Brug af Autofuldførelse af formel

Du kan bruge Autofuldførelse af formel til at gøre det lettere at oprette og redigere formler samt minimere indtastningsarbejdet og syntaksfejl. Efter at du har skrevet et = (lighedstegn) og de første bogstaver eller en visningsudløser, vises der under cellen en dynamisk rulleliste med gyldige funktioner, navne og tekststrenge, der svarer til bogstaverne eller visningsudløseren. Du kan derefter indsætte et element fra rullelisten i formlen ved hjælp af en indsætteudløser.

Autofuldførelse af formel

1. Skriv = (lighedstegn) og de første bogstaver eller en visningsudløser for at starte Autofuldførelse af formel.

2. Mens du skriver, vises en liste over gyldige elementer, hvor dem, der passer bedst, er fremhævet.

3. Ikoner repræsenterer typen af indtastning. f.eks. en funktion, i dette eksempel SØG, SEKUND…STIGNING, en tabelreference (Salgsoversigt) eller et defineret navn (Salgsmoms).

4. Detaljerede skærmtip gør det lettere at foretage et valg.

Hvad vil du foretage dig?

Styre rullelisten med visningsudløsere

Navigere på rullelisten Autofuldførelse af formel med taster

Indsætte et element fra rullelisten med en indsætteudløser

Slå Autofuldførelse af formel til eller fra

Styre rullelisten med visningsudløsere

Følgende tabel indeholder en oversigt over, hvordan visningen af elementer på rullelisten Autofuldførelse af formel kan styres dynamisk.

Hvis du vil vise

Skal du skrive

Excel- og brugerdefinerede funktionsnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver på et hvilket som helst sted, hvor en funktion kan indsættes.

Eksempel:

Funktionsargumenter

(Ingen visningsudløser).

Skriv argumentet, f.eks. et tal eller en cellereference, eller brug en visningsudløser, f.eks. et begyndelsesbogstav, et komma, en startparentes eller en [ (kantet startparentes).

Eksempel: SUM(5; A2; [

Skriv et semikolon for hvor hvert efterfølgende argument, og skriv argumentet eller en anden visningsudløser.

Bemærk: Følgende funktioner har argumenter med specifikke konstanter, der automatisk vises på rullelisten: CELLE, FV, VOPSLAG, SAMMENLIGN, YDELSE, NV, PLADS.GNSN, PLADS.LIGE, SUBTOTAL og LOPSLAG.

Definerede navne og tabelnavne

Et eller flere begyndelsesbogstaver et sted, hvor navnet kan indsættes.

Eksempel: Ann

Tabelkolonneangivelser og specialelementangivelser ([#Alle], [#Data], [#Overskrifter], [#Totaler], [#DenneRække])

Et eller flere af følgende:

 • [ (kantet venstreparentes) umiddelbart efter tabelnavnet.

  Eksempel: Årsoversigt[

 • ; (semikolon) umiddelbart efter et specielt element.

  Eksempel: =Årsoversigt[Alle#];

 • : (kolon) umiddelbart efter et kolonnenavn.

  Eksempel: Årsoversigt[Salg:

Bemærk: Hvis cellen er i en tabel, er tabelnavnet valgfrit. Følgende formler vil således være ens:

=[Salg]/[Omkostninger]

=Årsoversigt[Salg]/Årsoversigt[Omkostninger]

Forbindelsesnavne i kubefunktioner

" (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter en venstreparentes i et kubefunktionsnavn.

Eksempel: KUBEMEDLEM("

Bemærk: Kun OLAP-forbindelser gemt i den aktuelle projektmappe vises på listen.

Tekststrenge for MDX-udtryk (MultiDimensional eXpressions) i kubefunktioner

Et eller flere af følgende:

 • " (begyndende anførselstegn) umiddelbart efter semikolonet for et argument.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"

 • . (punktum) umiddelbart efter en kantet højreparentes.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].

 • ( (venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på en tupel (en streng, der indeholder semikolonseparerede værdier).

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"(

 • ; (semikolon) umiddelbart efter en kantet højreparentes i en MDX-tekststreng til angivelse af anden del af en tupel.

  Eksempel: KUBEVÆRDI("Salgskubedata";"([Kunder].[Mexico];

 • { (venstreparentes) umiddelbart efter et begyndende anførselstegn for en MDX-tekststreng til angivelse af starten på et sætudtryk.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"{

  Bemærkninger: 

  • Du skal have forbindelse til en OLAP-datakilde for at kunne indsætte en MDX-tekststreng ved hjælp af Autofuldførelse af formel.

  • Hvis der er angivet en titel, vises den i et skærmtip, så det er lettere at foretage det korrekte valg.

  • Hvis en MDX-tekststreng er tvetydig, indsættes et entydigt medlemsnavn, men du skal bekræfte, at det er det korrekte. Hvis der f.eks. er to værdier for følgende MDX-tekststreng:

   KUBEMEDLEM("Salgskubedata","[Kunder].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Vil en af følgende værdier blive indsat:

   [Kunder].[Navn].&[54342]

   [Kunder].[Navn].&[34297]

   Hvis den værdi, der indsættes, ikke er den ønskede, skal du slette den og indsætte den anden.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services-funktionsnavne, f.eks. "Children", "Parent" og "Crossjoin" vises ikke på rullelisten, men du kan stadig angive dem.

Bemærkninger: 

 • Du kan til enhver tid skrive det, du vil, for at færdiggøre formlen, når du bruger Autofuldførelse af formel.

 • Du kan bruge Autofuldførelse af formel midt i en eksisterende indlejret funktion eller formel. Teksten umiddelbart før indsætningspunktet bruges til at vise elementer på rullelisten, og al tekst efter indsætningspunktet er uændret.

 • De definerede navne, som du opretter til optællingskonstanter, f.eks. dem, der bruges i SUBTOTAL-funktionen, og forbindelser for kubefunktioner vises ikke på rullelisten Autofuldførelse, men du kan stadig angive dem.

Toppen af siden

Navigere på rullelisten Autofuldførelse af formel med taster

Følgende tabel indeholder en oversigt over de taster, der kan bruges til at navigere på rullelisten Autofuldførelse af formel.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet et tegn til venstre.

VENSTREPIL

Flytte indsætningspunktet et tegn til højre.

HØJREPIL

Flytte markeringen et element op.

PIL OP

Flytte markeringen et element ned.

PIL NED

Markere det sidste element.

END

Markere det første element.

HOME

Flytte en side ned og markere et nyt element.

PGDN

Flytte en side op og markere et nyt element.

PGUP

Lukke rullelisten

ESCAPE (eller klik på en anden celle)

Slå Autofuldførelse af formel til eller fra

ALT+PIL NED

Toppen af siden

Indsætte et element fra rullelisten med en indsætteudløser

Vigtigt: Når du skriver en formel, også når du har brugt en indsætteudløser, skal du huske at afslutte med højreparentes for en funktion, kantet højreparentes for en tabelreference eller et afsluttende anførselstegn for en MDX-tekststreng.

 • Hvis du vil indsætte det markerede element i formlen og placere indsætningspunktet umiddelbart efter, skal du trykke på tabulatortasten eller dobbeltklikke på elementet.

Toppen af siden

Slå Autofuldførelse af formel til eller fra

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Markér eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af formel under Der arbejdes med formler.

Tip: Du kan også trykke på Alt+pil ned, mens du skriver en formel, for at slå Autofuldførelse af formel til/fra.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×