Brug af indholdstyper til at administrere indhold ensartet på et websted

I denne artikel beskrives brug af indholdstyper til administration af dit indhold.

Bemærk: Hvis du vil oprette eller administrere en webstedsindholdstype på et websted, skal du mindst have tilladelsen Design til webstedet.

Denne artikel indeholder

Hvad er en indholdstype?

Attributter for indholdstyper

Forskellige typer af indholdstyper

Om nedarvning af attributter

Sådan kan indholdstyper bruges i indholdsstyring

Hvad er en indholdstype?

I et enkelt projektforløb kan en virksomhed fremstille mange forskellige typer af indhold, f.eks. tilbud, juridiske kontrakter, arbejdsbeskrivelser og produktdesignspecifikationer. En virksomhed vil måske indsamle og vedligeholde forskellige typer af metadata om hver type af indhold. Metadata kan f.eks. bestå af et kontonummer, et projektnummer eller en projektleder. Selvom dokumenter kan være gemt sammen, fordi de relaterer til et enkelt projekt, kan de oprettes, bruges, deles og bevares på forskellige måder.

indholdstype gør det muligt for organisationer at organisere, administrere og håndtere indhold på en ensartet måde på tværs af en grupper af websteder. Ved at definere indholdstyper for bestemte typer dokumenter eller informationsprodukter kan en organisation sikre, at indhold styres på en ensartet måde. Indholdstyper kan opfattes som skabeloner, som du anvender på en liste eller et bibliotek, og du kan anvende flere skabeloner på en liste eller et bibliotek, så de kan indeholde flere element‑ eller dokumenttyper.

Toppen af siden

Attributter for indholdstyper

Indholdstyper kan defineres for dokumenter, listeelementer eller mapper. For hver indholdstype kan angives:

  • De kolonner (metadata), du vil tildele elementer af denne type.

  • Den dokumentskabelon, du vil anvende for nye elementer (kun tilgængelig for dokumentindholdstyper).

  • Brugerdefinerede formularer til Ny, Rediger og Vis.

  • Arbejdsprocesser for elementer med indholdstypen.

  • Brugerdefinerede løsninger eller funktioner.

Forskellige typer af indholdstyper

Der er to forskellige typer af indholdstyper, du kan oprette eller bruge, afhængigt af om du vil bruge dem på lister og i biblioteker på tværs af flere websteder i en gruppe af websteder eller på en bestemt liste eller i et bestemt bibliotek på et enkelt websted.

Valg af webstedsindholdstyper fra vinduet Indstillinger for websted

  • Webstedsindsholdstyper Indholdstyper defineres først for et websted i galleriet Webstedsindholdstype. De indholdstyper, der defineres på webstedsniveau, kaldes webstedsindholdstyper. Webstedsindholdstyper er tilgængelige til brug på alle underordnede websteder for det websted, som de er defineret for. Hvis en webstedsindholdstype f.eks. er defineret for webstedet på det øverste niveau i en gruppe af websteder, bliver den tilgængelig til brug på lister og i biblioteker på tværs af alle websteder i en gruppe af websteder.

  • Listeindholdstyper Webstedsindholdstyper kan føjes enkeltvis til lister eller biblioteker og tilpasses til brug på disse lister eller i disse biblioteker. Når en webstedsindholdstype føjes til en liste eller et bibliotek, kaldes den en listeindholdstype. Listeindholdstyper er underordnede typer af de webstedsindholdstyper, de er oprettet fra. Listeindholdstyper kan gøre dine dokumentbiblioteker og lister mere fleksible, fordi en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan indeholde flere elementtyper eller dokumenttyper, som hver kan have entydige metadata, politikker eller funktionsmåder. Hvis en liste eller et bibliotek skal indeholde flere element‑ eller dokumenttyper, skal du konfigurere listen eller biblioteket for at tillade flere indholdstyper. Kommandoen Ny på den liste eller i det bibliotek viser derefter de typer, der er tilgængelige for listen eller biblioteket.

Toppen af siden

Om nedarvning af attributter

Indholdstyper oprettes aldrig fra bunden af. I stedet får du et standardsæt med indholdstyper. Du kan bruge disse indholdstyper, som de er, eller du kan tilpasse dem. Indholdstyper er organiseret i et hierarki, som tillader, at en indholdstype nedarver egenskaber fra en anden. Med denne struktur kan du håndtere hele kategorier af dokumenter på tværs af organisationen. I tabellerne herunder beskrives hver grundlæggende indholdstype og deres relaterede gruppe og overordnede indholdstype.

Indholdstype

Beskrivelse

Overordnet indholdstype

System

Alle indholdstyper nedarver fra indholdstypen System. Denne indholdstype er forseglet og kan ikke redigeres.

Gruppe: Dokumentindholdstyper

Indholdstype

Beskrivelse

Overordnet indholdstype

Dokument

Opret et dokument.

Element

XLS-typografi

Opret en XSL-typografi.

Dokument

Billede

Overfør et billede eller foto.

Dokument

Masterside

Opret en masterside.

Dokument

Grundlæggende side

Opret en grundlæggende side.

Dokument

Webdelsside

Opret en webdelsside.

Dokument

Formular

Opret en formular, der kan udfyldes.

Dokument

Opret en kæde til et dokument

Opret et link til et dokument på en anden placering.

Dokument

Primære Dublin-kolonner

Bruges til elementsættet Dublin Core til metadata. Dublin Core-kolonner er en branchestandard til definition af metadata for dokumenter. Du kan finde flere oplysninger under Dublin Core Metadata-initiativet.

Dokument

Gruppe: Listeindholdstyper

Indholdstyper

Beskrivelse

Overordnet indholdstype

Begivenhed

Opret et nyt møde, en deadline eller en anden begivenhed.

Element

Tidsplan+ressource

Planlæg og reserver en ressource.

Begivenhed

Reservationer

Reservér en ressource, f.eks. et mødelokale.

Element

Tidsplan

Opret en ny aftale.

Element

Udstedelsesdato

Registrer et problem.

Element

Kommentar

Opret en ny blogkommentar.

Element

Element

Opret et nyt listeelement.

System

Østasiatisk kontaktperson

Gem oplysninger om en erhvervsmæssig eller personlig kontaktperson.

Element

Kontaktperson

Gem oplysninger om en erhvervsmæssig eller personlig kontaktperson.

Element

E-mail

Begynd på en ny e-mail.

Element

Opgave

Registrer en arbejdsopgave, som du eller teamet skal løse.

Element

Indlæg

Opret et nyt blogindlæg.

Element

Meddelelse

Opret et nyt nyhedsemne, en status eller en anden type kortfattet oplysning.

Element

Link

Opret et nyt link til en webside eller en anden ressource.

Element

Gruppe: Gruppér arbejdsindholdstyper

Indholdstype

Beskrivelse

Overordnet indholdstype

Cirkulation

Tilføj en cirkulation.

Element

Ferie

Tilføj en ny ferie.

Element

Word

Føj et nyt ord til listen.

Element

Officiel besked

Tilføj en ny officiel besked.

Element

Telefonnotat

Tilføj et nyt telefonnotat.

Element

Ressource

Tilføj en ny ressource.

Element

Ressourcegruppe

Tilføj en ny ressourcegruppe.

Element

Timeseddel

Føj nye data til timesedlen.

Element

Brugere

Føj nyere brugere til listen.

Element

Meddelelse om nyheder

Tilføj en ny meddelelse om nyheder.

Element

Gruppe: Mappeindholdstyper

Indholdstype

Beskrivelse

Overordnet indholdstype

Diskussion

Opret et nyt diskussionsemne.

Mappe

Mappe

Opret en ny mappe.

Element

Hovedopgave

Gruppér og beskriv relaterede opgaver, som du eller dit team skal udføre.

Mappe

Når du definerer en ny, brugerdefineret webstedsindholdstype i et websteds galleri med webstedsindholdstyper, starter du med at vælge en eksisterende, overordnet webstedsindholdstype i galleriet med webstedsindholdstyper som udgangspunkt. Den nye webstedsindholdstype, som du opretter, nedarver alle den overordnede webstedsindholdstypes attributter, f.eks. dokumentskabelon, skrivebeskyttelsesindstilling, arbejdsprocesser og kolonner. Når du har oprettet denne nye webstedsindholdstype, kan du ændre enhver af disse attributter.

I følgende diagram kan du se, hvordan indholdstyper nedarver attributter fra deres overordnede indholdstyper.

Nedarvning af indholdstyper

1. Denne webstedsindholdstype nedarves fra indholdstypen System.

2. Disse webstedsindholdstyper er baseret på indholdstypen Dokument. Alle de ændringer, du foretager i disse indholdstyper, vil ikke påvirke deres overordnede indholdstype (Dokument).

3. Denne webstedsindholdstype er baseret på indholdstypen Projektplan. Alle de ændringer, du foretager i denne indholdstype, vil ikke påvirke den overordnede indholdstype (Projektplan).

4. Disse listeindholdstyper er baseret på indholdstyperne Project X og Sign-off Sheet. De ændringer, der udføres på en listeindholdstype, gælder kun for den forekomst af indholdstypen, der er føjet til listen eller biblioteket.

Hvis du tilpasser en underordnet type med attributter, som den overordnede indholdstype ikke har, f.eks. ekstra kolonner, bliver disse tilpasninger ikke skrevet til den overordnede type. Med andre ord vil ændringer i nedarvede attributter kun blive nedarvet fra en overordnet til en underordnet og ikke omvendt.

De samme regler gælder, når du opretter en listeindholdstype. Hvis du f.eks. tilpasser en listetype med attributter, som den overordnede type ikke har, f.eks. ekstra kolonner, vil disse tilpasninger ikke påvirke den overordnede type. Det er også værd at huske på, at du kun kan tilpasse en listetype for den liste eller det bibliotek, den var tilføjet, og når du ændrer attributter i den overordnede type, kan ændringerne overskrive attributterne i den underordnede listetype.

Toppen af siden

Sådan kan indholdstyper bruges i indholdsstyring

Ved at definere webstedsindholdstyper kan du sikre, at hele kategorier af dokumenter håndteres ensartet på tværs af organisationen. Alle kundesalgsdokumenter i en organisation kan f.eks. kræve et bestemt sæt metadata, som f.eks. kontonummer, projektnummer og projektleder. Du kan være med til at sikre, at konto‑ og projektnumre knyttes til kundesalgsdokumenterne i organisationen ved at oprette webstedsindholdstypen Kundesalg, som har de nødvendige kolonner for disse metadataelementer.

Som et eksempel på, hvordan indholdstyper kan være en hjælp til styring af indholdet, viser billedet herunder den nye indholdstype Kundesalg som en tilgængelig indstilling, når du opretter et nyt dokument i dokumentbiblioteket Kundesalg.

Ny indholdstype

Alle de kundesalgsdokumenttyper i gruppen af websteder, der nedarver fra denne webstedsindholdstype, kræver derefter, at brugerne angiver oplysninger for disse kolonner. Hvis du har brug for at registrere yderligere metadata, der relaterer til disse kundesalgsdokumenter, kan du føje endnu en obligatorisk kolonne til webstedsindholdstypen Kundesalg. Derefter kan du opdatere alle underordnede listeindholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype, så den nye kolonne føjes til alle kundesalgsdokumenter.

At anvende ensartede metadata på tværs af flere dokumentbiblioteker er kun en af fordelene ved at anvende indholdstyper til indholdsstyring. Med indholdstyper bliver det også muligt at knytte de samme funktioner eller attributter til indhold på webstedet.

Hvis du har en liste eller et bibliotek, der er konfigureret til flere indholdstyper, kan du føje indholdstyper til listen eller biblioteket fra den gruppe af webstedsindholdstyper, der er tilgængelig for dit websted. En af hovedfordelene ved indholdstyper for lister og biblioteker er, at de gør det muligt for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek at indeholde flere element‑ eller dokumenttyper, som hver kan have egne metadata, politikker eller funktionaliteter.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×