Brug af funktionen TÆL.HVISER i Excel 2007 til analyse af data

Microsoft Office Excel 2007: Data Analysis and Business Modeling
af Wayne L. Winston

Wayne L. Winston er professor i beslutningsteori ved Indiana Universitys Kelley School of Business og har fået tildelt flere MBA-undervisningspriser. I mere end 20 år har han undervist kunder fra virksomheder på Fortune 500-listen i brugen af Excel til at træffe intelligente forretningsbeslutninger. Wayne og hans forretningspartner, Jeff Sagarin, har udviklet det statistik-, sporings- og klassificeringssystem, der benyttes af det professionelle basketballhold Dallas Mavericks. Han har også vundet to gange i Jeopardy!.

Du kan få flere oplysninger om andre bøger om systemet Microsoft Office 2007 her: Microsoft Press.

Denne artikel indeholder

Syntaksen for funktionen TÆL.HVIS

Eksempler på kriterier, som accepteres for TÆL.HVIS i Excel

Hvor mange sange har hver sanger sunget?

Hvor mange sange synges ikke af Eminem?

Hvor mange sange varer mindst fire minutter?

Hvor mange sange er længere end den gennemsnitlige længde for alle sange på listen?

Hvor mange sange synges af sangere, hvis efternavn begynder med S?

Hvor mange sange synges af sangere, hvis efternavn består af nøjagtig seks bogstaver?

Hvor mange sange er blevet spillet efter den 15. juni 2005?

Hvor mange sange er blevet spillet før 2009?

Hvor mange sange varer nøjagtig fire minutter?

Hvor mange sange synges af Bruce Springsteen og varer nøjagtig fire minutter?

Hvor mange sange synges af Madonna og varer mellem tre og fire minutter?

Hvordan tæller jeg antallet af celler i et område, som indeholder tal?

Hvordan tæller jeg antallet af tomme celler i et område?

Hvordan tæller jeg antallet af celler med indhold i et område?

Hvis jeg f.eks. har en liste over sange, der spilles i radioen. For hver sang ved jeg, hvem der synger den, datoen, hvor sangen blev spillet, samt sangens længde. Hvordan kan jeg så besvare spørgsmål som dem, der er nævnt nedenfor, om sange på listen?

 • Hvor mange sange har hver sanger sunget?

 • Hvor mange er længere end gennemsnittet for sange på listen?

 • Hvor mange synges af sangere, hvis efternavn begynder med S?

 • Hvor mange er blevet spillet efter d. 15. juni 2005?

 • Hvor mange er blevet spillet før 2009?

 • Hvor mange varer nøjagtig fire minutter?

 • Hvor mange synges af min yndlingssanger og varer nøjagtig fire minutter?

Mere generelt, hvordan udfører jeg så handlinger som nedenstående?

 • Tælle antallet af celler i et område, som indeholder tal.

 • Tælle antallet af tomme celler i et område.

 • Tælle antallet af celler med indhold i et område.

Man kommer ofte ud for at skulle tælle antallet af celler i et område, som opfylder et bestemt kriterium. Hvis f.eks et regneark indeholder oplysninger om salg af makeup, kunne det være, at jeg ville tælle antallet af salgstransaktioner foretaget af sælgeren Jennifer, eller antallet af salgstransaktioner, der er blevet foretaget efter den 10. juni. I denne artikel kan du lære at anvende funktionen TÆL.HVIS til at tælle antallet af celler i et område, som opfylder kriterier, der defineres ud fra én række eller kolonne i regnearket.

Syntaksen for funktionen TÆL.HVIS

Syntaksen for funktionen TÆL.HVIS er TÆL.HVIS (område,kriterium).

 • Område er det område, hvor du vil tælle celler, der opfylder et bestemt kriterium.

 • Kriterium er et tal, en dato eller et udtryk, der angiver, hvorvidt en given celle i området skal tælles.

Syntaksen for TÆL.HVISER (nyhed i Microsoft Office Excel 2007) er TÆL.HVISER(kriterieområde1,kriterium1,kriterieområde2,kriterium2,…,kriterieområde_n,kriterium_n).

TÆL.HVISER tæller antallet af rækker, hvor indholdet af kriterieområde1 opfylder kriterium1, indholdet i kriterieområde2 opfylder kriterium2, indholdet i kriterieområde_n opfylder kriterium_n osv. Det betyder, at du med TÆL.HVISER kan lade kriterierne omfatte flere kolonner eller flere betingelser i én kolonne.

Toppen af siden

Eksempler på kriterier, som accepteres for TÆL.HVIS i Excel

Fidusen til at forstå funktionen TÆL.HVIS (og andre lignende funktioner) er at forstå de mange forskellige kriterier, der accepteres i Excel. De forskellige kriterier, du kan bruge, forklares bedst ved hjælp af eksempler. Foruden eksemplerne med funktionen TÆL.HVIS kommer jeg med eksempler på funktionerne TÆL, TÆLV og ANTAL.BLANKE:

 • Funktionen TÆL tæller antallet af celler i et område, som indeholder tal.

 • Funktionen TÆLV tæller antallet af celler med indhold i et område.

 • Funktionen ANTAL.BLANKE tæller antallet af tomme celler i et område.

Til at illustrere brugen af disse funktioner bruger vi som eksempel en database, der giver følgende oplysninger om hver sang, der er blevet spillet på radiostationen WKRP:

 • Sangeren

 • Datoen, hvor sangen blev spillet

 • Sangens længde

Figur 1 viser et undersæt af de data, der benyttes i de følgende eksempler.

Databasen med sange, som bruges til eksempler på TÆL.HVIS

Figur 1  Databasen med sange, vi bruger til eksempler på TÆL.HVIS

Hvor mange sange har hver sanger sunget?

Til at begynde med markerer jeg den første række i databasen, området D6:G6. Derefter markerer jeg hele databasen ved at trykke på Ctrl+Skift+Pil ned. Dernæst klikker jeg på Opret ud fra markering under fanen Formler i gruppen Definerede navne, og så markerer jeg feltet Øverste række. Vi har nu givet området D7:D957 navnet Sang nr., området E7:E957 får navnet Sanger, området F7:F957 kalder vi Dato, og området G7:G957 hedder Minutter. For at finde ud af hvor mange sange hver sanger har sunget, kopierer vi formlen TÆL.HVIS(Sanger,B5) fra C5 til C6:C12. I celle C5, viser denne formel nu antallet af celler i området Sanger, som stemmer overens med værdien i B5 (Eminem). Databasen indeholder 114 sange, som synges af Eminem. Ligeledes har Cher sunget 112 af sangene osv., som du kan se i Figur 2. Jeg kunne også have fundet frem til antallet af sange med Eminem ved hjælp af formlen TÆL.HVIS(Sanger,"Eminem"). Bemærk, at tekst som f.eks. Eminem skal stå i anførselstegn (" "), og at der ikke skelnes mellem store og små bogstaver i kriterierne.

Rækker, hvor der står, hvor mange sange hver sanger synger

Figur 2  Brug af TÆL.HVIS til at bestemme, hvor mange sange hver sanger synger.

Hvor mange sange synges ikke af Eminem?

For at besvare dette spørgsmål skal du vide, at tegnkombinationen <>i Excel fortolkes som “ikke lig med.” Formlen TÆL.HVIS(Sanger,"<>Eminem"), i celle C15 viser, at 837 sange i databasen ikke synges af Eminem, som du kan se i Figur 3. <>Eminem skal stå i anførselstegn, fordi tegnkombinationen ikke lig med (<>) opfattes som tekst, og Eminem er jo tekst. Du kan få samme resultat ved hjælp af formlen TÆL.HVIS(Sanger,"<>"&B5), som bruger og-tegnet (&) til at sammenkæde referencen til celle B5 og operatoren <>.

Sange i databasen, som ikke synges af Eminem

Figur 3  Du kan kombinere funktionen TÆL.HVIS med operatoren ikke lig med (<>).

Hvor mange sange varer mindst fire minutter?

I celle C16 har jeg beregnet antallet af spillede sange, som varer minimum fire minutter, ved hjælp af formlen TÆL.HVIS(Minutter,">=4"). Du skal skrive >=4 i anførselstegn, da tegnkombinationen større end eller lig med (>=), ligesom <>, behandles som tekst. Du vil kunne se, at 477 sange varer fire minutter eller mere.

Hvor mange sange er længere end den gennemsnitlige længde for alle sange på listen?

For at besvare dette spørgsmål har jeg i celle G5 beregnet den gennemsnitlige sanglængde ved hjælp af formlen MIDDEL(Minutter). I celle C17 har jeg beregnet antallet af sange, som er længere end gennemsnittet ved hjælp af formlen TÆL.HVIS(Minutter,">"&G5). Jeg kan referere til en anden celle (her G5) i kriteriet ved hjælp af tegnet &. Du kan se, at 477 sange er længere end gennemsnittet, hvilket stemmer overens med antallet af sange, der varer minimum fire minutter. Grunden til at disse tal stemmer overens, er, at jeg gik ud fra, at længden af alle sange ville være et heltal. Hvis en sang skal registreres til at vare mindst 3,48 minutter, skal den derfor vare mindst 4 minutter.

Hvor mange sange synges af sangere, hvis efternavn begynder med S?

Til at besvare dette spørgsmål bruger jeg jokertegnet stjerne (*), som kriterium. En stjerne repræsenterer en vilkårlig tegnsekvens. Således finder formlen TÆL.HVIS(Sanger,"S*") i celle C18 alle sange, hvor sangerens efter navn begynder med S. (Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i kriterierne). 232 sange synges af sangere, hvis efternavn begynder med S. Dette tal er det samlede antal sange, som synges af enten Bruce Springsteen eller Britney Spears (103 + 129 = 232).

Hvor mange sange synges af sangere, hvis efternavn består af nøjagtig seks bogstaver?

I dette eksempel har jeg brugt et spørgsmålstegn (?) som jokertegn. Spørgsmålstegnet svarer til ét vilkårligt tegn. Hvis jeg indtaster formlen TÆL.HVIS(Sanger,"??????") i celle C19, tælles antallet af sange, som synges af sangere, hvis efternavn består af seks bogstaver. Resultatet er 243. (To sangere har efternavne på seks bogstaver, Britney Spears og Eminem, som tilsammen synger 243 sange —129 + 114 = 243.)

Hvor mange sange er blevet spillet efter den 15. juni 2005?

De kriterier, du bruger i TÆL.HVIS-funktioner, håndterer datoer på baggrund af datoens serienummer. (Én dato opfattes som større end en tidligere dato). Ifølge formlen TÆL.HVIS(Dato,">15/6/2005") i celle C20 er 98 sange blevet spillet efter den 15. juni 2005.

Hvor mange sange er blevet spillet før 2009?

Vi vil have, at kriterierne finder alle datoer før den 31. december 2008 inklusive denne dato. Jeg har skrevet formlen TÆL.HVIS(Dato,"<=31/12/2008") i celle C21. Du kan se, at 951 sange (hvilket viser sig at være alle sangene) er blevet spillet før starten af 2009.

Hvor mange sange varer nøjagtig fire minutter?

I celle C22 beregner jeg antallet af sange, der varer nøjagtig fire minutter med formlen TÆL.HVIS(Minutter,4). Denne formel tæller antallet af celler i området G7:G957, som indeholder tallet 4. Du kan se, at 247 sange varer nøjagtig fire minutter. På samme måde kan du se i celle C23, at 230 sange varer nøjagtig fem minutter.

Hvor mange sange synges af Bruce Springsteen og varer nøjagtig fire minutter?

Her vil vi tælle alle rækker, hvor indholdet af kolonnen Sanger er Springsteen, og indholdet i kolonnen Minutter er 4. Dette er en opgave for den nye, fantastiske funktion TÆL.HVISER. Du skal blot indtaste formlen =TÆL.HVISER(Sanger,"Springsteen",Minutter,4) i celle C24.

Denne formel tæller alle rækker, hvor Sanger er Springsteen, og Minutter er lig med 4. Du kan se, at Bruce Springsteen synger 24 sange, som varer nøjagtig fire minutter. Min yndlingssang med Bruce Springsteen er “Thunder Road”, men den er længere end fire minutter.

Hvor mange sange synges af Madonna og varer mellem tre og fire minutter?

Da vi har at gøre med flere kriterier, skal vi igen have fat i TÆL.HVISER. Hvis jeg skriver formlen =TÆL.HVISER(Sanger,"Madonna",Minutter,"<=4",Minutter,">=3") i celle C25, tælles alle rækker, hvor Madonna synger en sang, der varer mellem tre og fire minutter. Det er lige netop disse rækker, vi vil tælle. Du kan se, at Madonna synger 70 sange, som varer mellem tre og fire minutter (min favorit er “Crazy for You!”).

Hvordan tæller jeg antallet af celler i et område, som indeholder tal?

Funktionen TÆL tæller antallet af celler i et område, som indeholder en numerisk værdi. I celle C2 TÆL(B5:C14) står der f.eks. 9, fordi ni celler (C5:C13) i området B5:C14 indeholder tal. (Se figur 2.)

Hvordan tæller jeg antallet af tomme celler i et område?

Funktionen ANTAL.BLANKE tæller antallet af tomme celler i et område. Formlen TÆL.BLANKE(B5:C14), som står i celle C4, returnerer f.eks. værdien 2, fordi to celler (B14 og C14) i området B5:C14 er tomme.

Hvordan tæller jeg antallet af celler med indhold i et område?

Funktionen TÆLV returnerer antallet af celler med indhold i et område. Formlen TÆLV(B5:C14) i celle C3 returnerer f.eks. 18, fordi der er 18 celler i området B5:C14, som ikke er tomme.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×