Brug TalkBack til at sortere eller filtrere en tabel i Excel til Android.

Brug TalkBack til at sortere eller filtrere en tabel i Excel til Android.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Brug Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android, til at sortere og filtrere tabeller. Sortering hjælper dig med at organisere og analysere data. Filtrering af data er især praktisk, når dit regneark indeholder store mængder data.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Sortér data i Excel

Du kan sortere tekst og numeriske data i et Excel-regneark, så de vises i en bestemt rækkefølge. Du kan f.eks. sortere tekster fra A til Å eller Å til A, tal fra mindste til største eller største til mindste og datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

 1. Tryk et sted på Excel-regnearket. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i den kolonne, du vil sortere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 3. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til Å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack meddeler: "Sortér stigende, parameter er ikke markeret".

  • Vælg Sortér faldende for at sortere alfanumeriske data fra Å til A eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. TalkBack meddeler: "Sortér faldende, parameter er ikke markeret".

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du fjerne din finger og derefter dobbelttrykke. Elementerne sorteres tilsvarende.

 8. Gå tilbage til det aktive regneark ved at stryge til højre, indtil du hører: "Parameteret Udvid er markeret". Knappen Udvid er nu markeret. Dobbelttryk for at aktivere den.

Sortér et celleområde

Hvis der er tomme celler i projektmappen, kan du vælge et område først og derefter sortere området.

 1. Træk langsomt en finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere indstillinger". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 2. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret".

 3. Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler "Markér område", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Dialogboksen Markér celle eller område åbnes, og der er fokus på feltet interval. Indtast det område, du vil markere, f.eks. "A1:C15". Træk din finger på skærmen, indtil du hører TalkBack meddele "Knappen OK". Løft fingeren, og dobbelttryk. Området er nu markeret.

 7. Træk én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Løft fingeren, og dobbelttryk for at aktivere knappen.

 8. Udforsk listen på den nederste del af skærmen ved at trække en finger rundt på elementerne. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 9. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  • Vælg Sortér stigende for at sortere alfanumeriske data fra A til Å eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra tidligere til senere. TalkBack meddeler: "Sortér stigende, parameter er ikke markeret".

  • Vælg Sortér faldende for at sortere alfanumeriske data fra Å til A eller fra mindste til største eller sortere datoer og klokkeslæt fra senere til tidligere. TalkBack meddeler: "Sortér faldende, parameter er ikke markeret".

  Når du finder den ønskede indstilling, skal du fjerne din finger og derefter dobbelttrykke. Elementerne sorteres tilsvarende.

Formatér data

Nogle gange skal du muligvis omformatere dataene for at få de rigtige resultater, når du sorterer.

 1. Gå til den celle eller kolonne, du vil formatere. Dobbelttryk for at aktivere det valgte.

 2. Hvis du vil udforske ved hjælp af berøring, skal du langsomt trække en finger rundt på den øverste del af skærmen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 3. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre på den nederste del af skærmen for at rulle ned på listen.

 4. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 5. Når TalkBack meddeler: "Menuen Talformat", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

  Du kan vælge mellem de følgende formater: Generelt, Nummer, Valuta, Regnskab, Dato, Klokkeslæt, Procent, Brøk, Videnskabelig, Tekst og Speciel. Når du finder det format, du vil bruge, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke for at anvende det.

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du kontrollere følgende:

 • Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler blive ændret, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at sortere igen for at få opdaterede resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at synliggøre de skjulte kolonner og rækker. Sådan synliggør du i Excel-projektmappen:

  1. Gå til en række eller kolonne ud for en skjult kolonne eller række. TalkBack meddeler: "Støder op til skjult celle".

  2. Træk fingeren for at gå op til kolonneoverskriften eller til venstre for at gå til rækkenummeret, og løft fingeren. Dobbelttryk for at markere hele kolonnen eller rækken.

  3. Dobbelttryk igen for at åbne menuen.

  4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Synliggør". Dobbelttryk for at synliggøre. TalkBack meddeler din aktuelle placering i projektmappen, og kolonnen eller rækken synliggøres.

 • Kontrollér indstillingerne for landestandard på telefonen. Sortering kan give forskellige resultater afhængigt af indstillingen for landestandard.

Filtrér data i en tabel

Når du indsætter data i en tabel i Excel, kan du hurtigt finde de værdier, der opfylder dine kriterier, ved hjælp af filtre.

 1. Træk fingeren på skærmen i Excel, indtil du når frem til tabellen. TalkBack meddeler, hvilken celle du har valgt.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du er i overskriften for den kolonne, du vil filtrere. Du kan også trække fingeren rundt på skærmen for at finde overskriften.

 3. Træk langsomt én finger rundt på den øverste del af skærmen i projektmappen, indtil TalkBack meddeler: "Knappen Flere muligheder". Der er nu fokus på denne knap, og du kan flytte fingeren.

 4. Du kan aktivere knappen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. TalkBack meddeler: "Fanen menu, Hjem markeret". Stryg opad med to fingre gentagne gange på den nederste del af skærmen, indtil du når slutningen af listen. TalkBack afspiller lyde, når du stryger, og er tavs, når du har nået bunden af listen.

 5. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren.

 6. Når TalkBack meddeler "Menuen Sortér og filtrer", skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 7. Udforsk listen ved at trække en finger rundt på den nederste del af skærmen. TalkBack meddeler listeelementerne, mens du trækker fingeren. Når du når til Vis filterknapper, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke.

 8. Du vender tilbage til regnearket ved at trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele tabeloverskriften.

 9. Stryg til højre én gang for at gå til filtreringsknappen. TalkBack meddeler placeringen, f.eks.: "Kolonne nul, overskrift for række nul, intet filter anvendt". Stryg til venstre for at gå til det næste element. TalkBack meddeler: "Knappen Filtrer elementer". Løft fingeren, og dobbelttryk.

 10. Menuen Filtrer elementer åbnes. Der er fokus på søgefeltet. Dobbelttryk for at aktivere søgefeltet og vise tastaturet på den nederste del af skærmen.

 11. Træk fingeren hen over skærmtastaturet for at angive de kriterier, du vil filtrere med.

 12. Når du er færdig, skal du trække fingeren på den øverste del af skærmen, indtil du hører TalkBack meddele de korrekte kriterier. Løft fingeren, og dobbelttryk for at vælge.

 13. Træk fingeren på skærmen, indtil TalkBack meddeler knappen Udført (i øverste højre hjørne). Løft fingeren, og dobbelttryk.

 14. Menuen Filtrer elementer lukkes, og du vender tilbage til tabellen, hvor de valgte filterkriterier nu anvendes.

Se også

Brug TalkBack til at indsætte og redigere en tabel i Excel til Android.

Brug af et eksternt tastatur med Excel til Android

Brug TalkBack til at udføre grundlæggende opgaver i Excel til Android

Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af funktioner til hjælp til handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×