Brug af logfiler over telefonopkald i Business Contact Manager

Du kan bruge log over telefonopkald i Business Contact Manager til Outlook for at gemme post over dine samtaler med Konto, Salgsmulighed, forretningskontakt eller Forretningsprojekt. Når du opretter en logfil over telefonopkald, kan du registrere varigheden af opkaldet og skrive kommentarer til samtalen. Du kan se de logfiler over telefonopkald, du har gemt, i mappen mappen Kommunikationsoversigt. Du kan kæde logfiler over telefonopkald til en eller flere poster.

I denne artikel beskrives det, hvordan du opretter, sammenkæder, redigerer og sletter en logfil over telefonopkald.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette og sammenkæde en logfil over telefonopkald

Kæde en eksisterende logfil over telefonopkald sammen med mere end én post

Redigere en logfil over telefonopkald

Slette en logfil over telefonopkald

Oprette og sammenkæde en logfil over telefonopkald

Hvis du opretter en logfil over telefonopkald i en post, kædes den automatisk sammen med den pågældende post. Du kan også oprette en logfil over telefonopkald og kæde den sammen med en eller flere poster på samme tid.

 1. Klik på en af følgende mapper under Business Contact Manager i navigationsruden for at få vist arbejdsområdet:

  • Kontaktpersoner.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. Klik på den fane, der indeholder de ønskede poster.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Dobbeltklik på en enkelt post for at åbne den.

  • Klik på flere poster, som den nye logfil over telefonopkald skal kædes sammen med.

   Hvordan markerer jeg mere end én post?

   Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil tilføje. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

 4. Klik enten på Logfil over telefonopkald eller Mere i gruppen Tilføj oversigtselement på båndet, og klik derefter på Telefonlog.

 5. Skriv emnet, og klik på typen af logfil over telefonopkald i sektionen Forretningslogfil over telefonopkald.

 6. Du kan registrere varigheden af opkaldet ved at klikke på Start timer i gruppen Handlinger på båndet.

  Bemærk:  Når du lukker logfilen over telefonopkald, stopper timeren, og den samlede varighed føjes automatisk til formularen til logfil over telefonopkald.

 7. Skriv dine noter i sektionen Kommentarer.

 8. Hvis datoen og klokkeslættet for, hvornår du skrev kommentarerne, skal vises, skal du klikke på knappen Tilføj tidsstempel.

 9. Klik på Gem og luk.

  Dato og klokkeslæt for telefonopkaldet angives automatisk, når du gemmer logfilen over telefonopkald. Logfilen over telefonopkald vises på oversigtssiden for hver af de valgte poster.

Toppen af siden

Kæde en eksisterende logfil over telefonopkald sammen med mere end én post

Hvis det er nødvendigt, kan du kæde en logfil over telefonopkald sammen med mere end en post. Hver gang du sammenkæder en logfil over telefonopkald til en post, vises en anden kopi af logfilen i mappen Kommunikationsoversigt.

 1. Dobbeltklik på den logfil, du vil sammenkæde med en anden post.

 2. Klik på knappen Sammenkæd med

 3. Klik på den type post, du vil kæde sammen med logfilen over telefonopkald, på listen Elementtype i dialogboksen Sammenkæd med en Business Contact Manager-post.

 4. Klik på de poster på listen, som du vil føje logfilen over telefonopkald til.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

 1. Klik på Sammenkæd med under Sammenkædede poster. De valgte poster vises i feltet Sammenkæd med.

 2. Klik på OK.

 3. Klik på Gem og luk.

Bemærk:  Mappen Kommunikationsoversigt indeholder kun et emne flere gange, hvis emnet er sammenkædet med flere poster. Hvis du redigerer et element i en post, ændres elementet i alle sammenkædede poster.

Toppen af siden

Redigere en logfil over telefonopkald

Bemærk:  Hvis du redigerer en logfil over telefonopkald, der er kædet sammen med mere end én post, ændres logfilen over telefonopkald i alle sammenkædede poster.

 1. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil redigere.

 2. Foretag ændringerne i logfilen over telefonopkald.

 3. Klik på Gem og luk.

Toppen af siden

Slette en logfil over telefonopkald

Hvis en logfil over telefonopkald er kædet sammen med en enkelt post, og du sletter den fra den pågældende posts kommunikationsoversigt, flytter Business Contact Manager til Outlook logfilen over telefonopkald til mappen Slettede elementer. Hvis der imidlertid er andre kæder til logfilen over telefonopkald i andre poster, fjernes logfilen over telefonopkald kun fra den pågældende post.

Hvis du f.eks. sletter en logfil over telefonopkald fra en kundemulighedspost, og logfilen over telefonopkald også er kædet sammen med en forretningskontaktpersonpost, ændres logfilen over telefonopkald for forretningskontaktpersonen ikke.

Tip:  Når du åbner en logfil over telefonopkald, kan du se de sammenkæde poster, i feltet Sammenkæd med.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

 • Administration af kontaktpersoner.

 • Salg.

 • Marketing.

 • Projektstyring.

 • Klik på den fane, der indeholder den ønskede post.

 • Dobbeltklik på posten med et link til den logfil over telefonopkald, du vil slette.

 • Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet .

 • Højreklik på logfilen over telefonopkald, og klik derefter på Slet.

 • Klik på Gem og luk.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×