Brug af TalkBack til at læse og besvare mails i Outlook til Android

Læs og besvar mails på din Android-mobilenhed ved hjælp af skærmlæseren TalkBack og Outlook-appen til Android.

Bemærkninger: 

 • Hvis du ikke allerede har den, skal du downloade og installere Outlook til Android-appen fra Google Play.

 • Tastaturgenveje og navigation i Outlook-appen kan være forskellige fra dem i Outlook på internettet, som du bruger i enhedens webbrowser.

 • Du kan navigere og angive oplysninger og kommandoer ved hjælp af håndbevægelser, et eksternt tastatur eller diktat.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack.

I dette emne

Start Outlook til Android

 1. Åbn Outlook til Android-appen.

 2. Hvis du har mere end én Outlook-konto, åbnes standardkontoen.

 3. Hvis du vil skifte til en anden konto, skal du gå til knappen Åbn navigationsskuffe i øverste venstre hjørne af skærmen og dobbelttrykke. Skub ned i menuen, indtil du hører navnet på den mailkonto, du vil åbne, og dobbelttryk. Skub ned til kontoens indbakke, og dobbelttryk.

Brug indbakken

Når du starter appen, åbner Outlook typisk indbakken.

Skulle du alligevel få brug for at skifte til indbakken fra et andet skærmbillede, skal du gå til øverste højre hjørne af skærmen, indtil knappen Åbn navigationsskuffe er i fokus, og derefter dobbelttrykke. Skub ned i menuen, indtil du hører "Indbakke", og dobbelttryk.

I venstre side af overskriften Indbakke finder du knappen Åbn navigationsskuffe. Ud for den finder du titlen Indbakke. Til højre for overskriften Indbakke finder du kommandoerne Søg og Indstillinger.

Under overskriften er der en menulinje med følgende tre kommandoer:

 • Fokuseret indbakke, som viser de mails, som har den højeste prioritet, fra den aktuelle mailkonto.

 • Andre mails, som viser alle andre mails fra den aktuelle mailkonto.

 • Knappen Filtre, som åbner en menu med filtre, som du kan anvende på indbakken, herunder Ulæst, Markeret med flag og Vedhæftede filer.

Under menulinjen er der en liste over mails i indbakken. Nederst på skærmen er der endnu en menulinje med følgende fire kommandoer:

 • Mail går til indbakken.

 • Kalender går til visningen Kalender.

 • Filer går til visningen Filer, hvor du kan gennemse filer fra dine mailkonti, filer gemt på OneDrive og meget mere.

 • Personer går til visningen Personer, der viser dine kontakter.

Lige over kommandoen Personer i indbakken finder du knappen Meddelelse.

Åbn en mail

Som standard vises de nyeste mails først.

 1. Før fingeren ned gennem listen for at høre afsender og emnet for mails. Du kan høre oplysninger om hver mail, herunder:

  • Afsenderens navn.

  • Dato og klokkeslæt for modtagelse af meddelelsen.

  • Emnet.

  • Et eksempel på mailens indhold.

 2. Hvis du vil åbne en mail, skal du sørge for, at den er i fokus, og derefter dobbelttrykke. Hvis du vil høre meddelelsen, skal du føre fingeren ned gennem meddelelsen.

  Hvis du vil rulle ned i meddelelsen, skal du bruge to fingre og stryge op. Hvis du vil rulle op, skal du bruge to fingre og stryge nedad.

  Hvis du vil have TalkBack til at læse en mail fra top til bund, skal du stryge nedad og til højre (i form som et L). I den globale genvejsmenu skal du skubbe ned til kommandoen Læs fra toppen.

 3. Når du er færdig med at læse meddelelsen, og du vil vende tilbage til indbakken, skal du flytte fokus til knappen Naviger op i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke.

Skriv en mail

 1. Med indbakken åben skal du flytte fokus til knappen Meddelelse i nærheden af det nederste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. Der vises en tom meddelelsesformular, hvor der er fokus på tekstfeltet Til.

 2. Skriv navnene eller mailadresserne på modtagerne.

  For hvert tegn, du skriver, vises der matchende navne fra dine kontakter. Hvis du vil kontrollere listen over foreslåede kontakter, skal du skubbe på tværs af listen under tekstfeltet Til. Dobbelttryk for at vælge en foreslået kontakt.

 3. Flyt fokus til feltet Cc, og dobbelttryk. Hvis du vil sende en kopi af meddelelsen til andre modtagere, skal du skrive deres navne eller mailadresser.

 4. Hvis du vil sende en skjult kopi af meddelelsen til andre modtagere, skal du flytte fokus til feltet Bcc, dobbelttrykke og derefter skrive deres navne eller mailadresser.

 5. Skub ned, indtil du hører "feltet Rediger, Emne". Dobbelttryk for at markere redigeringsfeltet, og skriv eller dikter et emne for meddelelsen.

 6. Skub ned, indtil du hører "feltet Rediger, Meddelelsestekst", og dobbelttryk. Skriv eller dikter din meddelelse.

 7. Hvis du vil vedhæfte en fil, skal du flytte fokus til menuen Vedhæft filer i nærheden af øverste højre hjørne af skærmen og dobbelttrykke. Menuen Vedhæft filer åbnes.

  • Hvis du vil vedhæfte en fil, skal du flytte fokus til kommandoen Vælg mellem filer eller Vælg mellem filer på enheden i menuen Vedhæft filer og dobbelttrykke. Gennemse for at finde filen. Dobbelttryk for at fuldføre vedhæftningen af den valgte fil.

  • Hvis du vil vedhæfte et billede, skal du flytte fokus til kommandoen Vælg mellem billeder i menuen Vedhæft filer og dobbelttrykke. Gennemse for at finde billedfilen, og dobbelttryk.

 8. Hvis du vil vedhæfte en mødeindkaldelse, skal du flytte fokus til knappen Vedhæft indkaldelse eller tilgængelighed i nærheden af øverste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. Menuen åbnes.

  • Hvis du vil sende dit første tilgængelige tidsrum til et møde, skal du flytte fokus til kommandoen Send tilgængelighed i menuen og dobbelttrykke. Skærmbilledet Vælg tilgængelighed åbnes.

  • Hvis du vil planlægge et møde, skal du flytte fokus til kommandoen Opret en indkaldelse og dobbelttrykke. Skærmbilledet Opret indkaldelse åbnes.

  Vælg tidspunktet for din tilgængelighed eller den mødeinvitation, du vil vedhæfte, og dobbelttryk for at oprette tidsrummet. Flyt fokus til knappen Udført i øverste højre hjørne af skærmbilledet Vælg tilgængelighed, og dobbelttryk. Tidsrummet eller mødeindkaldelsen vedhæftes mailen.

 9. Flyt fokus til knappen Send i øverste højre hjørne af skærmbilledet, og dobbelttryk.

Tip: Hvis du vil gemme en kladde af meddelelsen uden at sende den, skal du flytte fokus til knappen Naviger op i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. I beskeden Vil du gemme kladde? skal du flytte fokus til knappen Gem og dobbelttrykke.

Besvar en mail

 1. Flyt fokus til knappen Besvar i nærheden af nederste venstre hjørne af skærmbilledet, mens mailen er åben, og dobbelttryk. Der åbnes en ny mail med det samme emne, og den er indstillet til at besvare afsenderen af den oprindelige mail. Fokus er i området til meddelelsesteksten.

  Tip: Tip! Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere af den oprindelige mail, skal du flytte fokus til knappen Svar til alle nederst i midten af skærmbilledet og dobbelttrykke.

 2. Skriv eller dikter din meddelelse.

 3. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du flytte fokus til knappen Send i øverste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. Efter et øjeblik hører du "Mail sendt".

Tip: Hvis du vil kassere en meddelelse, som du er begyndt at skrive, skal du flytte fokus til knappen Naviger op i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. I beskeden Gem kladde? skal du flytte fokus til knappen Kassér og dobbelttrykke.

Videresend en mail

 1. Flyt fokus til knappen Videresend i nærheden af nederste højre hjørne af skærmbilledet, mens mailen er åben, og dobbelttryk. Der åbnes en ny mail med det samme emne. Fokus er i tekstfeltet Til.

 2. Skriv navnet eller mailadressen på de modtageren. Du kan tilføje flere modtagere i tekstfelterne Til, Cc eller Bcc.

 3. Skub ned, indtil du hører "feltet Rediger, Meddelelsestekst", og dobbelttryk. Skriv eller dikter din meddelelse.

 4. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du flytte fokus til knappen Send i øverste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke.

Slet en mail

Hvis du vil slette en enkelt åben mail, skal du flytte fokus til knappen Slet i nærheden af øverste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke.

Søg i meddelelser

 1. Flyt fokus til knappen Søg i nærheden af øverste højre hjørne af indbakken, og dobbelttryk.

 2. Der er fokus på tekstfeltet Søg i mails. Skriv et nøgleord eller et udtryk. Søgningen sker for hvert tegn, du skriver. Når søgningen er udført, hører du antallet af fundne resultater, og søgeresultaterne vises under tekstfeltet Søg i mails.

 3. Hvis du vil høre mailene, skal du skubbe ned på listen over søgeresultater.

  Tip: Hvis du vil rydde den aktuelle søgning for at påbegynde en anden, skal du flytte fokus til knappen Ryd søgning i nærheden af øverste højre hjørne af skærmbilledet og dobbelttrykke. Der er fokus på det tomme tekstfelt Søg i mails. Skriv et nyt nøgleord eller et udtryk.

 4. Hvis du vil åbne en mail, skal du flytte fokus til den og dobbelttrykke.

 5. Hvis du vil forlade søgeskærmbilledet, skal du flytte fokus til knappen Skjul i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmen og dobbelttrykke.

Arbejd med fokuserede meddelelser

Som standard opretter Outlook en Fokuseret indbakke og en Andre-indbakke.

 • Som standard præsenterer Outlook Fokuseret indbakke. Hvis du vil skifte til din Indbakke med andre mails, skal du flytte fokus til kommandoen Andre mails i indbakkens overskrift og dobbelttrykke.

 • Hvis du vil flytte en mail fra indbakken med andre mails til Fokuseret indbakke, skal du først dobbelttrykke på meddelelsen for at åbne den. Flyt fokus til knappen Flere indstillinger i nærheden af øverste højre hjørne af skærmbilledet, og dobbelttryk. Dobbelttryk for at åbne menuen. Tryk for at vælge Flyt til Fokuseret indbakke. Dobbelttryk derefter på kommandoen. Flyt fokus til indstillingen Flyt kun denne meddelelse eller Flyt denne og alle fremtidige meddelelser. Du kan om nødvendigt skifte indstillingen ved at dobbelttrykke på den ønskede indstilling. Flyt fokus til det nederste højre hjørne af beskeden, og dobbelttryk på kommandoen Flyt.

 • Hvis du vil skifte tilbage til Fokuseret indbakke, skal du om nødvendigt lukke en åben mailmeddelelse. Flyt fokus til knappen Naviger op i øverste venstre hjørne af skærmen, og dobbelttryk. Flyt fokus til kommandoen Fokuseret indbakke, og dobbelttryk.

 • Hvis du vil deaktivere funktionen Fokuseret indbakke, og arbejde med en enkelt liste over meddelelser i indbakken, skal du flytte fokus til kommandoen Indstillinger i nærheden af øverste højre hjørne af skærmbilledet, og dobbelttrykke. Skub ned ad skærmen, indtil du hører "Fokuseret indbakke". Nær den højre kant skal du flytte fokus til kontakten Til og dobbelttrykke, indtil du hører "Fra, ikke markeret". Flyt fokus til knappen Naviger op i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmen, og dobbelttryk. Outlook præsenterer nu en enkelt indbakke.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×