Brug af Diasbiblioteker til at dele og genbruge PowerPoint-dias

Du kan dele og genbruge de enkelte PowerPoint-dias ved at gemme dem i et diasbibliotek på en server med Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010. Du eller en kollega med adgang til diasbiblioteket kan tilføje dias i diasbiblioteket, indsætte dias fra diasbiblioteket i en præsentation, foretage ændringer af dias i diasbiblioteket, registrere de ændringer, der er foretaget af et dias, og finde den nyeste version af et dias.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer et diasbibliotek, under Oprette et diasbibliotek.

Vigtigt: 

 • Hvis du vil gemme, dele og genbruge dias i et diasbibliotek, skal Microsoft Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010 være installeret på computeren, og du skal have forbindelse til en server med Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010. Hvis du ikke ved, om computeren har forbindelse til en SharePoint-server, skal du kontakte serveradministratoren.

 • Hvis du vil tilføje et eller flere dias fra en anden præsentationsfil på computeren eller et netværksshare, skal du se Genbruge dias fra en anden præsentationsfil.

Denne artikel indeholder

Oversigt over lagring og genbrug af diasindhold

Publicere dias til et diasbibliotek

Føje dias fra et diasbibliotek til din præsentation

Søge efter ændringer i de dias, der tilføjes fra et diasbibliotek

Oversigt over lagring og genbrug af diasindhold

Ved hjælp af diasbiblioteker kan du og andre personer i organisationen oprette et centralt lager til at gemme, opbevare og dele dias. Når du publicerer et dias i et diasbibliotek, gør du det tilgængeligt for alle dem, der har adgang til diasbiblioteket, så de kan genbruge diasset i deres egen præsentation.

Du kan også modtage opdateringer til et præsentationsdias, der er indsat fra et diasbibliotek, når andre foretager ændringer i det oprindelige dias. Hver gang du åbner en præsentation, der indeholder det dias, får du besked, hvis diasset er blevet opdateret. Du kan også vælge at ignorere opdateringen, føje et nyt dias til det gamle dias eller erstatte det gamle dias med et opdateret et.

Hvis du ændrer et eksisterende dias i et diasbibliotek, angives der automatisk et tidsstempel i SharePoint Server 2010, og filen tjekkes ud til dig. Når du er færdig, oprettes der et nyt tidsstempel, og filen tjekkes ind igen. SharePoint Server har en versioneringsfunktion, som du kan bruge til at spore historikken over alle de ændringer, der er foretaget i et dias. Hvis du vil vide mere om versionering i diasbiblioteket, skal du se SharePoint Hjælp.

Hvis du vil finde det seneste dias i et diasbibliotek, skal du blot filtrere og sortere i diasbibliotekslisten. Du kan få mere at vide om, hvordan du finder den seneste version af et dias i SharePoint Hjælp.

PowerPoint 2010 husker automatisk placeringen af flere diasbiblioteker, så du nemt kan finde dem.

Toppen af siden

Publicere dias til et diasbibliotek

Bemærk: Før du kan udgive dias til et diasbibliotek, skal du oprette en diasbiblioteksliste på en SharePoint 2010-server. Du kan finde flere oplysninger om oprettelsen af et diasbibliotek i SharePoint Hjælp.

 1. Åbn den præsentation, der indeholder de dias, du vil udgive til diasbiblioteket.

 2. Klik på Gem og send under fanen Filer, og dobbeltklik derefter på Publicer dias.

  Dialogboksen Publicer dias

 3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de dias, du vil publicere til diasbiblioteket, i dialogboksen Publicer dias.

  Klik på Markér alt for at markere alle dias.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Filnavn:

  • Hvis du vil omdøbe en eller flere diasfiler, skal du klikke på det eksisterende filnavn og derefter skrive det nye navn.

  • Hvis du vil beholde standardfilnavnene, skal du gå til trin 5.

   Bemærk: Hver dias navngives automatisk i PowerPoint med præsentationsnavnet og et entydigt diasidentifikationsnummer (id) som standardfilnavn. Hvis du fjerner dine dias, vises dias-id'erne ikke længere i rækkefølge.

 5. Klik, og angiv en beskrivelse af diasfilen under Beskrivelse.

 6. Angiv eller klik på placeringen for det diasbibliotek, du vil publicere diassene til, på listen Udgiv på, og klik derefter på Udgiv.

Toppen af siden

Føje dias fra et diasbibliotek til din præsentation

 1. Åbn den præsentation, du vil føje et dias til.

 2. Klik på pilen under Nyt dias i gruppen Dias under fanen Startside, og klik derefter på Genbrug dias.

 3. Klik på Åbn et diasbibliotek i ruden Genbrug dias. Klik på det ønskede diasbibliotek i dialogboksen Vælg et diasbibliotek, og klik derefter på Vælg. Eller klik på Gennemse for at søge efter diasbiblioteket.

 4. Klik på det dias, du vil tilføje, på listen Alle dias.

  Hvis du vil have vist et lidt større miniaturebillede af diasset, skal du holde markøren stille over diasset.

 5. Hvis du vil føje flere dias fra et diasbibliotek til præsentationen, skal du gentage trin 3 og 4.

Bemærk: Hvis du vil have besked, når nogen ændrer et dias, som du har føjet til din præsentation fra et diasbibliotek, skal du klikke på diasset nederst i ruden Genbrug dias, klikke på diasset og derefter markere afkrydsningsfeltet Giv besked, når dette dias ændres.

Toppen af siden

Søge efter ændringer i de dias, der tilføjes fra et diasbibliotek

 1. Åbn en præsentation, der indeholder et eller flere dias, der oprindeligt kom fra et diasbibliotek på en server.

  Dialogboksen Kontrollér, om der er diasopdateringer vises for at meddele dig om, hvorvidt præsentationen indeholder et eller flere dias, der er tilknyttet et diasbibliotek. I dialogboksen har du mulighed for at kontrollere, om der er diasopdateringer til de pågældende dias.

  Dialogboksen Kontrollér, om der er diasopdateringer

 2. Klik på Kontrollér i dialogboksen Kontrollér, om der er opdateringer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis der ikke er nogen dias i præsentationen, der skal opdateres, vises meddelelsen Der er ingen opdaterede dias på nuværende tidspunkt. Klik på OK.

  • Hvis dialogboksen Bekræft diasopdatering vises med en miniature af diasset i præsentationen og et dias fra diasbiblioteket, skal du sammenligne dem og benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil erstatte det lokale dias med det ændrede dias fra diasbiblioteket, skal du klikke på Erstat.

   • Hvis du vil føje det ændrede dias til præsentationen, så du kan sammenligne de to dias yderligere, skal du klikke på Tilføj.

   • Hvis du vil springe over tilføjelse af en ny version af et dias til din præsentation, skal du klikke på Spring over.

    Bemærk: Tilføj indsætter det opdaterede dias efter det gamle dias i præsentationen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×