Brug af firmadatakataloget til integration af eksterne data

Bemærk: Denne artiken henviser til et eksempel på et SharePoint-websted, der er oprettet af Adventure Works, en fiktiv virksomhed, der fremstiller cykler, cykeldele og tilbehør til cykler.

Med firmadatakataloget kan Microsoft Office SharePoint Server 2007 hente firmadata fra back-end-serverprogrammer, som f.eks. Microsoft SQL Server 2005, Siebel eller SAP uden kodning. Adventure Works' IT-personale har f.eks. udført de opgaver, der forudsættes for at bruge funktionerne i firmadatakataloget i Office SharePoint Server 2007. Dette sætter Adventure Works' salgsteam i stand til hurtigt at finde, få vist og analysere virksomhedens salgsdata og finansielle data, som er gemt i en ekstern Microsoft SQL Server 2005-database.

Forudsætninger for at arbejde med firmadatakataloget

Før du kan arbejde med firmadata i Office SharePoint Server 2007, skal følgende opgaver udføres af en forretningsanalytiker, administrator eller udvikler i organisationen:

  1. En forretningsanalytiker definerer kravene til den nye firmadatakatalogløsning. Dette kan omfatte at identificere de enheder (f.eks. Adventure Works-kunder eller cykeldele), som brugere skal have adgang til fra Office SharePoint Server 2007-websteder og fra Microsoft SQL Server-databasen.

  2. En metadataforfatter definerer og tester de påkrævede metadata i XML ved hjælp af metadatamodellen for firmadatakataloget.

  3. En administrator anvender metadataene i XML ved at føje en programdefinition til firmadatakataloget. Administratoren er normalt også ansvarlig for at angive indstillingerne for adgangstilladelser, overvågning og godkendelse.

Når disse forudsætninger er opfyldt, er du klar til at bruge funktionerne i firmadatakataloget til at få vist og analysere dine eksterne forretningsområdedata på Office SharePoint Server 2007-websteder.

Måder at integrere de eksterne firmadata i webstedet på

Du kan bruge en eller flere af følgende funktioner i firmadatakataloget til at integrere eksterne firmadata i et SharePoint-websted:

Webdele for firmadata    Office SharePoint Server 2007 inkluderer flere webdele for firmadata, der kan vise en hvilken som helst enhed fra firmadatakataloget. Du bruger webdele for firmadata til at tilpasse, hvordan firmadata vises på SharePoint-webstedet.

Liste over webdele for firmadata

Du kan også forbinde webdele, så når du udfører en handling i en webdel, ændres indholdet i en anden webdel.

orders are displayed for the selected customer in a related list web part

1. Webdel for firmadataliste

2. Webdel for firmadatarelateret liste

Firmadata på lister    Du integrerer firmadata i en eksisterende SharePoint-liste eller et dokumentbibliotek ved at tilføje en firmadatakolonne. En firmadatakolonne er en felttype, der gør det muligt at føje en hvilken som helst enhed, der er defineret i firmadatakataloget – f.eks. Adventure Works-kunder eller cykeldele – til en SharePoint-liste eller et bibliotek.

Displaying business data in a Business Data List Web Part

Firmadatahandlinger    Du integrerer firmadatahandlinger i dine lister eller biblioteker, så du kan opdatere profiloplysninger direkte i et virksomhedsprogram, som f.eks. SAP eller Siebel. Handlinger implementeres som links, så du også kan bruge dem til at udføre simple handlinger, som f.eks. at sende en e-mail-meddelelse eller åbne et websted.

Følgende figur, Vis profil, viser den standardhandling, der oprettes for hver enhed. Når du klikker på Vis profil, viser webdelen for produktoplysninger en tilpasset handling, Søg på MSN.

Oplysninger om forretningsposter vises, når du klikker på Vis profil.

Søgning i eksterne firmadata fra et SharePoint-websted

Firmadatakataloget gør det mere enkelt at finde og få adgang til data, der ligger i back-end line of business-applikationer. Adventure Works' salgsteam bruger f.eks. søgefunktionen for firmadata til hurtigt at søge efter back-end-data og derefter interagere med disse data gennem et sæt webdele for firmadata.

Søgning i firmadatakataloget

Når søgefunktionen for firmadata er aktiveret i Office SharePoint Server 2007, kan du også oprette nye søgeresultattyper baseret på specifikke enheder – f.eks. kunder, produkter eller forhandlere – der er registeret i firmadatakataloget. Adventure Works' salgsteam kan let få vist kundedata i søgeresultater for firmadata og jævnligt holde sig opdateret om ordrer og kundetilfredshed.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×