Brug Oplæser til at udføre grundlæggende opgaver i Word Mobile

Brug Oplæser til at udføre grundlæggende opgaver i Word Mobile

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Office-tilgængelighed. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan bruge Word Mobile med Oplæser, den Windows-integrerede skærmlæser, til at udføre basale opgaver, f.eks. oprettelse, redigering og udskrivning af dokumenter.

Bemærkninger: 

I dette emne

Oprette et nyt dokument

Når du starter Word Mobile, åbnes en liste over de senest anvendte dokumenter. Sådan opretter du et nyt dokument:

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Ny, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen for at åbne listen over skabeloner.

 2. Hvis du vil oprette et tomt dokument, skal du bare dobbelttrykke på skærmen, efter at du hører "Tomt dokument, 1 af 24." Hvis du vil oprette et dokument ud fra en skabelon, skal du stryge til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på den skabelon, du vil bruge, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

Åbne et eksisterende dokument

Når du starter Word Mobile, åbnes en liste over de senest anvendte dokumenter. Hvis du vil åbne et af dem, skal du stryge mod højre, indtil du hører navnet på det ønskede dokument efterfulgt af dets placering. Dobbelttryk på skærmen for at åbne dokumentet.

Tip: Hold alle dine Word-dokumenter i den samme mappe. På den måde er det nemmere at finde dem.

Hvis det dokument, du leder efter, ikke er på listen over seneste dokumenter, kan du søge efter det på din enhed eller OneDrive.

Åbn et dokument fra OneDrive

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gennemse, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen Vælg en app.

 2. Stryg til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører "Denne enhed", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil skærmlæseren siger navnet på en mappe og derefter fortæller dig, hvor mange der er (f.eks. "1 af 6"). Bliv ved med at stryge til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på den ønskede mappe, f.eks. "Dokumenter." Dobbelttryk på skærmen for at åbne mappen.

 4. Skærmlæseren siger navnet på det første element i mappen og fortæller dig derefter, hvor mange der er (f.eks. "1 af 2"). Stryg til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne det.

Åbn et dokument på din enhed

 1. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gennemse, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen Vælg en app.

 2. Stryg til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører "Denne enhed", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil skærmlæseren siger navnet på en mappe og derefter fortæller dig, hvor mange der er (f.eks. "1 af 6"). Bliv ved med at stryge til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på den ønskede mappe, f.eks. "Dokumenter." Dobbelttryk på skærmen for at åbne mappen.

 4. Skærmlæseren siger navnet på det første element i mappen og fortæller dig derefter, hvor mange der er (f.eks. "1 af 2"). Stryg til højre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på det ønskede dokument, og dobbelttryk derefter på skærmen for at åbne det.

Tilføj, rediger eller formatér tekst

Ud over at skrive tekst med Word Mobile kan du også formatere den, f.eks. ved at tilføje en opstilling med punkttegn. Uanset om du vil tilføje tekst eller formatere den, kan du stryge op eller ned for at ændre Oplæsers visningstilstand fra elementer, som er den almindelige navigationstilstand, til ord, afsnit eller linjer. Når du stryger til højre eller venstre i disse tilstande, læser Oplæser den markerede del af teksten.

Skriv i dokumentet

Før du kan begynde at skrive, skal du finde det rigtige sted i dokumentet:

 1. Når du åbner et dokument, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Redigerbar tekst, dobbelttryk for at redigere." Dette fortæller dig, at du er i skriveområdet. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje tekst.

  • Hvis du starter på et nyt tomt dokument, skal du blot begynde at skrive ved hjælp af tastaturet eller diktering.

  • Hvis dokumentet eller skabelonen allerede indeholder tekst, kan du bruge skærmlæserens kommandoer til at læse et afsnit, en linje eller et ord, så du kan finde frem til det rette sted at fortsætte med at skrive, og derefter kan du begynde at skrive ved hjælp af tastaturet eller diktering.

Tip: Hvis du bruger diktering, tilføjes der tegnsætning, hvis du stopper op et øjeblik.

Formatere tekst

Ud over at tilføje almindelig tekst kan du også formatere den på forskellige måder:

 1. Når du er i skriveområdet, skal du, når du har fundet det ord, afsnit eller den linje, du vil formatere med skærmlæserkommandoerne, trykke tre gange på skærmen for at åbne markeringstilstanden. Stryg til venstre eller højre for at markere den tekst, du vil formatere, og tryk derefter tre gange på skærmen for at fuldføre markeringen.

 2. Du får adgang til formateringsindstillingerne ved at stryge op eller ned, indtil Oplæser er i visningstilstanden Elementer, og derefter skal du stryge til højre, indtil du hører på navnet på den formateringsindstilling, du vil bruge, f.eks Fed, Kursiv, Understrege, Punkttegn eller Nummerering. Dobbelttryk på skærmen for at slå indstillingen til eller fra for den markerede tekst.

Tip: Hvis du kun vil tilføje Punkttegn eller Nummerering i ét afsnit, behøver du ikke at markere al teksten. Flyt blot fokus i Oplæsers til et sted i det pågældende afsnit, før du anvender formateringen.

Stop med at redigere et dokument

Sådan stopper du med at tilføje eller formatere tekst:

 1. Stryg op for at skifte Oplæser til visningstilstanden "Landemærker og objektbeholdere", og stryg derefter til højre, indtil du hører "Applinje".

 2. Stryg nedad én gang, stryg derefter til højre, indtil du hører "Tilbage, knap skjult, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide". Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den primære visning i Word Mobile.

Gemme dit dokument

Word Mobile gemmer automatisk dit arbejde, men du kan ændre placeringen, der gemmes på, samt filnavnet.

Gem en kopi af dit dokument

Når du vil foretage ændringer i filen, men beholde en kopi af originalen, skal du gemme dokumentet med et nyt navn.

 1. Når du er i skriveområdet, skal du stryge til højre i visningstilstanden "Elementer", indtil du hører "Knappen Filer, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gem, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen Gem.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Gem en kopi af denne fil, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen.

 4. Skærmlæseren siger "Pop op-vinduet Vælg en app, Denne enhed". Hvis du vil gemme på OneDrive i stedet, skal du stryge til højre, indtil du hører "OneDrive". Når du har valgt den placering, du vil gemme på, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 5. Træk din finger rundt på den øverste halvdel af skærmen, indtil skærmlæseren siger navnet på en mappe, og stryg til højre eller venstre for at flytte mellem elementer, indtil du hører navnet på den ønskede mappe, f.eks. "Dokumenter" eller "Mappe: Dokumenter". Dobbelttryk på skærmen for at åbne mappen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Næste på applinjen, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Træk din finger rundt på øverste del af skærmen, indtil du hører "Filnavn, redigerbar tekst" efterfulgt af det aktuelle filnavn. Dobbelttryk på skærmen, og brug derefter tastaturet eller diktering til at skrive et nyt navn til filen.

 8. Stryg op for at skifte Oplæser til visningstilstanden "Landemærker og objektbeholdere", og stryg derefter til højre, indtil du hører "Applinje". Stryg nedad én gang, og stryg derefter til venstre, indtil du hører "Knappen Gem en kopi på applinjen, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at gemme kopien.

Du arbejder nu med kopien af det dokument, du lige har gemt, og ikke den oprindelige fil.

Omdøb dokumentet

Hvis du er begyndt med et midlertidigt filnavn, kan du få brug for at omdøbe filen senere.

 1. Når du er i skriveområdet, skal du stryge til højre i visningstilstanden "Elementer", indtil du hører "Knappen Filer, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Gem, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen Gem.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Omdøb denne fil, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen.

 4. Brug tastaturet eller diktering til at skrive et nyt navn til filen. For at stoppe med at skrive navnet skal du stryge op for at skifte Oplæser til visningstilstanden "Landemærker og objektbeholdere", stryge til højre og derefter stryge ned for at skifte tilbage til tilstanden "Elementer". Stryg til venstre, indtil du hører "Enter", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Tilbage, knap skjult, dobbelttryk for at aktivere, tryk tre gange for at udvide". Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til dokumentet.

Udskrive dokumentet

Måske får du brug for at udskrive dokumentet, så du kan vise det til andre.

 1. Når du er i skriveområdet, skal du stryge til højre i visningstilstanden "Elementer", indtil du hører "Knappen Filer, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Filer.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Udskriv, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at åbne dialogboksen Udskriv.

 3. Hvis du vil kontrollere, at du har valgt den rigtige printer, skal du stryge mod højre, indtil du hører "Printer, kombinationsfelt, dobbelttryk for at udvide, skjult". Når du dobbelttrykker på skærmen, læser skærmlæseren navnet på den valgte printer og fortæller dig, hvor mange valgmuligheder der er (f.eks. "1 af 5"). Vælg en printer ved at stryge til højre eller venstre, indtil du hører navnet på den ønskede printer, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Hvis du vil udskrive dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Udskriv, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk på skærmen for at sende dokumentet til printeren.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre teksten i Word

Brug en skærmlæser til at udføre stavekontrol i et dokument i Word

Lær at navigere i Word ved hjælp af tilgængelige funktioner

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×