Brug af indholdstyper til administration af indhold i en organisation på en konsistent måde

I løbet af et projekt opretter du måske flere typer dokumenter, som f.eks. forslag, juridiske kontrakter og produktspecifikationer. Selvom du kan gemme disse dokumenter sammen, fordi de hører til et enkelt projekt, kan du også oprette, dele og bibeholde dem på forskellige måder. Af denne grund ønsker du måske at indsamle og vedligeholde forskellige former for metadata (data om dine dokumenter) for hver type indhold.

Bemærk: Denne artiken henviser til et eksempel på et SharePoint-websted, der er oprettet af Adventure Works, en fiktiv virksomhed, der fremstiller cykler, cykeldele og tilbehør til cykler.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sætter dig i stand til at definere disse forskellige sæt af dokumenter som indholdstyper. En indholdstype er en genbrugelig gruppe af indstillinger for en indholdskategori. Du kan bruge indholdstyper til at administrere metadataene, skabelonerne og funktionaliteten af elementer og dokumenter på en konsistent måde. Når du f.eks. opretter et nyt dokument i Adventure Works' dokumentcenter, giver menuen Ny dig et sæt indholdstyper, og du kan vælge den type, der svarer til det dokument, du vil oprette.

Menuen Ny, der viser indholdstyper

Forskellige indholdstyper i det samme dokumentbibliotek kan desuden indsamle forskellige metadata. I Adventure Works' dokumentcenter har brugermanualer f.eks. feltet Forfaldsdato, mens produktsammenligninger har feltet Godkendernavn og begge indholdstyper bruger feltet % færdigt.

Kolonner, der anvendes af forskellige indholdstyper

Egenskaber ved indholdstyper

Du kan definere indholdstyper for en hvilken som helst elementtype i Office SharePoint Server 2007, herunder dokumenter, listeelementer og mapper. Hver indholdstype kan angive:

  • De kolonner (metadata), som du vil knytte til typen.

  • Den dokumentskabelon, som du vil anvende på nye elementer (kun tilgængelig for dokumentindholdstyper).

  • De brugerdefinerede formularer Ny, Rediger og Vis.

  • Arbejdsprocesser for elementer af indholdstypen.

  • Brugerdefinerede løsninger eller egenskaber.

  • Politikker for administration af oplysninger.

  • Paneler for dokumentoplysninger, som du derefter kan bruge i kompatible Microsoft Office-programmer.

  • Dokumentkonverteringerne for elementer af indholdstypen (kun tilgængelig for dokumentindholdstyper).

Former for indholdstyper

Du kan oprette og bruge to grundlæggende former for indholdstyper:

  • Webstedsindholdstyper     Disse indholdstyper er tilgængelige til brug på underwebsteder, der oprettes under et overordnet websted. Hvis du f.eks. definerer en webstedsindholdstype for webstedet på øverste niveau i en webstedssamling, er denne type tilgængelig til brug i lister og dokumentbiblioteker på alle websteder i denne samling. SharePoint Server indeholder som standard webstedsindholdstyper.

  • Listeindholdstyper     Disse indholdstyper kan føjes til en liste eller et bibliotek. Når du har tilføjet dem, kan du tilpasse dem til denne specifikke placering. Listeindholdstyper er som standard underordnede i forhold til de webstedsindholdstyper, som du har oprettet dem fra. Listeindholdstyper kan gøre dokumentbibliotekerne og listerne mere fleksible, da en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan indeholde flere elementtyper eller dokumenttyper, som hver især kan have entydige metadata, politikker eller funktionaliteter. Hvis du opsætter en liste eller et bibliotek til at tillade flere indholdstyper, kan du føje indholdstyper til denne liste eller dette bibliotek fra dine grupper af webstedsindholdstyper. Kommandoen Ny på denne liste eller dette bibliotek angiver derefter de tilgængelige typer for denne liste eller dette bibliotek.

Adventure Works bruger webstedsindholdstyper og tilpasser derefter disse typer til individuelle lister eller biblioteker, da denne tilgang er mest fleksibel. Når du f.eks. åbner menuen Ny i dokumentcenteret, kan du se flere indholdstyper, herunder Prisliste, Specifikationsark og Produktsammenligning. Hver enkelt af disse listeindholdstyper er baseret på webstedsindholdstypen Dokument. Den følgende figur viser listetyperne og deres overordnede indholdstype.

Listeindholdstype og deres tilsvarende overordnede indholdstyper

Om attributnedarvning

Du opretter aldrig indholdstyper fra bunden. I stedet har SharePoint Server 2007 et standardsæt af indholdstyper, som du kan bruge, som de er eller tilpasse. SharePoint Server organiserer indholdstyper i et hierarki, der tillader en indholdstype at arve sine egenskaber fra en anden. Denne struktur sætter dig i stand til at håndtere hele kategorier af dokumenter konsistent i hele organisationen.

Når du definerer en ny webstedsindholdstype, starter du med at vælge en overordnet indholdstype blandt de eksisterende indholdstyper. Den nye type arver attributterne fra den overordnede indholdstype, som f.eks. dokumentskabelonen, en skrivebeskyttet indstilling, arbejdsprocesser og kolonner. Når du har oprettet den nye type, kan du ændre disse arvede attributter, og du kan angive, om du ønsker, at disse ændringer skal gælde for andre websteds- eller listeindholdstyper, der arver deres attributter fra din brugerdefinerede type.

Hvis du tilpasser en underordnet type med attributter, som den overordnede type ikke har, som f.eks. ekstra kolonner, skrives disse tilpasninger ikke til den overordnede type. Ændringer af arvede attributter kan med andre ord gå nedad fra overordnet til underordnet, men ikke omvendt.

De samme regler gælder, når du opretter en listeindholdstype. Hvis du f.eks. tilpasser en listetype med attributter, som den overordnede type ikke har, som f.eks. ekstra kolonner, påvirker disse tilpasninger ikke den overordnede type. Husk også, at du kun kan tilpasse en listetype for den liste eller det bibliotek, som den blev føjet til, og når du ændrer attributter i den overordnede type, kan dine ændringer overskrive attributterne i den underordnede listetype.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×