Brug af en skærmlæser til at oprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Du kan bruge en skærmlæser og tastaturgenveje til at føje tabeller til en Access-skrivebordsdatabase.

Bemærk! I dette emne forudsættes det, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Oversigt

Tabeller er vigtige objekter i en database, fordi de indeholder alle oplysningerne eller dataene. En database til virksomheder kan f.eks. have en tabel med kontakter, der lagrer navnene på leverandører, mailadresser og telefonnumre. Før du opretter tabeller, bør du overveje dine krav og beslutte dig for alle de tabeller, du kan få brug for. Hvis du vil have hjælp til at planlægge og designe en database, skal du se Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

En relationsdatabase, f.eks. Access, har som regel flere logisk forbundne tabeller. I en godt designet database indeholder hver tabel data om et bestemt emne, f.eks. medarbejdere eller produkter. En tabel har poster (rækker), felter (kolonner) og feltværdier (celler) for hver post.

 • En post (række) indeholder bestemte data, f.eks. oplysninger om en bestemt medarbejder eller et produkt.

 • Et felt (kolonne) indeholder data om ét aspekt af tabellens emne, f.eks. et fornavn, en mailadresse eller en pris.

 • En feltværdi (celle) for en post indeholder forskellige datatyper, f.eks. tekst, tal, datoer og links.

Selvom hver tabel lagrer data om et bestemt emne, gemmer tabellerne i en relationsdatabase, f.eks. Access, data om relaterede emner. En database kan eksempelvis indeholde:

 • En tabel over kunder, der indeholder virksomhedens kunder og deres adresser.

 • En tabel over produkter, der indeholder de produkter, du sælger, herunder priser og billeder til hvert element.

 • En tabel over ordrer, der registrerer kundeordrer.

Hvis du vil forbinde de data, der er gemt i forskellige tabeller, skal du oprette relationer. En relation er en logisk forbindelse mellem to tabeller, der har et fælles felt. Hvis du vil have mere at vide om oprettelse af relationer mellem tabeller i en Access-skrivebordsdatabase, skal du se Opret, rediger, eller slet en relation.

Tilføje en tabel

 1. Åbn en ny eller eksisterende database.

  Tip! Din skærmlæser begynder måske ikke at læse, før der er en tabel åben. Hvis du åbner en eksisterende database uden nogen åbne tabeller, skal du trykke på Enter. Den øverste tabel i ruden Navigation åbnes.

 2. Tryk på Alt+C, T+N. Der tilføjes en ny tabel, og du hører "Forlader menulinje, tabellen X." (I Oplæser hører du "Tabellen X".) Fokus i den første celle i det andet felt. (Standardnavnet på det første felt er Id.)

 3. Angiv data i tabellen, eller indsæt data i tabellen fra en anden kilde, f.eks. en Excel-projektmappe. Når du angiver en feltværdi i det nye felt og flytter til den næste feltværdi, navngiver Access automatisk feltet Felt X.

 4. Sådan omdøber du en feltoverskrift (kolonneoverskrift) i tabellen:

  1. Du vælger feltet ved at anbringe feltet i fokus og trykke på Ctrl+mellemrum.

  2. Hvis du vil åbne en genvejsmenu, skal du trykke på programtasten (findes normalt i nederste højre del af tastaturet) eller på Skift+F10.

  3. Tryk på N. Fokus flyttes til feltoverskriften, og du hører "Forlader menuer, Dataark, række X", navnet på feltet og "Type og tekst". Angiv et nyt navn til feltet.

  Tip! Beskrivende navne er en hjælp til at se, hvad hvert felt indeholder, uden at få vist dets indhold, f.eks. produktnavn eller pris.

 5. Sådan føjer du et felt (kolonne) til tabellen:

  1. Hvis du vil flytte til den første post i tabellen, skal du trykke på Ctrl+Home.

  2. Hvis du vil flytte til den sidste post i det sidste felt i tabellen, skal du trykke på Ctrl+End.

  3. Tryk på højre pil for at flytte til et nyt felt.

  4. Hvis du vil flytte til den første post i det nye felt, skal du trykke på Ctrl+pil op.

  5. Angiv dine data. Når du flytter til en anden celle, tilføjes det nye felt med standardnavnet Felt X.

Gemme en tabel

Når du opretter en ny tabel eller ændrer en eksisterende tabel, skal du gemme den.

 1. Hvis du vil gemme en tabel, skal du trykke på Ctrl+S eller Alt+F, S eller Alt+H, K+S.

  Når du gemmer en tabel første gang, åbnes dialogboksen Gem som, og du hører "Gem som, Tabelnavn kolon, Rediger, Type og Tekst" samt navnet på tabellen.

  Tip

  • Hvis du forsøger at lukke tabellen, før du gemmer den, vises der automatisk en dialogboks, og du hører "Vil du gemme ændringerne i designet af tabellen X?" Der er fokus på knappen Ja. Tryk på Enter for at gemme tabellen.

  • Når du gemmer ændringer i en eksisterende tabel, tildeles tabellen det navn, du tidligere har givet den. Hvis ud vil omdøbe tabellen, når du gemmer den, skal du trykke på F12. Dialogboksen Gem som åbnes, og du kan angive et nyt navn.

 2. Skriv et navn til tabellen i tekstfeltet. Når du gemmer en tabel for første gang, skal du give den et navn, der beskriver de data, den indeholder. Du kan f.eks., navngive en tabel Kunder, Lagerliste eller Produkter. Med Access får du masser af fleksibilitet, når du vil navngive tabellerne i webapps, men der er nogle begrænsninger:

  • Et tabelnavn kan indeholde op til 64 tegn.

  • Det kan være en kombination af bogstaver, tal, mellemrum og specialtegn, undtagen punktum (.), udråbstegn (!), kantede parenteser ([]), foranstillede mellemrum, foranstillede lighedstegn (=) eller tegn, der ikke kan udskrives, f.eks. vognretur. Navnet må ikke indeholde nogen af følgende tegn:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Navnet må ikke indeholde nogen af følgende tegn:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tip! Fastlæg en navngivningskonvention for objekter i databasen, og brug den konsekvent.

 3. Tryk på Enter.

Omdøb en tabel

Bemærk! Du kan ikke omdøbe en tabel, når den er åben. Tryk på F6 eller Ctrl+W for at lukke en aktiv tabel. Fokus flyttes til ruden Navigation i den tabel, du lukkede.

 1. Brug pil ned i ruden Navigation til at vælge den tabel, du vil omdøbe.

  Tip! Du er muligvis nødt til at trykke på tabulatortasten for at få adgang til tabellerne i ruden Navigation.

 2. Hvis du vil åbne en genvejsmenu, skal du trykke på programtasten (findes normalt i nederste højre del af tastaturet) eller på Skift+F10.

 3. Tryk to gange på M i genvejsmenuen, og tryk derefter på Enter. Du kan høre "Forlader menuer, tekstfeltet Omdøb, Rediger". (I Oplæser hører du "tekstfeltet Omdøb" og det aktuelle navn).

 4. Skriv det nye navn i tekstfeltet, og tryk på Enter.

Slette en tabel

 1. Luk alle tabeller i visningen Dataark. Fokus skifter til ruden Navigation. Brug pil ned til at vælge tabellen, du vil slette.

 2. Tryk på Delete. Der åbnes et vindue, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen, og du hører "Vil du slette tabellen X?”. (I Oplæser hører du "Microsoft Access-dialogboks, knappen Ja"). Fokus er på knappen Ja.

 3. Tryk på Enter for at slette tabellen.

Bemærk! Når du er i visningen Design, skal du trykke på Alt, J+D, W og derefter H for at skifte til visningen Dataark. Hvis du vil skifte til visningen Design, når du er i visningen Dataark, skal du trykke på Alt+H, W og derefter D.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×