Brug af en skærmlæser til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan bruge en skærmlæser i SharePoint Online til at oprette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek til at vise elementer på en måde, som giver mening for dig. Du kan f.eks. tilføje kolonner, markere de kolonner, du vil have vist og arrangere kolonnerne i den ønskede rækkefølge. Du kan også sortere, filtrere, gruppere eller slette elementer for at oprette en visning, der passer til dine behov. Når du er færdig, skal du blot navngive visningen og gemme den. Et link til den brugerdefinerede visning vises i menuen Visning på siden i dokumentbiblioteket, hvor du oprettede visningen.

Noter

I dette emne

Tilføj en kolonne

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, hvor du vil tilføje et link.

 3. Tryk på tabulatortasten i visningen Liste, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne". (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  Tip: I visningen Felter vises kolonneoverskrifter som standard ikke. Tryk på tabulatortasten for at få dem vist, indtil du hører "Arranger, Aktivér filtrering, sortering og gruppering efter metadataværdi", og tryk på Enter.

 4. Tryk på højre pil, indtil du hører "Knapmenuen Tilføj eller skift kolonner", og tryk på Enter. (I Oplæser hører du "Knap.") En undermenu åbnes, og du hører "Menu." (I Oplæser kan du høre den første mulighed, "Enkelt tekstlinje.")

 5. Brug pil ned og tryk derefter på Enter for at flytte gennem indstillingerne (f.eks Tal, Person, Dato og Flere). Dialogboksen Opret kolonne åbnes med fokus på feltet Kolonnenavn. (Tryk på tabulatortasten i Oplæser for at aktivere redigeringsfeltet Kolonnenavn).

 6. Indtast et navn for kolonnen.

 7. Brug tabulatortasten til at komme til knappen Opret, og tryk på Enter. Kolonnen tilføjes til højre for dine eksisterende kolonner.

Arranger kolonnerne i et dokumentbibliotek

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil arrangere.

 3. Tryk på tabulatortasten i visningen Liste, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne". (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  Tip: I visningen Felter vises kolonneoverskrifter som standard ikke. Tryk på tabulatortasten for at få dem vist, indtil du hører "Arranger, Aktivér filtrering, sortering og gruppering efter metadataværdi", og tryk på Enter.

 4. Tryk på højre pil, indtil du hører "Knapmenuen Tilføj eller skift kolonner", og tryk på Enter. (I Oplæser hører du "Knap.") En undermenu åbnes, og du hører "Menu." (I Oplæser kan du høre den første mulighed, "Enkelt tekstlinje.")

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører "Vis/Skjul kolonner, Skift, hvilke kolonner der vises, og ændr rækkefølgen af kolonner,", og tryk på Enter. Dialogboksen Rediger visningskolonner åbnes, og du hører "Dialogboks". (I Oplæser oplæser navnet på dialogboksen ikke).

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til listen over kolonner. Skærmlæseren læser navnet på den første kolonneoverskrift på listen. Hvis du vil høre navnene på kolonnerne, skal du trykke på pil ned.

 7. Når du hører navnet på den ønskede kolonne:

  • Tryk på højre pil for at flytte kolonnen op på listen (til venstre i listen over dokumenter). Tryk på mellemrumstasten eller Enter, når du hører kolonnenavnet og "knappen Flyt kolonne op". Gentag dette trin, indtil kolonnen har den ønskede placering.

  • Tryk på højre pil to gange for at flytte kolonnen ned på listen (til højre i listen over dokumenter). Tryk på mellemrumstasten eller Enter, når du hører kolonnenavnet og "knappen Flyt kolonne ned". Gentag dette trin, indtil kolonnen har den ønskede placering.

   Tip: Du kan kun flytte de kolonner, der vises. Markér kolonnen på listen, og tryk på mellemrumstasten for at få vist en kolonne.

 8. Tryk på pil op for at kontrollere opsætningen af kolonnerne, indtil du hører navnet på den første kolonne på listen (den første kolonneoverskrift er som standard DokIkon), og brug derefter pil ned.

 9. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Menu, Anvend", og tryk på Enter for at anvende dine valg. (I Oplæser hører du "Anvend".)

Sortér elementer i et dokumentbibliotek

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, som du vil sortere.

 3. Tryk på tabulatortasten i visningen Liste, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne". (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  Tip: I visningen Felter vises kolonneoverskrifter som standard ikke. Tryk på tabulatortasten for at få dem vist, indtil du hører "Arranger, Aktivér filtrering, sortering og gruppering efter metadataværdi", og tryk på Enter.

 4. Tryk på højre pil, indtil du hører "Sortér efter", navnet på den kolonne, du vil sortere (f.eks, Navn, Dato for ændring, Ændret af, eller Kontrollér i kommentar), og "Kolonneoverskriften", og tryk derefter på Enter. En kontekstmenu åbnes, og du hører "Kontekstmenu" og den første indstilling på listen. De viste indstillinger afhænger af typen af data, der findes i den pågældende kolonne, f.eks. A til Å, Ældre til nyere eller Mindre til større. For at vælge en sorteringsindstilling, tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk på Enter. Rækkefølgen af kolonner er nu ændret og fokus flytter til det første bibliotekselement.

Filtrer elementer i et dokumentbibliotek

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil filtrere.

 3. Tryk på tabulatortasten i visningen Liste, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne". (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  Tip: I visningen Felter vises kolonneoverskrifter som standard ikke. Tryk på tabulatortasten for at få dem vist, indtil du hører "Arranger, Aktivér filtrering, sortering og gruppering efter metadataværdi", og tryk på Enter.

 4. Tryk på højre pil, indtil du hører "Sorter efter", navnet på den kolonne, du vil filtrere (f.eks, Navn, Dato for ændring, Ændret af, eller Kontrollér i kommentar), og "Kolonneoverskriften", og tryk på Enter. En kontekstmenu åbnes, og du hører "Kontekstmenu" og den første indstilling på listen. De viste indstillinger afhænger af typen af data, der findes i den pågældende kolonne, f.eks. A til Å, Ældre til nyere eller Mindre til større.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører "Filtrer efter undermenuen", og tryk derefter på højre pil. (I Oplæser hører du "Filtrer efter menupunkt"). Der åbnes en undermenu.

 6. Tryk på pil ned, indtil du hører den værdi, du vil bruge til at filtrere elementerne i kolonnen. De værdier, der er tilgængelige, afhænger af dataene i den pågældende kolonne. Hvis du f.eks. filtrerer kolonnen Ændret kan du vælge datoer.

 7. Tryk på Enter. Kun elementer, der svarer til den værdi, du har valgt, vises på listen.

Bemærk: Flyt til genvejsmenuen for kolonnen, tryk på pil ned, indtil du hører "Ryd filter", og tryk derefter på Enter for at fjerne et filter.

Gruppér elementer i et dokumentbibliotek

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har kolonner, du vil gruppere.

 3. Tryk på tabulatortasten i visningen Liste, indtil du hører "Gitterkolonneoverskrifter, Brug menuer til at sortere, filtrere eller gruppere efter en kolonne". (I Oplæser hører du "Tabelnavn" og navnet på den næste kolonne).

  Tip: I visningen Felter vises kolonneoverskrifter som standard ikke. Tryk på tabulatortasten for at få dem vist, indtil du hører "Arranger, Aktivér filtrering, sortering og gruppering efter metadataværdi", og tryk på Enter.

 4. Tryk på højre pil, indtil du hører "Sorter efter", navnet på den kolonne, du vil sortere (f.eks, Navn, Dato for ændring, Ændret af eller Kontrollér i kommentar) og "Kolonneoverskrift", og tryk derefter på Enter. En kontekstmenu åbnes, og du hører den første indstilling på listen. De viste indstillinger afhænger af typen af data, der findes i den pågældende kolonne, f.eks. A til Å, Ældre til nyere eller Mindre til større.

 5. Tryk på pil ned, indtil du hører "Gruppér efter" og navnet på kolonnen, og tryk på Enter. Dokumenter i biblioteket er nu grupperet efter den værdi, du har valgt. F.eks. er elementer i kolonnen Ændret grupperet efter den dato, hvor de er blevet ændret.

Slet et element i et dokumentbibliotek

 1. Sign in to your organization’s Office 365 account, start the SharePoint app, and then open your document library.

  Tip: Document libraries in SharePoint Online have two different views: classic and SharePoint Online experience. For most people, SharePoint Online experience is the default. However, if you hear “Check it out button” when navigating your document library, you’re using the classic experience. To view SharePoint Online document libraries, when you hear “Check it out button,” press Enter. After the view of your document library changes to the SharePoint Online experience and the focus moves from the Check it out button to the New link, you hear the name of your document library, followed by “New.”

 2. Gå til det dokumentbibliotek, som har elementet, du vil slette.

 3. Markér det element, du vil slette (f.eks. en fil, en mappe, OneNote-notesbogen, et link eller en kolonne).

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Åbn".

 5. Tryk på højre pil, indtil du hører "Slet", og tryk på Enter. Dialogboksen Slet åbnes med fokus på knappen Annuller, og du hører "Vil du slette? Er du sikker på, at du vil sende elementerne til papirkurven?"

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Slet.

 7. Tryk på Enter. Filen flyttes til papirkurven, og fokus flyttes tilbage til bibliotekslisten.

Navngiv og gem en brugerdefineret visning i et dokumentbibliotek

Når du har oprettet en brugerdefineret visning, vises der, for at angive at visningen er blevet ændret, en stjerne øverst til højre på siden i dokumentbiblioteket og ved siden af navnet på visningen i menuen Vis øverst til højre på siden i dokumentbibliotek. Hvis du f.eks. har foretaget ændringer i visningen Alle dokumenter, vises den i menuen Vis som Alle dokumenter *. Sådan gemmer du ændringerne:

 1. Kontrollér, at ingen emner er markeret i dokumentbiblioteket. Knappen Ny og menuen Vis findes kun, når ingen emner er markeret.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Ny, Opret en ny mappe."

 3. Tryk på højre pil, indtil du hører "Menuen Vis", og tryk på Enter. En kontekstmenu åbnes, og du hører "Genvejsmenu, Liste."

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører "Gem ændringer eller opret en ny visning", og tryk på Enter. Dialogboksen Gem som åbnes med fokus på redigeringsfeltet Gem aktuel visning, eller skriv et nyt navn.

 5. Skriv et navn til visningen, tryk på tabulatortasten til du kommer til knappen Gem, og tryk på Enter. Et link til din brugerdefinerede visning er føjet til menuen Vis i det bibliotek, hvor du oprettede visningen, og stjernen ud for navnet på visningen er fjernet.

Angiv standardvisningen for et dokumentbibliotek

Hvis du vil angive standardvisningen for et dokumentbibliotek, skal du have biblioteksejer- eller administratortilladelser for det pågældende bibliotek. Du kan finde flere oplysninger i Indstillinger for visninger.

Slet en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek

Hvis du vil slette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek, skal du have biblioteksejer- eller administratortilladelser for det pågældende bibliotek. Du kan finde trinnene til at slette en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i Slet en visning.

Flere oplysninger

Brug en skærmlæser til at redigere en brugerdefineret visning af et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at vælge kolonner der skal vises i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Brug en skærmlæser til at fremhæve en fil eller mappe i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×