Brug af en skærmlæser til at oprette en forespørgsel i Access-databaser på skrivebordet

Du kan bruge en skærmlæser og et tastatur til at oprette en forespørgsel i Access. En forespørgsel gør det nemmere at få vist, tilføje, slette og ændre data i en Access-database. Forespørgsler er også nyttige, når du hurtigt vil finde bestemte data, beregne eller opsummere data eller automatisere dataadministrationsopgaver, f.eks. gennemgå de mest aktuelle data med jævne mellemrum.

Bemærk!: Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menufunktionen i det virtuelle bånd.

I dette emne

Typer af forespørgsler

I en veldesignet database er de data, du vil præsentere via en formular eller rapport, normalt placeret i flere tabeller. En forespørgsel henter oplysninger fra forskellige tabeller og samler dem, så de kan vises i en formular eller rapport. Der findes to overordnede typer forespørgsler, en udvælgelsesforespørgsel og en handlingsforespørgsel. Typen af den forespørgsel, du opretter, afhænger af den opgave, du vil udføre.

En udvælgelsesforespørgsel er en anmodning om dataresultater. En udvælgelsesforespørgsel hjælper dig med at få lige præcis de data, du har brug for, i en dataarkvisning. Brug en udvælgelsesforespørgsel til at:

 • Gennemgå data fra kun visse felter i en tabel

 • Gennemgå data fra flere relaterede tabeller samtidigt

 • Gennemgå data, der er baseret på bestemte kriterier

 • Foretage beregninger

 • Kombinere data fra forskellige tabeller.

Hvis tabellen Produkt f.eks. har flere felter (kolonner), kan du oprette en udvælgelsesforespørgsel for at få en ordnet visning, der fokuserer på kun de felter (kolonner), du skal bruge. Du kan også tilføje kriterier for at filtrere antallet af rækker, der returneres, så kun de rækker, som indeholder produkter, der koster mere end $10,00 returneres.

En handlingsforespørgsel er en anmodning for handlinger på dataene. Brug en handlingsforespørgsel til at tilføje, ændre eller slette data fra databasen. Hver opgave, f.eks. tilføje eller slette data, har en bestemt type handlingsforespørgsel.

Opret en udvælgelsesforespørgsel

Du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel ved hjælp af guiden Forespørgsel eller Forespørgselsdesigner. Hvis du vil udføre en simpel forespørgsel, kan du bruge guiden Forespørgsel. Hvis du vil føje kriterier til forespørgslen, kan du bruge Forespørgselsdesigner.

Brug guiden Forespørgsel

 1. Tryk på Alt + C, Q + Z. Vinduet Ny forespørgsel åbnes med guiden Simpel forespørgsel markeret.

  Tip!: 

  • Hvis du endnu ikke har gemt den tabel, du vil oprette en forespørgsel til, bliver du bedt om at gøre det, før guiden Forespørgsel åbnes.

  • Du kan også bruge guiden Forespørgsel til at oprette andre typer af forespørgsler: Krydstabuleringsforespørgsel, forespørgslen Find dubletter (for at finde poster med dublerede feltværdier i en enkelt tabel), og forespørgslen Find ikke-relaterede poster (for at finde poster [rækker] i en tabel, der ikke har-relaterede poster i en anden tabel).

 2. Tryk på Enter. Vinduet Simpel forespørgsel åbnes med fokus på listen Tilgængelige felter.

 3. Tryk på Alt + T eller Shift + tabulatortasten for at flytte til det kombinerede redigeringsfelt Tabeller/forespørgsler.

 4. Tryk på Alt + pil ned for at åbne en rulleliste. Brug pil op og pil ned for at vælge den tabel, du vil køre forespørgslen på, på rullelisten.

 5. Tryk på tabulatortasten for at flytte til listen Tilgængelige felter. Brug pil ned for at vælge det felt, du vil køre forespørgslen på.

 6. Tryk på Alt + S, hvis du vil føje feltet til forespørgslen. Fokus flyttes til listen Markerede felter.

 7. Tryk på tabulatortasten. Tryk på Enter, når du hører "Knappen Større end". Hvis du vil tilføje alle felterne, skal du trykke på Alt + S og trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Dobbelt højre pileknap". Tryk derefter på Enter.

  Tryk på Alt + T, hvis du vil føje flere tabeller til forespørgslen. Fokus flyttes til redigeringsfeltet Tabeller/Forespørgsler. Gentag trin 4 – 7 efter behov.

 8. Tryk på Alt + N, når du er færdig med at angive alle dine tabeller og felter, for at flytte til den næste side i guiden.

  Tip!: De næste sider i guiden kan variere, afhængigt af de oplysninger, du har angivet. Du bliver f.eks. bedt om at vælge en detaljeret eller opsummeret version af din forespørgsel. Foretag dit valg og, tryk på Alt + N for at flytte til den næste side i guiden.

 9. Tryk på Shift + tabulatortasten, når du flytter til en ny side i guiden, og du hører "Hvilken titel skal forespørgslen have?". Fokus flyttes til feltet Titelredigering. Angiv et navn.

 10. Få vist, rediger, og gem din forespørgsel.

  • Tryk på Alt + O og derefter på Enter, hvis du vil gemme forespørgslen og åbne den for at få vist oplysninger. Tryk på F6 for at lukke forespørgslen.

  • Tryk på Alt + F for at gemme forespørgslen og afslutte guiden uden at få vist resultaterne af forespørgslen. Når guiden lukkes, vises forespørgslen på en ny fane med fokus på første celle

  • Tryk på Alt + M og derefter på Enter, hvis du vil ændre designet af forespørgslen. Forespørgslen åbnes i visningen Design.

Brug Forespørgselsdesigner

 1. Tryk på Alt + C, Q + D. Dialogboksen Vis tabel åbnes med fanen Tabeller markeret, og du hører "Dialogboksen Vis tabel".

 2. Brug pil ned i feltet Vis tabel for at vælge en tabel og føje den til forespørgslen. Tryk derefter på Alt + A. Tabellen indsættes i arbejdsområdet over designgitteret.

 3. Tryk på Alt + C for at lukke dialogboksen Vis tabel.

 4. Fokus er i designgitteret i redigeringsfeltet Feltrække. Du hører "Design, Autonummerering, type og tekst". (I Oplæser hører du "Adgang, række 1, kolonne 1".) Tryk på Alt + pil ned, hvis du vil føje et felt til designgitteret. Der åbnes en rulleliste med tilgængelige felter.

 5. Tryk på Ctrl + pil op for at flytte til rullelisten. (I Oplæser flyttes fokus automatisk til rullelisten).

 6. Brug pil ned for at vælge et felt på rullelisten, og tryk derefter på Enter. Det valgte felt vises i kolonnen. Fokus flyttes automatisk til næste kolonne.

 7. Gentag trin 4-6 for at føje et andet felt til forespørgslen.

 8. Sådan føjes et kriterium til et felt:

  1. Tryk på pil ned i kolonnen i det felt, hvor du vil tilføje et kriterium, indtil du hører "Kriterier". (I Oplæser hører du "Række 11, kolonne 1").

  2. Angiv et kriterium. For et prisfelt i produkttabellen kan du f.eks. angive >=10 for at få vist en liste over produkter, større end eller lig med $10,00.

 9. Tryk på Alt, J + Q og derefter på G for at få vist resultaterne af forespørgslen.

 10. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen. Skriv et navn på forespørgslen i dialogboksen Gem som, og tryk på Enter.

Bemærk!: Du kan bruge Forespørgselsdesigner til at gennemgå data fra flere relaterede tabeller samtidigt. Hvis du f.eks. har en database med tabellen Kunder og Ordrer, og hver tabel har feltet Kunde-id, som danner basis for en en til mange-relation mellem de to tabeller, kan du oprette en forespørgsel, der returnerer ordrerne for kunder i en bestemt by. Hvis du vil oprette en forespørgsel, der samtidig gennemgår data fra flere tabeller, skal du bruge den fremgangsmåde, der er nævnt her, men gentage trin 2 til 8 for at føje flere tabeller, felter og kriterier til forespørgslen.

Opret en parameterforespørgsel

Hvis du med jævne mellemrum vil køre varianter af en bestemt forespørgsel, bør du overveje at bruge en parameterforespørgsel. Når du kører en parameterforespørgsel, bliver du bedt om at angive feltværdier, som derefter bruges til at oprette kriterier til forespørgslen.

 1. I ruden Navigation skal du vælge den forespørgsel, du vil basere din parameterforespørgsel på.

 2. Tryk på programnøglen (findes normalt i nederste højre del af tastaturet) eller på Shift + F10. Der åbnes en genvejsmenu, og du hører "Åbn, Å".

 3. Tryk på D. Forespørgslen åbnes i visningen Design med fokus på første række i det første felt i forespørgselsgitteret.

 4. Brug højrepil for at gå til det felt, du vil ændre.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører "Kriterier" for at flytte til rækken Kriterier. (I Oplæser hører du "Række 11, kolonne 1").

 6. Slet alle eksisterende oplysninger i cellen, og angiv en parameterstreng. Hvis du f.eks. vil oprette en parameterforespørgsel til en forespørgsel for at finde kunder i New York, skal du slette "New York" og angive [For hvilken by?]. Du må ikke bruge punktummer (.) og udråbstegn (!) i parametermeddelelser.

  Strengen [For hvilken by?] er dit parameterspørgsmål. Parenteserne angiver, at du vil have forespørgslen til at bede om input, og at teksten (i dette tilfælde [For hvilken by?]) er det spørgsmål, der vises i parametermeddelelsen.

 7. Tryk på Alt, J + Q og derefter på G for at køre forespørgslen. Vinduet Angiv parameterværdi åbnes med fokus på redigeringsfeltet. Indtast en værdi, f.eks. New York.

 8. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og tryk på Enter. I dette eksempel vises ordrer for kunder i New York.

Angiv parameterdatatyper

Du kan også angive, hvilken type data en parameter skal acceptere. Du kan angive datatypen for enhver parameter, men det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske, valuta- og dato- eller klokkeslætsdata. Når du angiver den datatype, som en parameter skal acceptere, får brugerne vist en mere brugervenlig fejlmeddelelse, hvis de indtaster den forkerte type data, f.eks. tekst, når der forventes en valuta.

Bemærk!: Hvis en parameter er angivet til at acceptere tekstdata, vil input blive fortolket som tekst, og der vil ikke blive vist nogen fejlmeddelelse.

Sådan angives datatypen for parametre i en forespørgsel:

 1. Åbn parameterforespørgslen. Tryk på Alt + H, W og derefter på D for at skifte til visningen Design. Designgitteret åbnes.

 2. Tryk på Alt, J + Q og derefter S + P. Dialogboksen Forespørgselsparametre åbnes med fokus på kolonnen Parameter.

 3. Indtast prompten for hver parameter, som du vil angive en datatype for. Sørg for, at hver parameter svarer til den prompt, du bruger i rækken Kriterier i forespørgselsdesigngitteret. Hvis du f.eks. har angivet [For hvilken by?], skal du skrive den samme prompt i dialogboksen Forespørgselsparametre.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til kolonnen Datatype.

 5. Tryk på Alt + pil ned for at åbne en rulleliste.

 6. Brug pil ned for at vælge datatypen for en parameter.

 7. Tryk på Enter for at gemme og lukke dialogboksen.

Flere oplysninger om brug af parametre til at spørge om input, når en forespørgsel køres.

Opret en krydstabuleringsforespørgsel

Når du vil ændre strukturen af opsummerede data for at gøre det nemmere at læse og forstå dem, skal du bruge en krydstabuleringsforespørgsel. En krydstabuleringsforespørgsel beregner en sum, gennemsnit eller en anden sammenlægningsfunktion, og grupperer derefter resultaterne efter to sæt af værdier – én ned langs siden af dataarket og den anden langs toppen. Du kan bruge guiden Forespørgsel til hurtigt for at oprette en krydstabuleringsforespørgsel.

Med guiden Krydstabuleringsforespørgsel kan du vælge en enkelt tabel eller forespørgsel som postkilde til din krydstabuleringsforespørgsel. Hvis en enkelt tabel ikke har alle de data, du vil medtage i din krydstabuleringsforespørgsel, skal du oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de ønskede data.

 1. Tryk på Alt + C, Q + Z. Dialogboksen Ny forespørgsel åbnes med guiden Simpel forespørgsel markeret.

  Tip!: Hvis du endnu ikke har gemt den tabel, du vil oprette en forespørgsel til, bliver du bedt om at gøre det, før guiden Forespørgsel åbnes.

 2. Tryk på pil ned. Du hører "Guiden Krydstabuleringsforespørgsel".

 3. Tryk på Enter eller Alt + N. Guiden Krydstabuleringsforespørgsel åbnes med alternativknappen Tabeller markeret og fokus på listen Tabeller.

 4. Markér de objekter, du vil bruge til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel:

  • Brug pil ned for at markere en tabel.

  • Tryk på Alt + Q for at markere en forespørgsel. Når du hører "Alternativknappen Forespørgsler markeret", skal du trykke på Shift + Tabulatortasten for at gå til listen, og derefter bruge pil ned for at vælge en forespørgsel.

  • Tryk på Alt + O for at vælge tabeller og forespørgsler. Når du hører "Begge alternativknapper markeret", skal du trykke på Shift + tabulatortasten for at gå til listen, og derefter bruge pil ned for at vælge de ønskede tabeller og forespørgsler.

 5. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side.

 6. Næste side åbnes med fokus på listen Tilgængelige felter. Tryk på pil ned for at vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som rækkeoverskrifter.

 7. Tryk på tabulatortasten for at tilføje det valgte felt, og tryk derefter på Enter. Gentag det for hvert felt, du vil tilføje.

  Tip!: 

  • Du kan markere op til tre felter, du vil bruge som kilder til rækkeoverskrifter, men jo færre rækkeoverskrifter du bruger, jo lettere er det at læse dit krydstabuleringsdataark.

  • Hvis du vælger mere end ét felt til angivelse af rækkeoverskrifter, bestemmer den rækkefølge, som du vælger felterne i, den standardrækkefølge, som resultaterne sorteres i.

 8. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side i guiden

 9. Brug pil ned på den næste side for at vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som kolonneoverskrifter.

  Tip!: Generelt skal du vælge et felt, der indeholder færre værdier for gøre det lettere at læse dine resultater. Det kan f.eks. være en fordel at bruge et felt, der kun indeholder få mulige værdier (f.eks. køn), frem for at bruge et felt, der kan indeholde mange forskellige værdier (f.eks. alder).

 10. Hvis det felt, du vælger at bruge som kolonneoverskrifter, har datatypen Dato/klokkeslæt, tilføjer guiden et trin, der gør det muligt at gruppere datoerne i intervaller. Du kan angive År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato/klokkeslæt. Hvis du ikke vælger en felt med dato/klokkeslæt til kolonneoverskrifter, springer guiden denne side over.

 11. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side. Når siden åbnes, er det første felt markeret i listen Felter, og fokus er på listen Funktioner.

 12. Tryk på Shift + tabulatortasten for at gå til listen Felter og vælge et andet felt. Du hører "Felter, Kolon, Liste" og navnet på det første felt. (I Oplæser hører du "Felter, Markeret".)

 13. Brug pil ned for at markere et felt.

 14. Tryk på tabulatortasten for at gå til feltet Funktionsliste. Du hører "Funktioner, Kolon, Liste" og navnet på den første funktion. (I Oplæser hører du "Funktioner, Markeret".)

 15. Brug pil ned for at vælge en funktion, der skal bruges til at beregne sumværdier. Datatypen for det valgte felt bestemmer, hvilke funktioner er tilgængelige.

 16. Når du er færdig med dine valg, skal du bruge tabulatortasten til afkrydsningsfeltet Ja, medtag rækkesummer og markere eller fjerne markeringen i det.

  Hvis du medtager rækkesummer, indeholder krydstabuleringsforespørgslen en yderligere rækkeoverskrift, der anvender samme felt og funktion som feltværdien. Når du medtager en rækkesum, indsættes en yderligere kolonne, der opsummerer de resterende kolonner. Hvis din krydstabuleringsforespørgsel f.eks. beregner gennemsnitsalder efter sted og køn (med kolonneoverskrifter for køn), beregner den yderligere kolonne gennemsnitsalderen efter sted og på tværs af alle køn.

  Tip!: Du kan ændre den funktion, der bruges til at opnå rækkesummer, ved at redigere krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 17. Tryk på Enter eller Alt + N for at flytte til næste side i guiden.

 18. Tryk på Shift + tabulatortasten på næste side for at navngive din forespørgsel, og angiv et navn. Standardnavnet indeholder suffikset "_crosstab".

 19. Få vist, rediger og gem forespørgslen.

  • Tryk på Enter for at få vist krydstabuleringsforespørgslen.

  • Tryk på Alt + M og derefter på Enter, hvis du vil ændre designet af forespørgslen.

  • Tryk på Alt + F for at gemme forespørgslen og afslutte guiden.

Opret en sletteforespørgsel

Brug en sletteforespørgsel, når du vil fjerne samtidig poster (rækker), fra en tabel eller to relaterede tabeller. En sletteforespørgsel er nyttig, fordi du kan angive kriterier til hurtigt at finde og slette dataene. Den kan også spare dig tid, fordi du kan genbruge en gemt forespørgsel.

Bemærkninger!: 

 • Før du sletter alle data eller kører en sletteforespørgsel, skal du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi af din Access-database på skrivebordet. En sletteforespørgsel giver dig mulighed for at gennemgå de rækker, der skal slettes, før du udfører sletningen.

 • Hvis du kun vil slette nogle få poster, behøver du ikke en forespørgsel. Du skal blot åbne tabellen i dataarkvisning, vælge de felter (kolonner) eller poster (rækker), du vil slette, og derefter trykke på Delete. Du blive bedt om at bekræfte den permanente sletning.

Opret en sletteforespørgsel

 1. Tryk på Alt + C, Q + D. Dialogboksen Vis tabel åbnes.

 2. Brug pil ned for at markere en tabel. Tryk på Alt+A. Gentag det for hver tabel, du vil slette poster fra.

 3. Tryk på Alt + C for at lukke dialogboksen Vis tabel. Tabellen vises som et vindue i den øverste venstre del af forespørgselsdesigngitteret med alle felter vist.

 4. Tryk på Alt, J + Q og derefter X. Designgitteret åbnes med fokus i det første felt. I designgitteret er rækkerne Sortér og Vis ikke længere tilgængelige, og rækken Slet er nu tilgængelig.

 5. Tryk på Alt + pil ned for at åbne rullelisten, når du hører "Autonummerering, Række 1, type og tekst".

 6. Sådan slettes alle tomme rækker i tabellen eller feltet:

  1. Brug pil ned for at vælge et felt i tabellen, og tryk derefter på Enter. Fokus flyttes til næste kolonne.

  2. Tryk på venstre piletast for at flytte til forrige kolonne.

  3. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Slet. Tryk på Alt + pil ned for at åbne en rulleliste, når du hører "Slet kolon".

  4. Tryk på pil op for at vælge "Hvor", og tryk derefter på Enter. Fokus flyttes til næste kolonne.

  5. Tryk på venstre piletast for at flytte til forrige kolonne.

  6. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Kriterier.

  7. Når du hører "Kriterier" eller "Række 11, kolonne 1" er typen Null.

 7. Sådan bruges bestemte kriterier i en sletteforespørgsel:

  1. a. Brug pil ned for at markere feltet med de kriterier, du vil bruge til sletningen, og tryk på Enter.

  2. b. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Slet. Tryk på Alt + pil ned, og tryk på pil ned for at vælge "Hvor". Tryk derefter på Enter. Fokus flyttes til næste kolonne.

  3. c. Tryk på venstrepil for at flytte til forrige kolonne.

  4. d. Tryk på pil ned for at flytte til rækken Kriterier.

  5. e. Angiv kriterierne. Se Opret og kør en sletteforespørgsel for at se en eksempelliste med kriterier i forespørgsler.

  6. f. Tryk på pil op for at gå til rækken Vis.

  7. g. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert kriterium.

 8. Tryk på Alt + H, W og derefter på H for at bekræfte, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette.

 9. Sådan køres forespørgslen:

  1. Tryk på Ctrl + H, W og derefter på D for at skifte til visningen Design.

  2. Tryk på Alt, J + Q og derefter på G i visningen Design. Der åbnes et bekræftelsesvindue, hvor du skal bekræfte sletningen af x antal rækker.

  3. Tryk på Enter for at slette rækkerne.

 10. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen. Skriv et navn i dialogboksen Gem som,og tryk på Enter.

Sikkerhedskopiere din database

 1. Tryk på Alt + F, A. Siden Gem som åbnes med Gem Database som markeret.

 2. Tryk på B og på Enter, hvis du vil lave en sikkerhedskopi af databasen. Dialogboksen Gem som åbnes med redigeringsfeltet Filnavn markeret. Skriv evt. et nyt navn til dokumentet, og tryk derefter på Enter.

Hvis du bruger en skrivebeskyttet fil eller en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, vises der muligvis en meddelelse om, at det ikke er muligt at oprette en sikkerhedskopi af databasen.

Hvis du vil tilbageføre en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×