Brug OneDrive på Windows Phone

Brug OneDrive på Windows Phone

Her er trin og tip til de mest almindelige opgaver, når du bruger appen OneDrive til din Windows-telefon.

Hvilken version af Windows er på din telefon?

OneDrive til Windows 10 (pc, telefon, tablet, HoloLens eller Surface Hub) | OneDrive til Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1 | OneDrive til Windows Phone 7

OneDrive til Windows 10 (PC, telefon, tablet, HoloLens eller Surface Hub)

Gem filer til OneDrive

Brug den samme fremgangsmåde til at overføre og gemme alle filtyper i OneDrive-appen, herunder dokumenter, billeder, videoer og musikfiler.

Overfør filer

 1. I OneDrive-appen i den mappe, hvor du vil tilføje fotos, skal du trykke på Tilføj Tilføje foto .

 2. Ved Vælg en app skal du vælge kilden til den fil, du vil uploade, f.eks Denne enhed eller appen Billeder på telefonen.

  Bemærkninger!: 

  • På en pc med Windows 10 viser dialogboksen Åbn filerne på din pc. Gå til de filer, du vil overføre, og vælg Åbn.

  • Hvis din telefon er indstillet til automatisk til at gemme billeder i OneDrive, viser telefonens app Billeder billeder fra OneDrive samt billeder på telefonen, som endnu ikke er blevet overført. Hvis du overfører et billede, der er allerede i OneDrive, oprettes der en kopi.

 3. Find den fil, du vil uploade, markér den, og tryk derefter på OK OK .

Tip!: Du kan også uploade billeder og videoer fra telefonen til OneDrive-mappen på computeren med Stifinder, eller import ved hjælp af appen Billeder. Slut telefonen til computeren med telefonens datakabel eller ved at bruge en wi-fi- eller Bluetooth-forbindelse.

(Kun telefon) Indstil din telefon til at overføre billeder automatisk til OneDrive

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Overførsel fra kamera.

 2. Under Upload fra kameraet skal du slå kontakten Til.

  Du kan også automatisk uploade videoer, du optager med din telefon, ved at slå kontakten Til under indstillingen Inkluder videoer.

  Tip!: Du kan kun automatisk uploade videoer, hvis Upload fra kameraet også er slået til.

 3. Under Camera backup account skal du åbne listen og vælge den OneDrive-konto, du vil overføre billeder til.

Tip!: Hvis du bruger en forbrugsafregnet internetforbindelse, f.eks en mobildataforbindelse, kan du slå kontakten Fra ved Upload on metered connections. Hvis din forbindelse ikke er forbrugsbaseret – hvilket de fleste wi-fi-netværksforbindelser ikke er – kan du slå denne kontakt til.

Tilføj en mappe

Du kan tilføje mapper i visningen Filer eller i en hvilken som helst anden mappe i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen i visningen Filer skal du trykke på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

 2. Angiv et navn for den nye mappe, og tryk derefter på OK OK .

Flytte filer til en anden OneDrive-mappe

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer , derefter trykke på afkrydsningsfeltet for en eller flere filer, du vil flytte, trykke på Se mere Se mere og derefter trykke på Flytte Flytte filer .

 2. Tryk på den mappe, du vil flytte filerne til, i Vælg en destinationsmappe, og tryk derefter på Flyt OK .

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny mappe til de filer, du flytter, skal du trykke på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

Finde den fil, du leder efter

Du kan søge efter fil- eller mappenavne, tekst i filer og endda tekst og mærker i billeder. Tryk på Søg Søge i OneDrive , og skriv den ønskede sætning i feltet Søg.

Ændre, hvordan filerne sorteres

Åbn den mappe, du vil sortere i appen OneDrive, og tryk på Sortér efter Sortere . Du kan sortere efter navn, dato eller størrelse.

Bemærk!: Sortering fungerer i visningen Alle filer, eller i en mappe i Alle filer. Visningerne Billeder, Dokumenter og Delt sorteres kun efter dato.

Hente filer fra OneDrive til din enhed

 1. Tryk på Vælg Vælge filer i appen OneDrive, og tryk derefter på afkrydsningsfeltet ud for de filer, som du ønsker, og tryk derefter på Download Downloade fil .

  Bemærk!: OneDrive på Windows Phone tillader i øjeblikket ikke, at du downloader mapper eller OneNote-notesbøger.

 2. Find og åbn mappen på din enhed, hvor du vil gemme overførslerne, og tryk derefter på Gem Færdig med at tilføje .

  Bemærk!: På en PC med Windows 10 skal du finde og åbne den mappe, hvor du vil gemme overførslerne, og derefter vælge Vælg mappe.

Dele en fil eller en mappe

I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer . Tryk så på afkrydsningsfeltet for den fil eller mappe, du vil dele, og derefter på Del Dele fil .

Hvis du vil dele med nogle få bestemte personer, skal du vælge Inviter personer eller Send filer.

Hvis du vil dele med et stort antal brugere, som f.eks. på et socialt medie eller i et blogindlæg, skal du vælge Del et link.

Inviter personer til at dele

 1. Tryk på Del Dele fil > Inviter personer.

 2. Skriv de ønskede navne eller mailadresser under Inviter personer. Tryk på Tilføj Tilføje foto for at angive flere navne.

  Tip!: Se under Seneste kontakter – den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på OK OK . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Del et link

 1. Tryk på Del Dele fil > Del et link.

 2. Vælg, om modtagerne skal kunne vise og redigere filen, eller vælg Vis kun, så modtagerne kun kan læse den.

 3. Tryk på den app, du vil bruge til at dele linket med, i listen Del. Du skal måske rulle listen opad for at få vist alle indstillinger.

Bemærk!: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Del som vedhæftet fil

 1. Tryk på Del Dele fil > Send filer.

 2. Tryk på den app, du vil bruge til at sende den vedhæftede fil med, i listen Del.

 3. Når du har valgt appen, åbnes den. Brug den til at dele filen.

Bemærk!: Det er kun individuelle filer, der kan deles som vedhæftede filer. Hvis du vil dele flere filer eller en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Del et link.

Gendanne en fil fra OneDrive-papirkurven

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Papirkurv.

 2. Tryk på Vælg Vælge filer og tryk på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du vil gendanne, og tryk derefter på Gendan Gendanne .

Tilføje en OneDrive for Business-konto

Få adgang til dine OneDrive for Business-konti på din telefon med den samme OneDrive-app. Yderligere oplysninger finder du i Hvad er OneDrive for Business?

 1. I OneDrive-appen tryk på Menu Menuen OneDrive > Kontoindstillinger.

 2. Tryk på Tilføj konto, tryk derefter på Arbejds- eller skolekonto.

 3. Angiv de logonoplysninger, du bruger til din OneDrive for Business-konto, og tryk derefter på Log på.

Bemærk!: For at kunne logge på OneDrive for Business skal din organisation enten have et kvalificerende virksomhedsabonnement på SharePoint Online eller Office 365, eller også skal din organisation have sin egen udrulning af SharePoint Server. Du kan ikke logge på med en konto fra en mappe i det lokale miljø.

Hvis du har problemer med at logge på med din OneDrive for Business-konto, kan du prøve at logge på http://portal.office.com/onedrive eller kontakte din it-afdeling.

Skifte mellem konti

Din OneDrive-app i Windows 10 lader dig logge på din personlige OneDrive og dine OneDrive for Business-konti og derefter skifte mellem de konti, du har tilføjet.

Tryk på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, og tryk derefter på den konto, du vil bruge.

Bemærk!: Hvis du vil tilføje en anden konto, skal du trykke på Kontoindstillinger, og derefter på Tilføj konto.

Se, hvor meget lagerplads du har

I OneDrive-appen, tryk på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Konti. På siden Konti vises hver af de konti, der har forbindelse til din OneDrive-app, med det samlede lager og den tilgængelige plads for hver.

Dele feedback på OneDrive-appen

Du kan få hjælp til OneDrive-appen ved at ryste din enhed. På andre enheder kan Giv feedback vælges på de fleste sider for at få hjælp.

OneDrive til Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1

Gemme billeder og videoer i OneDrive

Overfør billeder og videoer

 1. I OneDrive, i visningen Alle filer, tryk på Tilføj i bunden af skærmen.

 2. Ved Vælg en app, skal du vælge kilden til det billede eller den video, du vil uploade, f.eks. din telefons Billeder-app.

 3. Find det billede eller den video, du vil uploade, markér den, og tryk derefter på udført.

Indstil din telefon til automatisk at uploade billeder til OneDrive

 1. Gå til telefonens Indstillinger og tryk på sikkerhedskopiering > fotos + videoer.

 2. Under Fotos eller Videoer, vælg enten God kvalitet eller Bedste kvalitet.

  Hvis du ikke automatisk vil uploade fotos eller videoer, skal du kontrollere, at Upload ikke er markeret.

Tip!: Du kan få mere at vide om, hvordan du flytter fotos og videoer på din telefon til OneDrive-mappen på computeren, i Synkronisere fotos og videoer ved hjælp af min computer på Windows Phone-webstedet.

Finde den fil, du leder efter

Du kan søge efter tekst i filer og endda fotos. Hvis du vil søge efter tekst i en fil eller et foto, skal du skrive den ønskede sætning i feltet Søg.

Ændre, hvordan filerne sorteres

 1. Åbn OneDrive-appen.

 2. Åbn den mappe, du vil sortere, tryk på Mere Mere , og tryk derefter på sortér efter. Du kan sortere efter navn, dato eller størrelse.

Bemærk!: Sortering fungerer i en mappe eller is visningen Alle filer.

Tilføje en OneDrive for Business-konto

Du kan nu tilføje OneDrive for Business-konti til OneDrive-appen til Windows Phone 8.1. (For at se, om du har Windows Phone 8.1 skal du åbne din telefons Indstillinger og trykke på om). Yderligere oplysninger finder du i Hvad er OneDrive for Business?

Når du vil tilføje en OneDrive for Business-konto, skal du åbne OneDrive-appen, trykke på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, trykke på Tilføj OneDrive for Business og derefter angive den mailadresse og adgangskode, du bruger til din virksomhed, skole eller en anden organisation. Før du kan logge på OneDrive for Business, skal din organisation enten have en kvalificerende abonnementsplan til SharePoint Online eller Office 365, eller også skal din organisation have sin egen udrulning af SharePoint Server. Du kan ikke logge på med en konto fra en lokal mappe.

Hvis du har problemer med at logge på med din OneDrive for Business-konto, kan du forsøge at logge på http://portal.office.com/onedrive eller kontakte din it-afdeling.

Dele en fil (personlige OneDrive-konti)

I OneDrive-appen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for den fil eller mappe, du vil dele, og trykke på del Dele fil .

Hvis du vil dele med nogle få bestemte personer, skal du vælge Inviter personer eller Send filer.

Hvis du vil dele med et stort antal brugere, som f.eks. på et socialt medie eller i et blogindlæg, skal du vælge Del et link.

Inviter personer til at dele

 1. Tryk på del > inviter personer.

 2. Ved Tilføj personer, du vil dele med, skal du skrive de navne eller mail-adresser, du ønsker. Tryk på Tilføj Tilføj modtager til at angive flere navne.

  Bemærk!: Se under del med en senest anvendt kontakt - den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på send Færdig med at tilføje . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Del et link

 1. Tryk på del > del et link.

 2. Vælg, om modtagerne skal kunne redigere filen, eller få vist filen som skrivebeskyttet.

 3. Tryk på den app, du vil bruge til at dele linket med, i listen Del. Du skal måske trække listen opad for at få vist alle indstillinger.

Bemærk!: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Del som vedhæftet fil

 1. Tryk på del > send filer.

 2. Tryk på den app, du vil bruge til at sende den vedhæftede fil med, i listen Del.

 3. Når du har valgt, åbnes den app, du har valgt. Brug den til at dele filen.

Tip!: Det er kun muligt at dele som en vedhæftet fil med individuelle filer. Hvis du vil dele en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Del et link.

Dele filer og mapper (OneDrive for Business-konti)

 1. I OneDrive for Business-appen skal du åbne den fil eller mappe, du vil dele, og trykke på del Dele fil . Hvis du vil dele flere filer eller mapper, skal du trykke på vælg Vælge filer , trykke på elementerne og derefter trykke på del.

 2. Under Inviter personer, tryk, hvor der står "Skriv et navn eller en mail" og angiv den person, du vil dele med. Tryk på Tilføj Tilføj modtager for at angive flere navne.

  Bemærk!: Se under del med en senest anvendt kontakt - den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på send Færdig med at tilføje . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Skifte mellem konti

Hvis du har Windows Phone 8.1, kan du skifte mellem en personlig OneDrive-konto og en OneDrive for Business-konto eller mellem flere OneDrive for Business-konti. For at gøre dette skal du åbne appen, trykke på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, og derefter trykke på den konto du vil bruge. Bemærk, at du ikke kan bruge flere personlige konti med OneDrive-appen.

Få vist, hvor meget lagerplads du har (kun personlige OneDrive-konti)

I OneDrive-appen skal du trykke på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, trykke på Indstillinger, og derefter trykke på din personlige konto for at se dit samlede lager og den tilgængelige plads.

Foretage fejlfinding af problemer med appen

Sørg for, at du har installeret alle tilgængelige opdateringer til appen. De hentes og installeres automatisk, når du er på Wi-Fi. Sådan får du vist tilgængelige opdateringer, der ikke er hentet:

 1. I Windows Phone 8.1 skal du åbne Store, trykke på mere Mere og derefter trykke på overførsler.

 2. Hvis OneDrive-appen vises, skal du trykke på den for at få flere oplysninger eller trykke på Opdater for at hente appen med det samme via dit mobilnetværk.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Dele feedback på OneDrive-appen

Du kan bedømme OneDrive-appen eller få hjælp ved at ryste din enhed.

OneDrive til Windows Phone 7

Tilføje et foto eller en video

 1. Find et foto eller en video, du vil overføre, på din telefon. Hvis du vil dele et billede fra et onlinealbum, skal du først gemme det på din telefon. Det gør du ved at trykke på billedet, trykke på mere Mere , trykke på gem på telefon, og derefter åbne det igen fra albummet Gemte billeder.

 2. Tryk på fotoet eller videoen og hold fingeren nede, tryk på del ... og tryk derefter på SkyDrive (der nu hedder OneDrive).

 3. Tilføj en billedtekst, hvis du ønsker det, og tryk derefter på Overfør.

  Dine fotos vil blive overført med fuld opløsning. Når du vil se de overførte fotos, skal du i OneDrive-mobilappen trykke på Dokumenter og derefter trykke på Mobiloverførsler.

Dele en fil eller en mappe

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på den fil eller mappe, du vil dele, og holde den nede.

 2. Vælg, om du vil sende et link i en mail eller kopiere linket til Udklipsholder. Vælg derefter, om du ønsker, at andre kun skal kunne se filen, eller om de også skal kunne redigere den.

 3. Hvis du vælger at sende linket via mail, skal du følge instruktionerne på skærmen for at dele filen. Hvis du vælger at kopiere linket til Udklipsholder, kan du nu sætte det ind i en mail, tekst, chatbeskeder eller et socialt netværk for at dele det med andre.

Automatisk gemme fotos, du tager, i OneDrive

 1. Tryk på Indstillinger på applisten.

 2. Svip til venstre til Programmer, og tryk derefter på Billeder og kamera.

 3. Aktivér Overfør automatisk til SkyDrive (der nu hedder OneDrive).

  Bemærkninger!: 

  • Du kan ikke overføre billeder automatisk til OneDrive, hvis din telefon har kun 256 MB RAM. Kontakt producenten af din telefon for at få flere oplysninger.

  • Billeder overføres med lav opløsning. Hvis du vil sikkerhedskopiere dine billeder med fuld opløsning, skal du bruge Zune-softwaren på din pc. Du finder flere oplysninger under Synkronisere musik, billeder og videoer. Hvis du vil overføre dine billeder i fuld opløsning, skal du følge trinnene i "Tilføje et foto eller en video".

Ændr den Microsoft-konto, du bruger til OneDrive

I OneDrive-appen skal du åbne menuen Indstillinger, trykke på Log af og derefter logge på igen med den konto, du vil bruge.

Se, hvor meget lager du har

I OneDrive-appen skal du gå til Indstillinger for at få vist dit samlede lager og den tilgængelige plads.

Har du brug for mere hjælp?

Fejlfinding af problemer med OneDrive-mobilappen

Se relaterede Hjælp-artikler om OneDrive til Android eller OneDrive til iOS.

Online

Få hjælp online
Se flere supportsider til OneDrive og OneDrive for Business.
Til OneDrive-mobilappen skal du se Fejlfinding af OneDrive-mobilapp.

Ikon for mailsupport

Mailsupport
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du ryste din mobilenhed, mens du er i OneDrive-appen eller sende en mail til OneDrive-supportteamet. Du kan kontakte OneDrive for Business-support fra din pc eller Mac ved at åbne Aktivitetscenter, vælge Flere > Send feedback > Der er noget, jeg ikke kan lide.

OneDrive for Business-administratorer kan også få vist OneDrive for Business-teknologicommunity, Hjælp til OneDrive for Business-administratorer eller kontakte Office 365 for Business-support.

Office 365-communityforummer

Tip
Hvis du oplyser os om din placering, kan det hjælpe os med at løse dit problem hurtigere.

Virker alt igen? Hvis du har kontaktet os, og OneDrive begynder at virke igen, må du meget gerne give os besked ved at besvare den mail, vi sendte til dig.

Flere Hjælp-emner i OneDrive for Business

Du kan kontakte OneDrive for Business-support i OneDrive-mobilappen ved at ryste enheden for at få hjælp. Du kan kontakte OneDrive for Business-support fra din pc eller Mac ved at åbne Aktivitetscenter, vælge Flere > Send feedback > Der er noget, jeg ikke kan lide.

OneDrive for Business-administratorer kan også få vist OneDrive for Business-teknologicommunity, Hjælp til OneDrive for Business-administratorer eller kontakte Office 365 for Business-support.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×