis du åbner den igen, før du er færdig med brevfletningen.

På fanen Forsendelser skal du vælge Vælg modtagere og derefter vælge en indstilling.

På fanen Forsendelser er Vælg modtagere fremhævet med en liste med indstillinger

Indstilling

Beskrivelse

Opret en ny liste

Starte en ny adresseliste, mens du konfigurerer brevfletningen.

Bruge en eksisterende liste

Brug et Excel-regneark eller en anden type datafil som din adresseliste

Vælg mellem Outlook-kontakter

Vælg navne direkte fra dine Outlook-kontakter til adresselisten

Apple-kontakter

Vælge navne direkte fra dit Apple-adressekartotek til adresselisten

FileMaker Pro

Importér data fra en FileMaker Pro-database

Opret en ny liste

I dialogboksen Redigere listefelter opretter Word automatisk felter til grundlæggende oplysninger, f.eks. fornavn, efternavn og adresse. Hvis du vil tilføje et nyt felt, f.eks. et meddelelsesfelt, skal du tilføje det nu, så du kan udfylde feltet, når du angiver posten.

 1. Under Nyt feltnavn skal du skrive navnet på det felt, du vil tilføje, og derefter klikke på + (plustegnet).

  Tip!: Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du vælge det felt, du vil flytte, og derefter bruge pilene op eller ned for at flytte feltet.

 2. Når alle felter er konfigureret, som du ønsker, skal du vælge Opret for at oprette en ny liste.

Brug en eksisterende liste

 1. Gå til den fil, du vil bruge, og vælg Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn projektmappe skal du vælge det regneark, du vil bruge, og derefter gøre et af følgende:

  • Lad celleområdet være tomt for at bruge hele regnearket.

   eller

  • Angiv et celleområde for de data, du vil bruge.

 3. Vælg OK.

Vælg mellem Outlook-kontakter

 1. Vælg Filtrer modtagere for at markere de modtagere, du vil medtage.

 2. I dialogboksen Forespørgselsindstillinger skal du ud for Vis brevfletningsmodtagere efter vælge Fuldstændig post.

 3. På listen over kontakter skal du vælge de kontakter, du vil medtage i brevfletningen, og derefter vælge OK.

Apple-kontakter

 1. Vælg Filtrer modtagere for at markere de modtagere, du vil medtage.

 2. I dialogboksen Forespørgselsindstillinger under Apple-gruppekontakter skal du vælge den gruppe, du vil medtage i brevfletningen og derefter vælge OK.

FileMaker Pro

 1. Gå til den fil, du vil bruge, og vælg Åbn.

 2. I dialogboksen Afgrænsningstegn i datakontrolpost skal du vælge en feltafgrænser til at adskille hvert datafelt og en postafgrænser til at adskille hver datapost og derefter vælge OK.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Indsæt fletfelt og derefter vælge det felt, du vil tilføje.

  På fanen Forsendelser er Indsæt fletfelt fremhævet

 2. Klik på Træk felter til denne boks, eller angiv tekst i hoveddokumentet, og klik derefter på teksten for at fjerne den.

 3. Tilføj og formatér de felter, du vil medtage i mailen, og vælg OK.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Vis resultater for at se, hvordan mailmeddelelserne kommer til at se ud.

  Vis resultater er fremhævet på fanen Forsendelser

  Bemærk!: Brug venstre og højre knapper på fanen Forsendelser for at rulle gennem hver mail.

 2. Hvis du vil foretage yderligere formateringsændringer, skal du vælge Vis resultater igen, så du kan tilføje eller fjerne fletfelter.

 3. Når meddelelserne ser ud som ønsket, skal du på fanen Forsendelser vælge Afslut og flet > Flet til mail for at afslutte brevfletningen.

  Tip!: Flet til mail er ikke tilgængelig, hvis du ikke har valgt dit standardmailprogram.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×