Brug af en tre-tilstandsarbejdsproces

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Tre-tilstandsarbejdsprocessen er udviklet til at spore et listeelements status gennem tre tilstande (faser). Den kan bruges til at administrere forretningsgange, der kræver, at organisationer sporer et stort antal problemer eller elementer, f.eks. kundesupportproblemer, kundeemner eller projektopgaver. Tre tilstande til en projektopgave kan f.eks. være Ikke startet, I gang og Afsluttet.

I denne artikel

Hvordan fungerer tre-tilstandsarbejdsprocessen?

Konfigurere en liste til brug med en tre-tilstandsarbejdsprocessen

Oprette en problemsporingsliste

Oprette en brugerdefineret liste til brug med en tre-tilstandsarbejdsprocessen

Tilpasse en brugerdefineret liste til brug sammen med en tre-tilstandsarbejdsprocessen

Føje en tre-tilstandsarbejdsproces til en liste

Starte en tre-tilstandsarbejdsproces for et element manuelt

Fuldføre en arbejdsprocesopgave i en tre-tilstandsarbejdsprocessen

Hvordan fungerer tre-tilstandsarbejdsprocessen?

Tre-tilstandsarbejdsprocessen understøtter forretningsgange, der kræver, at organisationer sporer statussen for et problem eller element gennem tre tilstande og to overgange mellem tilstandene. Med hver overgang mellem tilstande tildeler arbejdsprocessen en opgave til en person og sender personen en mail om opgaven. Når denne opgave er udført, opdaterer arbejdsprocessen statussen for elementet og går videre til næste tilstand. Tre-tilstandsarbejdsprocessen fungerer sammen med listeskabelonen Problemsporing, men den kan bruges til enhver liste, der er konfigureret til at indeholde en Valg-kolonne med tre eller flere værdier. Værdierne i denne Valg-kolonnen udgør de tilstande, som arbejdsprocessen sporer.

En liste kan have mere end én valgkolonne, og en valgkolonne kan have mere end tre værdier. Tre-tilstandsarbejdsprocessen kan kun konfigureres med en af valgkolonnerne, og der kan kun vælges tre værdier i den valgte valgkolonne. Når du føjer en tre-tilstandsarbejdsproces til listen eller biblioteket, kan du vælge en valgkolonne og tre af værdierne oprettes af kolonnen.

Tre-tilstandsarbejdsprocessen kan bruges til at administrere forretningsgange, der kræver, at organisationer sporer et stort antal problemer eller elementer, f.eks. kundesupportproblemer, kundeemner eller projektopgaver. Medarbejderne i et lille firma, der arrangerer events, kan f.eks. bruge en problemsporingsliste og en tilpasset tre-tilstandsarbejdsproces til at administrere de mange opgaver, der er forbundet med de events, de arrangerer. Arbejdsprocessen sporer eventplanlægningsopgaverne gennem tre tilstande: Aktiv, Klar til gennemsyn og Udført. Alle de eventforberedelsesopgaver, der er forbundet med en bestemt event, kompileres i en problemsporingsliste, der oprettes til den pågældende event og mærkes Aktiv. Eventkoordinatoren tildeler individuelle opgaver til sine teammedlemmer og starter derefter arbejdsprocessen for disse elementer for at igangsætte arbejdet på eventopgaven.

Når arbejdsprocessen starter, opretter den en opgave til den valgte person. Når et teammedlem modtager en opgave, udfører han eller hun det arbejde, der skal til for at færdiggøre opgaven. Det kan være arbejde, der finder sted uden for listen eller det websted, hvor problemsporingslisten er placeret. Hvis et teammedlem f.eks. modtager en arbejdsprocesopgave, der går ud på at udarbejde en cateringplan, kontakter han eller hun et cateringfirma og arbejder sammen med det om at udarbejde en plan. Når der er lavet et udkast til cateringplanen, markerer teammedlemmet arbejdsprocesopgaven som udført. På dette tidspunkt opdaterer arbejdsprocessen statussen for eventopgaven på problemsporingslisten fra Aktiv til Klar til gennemsyn, hvorefter den opretter endnu en opgave, der går ud på, at eventkoordinatoren skal gennemse cateringplanen. Når eventkoordinatoren har gennemset og godkendt cateringplanen, markerer han eller hun arbejdsprocesopgaven som udført, og arbejdsprocessen opdaterer opgavens status fra Klar til gennemsyn til Udført.

Bemærk!: En arbejdsprocesdeltager kan udføre en arbejdsprocesopgave i en tre-tilstandsarbejdsproces på to måder. En deltager kan redigere arbejdsprocesopgaven for at markere den som værende udført, eller en deltager kan ændre statussen for arbejdsproceselementet på listen (hvis deltageren har tilladelse til at ændre denne liste). Hvis en deltager manuelt opdaterer statussen for arbejdsproceselementet på listen, er arbejdsprocesopgaven udført. Hvis deltageren redigerer arbejdsprocesopgaven for at markere den som værende udført, opdateres statussen for arbejdsproceselementet på listen til Udført.

Handlingerne i tre-tilstandsarbejdsprocessen i det forrige eksempel følger denne procedure:

Rutediagram over eksempel på en tre-tilstandsarbejdsproces

Toppen af siden

Konfigurere en liste, der skal bruges til en tre-tilstandsarbejdsproces

Før du kan bruge en tre-tilstandsarbejdsproces, skal du konfigurere en liste, der indeholder de elementer, du har tænkt dig at spore eller administrere ved hjælp af arbejdsprocessen. Listeskabelonen Problemsporing er udviklet til at fungere sammen med tre-tilstandsarbejdsprocessen, men du kan også oprette en brugerdefineret liste, der skal bruges sammen med disse arbejdsprocesser. Hvis du opretter en brugerdefineret liste, skal du sikre, at listen indeholder mindst én Valg-kolonne, som indeholder tre eller flere valgværdier. Når du konfigurerer den arbejdsproces, der skal bruges sammen med listen, skal du angive den Valg-kolonne, der indeholder de tilstandsværdier, som arbejdsprocessen skal spore.

Toppen af siden

Oprette en problemsporingsliste

Du kan som standard bruge en tre-tilstandsarbejdsproces sammen med enhver liste, som du opretter ud fra listeskabelonen Problemsporing.

 1. Menuen Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 , klik på Tilføj en app.

 2. Klik på Problemsporing på siden Dine apps, og skriv et navn til listen. Listenavnet skal angives.

 3. Hvis du vil angive en beskrivelse til listen, skal du klikke på Avancerede indstillinger.

  • Skriv en beskrivelse af formålet med listen i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

 4. Klik på Opret.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret liste, der skal bruges sammen med en tre-tilstandsarbejdsproces

Hvis du vil oprette en brugerdefineret liste, der skal bruges sammen med en tre-tilstandsarbejdsproces, skal du tilføje mindst én Valg-kolonne, der indeholder mindst tre tilstandsværdier, som arbejdsprocessen skal spore.

 1. Menuen Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 , klik på Tilføj en app.

 2. Klik på Brugerdefineret liste siden Dine apps, og skriv et navn til listen. Listenavnet er obligatorisk.

 3. Hvis du vil angive en beskrivelse til listen, skal du klikke på Avancerede indstillinger.

 4. Skriv en beskrivelse af formålet med listen i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

 5. Klik på Opret.

Toppen af siden

Tilpasse en brugerdefineret liste, der skal bruges sammen med en tre-tilstandsarbejdsproces

 1. Klik på den brugerdefinerede liste, du oprette på forrige trin.

 2. Klik på fanen Liste på båndet, og klik derefter på Listeindstillinger i gruppen Indstillinger.

 3. Klik på Opret kolonne under Kolonner.

 4. I sektionen navn og Type under kolonnenavn skal du skrive navnet på kolonne, du vil bruge til at angive værdierne for tilstanden for arbejdsprocessen. For eksempel kan du angive navnet som tilstand af arbejdsproces.

 5. Vælg Valg (menu at vælge fra) under Typen af oplysninger i denne kolonne er:.

 6. I afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne kan du under Beskrivelse skrive en valgfri beskrivelse til kolonnen.

 7. Klik på Ja under Kolonnen skal indeholde oplysninger:.

 8. Skriv tre eller flere valg-værdier, du vil bruge til denne kolonne i boksen liste under Indtast hvert valg på en separat linje. Disse værdier, bliver tilstandene for arbejdsprocessen. Du kan for eksempel angiver aktiv, klar til gennemsyn, og Fuldfør som de tre valgmuligheder.

 9. Under Vis valg som: skal du markere enten Rullemenu eller Alternativknapper.

 10. Klik på Nej under Tillad "udfyldningsvalg":.

 11. Angiv, om du ønsker en specifik standardværdi for kolonnen, eller om du vil føje den til standardvisningen for listen.

 12. Klik på OK.

Toppen af siden

Føje en tre-tilstandsarbejdsproces til en liste

Du skal føje en tre-tilstandsarbejdsproces til en liste, før du kan bruge den til elementer på den pågældende liste. Når du føjer en tre-tilstandsarbejdsproces til en liste, angiver du, hvilken kolonne på listen der indeholder de tilstandsværdier, som arbejdsprocessen skal spore. Du angiver også oplysninger om, hvad der skal ske i hver fase af arbejdsprocessen. Du kan f.eks. angive de personer, der skal tildeles opgaver, og detaljerne vedrørende de mails, som opgavemodtagere modtager.

Tre-tilstandsprocessen aktiveres som standard for de fleste websteder. En administrator af en gruppe af websteder kan deaktivere funktionen. Kontakt administratoren af en gruppe af websteder, hvis tre-tilstandsarbejdsprocessen ikke er tilgængelig.

Vigtigt!: Du skal have tilladelsen Administrer lister for at kunne føje en arbejdsproces til en liste.

 1. Åbn den liste, hvor du vil tilføje en tre-tilstandsproces.

 2. Klik på Liste tab> Listeindstillinger, eller klik på indstillingerne for den type bibliotek, du åbner. Klik f.eks. på Indstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Tilladelser og administration.

 4. Klik på Tilføj en arbejdsproces på siden Indstillinger for arbejdsproces.

 5. Klik på siden Tilføj en arbejdsproces i sektionen arbejdsproces under Vælg en arbejdsprocesskabelon, tre-tilstand.

 6. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i afsnittet Navn.

 7. I afsnittet Opgaveliste skal du angive en opgaveliste, der skal bruges til arbejdsprocessen.

  Bemærk!: 

  • Du kan bruge standardlisten Opgaver, eller du kan oprette en ny. Hvis du bruger standardlisten Opgaver, vil arbejdsprocesdeltagerne nemt kunne finde og få vist deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis opgaverne for denne arbejdsproces kan afsløre følsomme eller fortrolige data, som du gerne vil holde adskilt fra den generelle liste Opgaver.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis organisationen har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesserne involverer adskillige opgaver. I så fald kan det være en god ide at oprette opgavelister for hver enkelt arbejdsproces.

 8. I afsnittet Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten indeholder alle de hændelser, der forekommer i hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Bemærk!: Du kan bruge standardlisten Oversigt, eller du kan oprette en ny. Hvis din organisation har adskillige arbejdsprocesser, kan det være en god ide at oprette en separat oversigtsliste for hver arbejdsproces.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Startindstillinger:

  • Hvis du vil tillade, at arbejdsprocessen startes manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad, at arbejdsprocessen startes manuelt af en godkendt bruger med tilladelse til at deltage. Markér afkrydsningsfeltet Kræv tilladelse til at administrere lister for at starte arbejdsprocessen, hvis du vil kræve yderligere tilladelser for at starte arbejdsprocessen.

  • Hvis du ønsker, at arbejdsprocessen skal starte automatisk, når der oprettes nye elementer, skal du markere afkrydsningsfeltet Start arbejdsprocessen, når der oprettes et nyt element.

 10. Klik på Næste.

 11. I afsnittet Tilstande for arbejdsproces skal du under Vælg et valgværdifelt: vælge kolonnen Valg på den liste, der indeholder de værdier, som du vil bruge til tilstandene i arbejdsprocessen, og derefter vælge de kolonneværdier, du ønsker for arbejdsprocessens Starttilstand, Mellemtilstand og Sluttilstand.

 12. I de to afsnit Angiv, hvad du vil have, der skal ske, når en arbejdsproces startes (indstillinger for den første opgave i arbejdsprocessen) og Angiv, hvad du vil have, der skal ske, når en arbejdsproces skifter til sin mellemtilstand (indstillinger for den anden opgave i arbejdsprocessen) skal du angive følgende oplysninger:

  Opgaveoplysninger

Felt

Beskrivelse

Opgavetitel:

Du kan alternativt redigere meddelelsens titel, som vises på opgaven, når arbejdsprocessen starter eller når sin mellemtilstand. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag listefelt, bliver det valgte felt føjet til slutningen af meddelelsen.

Opgavebeskrivelse:

Skriv de oplysninger, du vil medtage i beskrivelsen af opgaven. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag listefelt, bliver det valgte felt føjet til slutningen af meddelelsen. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indsæt hyperlink til listeelement, medtages et link til listeelementet i beskrivelsen.

Forfaldsdato for opgave:

Hvis du vil angive en forfaldsdato for opgaven, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag listefelt og derefter vælge den datokolonne på listen, der indeholder de datooplysninger, som du vil bruge til forfaldsdatoen.

Opgave tildelt:

Hvis du vil tildele opgaven til en person, der er angivet på listen, skal du klikke på Medtag listefelt: og derefter vælge den kolonne på listen, der indeholder de brugeroplysninger, som du vil bruge. Når denne arbejdsproces startes, tildeles den første opgave til den person, hvis navn vises i denne kolonne for arbejdsproceselementet.

Hvis du vil tildele denne opgave i alle forekomster af denne arbejdsproces til en person, som du angiver, skal du klikke på Brugerdefineret og derefter skrive eller markere navnet på den person, du vil tildele opgaven til.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Send en mail, hvis du ønsker, at arbejdsprocesdeltagerne skal modtage mails om arbejdsprocesopgaven.

  Bemærk!:  Hvis du vil sikre, at arbejdsprocesdeltagere modtager mails og påmindelser om deres arbejdsprocesopgaver, når arbejdsprocesser startes, skal du få administratoren af gruppen af websteder til at kontrollere, at mail er aktiveret for dit websted.

  E-mail-oplysninger

Felt

Beskrivelse

Hvis du vil

Skriv navnet på den person, der skal sendes en mail til om arbejdsprocesopgaven. Markér afkrydsningsfeltet Medtag opgave tildelt til, hvis du vil sende mailen til opgavens ejer.

Emne

Skriv den emnelinje, du vil bruge til mailen. Markér afkrydsningsfeltet Brug opgavetitel, hvis du vil føje opgavetitlen til mailens emnelinje.

Brødtekst

Skriv de oplysninger, der skal indgå i selve brødteksten i mailen. Markér afkrydsningsfeltet Indsæt link til listeelement, hvis du vil medtage et link til listeelementet i meddelelsen.

 1. Klik på OK.

Toppen af siden

Starte en tre-tilstandsarbejdsproces for et element manuelt

En tre-tilstandsarbejdsproces skal føjes til en liste, før den er tilgængelig for brug på elementer på den pågældende liste. Yderligere oplysninger finder du i det foregående afsnit.

En tre-tilstandsarbejdsproces kan konfigureres til at starte automatisk, når der føjes nye elementer til en liste, eller den kan konfigureres til at tillade brugere med bestemte tilladelser at starte arbejdsprocessen manuelt. Visse arbejdsprocesser tillader eventuelt begge dele.

Følg disse trin for manuelt at starte en tre-tilstandsarbejdsproces. Du skal have tilladelse til at redigere elementer på listen. Visse arbejdsprocesser kræver eventuelt, at du har tilladelsen Administrer lister.

Bemærk!: Hvis du vil sikre, at arbejdsprocesdeltagere modtager mails og påmindelser om deres arbejdsprocesopgaver, når du starter en arbejdsproces, skal du få administratoren af gruppen af websteder til at kontrollere, at mail er aktiveret for dit websted.

 1. Åbn den liste, der indeholder det element, som du vil starte en tre-tilstandsarbejdsproces for.

 2. Klik på prikkerne ud for det element, hvor du vil starte en arbejdsproces, og klik på Arbejdsprocesser i den menu, der vises.

  Bemærk!: Kommandoen Arbejdsprocesser er kun tilgængelig, hvis menupunktet findes på en liste eller i et bibliotek, der har mindst én arbejdsproces tilknyttet.

 3. Menuen Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 , klik på Vis alt indhold på webstedet.

 4. Under Start en ny arbejdsproces skal du klikke på navnet på den tre-tilstandsarbejdsproces, du vil starte.

  Arbejdsprocessen starter med det samme.

Toppen af siden

Udføre en arbejdsprocesopgave i en tre-tilstandsarbejdsproces

Hvis du vil udføre en arbejdsprocesopgave i en tre-tilstandsarbejdsproces, skal du som et minimum have tilladelsen Rediger elementer til de opgavelister, hvor arbejdsprocesopgaverne registreres.

 1. Åbn listen Opgaver for webstedet, og vælg derefter Mine opgaver i menuen Vis for at finde dine arbejdsprocesopgaver.

  Bemærk!: Hvis standardwebstedslisten Opgaver ikke bruges i arbejdsprocessen, er det ikke sikkert, at arbejdsprocesopgaven vises på listen Opgaver. Du kan finde din arbejdsprocesopgave ved at gå til den liste eller det bibliotek, hvor arbejdsproceselementet er gemt. Peg på navnet på det element, du vil udføre, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Arbejdsprocesser. Klik på navnet på den arbejdsproces, du deltager i, under Aktive arbejdsprocesser på siden Status for arbejdsproces. Klik på arbejdsprocesopgaven under Opgaver, og gå derefter til trin 3.

 2. Åbn listen, der indeholder det element, du vil markere som afsluttet.

 3. Peg på navnet på den opgave, du vil fuldføre, klik på pilen, der vises, og klik derefter på Rediger element.

 4. Angiv eller vælg de oplysninger, der skal bruges til at udføre opgaven, i dialogboksen Opgaver, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×