Brug af forskellige sprog på computeren på arbejde

Stefan arbejder for et multinationalt tysk firma, og hans primære computer har et fysisk tysk tastatur. Stefan arbejder sædvanligvis på tysk, men nogle gange har han brug for at skrive på russisk, da mange af hans kolleger på det russiske kontor ikke taler tysk. Han vil gerne oprette dokumenter i Word på både tysk og russisk uden at ændre sit fysiske tastatur, og han vil gerne nemt og hurtigt kunne skifte mellem sprogene i Word.

Ligner Stefans situation din?

Afhængigt af hvad du vil foretage dig, og hvilke sprog du vil bruge, kan du konfigurere computeren til at virke på flere sprog – endda i ét enkelt dokument. Du kan også oversætte eller undersøge tekst i dokumenterne, der er på forskellige sprog.

Trin 1: Tilføj et tastatursprog

Før du kan ændre sproget på tastaturet, skal du tilføje det eller de tastatursprog, du vil bruge. Det gør du via Windows, og du skal stadig foretage justeringer i dine Office-programmer for at kunne arbejde på forskellige sprog.

I Windows 7

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region under Internationale og sproglige indstillinger.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 8.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.

 7. Marker feltet for det tastatur eller Input Method Editor (IME), du vil bruge, og klik på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

  Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

  Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 8. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

I Windows Vista (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

  Bemærk   Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning, og klik derefter på fanen Tastaturlayout og sprog.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 8.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.

 7. Marker feltet for det tastatur eller Input Method Editor (IME), du vil bruge, og klik på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

  Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

  Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 8. Under Standardsprog skal du klikke på det sprog, du vil bruge som standardsprog, og derefter gå til Ændre tastatursproget med værktøjslinjen Sprog.

I Windows XP (kun for Office 2010)

  Hvis du vil aktivere tastaturer for sprog, som f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, skal du først installere de østasiatiske sprogfiler. Du skal installere de komplekse scripts for at understøtte de sprog, der læses fra højre mod venstre, eller som kræver, at der vises kontekstuel formning. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer de østasiatiske sprogfiler og komplekse scripts, i afsnittet Højre mod venstre-sprogfunktioner.

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel > Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger > Internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk   Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 2. Klik på fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Detaljerunder Sprogtjenester og sprog.

 3. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 6.

  Bemærk   Det standardsprog, du vælger, anvendes til alle de programmer på computeren, der bruger denne indstilling, herunder programmer fra andre firmaer.

 4. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 5. Klik på det ønskede sprog på listen Inputsprog i dialogboksen Tilføj inputsprog, og klik derefter på OK.

 6. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

Toppen af siden

Trin 2: Skift sprog, mens du arbejder

Når du har tilføjet et tastatursprog, kan du skrive tekst på et andet sprog ved hjælp af forskellige værktøjer:

Brug af ASCII- eller Unicode-tegnkoder til at skrive tegn

Ved hjælp af tegnkoder kan du skrive koderne for de tegn, du vil bruge, Alt+164 resulterer f.eks. i et ñ-tegn.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indsætte ¢, £, ¥, ® og andre tegn, der ikke findes på tastaturet eller Indsætte specialtegn for at få vist lister med specialtegn og få at vide, hvordan du indsætter dem.

Bruge tegnoversigten til at skrive tegn

Brug tegnoversigten til at vælge en skrifttype, og klik derefter på det tegn, du vil indsætte.

 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

 2. Vælg en skrifttype, og klik derefter på det tegn, du vil bruge.

Ændre tastaturlayoutet med værktøjslinjen Sprog

Når du har tilføjet de sprog, du vil bruge, og har aktiveret værktøjslinjen Sprog, så den vises på skrivebordet eller på proceslinjen, kan du ændre sprog ved at klikke på værktøjslinjen Sprog og derefter vælge det tastatursprog, du vil bruge.

Hvis værktøjslinjen Sprog ikke er synlig på skrivebordet eller på proceslinjen, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få vist værktøjslinjen Sprog:

Hvis du har konfigureret mere end ét tastaturlayout for et enkelt sprog, f.eks. japansk, kan du skifte mellem dem ved at klikke på indikatoren for tastaturlayout på værktøjslinjen Sprog Eksempel på tastaturindikatorer på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på det ønskede tastaturlayout. Navnet på indikatoren ændres for at afspejle det aktive tastaturlayout.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows 7

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocked på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt et tastatursprog, vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows Vista (kategorivisning) (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

  Bemærk   Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocked på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt et tastatursprog, vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows XP (kategorivisning) (kun for Office 2010)

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk   Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 2. Klik på Tilføj andre sprog i dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger under Vælg en opgave.

 3. Klik på Detaljer under fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Klik på Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.

 5. Kontrollér, om Vis værktøjslinjen Sprog på proceslinjen er markeret i dialogboksen Indstillinger for værktøjslinjen Sprog. Værktøjslinjen Sprog vises på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Brug af skærmtastaturet til at skrive tegn

Når du har tilføjet et inputsprog, kan du skrive uden at bruge tastaturet, men i stedet bruge skærmtastaturet.

 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter osk i tekstfeltet.

 2. Klik på tasterne på skærmtastaturet for at angive tekst, accenter eller specialtegn.

  Skærmtastatur

Skift tastatur automatisk, så det svarer til sproget i den omgivende tekst

Bemærk   Denne funktion er kun tilgængelig i disse Office-programmer: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher og Word.

Du kan bruge funktionen Skift tastatur automatisk, så det svarer til sproget i den omgivende tekst, hvis du vil bruge de oprindelige tastaturlayout, når du skriver på forskellige sprog. Når denne funktion er slået til, skifter programmet automatisk det aktive tastaturlayout, så det svarer til sproget i den del af teksten, hvor markøren er placeret. Hvis Martin f.eks. har en fil, der indeholder afsnit på både engelsk og spansk, og han flytter markøren fra det engelske afsnit til det spanske, skifter tastaturet layout fra engelsk til spansk. Resultatet er det samme, som hvis du manuelt skiftede tastaturlayoutet fra engelsk til spansk ved hjælp af værktøjslinjen Sprog. Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i afsnittet Slå automatiske sprogindstillinger til.

Toppen af siden

Trin 3: Brug af korrekturværktøjer med forskellige sprog

Følgende anvisninger gælder for Microsoft Word. Hvis du vil have at vide, hvordan du indstiller korrektursproget og foretager stavekontrol i andre Office-programmer, skal du se afsnittet Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog.

Angive sproget for hele dokumentet.

Hvis du vil indstille ordbogssproget for tekst og stavekontrollere dokumentet, skal du gøre følgende:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten, i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er det korrekte sprog, skal du vælge det korrekte sprog. Hvis sproget indledes med ikonet Stave‑ og grammatikkontrol Knapflade, betyder det, at ordbog og stavekontrol er installeret for det pågældende sprog. Hvis sproget ikke indledes med ikonet Stave‑ og grammatikkontrol, er ordbogen for dette sprog ikke tilgængelig, og du kan ikke kontrollere stavningen og grammatikken for dette sprog.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert afsnit af tekst, der er på et andet sprog.

Markér Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog, så du ikke behøver at identificere sproget for dele af dokumentet som værende på et andet sprog.

Toppen af siden

Angive sproget for et afsnit i dokumentet

Hvis du vil oprette et dokument på ét sprog, og derefter medtage tekst på et andet sprog i det samme dokument, f.eks. et tilbud på et andet sprog, kan du skrive teksten på det andet sprog, markere teksten og derefter identificere den som på et andet sprog. Dette aktiverer korrekturværktøjerne som stave‑ og grammatikkontrol, så det korrekte ordbogssprog anvendes ved gennemgang af teksten.

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille ordbogssproget for teksten i et Microsoft Word-dokument og stavekontrollere dokumentet:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten, i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er det korrekte sprog, skal du vælge det korrekte sprog.
  Hvis sproget indledes med ikonet Stave‑ og grammatikkontrol Knapflade, betyder det, at ordbog og stavekontrol er installeret for det pågældende sprog. Hvis sproget ikke indledes med ikonet Stave‑ og grammatikkontrol, er ordbogen for dette sprog ikke tilgængelig, og du kan ikke kontrollere stavningen og grammatikken for dette sprog.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert afsnit af tekst, der er på et andet sprog.

Markér Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog, så du ikke behøver at identificere sproget for dele af dokumentet som værende på et andet sprog.

Toppen af siden

Kontrollere stavning og grammatik på andre sprog

Stavekontrollen anvender det angivne sprog, hvis det er tilgængeligt, til at kontrollere stavningen af hver enkelt tekststykke.

 • Klik på Stave‑ og grammatikkontrol under fanen Gennemse.

Bemærk   I nogle situationer når der er flere sprog i et enkelt dokument, eller teksten på et andet sprog er for kort til at blive identificeret som et bestemt sprog, kan indstillingen Find sprog automatisk give problemer med stavekontrol. Hvis du har problemer med at kontrollere stavningen eller grammatikken, når du bruger flere sprog i et enkelt dokument, kan du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt og manuelt indstille sproget for det tekststykke. Du kan få oplysninger om stavekontrol på et andet sprog under Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog. Du kan finde flere oplysninger om sprogpakker og LIP'er i afsnittet Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Hvis du har problemer med at kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog, skal du se afsnittet Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog.

Toppen af siden

Oversætte eller undersøge tekst

Du kan oversætte tekst, som du modtager, eller tekst, som du vil sende, ved hjælp af værktøjerne Opslag og Oversæt.

Bemærk   Funktionen Oversæt findes kun i disse Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word.

Undersøge tekst i et dokument

 1. Under fanen Gennemse i gruppen Korrektur skal du klikke på Stavekontrol, og derefter klikke på Opslag.

  Bemærkninger  

  • Klik på Opslag under fanen Meddelelse i en e-mail i Outlook.

  • Klik på Startside i Publisher, og klik på Opslag i gruppen Redigering.

 2. Klik på Indstillinger for opslag nederst i ruden Opslag.

 3. Klik på Opdater/fjern i dialogboksen Indstillinger for opslag.

 4. Vælg den tjenestekategori, du vil installere, f.eks. Oversættelse (installerede ordbøger) i dialogboksen Opdater eller fjern tjenester, klik på Opdater, følg installationsanvisningerne, klik på Luk, og klik derefter på OK.

 5. Vælg det referencemateriale, du vil bruge, f.eks. Synonymordbog: Russisk, skriv det ord, du vil søge efter, i tekstfeltet Søg efter Tekstboksen Søg efter, og klik derefter på Start Knappen Start.

Du kan finde flere oplysninger om opslagsværktøjet i afsnittet Hvor er indstillingerne for opslag? og Oversætte tekst på et andet sprog.

Oversætte et ord, et udtryk eller en sætning

 1. Markér et ord, et udtryk eller en sætning, der skal oversættes.

 2. Klik på Oversæt i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Oversæt den markerede tekst.

  Bemærkninger  

  • Klik på Oversæt i gruppen Redigering under fanen Startside i Publisher.

  • Klik på Oversæt i gruppen Korrektur under fanen Meddelelse i en e-mail i Outlook.

 3. Klik på pil ned i tekstfeltet Søg i ruden Opslag, og vælg derefter Oversættelse.Tekstfeltet Søg

 4. Vælg kildesproget, f.eks. Tysk, på listen Fra i sektionen Oversættelse.

 5. Vælg det sprog, ordet skal oversættes til, f.eks. Russisk, på listen Til. Tekstfeltet Oversættelse

 6. Klik på Start Knappen Start.

Oversætte et helt dokument

Hvis du vil oversætte et helt dokument, skal du klikke på Start Knappen Start og derefter følge anvisningerne.

Tekstfeltet Oversættelse

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du oversætter et ord, et udtryk eller et helt dokument, i afsnittet Oversætte tekst på et andet sprog.

Toppen af siden

Har jeg brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack)?

Købe sprogpakker til Office 2010

Købe sprogpakker til Office 2013

Købe, installere, konfigurere eller fjerne en Office-sprogpakke

Hente, installere, konfigurere eller fjerne en Office LIP (Language Interface Pack)

Gælder: PowerPoint 2013, Access 2013, Visio 2016 Preview, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Publisher 2013, Project Professional 2013, OneNote 2010, Project Standard 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, Publisher 2010, Excel 2010, Excel 2013, Word 2013, Project 2010, Word 2010, InfoPath 2010, Visio 2013, PowerPoint 2010, InfoPath 2013, Visio 2010, Project Standard 2013, Access 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog