Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Bruge Outlook med læserne tastatur og skærmen til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • For at få den bedste brugeroplevelse anbefaler vi, at slå Læseruden fra og med mails som meddelelser og ikke som samtaler.

I dette emne

Navigere i visningen primære

Gå gennem elementerne i visningen primære

Tryk på F6 (fremad eller SKIFT + F6 (bagud) til at gå gennem elementerne i følgende rækkefølge:

 • Bånd

 • Mapperude

 • Meddelelsesliste

 • Statuslinje

Navigere fanerne på båndet

Fanerne på båndet indeholder de primære Outlook værktøjer til at sende og modtage mail, mærkning meddelelser og administration af mailmapper.

 • Tryk på Alt for at gå fanerne på båndet. Du kan høre "Faner på båndet," efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 • Brug pil venstre eller højre for at flytte mellem faner på båndet, og tryk på Enter for at vælge en fane.

Navigere i mapperuden

Mapperuden indeholder de tilgængelige mailmapper. De mest almindeligt anvendte mapper er indeholdt i mappen Favoritter. Hver e-mail-konto, har også sin egen undermapper. Når fokus ændres til denne rude, læser Oplæser navnet på den aktuelt aktive mappe.

 • For at navigere mapperuden, skal du trykke på op eller pil ned. Oplæser læser mappenavnene, som de er fremhævet.

 • For mapperne Favoritter og konto læser Oplæser også om mappen er skjules eller vises. Hvis du vil skjule en mappe, skal du trykke på tasten venstre pil. Tryk på tasten højre pil for at udvide en mappe.

 • Tryk på Enter for at åbne en fremhævede mappe. Mappens indhold vises på meddelelseslisten.

 • For at gå til listen over meddelelser, skal du trykke på tabulatortasten.

Navigere på meddelelseslisten

Meddelelseslisten viser indholdet af den aktive mappe. Meddelelser er grupperet efter dato. Når fokus flyttes til meddelelseslisten over, læser Oplæser afsenderen, emne, dato og et kort eksempel på indholdet af den valgte meddelelse.

 • For at navigere på meddelelseslisten, skal du trykke på op eller pil ned. Oplæser læser afsenderen, emne, dato og et kort eksempel på indholdet af den valgte meddelelse.

 • Tryk på Enter for at åbne den markerede meddelelse.

Navigere i meddelelsesvinduet

Meddelelsesvinduet indeholder den fulde tekst og andre oplysninger til en e-mail-meddelelse. Meddelelsesvinduet har sin egen faner på båndet, og under dem, indeholder en rude meddelelse sidehoved, en hvilken som helst vedhæftede filer og meddelelsesteksten. Når fokus ændres til meddelelsesvinduet, læser Oplæser meddelelsesemne og format. Fokus er placeret til starten af meddelelsens brødtekst.

 • Tryk på Alt for at gå fanerne på båndet. Du kan høre "Faner på båndet," efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 • Flytte mellem faner på båndet, tryk på tasten venstre eller højre pil, og tryk på Enter for at vælge en fane.

 • Hvis du vil læse oplysningerne i brevhovedet, skal du trykke på Ctrl + Tab, indtil du høre overskriftsfeltet ønskede.

 • For at få adgang til vedhæftede filer i meddelelsen, skal du trykke på Ctrl + Tab, indtil du høre navnet på den vedhæftede fil, du vil, og derefter trykke på Alt + pil ned for at åbne genvejsmenuen for den vedhæftede fil. Tryk på op eller pil ned for at gå i genvejsmenuen, og tryk derefter på Enter for at vælge indstillingen.

 • For at lukke meddelelsesvinduet og vende tilbage til listen over meddelelser, skal du trykke på Alt + F4.

Gå til statuslinjen

Statuslinjen indeholder visuelle oplysninger om den aktuelle Outlook status. Når fokus ændres til statuslinjen, læser Oplæser "Statuslinjen," efterfulgt af den aktive Outlook visning.

 • Du kan skifte mellem visningsindstillingerne, tryk på op eller pil ned. Oplæser læser den aktuelt markerede indstilling. Tryk på Enter for at vælge indstillingen Vis.

Brug Focused Indbakke

 1. Når du får vist indbakke på meddelelseslisten, åbnes Focused indbakken som standard.

 2. For at åbne andre Indbakke, skal du trykke på Ctrl + Tab, indtil du høre "knappen andet" fra, og tryk på Enter.

 3. Hvis du vil gå tilbage til Focused Indbakke, skal du trykke på Ctrl + Tab, indtil du høre "Fra Focused knappen", og tryk på Enter.

Flyt mellem visninger

Navigere i menuen Filer

I menuen filer, kan du konfigurere nye mailkonti, konfigurere Automatiske svar, udskrive meddelelser eller få adgang til dine Office kontooplysninger.

 1. Tryk på Alt + F for at åbne menuen filer.

 2. For at flytte mellem fanerne menuen skal du trykke på op eller pil ned, indtil du høre den, du vil, og derefter trykke på tabulatortasten for at gå gennem elementerne på fanen.

 3. Tryk på Esc for at lukke menuen filer, og vende tilbage til den primære.

Gå til indstillinger for Outlook

Du kan ændre mailindstillinger for som meddelelsesformat, beskeder om modtagelse, gemmer automatisk meddelelser og indstillinger for meddelelsessporing i vinduet Outlook indstillinger.

 1. Tryk på Alt + F, T for at åbne vinduet med Indstillinger.

 2. For at flytte mellem indstillinger kategorier, skal du trykke på op eller pil ned, indtil du høre den, du vil, og derefter trykke på tabulatortasten for at markere den. Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem de forskellige indstillinger i en kategori, og tryk på mellemrum for at skifte den aktuelt markerede indstilling.

 3. Tryk på Enter for at lukke vinduet med Indstillinger, og vende tilbage til den primære.

Navigere mellem Outlook Mail og kalender

 • For at gå til Outlook Mail skal du trykke på Ctrl + 1.

 • For at gå til Outlook-kalender skal du trykke på Ctrl + 2.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Bruge Outlook til Mac med tastaturet og VoiceOver indbyggede Mac OS skærmlæseren, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • De Mail-relaterede instruktioner er dokumenteret med Læseruden slået fra.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Outlook 2016 til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Navigere hovedelementerne i visningen og skærmen

Når du åbner Outlook til Mac, vises primære visningen Mail, der viser på meddelelseslisten med de seneste mails i mappen Indbakke.

Navigere gennem og i de primære visninger og skærmbilledet elementer:

 • Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus gennem elementerne på skærmen.

 • Tryk på F6 for at gå gennem de primære områder af skærmbilledet kun (menu båndet, navigationsruden, meddelelse listevisning og værktøjslinjen Hurtig adgang).

 • Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at udføre handlingen, eller vælg elementet, når der er fokus på en knap eller et element, der kan vælges.

Den primære visning indeholder følgende områder: liggende søjlediagram hurtig adgang øverst, menu båndet lige under det, mapperuden på den venstre og meddelelse listevisning, der fylder det meste af skærmbilledet i midten og statuslinjen nederst.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang er øverst på skærmen. Den indeholder søgefeltet og kommandoer fastgjort der for nem adgang, for eksempel Udskriv. Tryk på F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du høre navnet på den første fastgjorte kommando, som er "Udskrive" som standard. Tryk på Kommando + Alternativ + højre eller venstre piletast for at navigere i værktøjslinjen Hurtig adgang, og tryk på kommando + alternativ + mellemrum for at markere.

Menuen båndet

Menuen båndet indeholder de fleste kommandoer i Outlook til Mac. Det er opdelt i flere faner, som Home, Organiser og værktøjer. Tryk på F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du høre navnet for den aktuelle fane, for eksempel "Home, tryk på tab." Tryk på Kommando + Alternativ + højre eller venstre piletast for at navigere mellem fanerne på båndet, og tryk derefter på kommando + alternativ + mellemrum for at åbne fanen du aktuelt er på. Når du har åbnet en fane på båndet, bruges på TAB eller Skift + Tab til at lede dens kommandoer og indstillinger, og tryk på kommando + alternativ + mellemrum for at markere.

Mapperude

Mapperuden indeholder en liste over dine mailmapper. Du kan finde knapperne hurtig adgang til Mail, kalender, personer, opgaver og noter nederst i ruden.

Kontrollér, at mapperuden er åbent, trykke på CTRL + ALT + M et vilkårligt sted i Outlook til Mac til at flytte fokus til menulinjen Mac OS og derefter trykke på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil du høre: "Vis". Tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne menuen Vis, og tryk derefter på pil ned, indtil du høre: "Markering, margentekst." Hvis du kun høre "Margentekst", skal du trykke på CTRL + alternativ + mellemrum for at åbne mapperuden. Du kan høre "Margen", er markeret, og fokus vender tilbage til Outlook til Mac.

Tryk på F6 for at flytte fokus til mapperuden, indtil du høre "Tabel, Indbakke," efterfulgt af antallet nogen ulæste meddelelser og derefter trykke på Ctrl + Alt + Skift + pil ned piletast. Navigere på mappelisten, skal du trykke på ned eller pil op. VoiceOver læser navnet på hver af mapper, og hvis det er Indbakke, antallet af ulæste meddelelser. Indholdet af meddelelsen listevisningen ændres til at vise meddelelser i den valgte mappe, som du flytter mellem mapper. Tryk på CTRL + ALT + SKIFT + op pil for at afslutte mapperuden.

Meddelelse listevisning

Listevisningen meddelelse indeholder en liste over mails i den markerede mappe med et seneste øverst. Du kan læse og oprette meddelelser i listevisningen meddelelse.

 • Tryk på F6 for at gennemse listen over meddelelser, indtil du høre "meddelelse listen dispositionsvisning, tabel," og trykke på ned eller pil for at finde mail du vil. VoiceOver læser detaljerne for hver mail. Tryk på ENTER for at åbne den valgte mail. E-mailen erstatter meddelelseslisten på skærmen, og VoiceOver læser titlen på mailen.

 • Tryk på Ctrl + Alt + Skift + pil ned pil for at læse indholdet af åbnede mailen. Tryk på pil ned for at høre den næste linje i meddelelsen. Tryk på kommando + W for at lukke mailvinduet.

 • Tryk på kommando + N for at starte ved at oprette en ny mail. Mail komponisten erstatter meddelelseslisten på skærmen. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at flytte mellem felterne meddelelse. Når du er færdig, skal du trykke på kommando + retur for at sende mailen.

 • Tryk på kommando + W for at lukke komponisten mail uden at sende meddelelsen. Hvis du har startet, Skriv meddelelsen, beder Outlook til Mac du Hvis du vil fjerne det, fortsætte med at skrive, eller gemme meddelelsen som en kladde. Tryk på TAB eller Skift + Tab for at flytte mellem indstillingerne, og tryk på ENTER for at markere.

  Tip!: Brug mapperuden til at gå til mappen kladder, som beskrevet i mapperudenfor at fortsætte med at skrive en meddelelse, du har gemt som en kladde, og Åbn derefter kladden fra listevisningen meddelelse.

Statuslinje

Statuslinjen indeholder statusmeddelelser, der fortæller, hvis din e-mail-mapper er opdaterede, f.eks.

Flyt mellem visninger

Brug følgende tastaturgenveje til at flytte fra Mail til kalender, personer, opgaver eller noter og tilbage til Mail:

 • Tryk på kommando + 1 for at gå til visningen Mail.

 • Tryk på kommando + 2 for at gå til visningen kalender.

 • Tryk på kommando + 3 for at gå til visningen personer.

 • Tryk på kommando + 4 for at gå til visningen opgaver.

 • Tryk på kommando + 1 for at gå til visningen noter.

Navigere i Outlook-indstillinger

 1. Trykke på kommando + komma (,). Dialogboksen med Indstillinger åbnes.

 2. Navigere i dialogboksen, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte fremad eller Skift + Tab for at bevæge dig baglæns, og tryk på CTRL + alternativ + mellemrum for at foretage markeringen.

 3. Tryk på kommando + W for at lukke dialogboksen med Indstillinger.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Genvejstaster i Outlook til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Bruge Outlook til iOS med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Navigere i visningen primære

Når du åbner Outlook, viser den primære visning indbakken. Den øverste kant af den primære visning har knappen Vis navigationsrude, navnet på postkassen og knappen Opret for at oprette en ny meddelelse. Knapperne Focused og andre er placeret umiddelbart under, efterfulgt af knappen Filter til at filtrere indholdet Indbakke.

Under knapperne er på meddelelseslisten, der viser den nyeste meddelelse første. Er fanerne mail, søgning og kalender til at flytte mellem de primære Outlook visninger i bunden af skærmen.

Skub én finger hen over skærmen for at udforske den primære visning. VoiceOver læser elementerne, når du flytter.

Tip!: Du kan også gå den primære visning ved hjælp af VoiceOver rotoren. For eksempel for at flytte mellem overskrifter skal slå rotoren indtil du høre "Overskrifter", og stryg op eller ned for at flytte mellem overskrifter.

Navigere på meddelelseslisten

 1. Hvis du vil gennemse meddelelseslisten over, du stryge til højre. VoiceOver læser navnet på meddelelsens afsender, emne, dato og et kort eksempel på meddelelsesindhold.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den valgte meddelelse i et separat vindue.

Brug Focused Indbakke

 1. Når du åbner indbakken i den primære visning, aktiveres Focused indbakken som standard. For at skifte til andre indbakken, stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Andre knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at vende tilbage til indbakken Focused, stryger til venstre eller højre, indtil du høre "Fokuseret knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Flyt mellem visninger

Gå til e-mail-mapper

Navigationsruden indeholder en liste over alle de mailkonti, der er føjet til Outlook. Du kan også tilføje en ny mailkonto og få adgang til indstillingerne i navigationsruden. Desuden kan du redigere listen over foretrukne mailmapper, der vises øverst på listen.

 1. For at åbne navigationsruden stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Knappen Vis navigationsrude", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Hvis du har tilføjet mere end én konto, stryg mod højre, indtil du høre det rigtige arbejdsområde og Dobbelttryk på skærmen for at markere den.

 3. Stryg til højre, indtil du høre den mappe, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at lukke navigationsruden og åbne den valgte i den primære visning.

Gå til og i Outlook-indstillinger

 1. For at åbne navigationsruden stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Knappen Vis navigationsrude", og Dobbelttryk på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Indstillinger" og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne vinduet Indstillinger.

 3. Flytte mellem de forskellige indstillinger, stryg til venstre og højre, indtil du høre den du vil og Dobbelttryk på skærmen for at markere den. Visse indstillinger åbne i et separat vindue. Hvis det er tilfældet, kan du gå tilbage til vinduet Indstillinger ved at stryge venstre, indtil du høre "Tilbageknap", og dobbelttrykke på skærmen.

 4. For at lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen Luk", og Dobbelttryk på skærmen.

Navigere mellem Outlook Mail og kalender

 • Stryg til højre i den primære visning for at få adgang til kalenderen, indtil du høre "Fanen Kalender", og Dobbelttryk på skærmen.

 • Stryg til højre i den primære visning for at få adgang til din mail, indtil du høre "Mail under fanen", og Dobbelttryk på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Bruge Outlook til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Navigere hovedelementerne i visningen og skærmen

Når du åbner Outlook til Android, vises visningen Indbakke, der viser dine seneste mails. Til at navigere gennem og i hovedelementerne i visningen og skærmen:

 • Stryg mod højre eller venstre til at flytte fokus gennem elementerne på skærmen.

 • Hvis du vil bladre igennem de primære områder af skærmbilledet kun (Navigation skuffe knappen, knappen Diagramfiltre, Opret knappen og en pop op-vindue, der kan være åbent, som en konto logon dialogboksen), skal du stryge op én gang. Du hører: "Objekter". Stryg mod højre eller venstre til at gå gennem de primære områder. Stryg nedad én gang for at skifte tilbage til standardindstillingen for navigation.

  Bemærk!: Hvis du hører TalkBack beder dig om at logge på en konto, når du åbner Outlook til Android, skal du gå til dialogboksen pop op, som beskrevet ovenfor. Du hører: "Log på knappen". Dobbelttryk på skærmen, og følg instruktionerne til at logge på din konto.

 • Når der er fokus på en knap eller et element, der kan vælges, dobbelttryk på skærmen for at udføre handlingen, eller vælg elementet.

Indbakke indeholder følgende områder: menuområde øverst, meddelelse listevisningen i den midterste og navigationslinjen nederst.

Menuområde

Menuområdet er øverst på skærmen. Den indeholder knappen Navigation skuffe i øverste venstre hjørne, så du kan springe til e-mail-konti, mapper og Outlook til Android indstillinger.

Under menuområdet kan du skifte mellem Focused og andre indbakker.

Flytte mellem Focused og andre indbakker

 1. Hvis du vil skifte fra indbakken i Focused til andre indbakken, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "til/fra for andre mail, skifte," og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Focused Indbakke er slået fra, der viser anden mail".

 2. Når du vil skifte tilbage til Focused indbakken, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "til/fra for Focused Indbakke, skifter," og dobbelttrykke på skærmen.

Gå til e-mail-mapper og -konti

 1. For at åbne navigation skuffe, stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Åbn navigation skuffe, knappen," og dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Menuen" efterfulgt af antallet elementer, der vises.

 2. Mens navigation skuffe er Åbn, stryg til højre eller venstre for at flytte mellem din e-mail-konti og mapper i hver enkelt konto.

 3. Hvis du vil lukke navigation skuffe og vende tilbage til Indbakke, stryge ned og derefter venstre.

Gå til indstillinger

 1. For at åbne menuen Indstillinger skal du stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Åbn navigation skuffe, knappen," og dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg ned og derefter venstre for at lukke menuen Indstillinger, og vende tilbage til Indbakke.

Meddelelse listevisning

Listevisningen meddelelse viser en liste over dine e-mails. Hvis du vil gennemse de aktuelt viste meddelelser på listen, stryge til højre eller venstre. Stryg op eller ned for at rulle gennem listen over meddelelser for at få vist flere meddelelser, med to fingre. Listevisningen meddelelse indeholder også knappen Opret, som er placeret efter de aktuelt viste meddelelser på listen.

Du kan læse og oprette meddelelser i listevisningen meddelelse:

 • Dobbelttryk på skærmen for at åbne den valgte mail. E-mailen erstatter meddelelseslisten på skærmen. Stryg til højre for at høre indholdet af den mail, én overskrift eller et afsnit ad gangen. For at vende tilbage til Indbakke, skal du stryge nedad og derefter venstre.

 • For at starte ved at oprette en ny mail skal høre stryg til højre eller venstre, indtil du "Skriv knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Mail komponisten erstatter meddelelseslisten på skærmen. For at vende tilbage til Indbakke, skal du stryge nedad og derefter venstre.

Navigationslinje

Navigationslinjen er placeret nederst på skærmen. Den indeholder knapper til hurtig adgang til Mail, søgning og kalender.

Flyt mellem visninger

At flytte fra Mail til søgning eller kalender og tilbage til Mail, stryg til højre eller venstre, indtil du høre "Mail", "Søg;" eller "Kalender", og Dobbelttryk på skærmen. TalkBack læser den aktuelle visning. Du hører: "Markeret," efterfulgt af navnet på visningen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Gør Outlook-mail handicapvenlig

Brug Outlook Mail med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Navigere hovedelementerne i visningen og skærmen

Når du åbner Outlook Mail, vises visningen Indbakke, der viser dine seneste mails eller mødeindkaldelser. Til at navigere gennem og i hovedelementerne i visningen og skærmen:

 • Stryg, indtil du høre "Elementer", og stryg mod højre eller venstre for at flytte fokus gennem elementerne på skærmen.

 • Når der er fokus på en knap eller et element, der kan vælges, dobbelttryk på skærmen for at udføre handlingen, eller vælg elementet.

Indbakke indeholder følgende områder: menuområde øverst, meddelelse listevisningen i den midterste og navigationslinjen nederst.

Menuområde

Menuområdet er øverst på skærmen. Den indeholder en navigationsknap i øverste venstre hjørne, så du kan springe til e-mail-konti og mapper.

Gå til e-mail-mapper og -konti

 1. Stryg til venstre for at åbne navigationsruden, indtil du høre "Navigation, knappen skjult," og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Navigation, knappen, der er udvidet."

 2. Mens navigationsruden er Åbn, stryg til højre eller venstre for at flytte mellem din e-mail-konti og mapper i hver enkelt konto. Den valgte konto er offentliggjort som: "Markeret," efterfulgt af navnet for mailkontoen og antallet af ulæste meddelelser. Den valgte mappe er offentliggjort af den valgte mappe og antallet af ulæste meddelelser.

 3. Stryg til venstre for at lukke navigationsruden og vende tilbage til Indbakke, indtil du høre "Navigation, knappen udvidet," og dobbelttrykke på skærmen.

Meddelelse listevisning

Listevisningen meddelelse viser en liste over dine mails eller mødeindkaldelser. Hvis du vil gennemse de aktuelt viste elementer på listen, stryge til højre eller venstre. Stryg op eller ned for at rulle gennem listen over meddelelser for at få vist flere meddelelser, med to fingre.

Du kan læse meddelelser i listevisningen meddelelse. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den valgte mail. E-mailen erstatter meddelelseslisten på skærmen. Stryg til højre for at høre indholdet af den mail, én overskrift eller et afsnit ad gangen. For at vende tilbage til Indbakke, stryg mod højre, indtil du høre "Tilbage, der skjules knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Navigationslinje

Navigationslinjen er placeret nederst på skærmen. På navigationslinjen kan du, for eksempel Opret en ny e-mail, søge efter en mail eller access menuen flere indstillinger. Du kan få adgang til Outlook Mail indstillingerne i menuen flere indstillinger.

Gå til indstillinger

 1. For at åbne menuen Indstillinger skal du stryge mod højre eller venstre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen skjult," og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Flere indstillinger, menu."

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Indstillinger", og Dobbelttryk på skærmen.

 3. Lukke menuen Indstillinger og vende tilbage til Indbakke, stryg mod højre, indtil du høre "Tilbage, der skjules knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Flytte mellem Outlook Mail og Outlook kalender-apps

 1. Stryg til højre, indtil du høre i Outlook Mail, for at gå til startskærmen, "Start, knappen skjult," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Alle apps, knappen," og dobbelttrykke på skærmen. Listen over apps åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Outlook-kalender" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Outlook Kalender åbnes.

 4. Flytte tilbage til Outlook Mail i Outlook Kalender, stryg mod højre, indtil du høre "Start, knappen skjult," Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du høre "Outlook mail" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede eller i en mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail i Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalenderen til Outlook

Gør dine Outlook-mails handicapvenlige

Brug Outlook Web App med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet med Oplæser, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Outlook Web App, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Yderligere oplysninger finder du i Microsoft Edge Hjælp. Da Outlook Web App kører i din webbrowser, er det tastaturgenvejene, der er forskellige fra dem i computeren. For eksempel skal du bruge Ctrl + F6 i stedet for F6 til at gå ind og ud af kommandoerne. Desuden almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (åben) anvende til webbrowseren - ikke Outlook Web App.

 • Layoutet af Outlook Web App er i overensstemmelse med de seneste internationale retningslinjer om handicapvenlige tastaturnavigation. Hvis du bruger visse bestemte tastaturgenveje til din skærmlæser, kan du drage fordel af ARIA markering på siden.

 • For at få den bedste brugeroplevelse anbefaler vi, at slå Læseruden fra og med mails som meddelelser og ikke som samtaler.

 • Vi opdaterer i øjeblikket Outlook.office.com (Outlook på internettet). Nogle bruger allerede det nye Outlook, mens den klassiske version vil være standardoplevelsen for andre, indtil opdateringen er fuldført. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Få hjælp til Outlook på internettet. Da vejledningen i dette emne gælder for den nye oplevelse, anbefaler vi, at du skifter fra den klassiske oplevelse til det nye Outlook. For at skifte til det nye Outlook skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Kommando, prøv det nye Outlook" og derefter trykke på Enter. Hvis du hører "Kommando værktøjslinje" i stedet for "Kommando, prøv det nye Outlook", bruger du allerede det nye Outlook.

I dette emne

Navigere hovedelementerne i visningen og skærmen

Når du åbner Mail i Outlook Web App, vises den primære visning. Der er fokus på meddelelseslisten med den seneste mail. Til at navigere gennem og i hovedelementerne i visningen og skærmen:

 • Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus gennem elementerne på skærmen.

 • Du kan skifte mellem de primære områder af skærmbilledet kun (søgefeltet i værktøjslinjen i Appstarteren, navigationsruden, kommandoværktøjslinjen og meddelelseslisten), skal du trykke på Ctrl + F6 for at flytte fremad og Skift + Ctrl + F6 for at gå tilbage.

 • Tryk på Enter for at udføre handlingen, eller vælg elementet, når der er fokus på en knap eller et element, der kan vælges.

Den primære visning indeholder følgende områder: vandret navigationslinje øverst, navigationsruden i venstre og meddelelseslisten vist til højre.

Vandret navigationslinje

Vandret navigationslinje er øverst på skærmen under feltet URL-adresse. Den indeholder Appstarteren og nogen fastgjorte apps på venstre, og adgang til generelle oplysninger, som beskeder og Indstillinger til højre.

Hvis du har adgang til generelle oplysninger, som beskeder, åbnes den i en separat rude i højre side af visningen meddelelse liste.

Navigationsrude

Navigationsruden indeholder et søgefelt øverst og en liste over mailmapper og grupper under den. Du kan finde knapperne hurtig adgang til Mail, kalender, kontakter og opgaver nederst i ruden.

Hvis du vil gå mellem mapper og grupper, skal du trykke på tabulatortasten. Tryk på op eller pil ned for at navigere på den mappe eller gruppe område. For eksempel for at åbne en mail kladde, skal du trykke på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6, indtil du høre "Navigationsruden" Tryk på TAB, indtil du høre navnet på den første mailmappe, tryk på op eller pil ned, indtil du høre "Kladder", og tryk derefter på Enter.

Meddelelse listevisning

Listevisningen meddelelse viser en liste over dine e-mails. Tryk på pil ned for at gennemse meddelelser på listen.

Du kan vælge det grundlæggende Indbakke-indhold med Focused, anden og alle faner, få vist oplysninger om den næste planlagte hændelse og kommende dagsorden og filtrere de meddelelser, der er vist på listen over meddelelseslisten. For at flytte mellem fanerne Indbakke indhold, skal du trykke på på SR tast + venstre eller højre pil.

Øverst i listevisningen meddelelse er der en kommando værktøjslinje, som viser de mest anvendte opgaver, der er relateret til det aktuelt viste indhold (meddelelseslisten, modtagne mail eller mail komponist). Tryk på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6, indtil du høre "Kommandoen", og tryk derefter på venstre eller højre pil for at flytte mellem værktøjslinjeelementer på, og tryk på Enter for at vælge et element.

Du kan læse og oprette meddelelser i listevisningen meddelelse:

 • Tryk på Ctrl + F6 for at åbne en mail, indtil du høre "Meddelelse på listen" Tryk på pil ned, indtil du finder den mail, du vil, og tryk derefter på Enter. E-mailen erstatter meddelelseslisten på skærmen.

 • Hvis du vil indtaste Scanningstilstand, og gå åbnede mailen, skal du trykke på SR + mellemrum. Tryk på op eller pil ned for at gennemse mailen. Tryk på SR tast + mellemrum igen for at afslutte Scanningstilstand. Tryk på Esc for at vende tilbage til listen over meddelelser skal.

 • Tryk på Ctrl + N for at starte ved at oprette en ny mail. Mail komponisten erstatter meddelelseslisten på skærmen.

Flyt mellem visninger

Hvis du vil flytte fra Mail til kalender, kontakter eller opgaver, skal du trykke på Ctrl + F6 eller Skift + Ctrl + F6, indtil du høre "Navigationsruden" og derefter trykke på tasten Tab, indtil du høre navnet på en visning. Tryk på piletasterne venstre eller højre, indtil du høre navnet på den visning, du ønsker, og tryk på Enter.

Tryk på TAB for at åbne ruden Indstillinger, indtil du høre "Knappen Indstillinger", og tryk på Enter. Brug tabulatortasten til at navigere til den ønskede indstilling, og tryk på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at formatere tekst i dine mails i Outlook

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede eller i en mail i Outlook

Tastaturgenveje i Outlook på internettet og i Outlook.com

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med kalenderen i Outlook

Gør dine e-mails i Outlook tilgængeligt for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×