Brug af flere filtre for at fokusere på specifikke oplysninger

Et PerformancePoint-dashboard viser normalt et avanceret billede af virksomhedsresultater, men det kan være, at du leder efter en bestemt oplysning, som ikke vises. Det kan være nødvendigt at anvende filtre på rapporterne i dashboardet for at finde præcist det, du har brug for. Muligheden for at filtrere data er en af de betydelige fordele ved at bruge et PerformancePoint-dashboard.

Filtre til et PerformancePoint-dashboard oprettes af dashboardets forfatter, som er den person, der oprettede dashboardet.

Et PerformancePoint-dashboard kan have flere filtre, der arbejder sammen, så du kan indskrænke visningen af dataene i dashboardet til præcis de data, du vil se. Men det er vigtigt, at du forstår, hvordan forbindelserne mellem dem virker, og hvordan filtrene påvirker det, du får vist.

Hvad vil du vide noget om?

Forbindelser mellem filtre og scorecards eller rapporter

Filtres rækkefølge

Sådan fjernes et filter

Forbindelser mellem filtre og scorecards eller rapporter

Hvert filter er forbundet til en eller flere rapporter eller resultatkort på dashboardet. Hvis du anvender et filter på et, vil alle rapporter og resultatkort, som er forbundet til dette, blive opdateret, men rapporter og resultatkort, som ikke er forbundet til filteret, ændres ikke.

Tip:  Hvis du anvender et filter på et dashboard, opdateres alle de rapporter og scorecards, som er forbundet til det, men de rapporter og scorecards, som ikke er forbundet til filteret, opdateres ikke. Det gælder også for rapporter, du eksporterer til Microsoft Office Excel eller PowerPoint.

Dashboardet i nedenstående eksempel indeholder fire rapporter - et resultatkort, et analytisk diagram, en KPI-detaljerapport og et cirkeldiagram. Dashboardet har to filtre øverst. Det ene gør det muligt at indskrænke data til et bestemt regnskabsår, og det andet gør det muligt at begrænse det antal og de typer produkter, du vil se. Hvis du vælger et bestemt regnskabsår, opdateres alle de rapporter i dashboardet, som er forbundet til filteret for regnskabsåret. Hvis du anvender filteret for produktsalg til at vælge specifikke produktet, opdateres alle de rapporter, som er forbundet til produktfilteret.

I dette eksempel er Salgsresultatkortetforbundet tilFilter for regnskabsår, og Rapporten KPI-detaljer er forbundet tilSalgsresultatkortet.Produktsalg efter distrikt og Salgskilderapporter er forbundet til filteret Produktsalg.

Salgs-dashboard med filtre for Regnskabsår og Produktsalg anvendt

Filtres rækkefølge

Du kan vælge værdier fra hvert filter uafhængigt af hinanden for at besvare forskellige spørgsmål. Vælg dine filtre i den ønskede rækkefølge. Hvis dit primære fokus f.eks. er at finde ud af, hvordan bestemte produkter klarer sig, kan du anvende et Produktfilter, før du anvender et andet filter. Efter atProdutfilteret er anvendt, vil du muligvis se, hvordan det pågældende produkt klarede sig i et bestemt land eller område. Du kan derefter anvende et geografisk filter. I det følgende eksempel blev Produktfilteret anvendt først, efterfulgt af det geografiske filter. Da de valgte filtre inkluderede Alle produkter, Cykler og Alle geografiske områder, Canada, kan du se:

 • Resultatet af salget af cykler i Canada

 • Resultatet af salget af alle produkter i Canada

 • Hvordan cykler klarede sig sammenlignet med alle produkter

 • Hvordan salget i Canada var i forhold til alle geografiske områder

PerformancePoint-dashboard med 2 filtre anvendt

Sådan fjernes et filter

 1. Klik på filterets rullesymbol Rullesymbol for et dashboard med webkontrol . Der vises en liste over elementer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvordan filteret er konfigureret..

  • Hvis du ser et trækontrolelement, der kan udvides og indeholder afkrydsningsfelter   , skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for alle de elementer, som er inkluderet i filteret, og klikke påOK eller Anvend.

   Webdelsfilter med alle produkter markeret

  • Hvis du ser et listekontrolelement   , skal du markere elementet på det øverste niveau på listen. Hvis du f.eks. anvender et filter for Regnskabsår, og filteret indeholder en liste med årstal og et element ved navn Alle perioder, skal du markere Alle perioder.

   Filter, som viser et listekontrolelement

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×