Brug OneDrive på iOS

Brug OneDrive på iOS

Her er de grundlæggende oplysninger om brug af OneDrive-appen til iPhone, iPad og iPod Touch. Hent appen til iOS.

Når du tilføjer en personlig konto, skal du angive din Microsoft-konto på logonsiden. Hvis du vil tilføje en OneDrive for Business-konto, skal du angive den mailadresse, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

Hvis du har problemer med at logge på med din arbejds- eller skolekonto, kan du forsøge at logge på OneDrive.com eller kontakte din it-afdeling.

 1. Tryk på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen i OneDrive-appen, og tryk derefter på Indstillinger OneDrive-indstillinger .

 2. Tryk i feltet IndstillingerUpload fra kameraet, og aktivér derefter Upload fra kameraet for automatisk at overføre fotos og videoer til OneDrive.

  Bemærk: Hvis du vil indstille din enhed til at overføre billeder, selv når OneDrive-appen ikke er aktiv, skal du trykke på Overfør i baggrunden.

 3. Hvis du vil sikre dig, at videoer sikkerhedskopieres, skal du aktivere Inkluder videoer.

Bemærkninger: 

 • Alle fotos og videoer overføres i deres oprindelige størrelser, når du har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Hvis du vil bruge dit mobilnetværk, skal du trykke på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne, trykke på Indstillinger, trykke på Overførsel fra kamera og derefter aktivere Brug mobilnetværk.

 • Når billeder og videoer er uploadet, kan du slette dem fra din enhed, uden at dette vil påvirke kopierne i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Tilføj Tilføj ikon i OneDrive-app til iOS øverst på skærmen.

 2. Tryk derefter for at oprette en mappe, tage et foto eller optage en video, eller uploade en eksisterende.

  Skærmbillede af menuen Tilføj i OneDrive-app til iOS

  • Hvis du vælger Tag et foto eller optag en video, åbnes din enheds kameraapp. Du bliver muligvis spurgt, om du vil tillade OneDrive adgang til dit kamera – tryk på OK for at tillade, at billederne bliver gemt på OneDrive.

  • Hvis du trykker på Upload, vises links til appen Fotos på din enhed. Gå til de billeder, du vil uploade, markér dem, og tryk derefter på Udført i den øverste linje.

Du kan tilføje mapper i visningen Filer eller i en hvilken som helst anden mappe i OneDrive.

 1. Tryk i den visning eller mappe, hvor du vil have en ny mappe, på Tilføj Tilføj ikon i OneDrive-app til iOS øverst på skærmen, og tryk derefter på Opret mappe.

 2. Tryk på Mappenavn, og skriv det navn, du ønsker til mappen. Tryk derefter på Opret.

 1. Markér de filer, du vil flytte, og tryk derefter på Flyt OneDrive flytter fil (du skal muligvis trykke på Flere først, før ikonet Flyt vises).

  Tip: Du kan flytte mapper til en anden mappe, og ligeså med individuelle filer.

 2. Din liste med Filer vises. Tryk på den mappe, filerne skal flyttes til, og tryk derefter på Flyt.

Tip: Hvis du vil oprette en ny mappe til de flyttede filer, skal du trykke på Ny mappe nederst på listen Filer. Angiv et navn til den nye mappe, og tryk derefter på Opret.

Du kan søge efter tekst i filer og endda fotos. Tryk på søgefeltet øverst i en hvilken som helst filvisning, og skriv derefter dit søgeudtryk.

Tip!: 

 • Hvis du arbejder i en personlig konto i OneDrive, omfatter en søgning kun indholdet af den mappe, der er åben. Hvis en mappe med navnet Arbejdsdokumenter f.eks. er åben, vil en søgning kun vise relevante filer i mappen Arbejdsdokumenter. Hvis du vil søge i alle dine OneDrive-filer, skal du bruge søgningen i visningen Filer.

 • Hvis du arbejder via en arbejds- eller skolekonto, vil en søgning altid søge i hele OneDrive.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Filer, der er blevet slettet fra OneDrive, gemmes i OneDrive-papirkurven i 30 dage for personlige konti. Filerne kan gendannes til OneDrive inden da, eller du kan slette dem permanent fra dit OneDrive.

 1. Tryk på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen, tryk på den konto, du bruger, og tryk derefter på Papirkurv.

 2. I visningen Papirkurv skal du vælge de filer, du vil gendanne.

 3. Hvis du vil gendanne filerne til dit OneDrive igen, skal du trykke på Gendan Gendanne filer i OneDrive . Hvis du vil fjerne filerne permanent, skal du trykke på Slet OneDrive sletter fil .

Bemærk: Hvis din Papirkurv er fuld, slettes de ældste elementer automatisk efter tre dage. Hvis du er logget på med en arbejds- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk efter 93 dage, medmindre administratoren har ændret indstillingen. Få mere at vide om hvor længe slettede elementer opbevares for arbejds- eller skolekonti.

 1. Markér et billede, og tryk derefter på Del > Gem foto.

  Skærmbillede af knappen Gem fotoet i OneDrive-appen på iOS

 2. Find dit downloadede billede i din enheds Kamerarulle-mappe.

Markér filer som "offline" for at læse dem når som helst, selvom du ikke har forbindelse til internettet. Onlineredigeringer af filer synkroniseres, næste gang din iPad, iPhone eller iPod Touch opretter forbindelse til internettet, så du får den nyeste version af filen.

Bemærk: Filer, der er markeret som offline, er skrivebeskyttede – du kan redigere filen, når du er online. Hvis du redigerer filen offline, gemmes den som en ny fil, og den oprindelige OneDrive-fil ændres ikke.

 1. Markér de filer, der skal være tilgængelige til læsning offline, i appen OneDrive, og tryk derefter på Bevar offline Bevar offline. .

  Bemærk: Du kan kun markere filer til læsning offline, ikke mapper.

 2. Filer, der er markeret til læsning offline, har ikonet Bevar offline i listevisningen. Tryk på filen på listen når som helst for at åbne den og læse den.

Tip: Når du markerer en fil som offline, viser OneDrive den også i visningen Offlinefiler. Tryk på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen, og tryk på Offlinefiler for hurtigt at finde alle offlinefiler.

Hvis du vil stoppe med at bevare en fil offline, skal du markere offlinefilen og trykke på Kun online Kun online. .

Du kan dele filer, fotos og mapper i OneDrive fra OneDrive-appen på din iOS-enhed på samme måde som fra en pc eller Mac. For at stoppe deling skal du gå til OneDrive-webstedet og logge på.

Bemærk: Hvis du ønsker at dele filen som en skrivebeskyttet fil, skal du trykke på Kun visning, før du vælger, hvordan du vil dele den.

Inviter personer til at se en fil eller mappe

 1. Vælg den fil eller mappe, du vil dele (tryk og hold nede for at vælge den).

 2. Tryk på Del Del i OneDrive > Inviter personer.

 3. Angiv de ønskede mailadresser i panelet Inviter personer ved Del med. Tryk på Tilføj kontaktperson Tilføj modtager for at tilføje modtagere fra listen over kontakter.

 4. Hvis du ønsker, at modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigeringer, skal du aktivere parameteren Tillad redigering? under Indstillinger. Slå den fra, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

 5. Tryk på Tilføj. Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Kopiér et link til at indsætte i en tekstbesked eller på et websted

 1. Vælg den fil eller mappe, du vil dele (tryk og hold nede for at vælge den).

 2. Tryk på Del Del i OneDrive > Kopiér link. OneDrive opretter en URL-adresse til dine filer og placerer den i udklipsholderen på din enhed.

 3. Gå til stedet, hvor du vil placere linket, f.eks. en blog, en webside eller i et indlæg på et socialt medie, og sæt ind.

Bemærk: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Send et link i en mail

 1. Vælg den fil eller mappe, du vil dele (tryk og hold nede for at vælge den).

 2. Tryk på Del Del i OneDrive > Mail i Outlook.

  Hvis du ikke har Outlook til iOS på din enhed, skal du trykke på Del > Mail, derefter bruge iOS-mailappen eller vælge den app, du vil bruge.

 3. Der åbnes en mail med et link til de filer, du deler. Angiv adressen på de personer, du vil dele med, og tilføj eventuelt en note, og send derefter meddelelsen.

Send en vedhæftet fil

 1. Vælg den fil eller mappe, du vil dele (tryk og hold nede for at vælge den).

 2. Tryk på Del Del i OneDrive > Send fil.

  Tip: Det er kun muligt at dele som en vedhæftet fil med individuelle filer. Hvis du vil dele flere filer eller en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Kopiér link.

 3. Vælg den app, du vil bruge til mailen.

 4. Der åbnes en mail med den fil, du deler, som en vedhæftet fil. Angiv adressen på de personer, du vil dele med, og tilføj eventuelt en note, og send derefter meddelelsen.

Du kan føje en OneDrive for Business-konto til OneDrive-appen til iOS, hvis din organisation bruger OneDrive i Office 365.

 1. Åbn OneDrive-appen, og tryk på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen.

 2. Tryk på Tilføj konto.

 3. På logonskærmen, skal du angive den mailadresse og adgangskode, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

  Når din organisation bruger SharePoint 2013 eller SharePoint Server 2016, adskiller logonprocessen sig fra Office 365. Tryk på Har du en URL-adresse til SharePoint-serveren? på logonskærmen. Du skal derefter angive webadressen på din SharePoint-server for at fortsætte logonprocessen. Webadressen, også kaldet en URL-adresse, kan se således ud: http://portal.

Bemærkninger: 

 • Hvis du skal kunne logge på OneDrive for Business, skal din organisation have et kvalificerende virksomhedsabonnement på SharePoint Online eller Office 365. Eller din organisation skal have sin eget SharePoint Server-installation.

 • Du kan ikke logge på med flere arbejds- eller skolekonto fra den samme organisation.

Hvis du har problemer med at logge på med din arbejds- eller skolekonto-konto, kan du forsøge at logge på https://portal.office.com/onedrive eller kontakte din organisations it-afdeling.

Hvis du vil skifte mellem en personlig OneDrive-konto og en OneDrive for Business-konto, eller mellem flere OneDrive for Business-konti, skal du åbne appen, trykke på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen og holde det nede og derefter trykke på det kontonavn, du vil bruge.

Skærmbillede af skift mellem konti i appen OneDrive i iOS

Du kan kun føje én personlig konto til OneDrive-appen. Hvis du vil åbne en anden personlig konto, skal du trykke på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen og holde det nede, trykke på den konto, du vil logge af, og derefter trykke på Log af denne konto. Log derefter på med den konto, du vil bruge.

Når du vil logge af en personlig OneDrive-konto eller en OneDrive for Business-konto, skal du åbne appen, trykke på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS øverst på skærmen, trykke på den konto, du vil logge af, og derefter trykke på Log af denne konto.

Du kan bedømme OneDrive-appen, når du får vist den på en iPhone, iPad og iPod Touch, eller få hjælp ved at ryste din enhed.

Du kan angive et Touch ID eller en firecifret adgangskode for at forhindre andre brugere af enheden i at få adgang til din OneDrive-konto. Hvis du vil gøre det, skal du åbne appen, trykke på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen, trykke på Indstillinger OneDrive-indstillinger , og derefter trykke på til/fra-tasten Touch-id og adgangskode for at aktivere den og angive din adgangskode.

Tryk i appen OneDrive på ikonet Mig Ikonet Person i OneDrive-app til iOS nederst på skærmen, og tryk derefter på linjen Lagerplads for at se dit samlede lager og den tilgængelige plads eller for at købe ekstra lagerplads.

Du skal først opdatere iOS på din enhed. Derefter skal du kontrollere, at du har installeret alle tilgængelige opdateringer til appen. De hentes og installeres automatisk, når du har forbindelse til Wi-Fi. Sådan får du vist tilgængelige opdateringer, der ikke er hentet:

 1. Åbn App Store, og tryk derefter på Opdateringer.

 2. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på Opdater alle. Du kan blive bedt om at angive adgangskoden til dit Apple-id.

Hvis du stadig har problemer med programmet, kan du prøve at slette det og derefter gå til App Store for at hente det igen.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Har du brug for mere hjælp?

Online

Få onlinehjælp
Se Fejlfinding af OneDrive mobilapp-problemer, flere supportsider til OneDrive eller Hjælp til OneDrive for Business.

Ikon for mailsupport

Mail-support
Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du sende en mail til OneDrive-supportteamet.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte din it-afdeling eller administrator. Hvis du er SharePoint Online-administrator, kan du også åbne en supportbillet i Office 365 Administration.

Office 365-communityforummer

Spørg community'et
Få hjælp fra eksperter i vores fora:
OneDrive community-forummet eller OneDrive for Business-community-forummet

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×