Brug OneDrive på Windows Phone

Brug OneDrive på Windows Phone

Her er trin og tip til de mest almindelige opgaver, når du bruger appen OneDrive til din Windows-telefon.

Dette gælder for Windows 10 til pc, telefon, tablet, HoloLens eller Surface Hub.

Når du tilføjer en personlig konto, skal du angive din Microsoft-konto på logonsiden. Hvis du vil tilføje en OneDrive for Business-konto, skal du angive den mailadresse, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du har problemer med at logge på med din arbejds- eller skolekonto, kan du forsøge at logge på OneDrive.com eller kontakte din it-afdeling.

 • Hvis du vil ændre eller nulstille din OneDrive-adgangskode, skal du logge på din konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan have både en personlig konto og OneDrive for Business-konti. Sådan tilføjer du en ekstra konto:

 1. Åbn OneDrive-appen, og tryk på Menu Menuen OneDrive øverst til venstre på skærmen.

 2. Tryk på Kontoindstillinger.

 3. Tryk på Tilføj konto.

 4. Vælg enten Microsoft-konto (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) eller arbejds- eller skolekonto (tildelt af din organisation).

 5. Tryk på ikonet +. På logonskærmen skal du derefter angive den mailadresse og adgangskode, du bruger til enten din Microsoft-konto eller til dit firma, skolen eller en anden organisation.

  Hvis din organisation bruger SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019, adskiller logonprocessen sig fra Office 365. Tryk på Har du en URL-adresse til SharePoint-serveren? på logonskærmen. Du skal derefter angive webadressen på din SharePoint-server for at fortsætte logonprocessen. Webadressen, også kaldet en URL-adresse, kan se således ud: http://portal.

Bemærkninger!: 

 • For at kunne logge på OneDrive for Business skal din organisation enten have et kvalificerende virksomhedsabonnement på SharePoint Online eller Office 365, eller også skal din organisation have sin egen udrulning af SharePoint Server.

 • Du kan ikke logge på med flere arbejds- eller skolekonti fra den samme organisation.

Hvis du har problemer med at logge på med din OneDrive for Business-konto, kan du prøve at logge på http://portal.office.com/onedrive eller kontakte din it-afdeling.

Din OneDrive-app i Windows 10 lader dig logge på din personlige OneDrive og dine OneDrive for Business-konti og derefter skifte mellem de konti, du har tilføjet.

Tryk på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, og tryk derefter på den konto, du vil bruge.

Bemærk!: Hvis du vil tilføje en anden konto, skal du trykke på Kontoindstillinger, og derefter på Tilføj konto.

Brug den samme fremgangsmåde til at uploade og gemme alle filtyper i OneDrive-appen, herunder dokumenter, fotos, videoer og musikfiler.

 1. I OneDrive-appen i den mappe, hvor du vil tilføje fotos, skal du trykke på Tilføj Tilføje foto .

 2. Tryk på Upload Ikonet Upload for OneDrive til Windows 10 Mobile .

 3. Ved Vælg en app skal du vælge kilden til den fil, du vil uploade, f.eks Denne enhed eller appen Billeder på telefonen.

  Bemærkninger!: 

  • På en pc med Windows 10 viser dialogboksen Åbn filerne på din pc. Gå til de filer, du vil overføre, og vælg Åbn.

  • Hvis din telefon er indstillet til automatisk til at gemme billeder i OneDrive, viser telefonens app Billeder billeder fra OneDrive samt billeder på telefonen, som endnu ikke er blevet overført. Hvis du overfører et billede, der er allerede i OneDrive, oprettes der en kopi.

 4. Find den fil, du vil uploade, markér den, og tryk derefter på OK OK .

Tip!: Du kan også uploade billeder og videoer fra telefonen til OneDrive-mappen på computeren med Stifinder, eller import ved hjælp af appen Billeder. Slut telefonen til computeren med telefonens datakabel eller ved at bruge en wi-fi- eller Bluetooth-forbindelse.

Bemærk!: Upload fra kamera kan kun anvendes på én konto ad gangen.

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Overførsel fra kamera.

 2. Under Upload fra kameraet skal du slå kontakten Til.

  Du kan også automatisk uploade videoer, du optager med din telefon, ved at slå kontakten Til under indstillingen Inkluder videoer.

  Tip!: Du kan kun automatisk uploade videoer, hvis Upload fra kameraet også er slået til.

 3. Under Camera backup account skal du åbne listen og vælge den OneDrive-konto, du vil overføre billeder til.

Tip!: Hvis du bruger en forbrugsafregnet internetforbindelse, f.eks en mobildataforbindelse, kan du slå kontakten Fra ved Upload on metered connections. Hvis din forbindelse ikke er forbrugsbaseret – hvilket de fleste wi-fi-netværksforbindelser ikke er – kan du slå denne kontakt til.

Du kan søge efter fil- eller mappenavne, tekst i filer og endda tekst og mærker i billeder. Tryk på Søg Søge i OneDrive , og skriv den ønskede sætning i feltet Søg.

Du kan tilføje mapper i visningen Filer eller i en hvilken som helst anden mappe i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen i visningen Filer skal du trykke på Tilføj Tilføje foto . Tryk derefter på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

 2. Angiv et navn for den nye mappe, og tryk derefter på OK OK .

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer , derefter trykke på afkrydsningsfeltet for en eller flere filer, du vil flytte, trykke på Se mere Se mere og derefter trykke på Flytte Flytte filer .

 2. Ved Flyt elementer til skal du trykke på den mappe, filerne skal flyttes til. Tryk derefter på Flyt OK .

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny mappe til de filer, du flytter, skal du trykke på Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

Hvis du bruger OneDrive kan du få adgang til dine SharePoint-filer i mobilappen uden at forlade OneDrive. SharePoint-websteder, som du for nyligt har interageret med, eller som du følger, vises på en liste, der er placeret under navnet på din organisation. Du vil også kunne se dine Office 365-grupper på listen, idet hver gruppe har sit eget teamwebsted.

For at få mere for at vide, kan du se Find dine SharePoint-filer i OneDrive.

Åbn den mappe, du vil sortere i appen OneDrive, og tryk på Sortér efter Sortere . Du kan sortere efter navn, dato eller størrelse.

Bemærk!: Sortering fungerer i visningen Alle filer, eller i en mappe i Alle filer. Visningerne Billeder, Dokumenter og Delt sorteres kun efter dato.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Papirkurv.

 2. Tryk på Vælg Vælge filer og tryk på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du vil gendanne, og tryk derefter på Gendan Ikonet Gendan for OneDrive til Windows 10 Mobile .

Filer, der er blevet slettet fra OneDrive, gemmes i OneDrive-papirkurven i 30 dage for personlige konti. Filerne kan gendannes til OneDrive inden da, eller du kan slette dem permanent fra dit OneDrive.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Papirkurv.

 2. I visningen Papirkurv skal du vælge de filer, du vil slette.

 3. Hvis du vil fjerne filerne permanent, skal du trykke på Slet Ikonet Slet for OneDrive til Windows 10 Mobile .

Bemærk!: Hvis din Papirkurv er fuld, slettes de ældste elementer automatisk efter tre dage. Hvis du er logget på med en arbejds- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk efter 93 dage, medmindre administratoren har ændret indstillingen. Få mere at vide om hvor længe slettede elementer opbevares for arbejds- eller skolekonti.

 1. Tryk på Vælg Vælge filer i OneDrive-appen, og tryk derefter på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du ønsker.

  Bemærk!: OneDrive på Windows Phone tillader i øjeblikket ikke, at du downloader mapper eller OneNote-notesbøger.

 2. Tryk på Mere, og tryk derefter på Download Downloade fil . Du kan også trykke og holde på den fil, du vil downloade, og derefter trykke på Download.

 3. Find og åbn mappen på din enhed, hvor du vil gemme overførslerne, og tryk derefter på Gem Færdig med at tilføje .

  Bemærk!: På en PC med Windows 10 skal du finde og åbne den mappe, hvor du vil gemme overførslerne, og derefter vælge Vælg mappe.

I OneDrive-appen skal du trykke på Vælg Vælge filer . Tryk så på afkrydsningsfeltet for den fil eller mappe, du vil dele, og derefter på Del Dele fil .

Hvis du vil dele med nogle få bestemte personer, skal du vælge Inviter personer eller Send filer.

Hvis du vil dele med et stort antal brugere, som f.eks. på et socialt medie eller i et blogindlæg, skal du vælge Del et link.

Inviter personer til at dele

 1. Tryk på Del Dele fil > Inviter personer.

 2. Skriv de ønskede navne eller mailadresser under Inviter personer. Tryk på Tilføj Tilføje foto for at angive flere navne.

  Tip!: Se under Seneste kontakter – den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på OK OK . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Del et link

 1. Tryk på Del Dele fil > Del et link.

 2. Vælg, om modtagerne skal kunne vise og redigere filen, eller vælg Vis kun, så modtagerne kun kan læse den.

 3. Tryk på den app, du vil bruge til at dele linket med, i listen Del. Du skal måske rulle listen opad for at få vist alle indstillinger.

Bemærk!: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Del som vedhæftet fil

 1. Tryk på Del Dele fil > Send filer.

 2. Tryk på den app, du vil bruge til at sende den vedhæftede fil med, i listen Del.

 3. Når du har valgt appen, åbnes den. Brug den til at dele filen.

Bemærk!: Det er kun individuelle filer, der kan deles som vedhæftede filer. Hvis du vil dele flere filer eller en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Del et link.

Når nogen deler en OneDrive-fil eller -mappe med dig, får du typisk en mail eller en besked på din Windows-enhed. Du kan finde filerne, der er delt med dig, i OneDrive-appen ved at trykke på Menu Menuen OneDrive > Delt.

Visningen Delte filer i OneDrive-appen til Android

Visningen Delt indeholder filer, der er delt med dig, og filer, du har delt med andre. Når du er logget på med en personlig OneDrive-konto, kan du trykke på den person, der har delt filen, for at finde de filer, der er delt af den pågældende person.

Bemærk!: Visningen Delt ser anderledes ud, når du er logget på med en arbejds- eller skolekonto.

Markér filer eller mapper som "offline" for at læse dem når som helst, selv når du ikke har forbindelse til internettet. Onlineredigeringer af filer synkroniseres, næste gang din Windows-enhed opretter forbindelse til internettet, så du får den nyeste version af filen.

Bemærkninger!: 

 • Filer eller mapper, der er markeret som offline, er skrivebeskyttede – du kan kun redigere dem, når du er online. Hvis du redigerer en fil offline, gemmes den som en ny fil, og den oprindelige OneDrive-fil ændres ikke.

 • Offlinemapper er tilgængelige til Premium OneDrive med et Office 365-abonnement.

 1. Markér de filer eller mapper, der skal være tilgængelige til læsning offline, i appen OneDrive, og tryk derefter på Bevar offline Skærmbillede af ikonet Bevar offline i OneDrive-appen til Windows 10 .

 2. Filer eller mapper, der er markeret til læsning offline, har ikonet Bevar offline i listevisningen. Tryk på filen på listen når som helst for at åbne den og læse den.

Tip!: Når du markerer en fil eller mappe som offline, viser OneDrive den også i visningen Offlinefiler. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Offline for hurtigt at finde alle offlinefiler og -mapper.

Hvis du vil stoppe med at bevare en fil eller mappe offline, skal du markere offlinefilen eller -mappen og trykke på Kun online Skærmbillede af ikonet Kun online i OneDrive-appen til Windows 10 .

I OneDrive-appen, tryk på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger OneDrive-indstillinger > Konti. På siden Konti vises hver af de konti, der har forbindelse til din OneDrive-app, med det samlede lager og den tilgængelige plads for hver.

Når du vil logge af en personlig OneDrive-konto eller en OneDrive for Business-konto, skal du åbne appen og trykke på Menu Menuen OneDrive > Kontoindstillinger. Vælg den konto, du vil logge af, og tryk på Log af.

Du skal først opdatere din Windows-enhed. Derefter skal du kontrollere, at du har installeret alle tilgængelige opdateringer til appen. De downloades og installeres automatisk, når du har forbindelse til Wi-Fi. Sådan får du vist tilgængelige opdateringer, der ikke er downloadet:

 1. Åbn App Store, og tryk derefter på Opdateringer.

 2. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på Opdater alle.

Hvis du stadig har problemer med programmet, kan du prøve at slette det og derefter gå til App Store for at hente det igen.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Læs om, hvordan du foretager Fejlfinding af problemer med OneDrive til Windows Phone-appen, hvis du har brug for mere hjælp.

Du kan bedømme OneDrive-appen eller få hjælp til OneDrive-appen ved at ryste din telefon. På andre enheder kan Giv feedback vælges på de fleste sider for at få hjælp.

Når du tilføjer en personlig konto, skal du angive din Microsoft-konto på logonsiden. Hvis du vil tilføje en OneDrive for Business-konto, skal du angive den mailadresse, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du har problemer med at logge på med din arbejds- eller skolekonto, kan du forsøge at logge på OneDrive.com eller kontakte din it-afdeling.

 • Hvis du vil ændre eller nulstille din OneDrive-adgangskode, skal du logge på din konto online på account.microsoft.com/security.

Du kan have både en personlig konto og OneDrive for Business-konti til Windows Phone 8.1. For at se, om du har Windows Phone 8.1, skal du åbne din telefons Indstillinger og trykke på Om. Yderligere oplysninger finder du i Hvad er OneDrive for Business? Sådan tilføjer du en ekstra konto:

 1. Åbn OneDrive-appen, og tryk på Menu Menuen OneDrive øverst til venstre.

 2. Tryk på Tilføj konto.

 3. På logonskærmen, skal du angive den mailadresse og adgangskode, du bruger til dit firma, skolen eller en anden organisation.

  Hvis din organisation bruger SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2019, adskiller logonprocessen sig fra Office 365. Tryk på Har du en URL-adresse til SharePoint-serveren? på logonskærmen. Du skal derefter angive webadressen på din SharePoint-server for at fortsætte logonprocessen. Webadressen, også kaldet en URL-adresse, kan se således ud: http://portal.

Bemærkninger!: 

 • For at kunne logge på OneDrive for Business skal din organisation enten have et kvalificerende virksomhedsabonnement på SharePoint Online eller Office 365, eller også skal din organisation have sin egen udrulning af SharePoint Server.

 • Du kan ikke logge på med flere arbejds- eller skolekonti fra den samme organisation.

Hvis du har Windows Phone 8.1, kan du skifte mellem en personlig OneDrive-konto og en OneDrive for Business-konto eller mellem flere OneDrive for Business-konti.

Det gør du ved at åbne appen, trykke på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen og derefter trykke på den konto, du vil bruge. Bemærk, at du kan bruge flere personlige konti med OneDrive-appen.

 1. I OneDrive i visningen Alle filer skal du trykke på Tilføj Tilføje foto nederst på skærmen.

 2. Ved Vælg en app skal du vælge kilden til det billede eller den video, du vil uploade, f.eks. din telefons Billeder-app.

 3. Find det billede eller den video, du vil uploade, markér den, og tryk derefter på OK Færdig med at tilføje .

Bemærkninger!: 

 • Upload fra kamera kan kun anvendes på én konto ad gangen.

 • Billeder, der er uploadet via funktionen Upload fra kamera, sorteres automatisk efter år og måned i indlejrede mapper i mappen Filmrulle. Dette kan styres via indstillingerne "Organisation" på siden for indstillinger for Upload fra kamera. Bemærk, at det på nuværende tidspunkt ikke anbefales at flytte, omdøbe eller slette disse mapper, og at disse handlinger ikke understøttes.

 1. Gå til telefonens Indstillinger og tryk på sikkerhedskopiering > fotos + videoer.

 2. Under Fotos eller Videoer, vælg enten God kvalitet eller Bedste kvalitet.

  Hvis du ikke automatisk vil uploade fotos eller videoer, skal du kontrollere, at Upload ikke er markeret.

Tip!: Du kan få mere at vide om, hvordan du flytter fotos og videoer på din telefon til OneDrive-mappen på computeren, i Synkronisere fotos og videoer ved hjælp af min computer på Windows Phone-webstedet.

Du kan søge efter tekst i filer og endda fotos. Hvis du vil søge efter tekst i en fil eller et foto, skal du skrive den ønskede sætning i feltet Søg.

Du kan tilføje mapper i visningen Filer eller i en hvilken som helst anden mappe i OneDrive.

 1. I den visning eller mappe, hvor du vil have en ny mappe, skal du trykke på Mere Ikonet Se mere for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 og derefter vælge Opret en ny mappe.

 2. Tryk på Mappenavn, og skriv det navn, du ønsker til mappen. Tryk derefter på OK Færdig med at tilføje .

 1. Markér de filer, du vil flytte, og tryk derefter på Flyt Ikonet Flyt for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 . Du skal muligvis trykke på Flere Ikonet Se mere for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 først, før ikonet Flyt vises.

  Tip!: Du kan flytte mapper til en anden mappe, og det samme gælder individuelle filer.

 2. Din liste over Filer vises. Tryk på den mappe, filerne skal flyttes til, og tryk derefter på Flyt elementer hertil.

Tip!: Hvis du vil oprette en ny mappe til de flyttede filer, skal du trykke på Ny mappe nederst på listen Filer. Angiv et navn til den nye mappe, og tryk derefter på Opret.

 1. Åbn appen OneDrive.

 2. Åbn den mappe, du vil sortere, tryk på Mere Ikonet Se mere for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 , og tryk derefter på Sortér efter. Du kan sortere efter navn, dato eller størrelse.

Bemærk!: Sortering fungerer i en mappe eller i visningen Alle filer.

Filer, der er blevet slettet fra OneDrive, gemmes i OneDrive-papirkurven i 30 dage for personlige konti. Filerne kan gendannes til OneDrive inden da, eller du kan slette dem permanent fra dit OneDrive.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger > Konti.

 2. Vælg kontoen, og tryk derefter på Vis Papirkurv.

 3. I visningen Papirkurv skal du vælge de filer, du vil gendanne.

 4. Hvis du vil gendanne filerne til dit OneDrive igen, skal du trykke på Gendan Ikonet Gendan for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 .

Bemærk!: Hvis din Papirkurv er fuld, slettes de ældste elementer automatisk efter tre dage. Hvis du er logget på med en arbejds- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk efter 93 dage, medmindre administratoren har ændret indstillingen. Få mere at vide om hvor længe slettede elementer opbevares for arbejds- eller skolekonti.

Filer, der er blevet slettet fra OneDrive, gemmes i OneDrive-papirkurven i 30 dage for personlige konti. Filerne kan gendannes til OneDrive inden da, eller du kan slette dem permanent fra dit OneDrive.

 1. Tryk på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger > Konti.

 2. Vælg kontoen, og tryk derefter på Vis Papirkurv.

 3. I visningen Papirkurv skal du vælge de filer, du vil gendanne.

 4. Hvis du vil fjerne filerne permanent, skal du trykke på Slet Ikonet Slet for OneDrive til Windows Mobile 8/8.1 .

Bemærk!: Hvis din Papirkurv er fuld, slettes de ældste elementer automatisk efter tre dage. Hvis du er logget på med en arbejds- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk efter 93 dage, medmindre administratoren har ændret indstillingen. Få mere at vide om hvor længe slettede elementer opbevares for arbejds- eller skolekonti.

 1. Tryk på Vælg Vælge filer i OneDrive-appen, og tryk derefter på afkrydsningsfeltet ud for de filer, du ønsker.

  Bemærk!: OneDrive på Windows Phone tillader i øjeblikket ikke, at du downloader mapper eller OneNote-notesbøger.

 2. Tryk på Mere, og tryk derefter på Download Downloade fil . Du kan også trykke og holde på den fil, du vil downloade, og derefter trykke på Download.

 3. Find og åbn mappen på din enhed, hvor du vil gemme dine downloads, og tryk derefter på Gem Færdig med at tilføje .

I OneDrive-appen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for den fil eller mappe, du vil dele, og trykke på del Dele fil .

Hvis du vil dele med nogle få bestemte personer, skal du vælge Inviter personer eller Send filer.

Hvis du vil dele med et stort antal brugere, som f.eks. på et socialt medie eller i et blogindlæg, skal du vælge Del et link.

Inviter personer til at dele

 1. Tryk på Del Dele fil > Inviter personer.

 2. Ved Tilføj personer, du vil dele med, skal du skrive de navne eller mail-adresser, du ønsker. Tryk på Tilføj Tilføj modtager til at angive flere navne.

  Bemærk!: Se under del med en senest anvendt kontakt - den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på send Færdig med at tilføje . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Del et link

 1. Tryk på Del Dele fil > Del et link.

 2. Vælg, om modtagerne skal kunne redigere filen, eller få vist filen som skrivebeskyttet.

 3. Tryk på den app, du vil bruge til at dele linket med, i listen Del. Du skal måske trække listen opad for at få vist alle indstillinger.

Bemærk!: Husk, at alle modtagere af linket kan åbne, downloade og gemme dokumentet og videresende linket.

Del som vedhæftet fil

 1. Tryk på Del Dele fil > Send filer.

 2. Tryk på den app, du vil bruge til at sende den vedhæftede fil med, i listen Del.

 3. Når du har valgt, åbnes den app, du har valgt. Brug den til at dele filen.

Tip!: Det er kun muligt at dele som en vedhæftet fil med individuelle filer. Hvis du vil dele en mappe, skal du bruge Inviter personer eller Del et link.

 1. I OneDrive for Business-appen skal du åbne den fil eller mappe, du vil dele, og trykke på Del Dele fil . Hvis du vil dele flere filer eller mapper, skal du trykke på Vælg Vælge filer , trykke på elementerne og derefter trykke på Del Dele fil .

 2. Under Inviter personer, tryk, hvor der står "Skriv et navn eller en mail" og angiv den person, du vil dele med. Tryk på Tilføj Tilføj modtager for at angive flere navne.

  Bemærk!: Se under del med en senest anvendt kontakt - den person, du vil dele med, findes måske der. Tryk blot på navnet for at sende en meddelelse til personen med et link til den fil, du deler.

 3. Hvis modtagerne skal kunne tilføje ændringer eller redigere, skal du markere feltet Tillad redigering. Fjern markeringen, hvis filen skal være skrivebeskyttet for modtagerne.

  Tip!: Hvis du vil føje en note til din invitation til deling, skal du trykke på pilen nederst i Tillad redigering. Tryk derefter på Tilføj en hurtig note, og skriv det, du vil notere.

 4. Tryk på send Færdig med at tilføje . Modtagerne får en mail med et link til dokumentet.

Når nogen deler en OneDrive-fil eller -mappe med dig, får du typisk en mail eller en meddelelse på din Windows-enhed. Du kan finde filerne, der er delt med dig, i OneDrive-appen ved at trykke på Delt øverst i appen. Du skal måske rulle til højre for at se Delt.

Visningen Delte filer i OneDrive-appen til Android

Visningen Delt indeholder filer, der er delt med dig, og filer, du har delt med andre. Når du er logget på med en personlig OneDrive-konto, kan du trykke på den person, der har delt filen, for at finde de filer, der er delt af den pågældende person.

Bemærk!: Visningen Delt ser anderledes ud, når du er logget på med en arbejds- eller skolekonto.

I OneDrive-appen skal du trykke på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen, trykke på Indstillinger og derefter trykke på din personlige konto for at se dit samlede lager og den tilgængelige plads.

Tryk på Menu Menuen OneDrive øverst på skærmen i OneDrive-appen, og tryk derefter på Indstillinger og Indstillinger. Tryk på Pinkode, sæt derefter skyderen til TIL, og tryk på Tilføj pinkode. Angiv og bekræft det firecifrede nummer, du vil bruge som pinkoden.

For at logge af en personlig OneDrive-konto eller en OneDrive for Business-konto skal du åbne appen, trykke på Menu Menuen OneDrive > Indstillinger > Konti. Når du har valgt kontoen, skal du trykke på Log af.

Sørg for, at du har installeret alle tilgængelige opdateringer til appen. De hentes og installeres automatisk, når du er på Wi-Fi. Sådan får du vist tilgængelige opdateringer, der ikke er hentet:

 1. I Windows Phone 8.1 skal du åbne Store, trykke på mere Mere og derefter trykke på overførsler.

 2. Hvis OneDrive-appen vises, skal du trykke på den for at få flere oplysninger eller trykke på Opdater for at hente appen med det samme via dit mobilnetværk.

Hvis du ikke kan se en fil, du leder efter, i appen, skal du se Finde mistede eller manglende filer i OneDrive.

Du kan bedømme OneDrive-appen eller få hjælp ved at ryste din enhed.

I OneDrive-appen skal du åbne menuen Indstillinger, trykke på Log af og derefter logge på igen med den konto, du vil bruge.

 1. Find et foto eller en video, du vil overføre, på din telefon. Hvis du vil dele et billede fra et onlinealbum, skal du først gemme det på din telefon. Det gør du ved at trykke på billedet, trykke på mere Mere , trykke på gem på telefon, og derefter åbne det igen fra albummet Gemte billeder.

 2. Tryk på fotoet eller videoen og hold fingeren nede, tryk på del ... og tryk derefter på SkyDrive (der nu hedder OneDrive).

 3. Tilføj en billedtekst, hvis du ønsker det, og tryk derefter på Overfør.

  Dine fotos vil blive overført med fuld opløsning. Når du vil se de overførte fotos, skal du i OneDrive-mobilappen trykke på Dokumenter og derefter trykke på Mobiloverførsler.

 1. Tryk på Indstillinger på applisten.

 2. Svip til venstre til Programmer, og tryk derefter på Billeder og kamera.

 3. Aktivér Overfør automatisk til SkyDrive (der nu hedder OneDrive).

  Bemærkninger!: 

  • Du kan ikke overføre billeder automatisk til OneDrive, hvis din telefon har kun 256 MB RAM. Kontakt producenten af din telefon for at få flere oplysninger.

  • Billeder overføres med lav opløsning. Hvis du vil sikkerhedskopiere dine billeder med fuld opløsning, skal du bruge Zune-softwaren på din pc. Du finder flere oplysninger under Synkronisere musik, billeder og videoer. Hvis du vil overføre dine billeder i fuld opløsning, skal du følge trinnene i "Tilføje et foto eller en video".

 1. I OneDrive-appen skal du trykke på den fil eller mappe, du vil dele, og holde den nede.

 2. Vælg, om du vil sende et link i en mail eller kopiere linket til Udklipsholder. Vælg derefter, om du ønsker, at andre kun skal kunne se filen, eller om de også skal kunne redigere den.

 3. Hvis du vælger at sende linket via mail, skal du følge instruktionerne på skærmen for at dele filen. Hvis du vælger at kopiere linket til Udklipsholder, kan du nu sætte det ind i en mail, tekst, chatbeskeder eller et socialt netværk for at dele det med andre.

I OneDrive-appen skal du gå til Indstillinger for at få vist dit samlede lager og den tilgængelige plads.

Har du brug for mere hjælp?

Fejlfinding af problemer med OneDrive-mobilappen

Se relaterede Hjælp-artikler om OneDrive til Android eller OneDrive til iOS.

Online

Få hjælp online
Se flere supportsider til OneDrive og OneDrive for Business.
Til OneDrive-mobilappen skal du se Fejlfinding af OneDrive-mobilapp.

Ikon for mailsupport

Mailsupport
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du ryste din mobilenhed, mens du er i OneDrive-appen eller sende en mail til OneDrive-supportteamet. Du kan kontakte OneDrive for Business-support fra din pc eller Mac ved at vælge OneDrive-ikonet i meddelelsesområdet eller menulinjen og derefter Mere > Send feedback > Der er noget, jeg ikke kan lide.

OneDrive for Business Administratorer kan også få vist OneDrive for Business-teknologicommunity, Hjælp til OneDrive for Business-administratorer eller Kontakt Office 365 for Business-support.

Office 365-communityforummer

Har du feedback?
OneDrive UserVoice er stedet til at foreslå funktioner, du gerne vil have, at vi skal føje til OneDrive. Vi kan imidlertid ikke garantere bestemte funktioner eller tidslinjer, men vi besvarer alle forslag, der får mindst 500 stemmer.

Gå til OneDrive UserVoice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×