Brug Gruppepolitik til at kontrollere indstillinger for OneDrive-synkroniseringsklienten

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Senest opdateret: oktober 2017

I denne artikel er for IT-administratorer administrere synkroniseringsklient OneDrive i et virksomhedsmiljø til Windows Server, der bruger Active Directory Domain Services. Gruppepolitik objekter er tilgængelige i OneDrive installation kataloget, %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Hvor BuildNumber er indstillingerne viste synkroniseret klienten under fanen om).

Bemærk: Hvis du ikke er it-administrator, kan du se Introduktion til den nye OneDrive-synkroniseringsklient i Windows for at få oplysninger om OneDrive-synkroniseringsindstillinger. Se OneDriveOneDrive Administrationfor at få oplysninger om brugen af Administration til at kontrollere synkroniseringsindstillinger i din organisation.

Følgende politikker for brugerkonfiguration er tilgængelige:

Følgende politikker for computerkonfiguration er tilgængelige:

Brug af gruppepolitik med OneDrive

Installere OneDrive for at administrere OneDrive med Gruppepolitik, og Kopiér OneDrive.admx og OneDrive.adml filer fra %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ til din Gruppepolitik central store.

Disse politikker virker ved at angive registreringsdatabasenøgler på computerne i dit domæne, som OneDrive-synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) genkender. I afsnittene herunder beskrives, hvad hver politik gør og standardfunktionsmåden, hvis du ikke konfigurerer den.

Bemærk:

  • Når du aktiverer eller deaktiverer en politik, opdateres registreringsdatabasenøglen tilsvarende på computere i dit domæne. Hvis du senere indstiller politikken tilbage til ikke konfigureret, registreringsdatabasenøglen tilsvarende ændres ikke, og politikindstillingen effektive ændres ikke. Så når du har konfigureret en politik, bruge aktiveret og deaktiveret indstillingerne for den pågældende politik fremover.

  • Den placering, hvor registreringsdatabasenøgler skrives er blevet opdateret. Når du bruger den seneste installationspakke, kan du slette registreringsdatabasenøgler, som du tidligere har angivet.

Politikker for brugerkonfiguration

Politikker for brugerkonfiguration kan findes under User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer   

Denne politik gør det muligt for brugere at samarbejde om dokumenter i realtid og dele dem fra Office 2016- og Office 2013-skrivebordsappene. Ved aktivering af denne politik indstilles følgende registreringsdatabasenøgleværdi til 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = DWORD: 00000001

Hvis du aktiverer denne indstilling, viser den fanen Office i OneDrive-synkroniseringsindstillingerne og vælger som standard "Brug Office 2016 til at synkronisere Office-filer, som jeg åbner".

Et skærmbillede af fanen Office i Indstillinger for den nye OneDrive for Business-synkroniseringsklient

Hvis du deaktiverer denne indstilling, er Office-fanen skjult i synkroniseringsklienten, og samtidig redigering og deling i appen for Office-filer er deaktiveret. Indstillingen Brugere kan vælge, hvordan Office-filer, der er i konflikt, skal håndteres vil fungerer som deaktiveret, og i tilfælde af filkonflikter beholdes begge kopier. Der findes flere oplysninger om indstillingerne i synkroniseringsklienten i Brug Office 2016 til at synkronisere Office-filer, jeg åbner.

Forsinke opdatering af OneDrive.exe indtil anden udgivelsesbølge   

Vi udgiver opdateringer til OneDrive.exe i to cirkler. Den første cirkel, "Produktion", er standarden. Det tager normalt én til to uger at udrulle denne cirkel helt. Når vi er færdige med at udrulle cirklen Produktion, udgiver vi den anden cirkel "Enterprise". Hvis du vælger cirklen Enterprise, giver det dig op til 60 dage til at tilrettelægge opdateringer og kontrollere implementeringen i din organisation. Ved aktivering af denne politik indstilles følgende registreringsdatabasenøgleværdi til 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = DWORD: 00000001

Hvis du aktiverer denne indstilling, opdateres OneDrive-synkroniseringsklienter i dit domæne (herunder dem, der bruges til synkronisering af personlige konti) i løbet af den anden cirkel.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, opdateres OneDrive-synkroniseringsklienterne, så snart der er tilgængelige opdateringer under den første cirkel.

Du kan finde flere oplysninger om opdateringscirklerne, og hvordan synkroniseringsklienten søger efter opdateringer i Opdateringsprocessen til OneDrive-synkroniseringsklient.

Forhindr brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappe   

Denne politik gør det muligt at forhindre brugere i at ændre placeringen af OneDrive-mappen på deres computer.

Hvis du vil bruge denne politik, skal du angive din lejer-ID og ønskede stien i Gruppepolitik Editor., så denne politik angiver følgende vigtige værdi i registreringsdatabasen til 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Lejer ID}" = DWORD: 00000001

Hvis du har aktiveret denne indstilling, kan brugerne ikke ændre placeringen af deres "OneDrive – {lejers navn}"-mappe under guiden Velkommen til OneDrive. Dette tvinger brugerne til enten at bruge standardplaceringen eller, hvis du har konfigureret indstillingen Angiv standardplaceringen for OneDrive-mappen, sikrer det, at alle brugerne har deres lokale OneDrive-mappe på den placering, du har angivet.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ændre placeringen af deres synkroniseringsmappe under guiden Velkommen til OneDrive.

Hvis det er nødvendigt at anvende denne indstilling på mere end én lejer, skal du kopiere politikdefinitionen i OneDrive.admx-filen og så indsætte den nederst i filen i afsnittet Indsæt indstillinger for flere brugere her over </policies>-mærket. Udskift derefter det første lejer-id med det andet lejer-id. I OneDrive.adml-filen skal du igen kopiere og indsætte ressourcerne i afsnittet Indsæt indstillinger for flere lejere her over </stringTable>-mærket og udskifte {TenantName} med det yderligere lejernavn.

Forhindre brugere i at synkronisere personlige OneDrive-konti   

Denne politik gør det muligt at blokere brugeres synkronisering af personlige filer til den OneDrive-lagerplads, de får med en Microsoft-konto. Som standard har brugerne tilladelse til at synkronisere personlige OneDrive-konti. Ved aktivering af denne politik indstilles følgende registreringsdatabasenøgleværdi til 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = DWORD: 00000001

Hvis du aktiverer denne indstilling, vil brugerne være forhindret i at konfigurere et synkroniseringsforhold for deres personlige OneDrive-konto. Hvis de tidligere synkroniserede en personlig OneDrive-konto, får de en fejl, når de starter synkroniseringsklienten, men deres filer forbliver på computeren.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan brugere synkronisere personlige OneDrive-konti.

Angiv standardplaceringen for OneDrive-mappen   

Denne politik gør det muligt at angive en bestemt sti som standardplacering til OneDrive-mappen, når brugere går gennem guiden Velkommen til OneDrive for at konfigurere synkroniseringsklienten. Stien er som standard under %userprofile%.

Hvis du vil bruge denne politik, skal du angive din lejer-ID og ønskede standardstien i gruppepolitikken. Denne politik angiver følgende nøgle i registreringsdatabasen til en streng, der angiver stien til filen.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{lejer ID}" = "{bruger path}"

Hvis du aktiverer indstillingen, vil den lokale mappeplacering OneDrive – < lejers navn > som standard være den sti, som du angiver i OneDrive ADMX-filen.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil den lokale mappeplacering OneDrive – <lejers navn> som standard være %brugerprofil%.

Hvis du vil anvende denne indstilling til mere end én lejer, Indtast yderligere lejer id'er til de ønskede standard sti poster i gruppepolitikken.

Bemærk: Miljøvariablen % logonuser % kan ikke bruges via Gruppepolitik. Vi anbefaler, at du bruger % username % i stedet.

Brugere kan vælge, hvordan Office-filer, der er i konflikt, skal håndteres   

Denne politik bestemmer, hvad der sker, når der opstår en konflikt mellem Office 2016-filversioner under synkronisering. Som standard har brugerne tilladelse til at beslutte, om de vil flette ændringer eller beholde begge udgaver. Brugere kan også konfigurere synkroniseringsklienten til altid at tvedele filen og beholde begge udgaver. (Denne indstilling er kun tilgængelig for Office 2016. Med tidligere versioner af Office er filen altid tvedelt, og begge udgaver bevares). Aktivering af denne politik indstiller følgende registreringsdatabasenøgleværdi til 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = DWORD: 00000001

Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugere beslutte, om de vil flette ændringer eller beholde begge udgaver. Brugere kan også konfigurere synkroniseringsklienten til altid at tvedele filen og beholde begge udgaver, som vist nedenfor.

Fanen Office i dialogboksen Synkroniser indstillinger

Hvis du deaktiverer denne indstilling, er filen altid tvedelt, og begge udgaver beholdes i tilfælde af en synkroniseringskonflikt. Konfigurationsindstillingen i synkroniseringsklienten er deaktiveret.

Du skal aktivere politikken "Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer" for at aktivere denne politik. Der findes flere oplysninger om indstillingerne i synkroniseringsklienten i Brug Office 2016 til at synkronisere Office-filer, jeg åbner.

Angiv den maksimale Overfør overførselshastighed, der bruger OneDrive.exe   

Denne politik kan du angive den maksimale Overfør overførselshastighed i kilobyte (KB) / sec for computere, der kører synkroniseringsklient OneDrive. Den mindste rente er 50 KB/sec, og den maksimale hastighed er 100.000 KB/sec. Jo lavere overførselshastighed Overfør, som du konfigurere de længere computere, der kører OneDrive.exe tager for at overføre filer.

Som standard overførselshastighed Overfør er ubegrænset og kan konfigureres af brugeren direkte i synkroniseringsklienten. Hvis du aktiverer denne indstilling, computere, der påvirkes af denne politik skal bruge den maksimale Overfør overførselshastighed, du angiver, og brugerne kan ikke ændre Overfør bedømme synkroniseret klientindstillinger sig selv. Bemærk, at OneDrive.exe skal genstartes på brugernes enheder til at anvende den konfiguration, der er angivet i denne indstilling. Hvis du deaktiverer denne indstilling, brugerne kan konfigurere den maksimale Overfør rente til deres computer ved at åbne klient synkroniseringsindstillinger og klikke på fanen netværk.

Vi anbefaler, at du bruger denne indstilling bruges kun i tilfælde, hvor faste trafik begrænsninger er påkrævet, som når du først installere synkroniseringsklienten i din organisation. Anbefales ikke, at du bruger denne indstilling løbende, da det vil formindske Synkroniser klientens ydeevne og negativt påvirke brugeroplevelsen.

Aktivering af denne politik angiver følgende vigtige værdi i registreringsdatabasen til et tal fra 50 til 100.000. Eksempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Ovenstående registreringsdatabasenøgle angiver Overfør overførselshastighed grænsen til 50KB/sec, ved hjælp af den hexadecimale værdi til 50, som er 00000032.

Angiv den maksimale download overførselshastighed, der bruger OneDrive.exe   

Denne politik kan du angive den maksimale download overførselshastighed i kilobyte (KB) / sec for computere, der kører synkroniseringsklient OneDrive. Den mindste rente er 50 KB/sec, og den maksimale hastighed er 100.000 KB/sec. Jo lavere overførselshastighed download, som du konfigurere de længere computere, der kører OneDrive.exe tager for at hente filer.

Som standard overførselshastighed download er ubegrænset og kan konfigureres af brugeren direkte i synkroniseringsklienten. Hvis du aktiverer denne indstilling, computere, der påvirkes af denne politik skal bruge den maksimale download overførselshastighed, du angiver, og brugerne kan ikke ændre overførslen bedømme synkroniseret klientindstillinger sig selv. Bemærk, at OneDrive.exe skal genstartes på brugernes enheder til at anvende den konfiguration, der er angivet i denne indstilling. Hvis du deaktiverer denne indstilling, brugerne kan konfigurere den maksimale download rente til deres computer ved at åbne klient synkroniseringsindstillinger og klikke på fanen netværk.

Vi anbefaler, at du bruger denne indstilling i tilfælde, hvor der ikke er aktiveret filer efter behov, og hvor strenge trafik begrænsninger er påkrævet, som når du først installere synkroniseringsklienten i din organisation eller aktivere synkronisering af Teamwebsteder. Anbefales ikke, at du bruger denne indstilling løbende, da det vil formindske Synkroniser klientens ydeevne og negativt påvirke brugeroplevelsen.

Aktivering af denne politik angiver følgende vigtige værdi i registreringsdatabasen til et tal fra 50 til 100.000. Eksempel:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Ovenstående registreringsdatabasenøgle angiver download overførselshastighed grænsen til 50KB/sec, ved hjælp af den hexadecimale værdi til 50, som er 00000032.

Politikker for computerkonfiguration

Politikker for computerkonfiguration kan findes under Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Angive den maksimale procentdel af Overfør overførsel for OneDrive.exe   

Denne politik kan du konfigurere den maksimale procentdel af computerens tilgængelige Overfør overførselshastighed, synkroniseringsklient OneDrive kan bruge til at overføre. (OneDrive kun bruger denne båndbredde synkroniserer filer.) Den båndbredde, der er tilgængelige for en computer hele tiden ændres, så definerer en procentdel giver mulighed for at besvare øges synkroniseringsklienten og reducerer i båndbredde tilgængelighed under synkronisering i baggrunden.

Hvis du aktiverer denne indstilling, som en fil overføres, overføre hvor meget indhold overføres OneDrive Synkroniser klient foranstaltninger, og hvor lang tid det tager i en periode på 60 sekunder at identificere maksimalt overførselshastighed til tjenesten på det pågældende tidspunkt. Maksimale Overfør overførselshastighed er baseret på spidsbelastning observeret værdien gennemløb under måleintervallet.

Overføre overførselshastighed Calculation_C3_2017821163425

Bemærk: Værdien for det hentede maksimale gennemløb kan sommetider være, højere eller lavere end forventet på grund af den andre trafik, throttling metode, der kan bruge din internetudbyder (ISP).

Denne beregnede værdi multipliceres derefter med den procentdel, du angiver i denne indstilling og bruges som kappen overførselshastighed for de næste 10 minutter. Når du har 10 minutter, synkroniseringsklienten foretager en anden 60 sekunders mål og justere baseret på resultaterne af værdien for det nye maksimale Overfør Gennemløb for denne periode mål. Overføre overførselshastighed er ikke begrænset under 60 sekunders mål interval og giver mulighed for filer, der skal overføres på det maksimale antal tilgængelige gennemløb. Dette gør det muligt for to nøglescenarier. Først skal vil en meget lille fil få overført hurtigt fordi det kan være i det interval, hvor synkroniseringsklienten måler den maksimale mulige hastighed. Til en hvilken som helst længerevarende Overfør Synkroniser vil beholde optimering af Overfør hastigheden per værdien procentdel er angivet af denne indstilling.

Aktivering af denne politik angiver følgende vigtige værdi i registreringsdatabasen til et tal fra 10-99. Eksempel:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Ovenstående registreringsdatabasenøgle angiver Overfør overførselshastighed procentdel til 50%, ved hjælp af den hexadecimale værdi til 50, som er 00000032.

Jo lavere procentdelen du angiver, jo længere tid tager det synkroniseringsklient til at overføre filer. Vi anbefaler, at en værdi på 50% eller højere. Den maksimale procentdel standard er 99%. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne kan ikke ændre Overfør rente ved at åbne klient synkroniseringsindstillinger og klikke på fanen netværk.

Forhindre brugere i at bruge funktionen til at hente filer eksternt til at få adgang til filer på computeren   

Denne politik kan du forhindre brugere i at bruge funktionen Hent, når de er logget på med deres Microsoft-konto til OneDrive.exe. Funktionen Hent kan brugerne gå til OneDrive.com, Vælg en Windows-computer, der er i øjeblikket er online og kører OneDrive-synkroniseringsklienten, og få adgang til dine personlige filer fra computeren. Brugere kan bruge funktionen Hent som standard.

Der er to indstillinger – én for 32-bit computere og én til 64-bit computere. Aktivere disse indstillinger, angiver følgende registreringsdatabasen nøgleværdier til 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = DWORD: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = DWORD: 00000001

Hvis du aktiverer denne indstilling, vil brugere være forhindret i at bruge funktionen til hentning af filer.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan brugerne bruge funktionen til hentning af filer.

Tillad synkronisering af OneDrive-konti til kun bestemte organisationer   

Denne politik giver mulighed for at tillade brugere at synkronisere OneDrive-konti til kun nogle organisationer ved at angive en liste over tilladte lejer id'er. Hvis du aktiverer denne indstilling, får brugerne en fejl, hvis de forsøger at tilføje en konto fra en organisation, der ikke findes på listen. Hvis en bruger har allerede kontoen, synkroniseres filerne, der ikke længere.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(hvor "1111-2222-3333-4444" er det lejer-ID)

Hvis du vil blokere bestemte organisationer i stedet, bruge "Blok synkronisering af OneDrive-konti til bestemte organisationer."

Denne indstilling kan prioriteres over politikken "Bloker synkronisering OneDrive-konti til bestemte organisationer". Aktivér ikke begge politikker på samme tid.

Bloker synkronisering af OneDrive-konti til bestemte organisationer   

Denne politik kan du forhindre brugere i at overføre filer til en anden organisation ved at angive en liste over blokerede lejer id'er. Hvis du aktiverer denne indstilling, får brugerne en fejl, hvis de forsøger at tilføje en konto fra en organisation, der er blokeret. Hvis en bruger allerede har tilføjet kontoen, synkroniseres filerne, der ikke længere.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(hvor "1111-2222-3333-4444" er det lejer-ID)

For at angive en liste over tilladte organisationer i stedet skal du bruge "Tillad synkronisering af OneDrive-konti til kun bestemte organisationer."

Denne indstilling fungerer ikke, hvis du har politikken "Tillad synkronisering OneDrive-konti til kun bestemte organisationer." aktiveret. Aktivér ikke begge politikker på samme tid.

(Preview) Konfigurere uovervåget OneDrive ved hjælp af Windows 10 eller domæne legitimationsoplysninger   

Vigtigt: Hvis du aktiverer denne indstilling, ADAL skal være aktiveret eller konfiguration af konto mislykkes. Hente og åbne EnableADAL.reg for at aktivere ADAL og genstarte synkroniseringsklienten.

Denne politik kan du konfigurere synkroniseringsklienten OneDrive automatisk ved hjælp af den primære Windows-konto på Windows 10 og legitimationsoplysninger til domænet i Windows 7 eller nyere.

Hvis du aktiverer denne indstilling, vil OneDrive.exe forsøge at logge på kontoen arbejds- eller skolekonto ved hjælp af disse legitimationsoplysninger. Det skal kontrollere den tilgængelige diskplads før synkronisering, og hvis det er stort, OneDrive spørger brugeren vælge deres mapper. Den grænse, som er bedt om brugeren kan konfigureres ved hjælp af DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive forsøger at logge på alle konti på computeren, og når lykkes, kontoen ikke længere forsøger uovervåget konfiguration.

Hvis du aktiverer denne indstilling, og brugeren er med til forrige OneDrive for Business-synkroniseringsklienten, vil den nye synkroniseringsklient forsøge at overtage synkronisering. Den nye synkroniseringsklient forsøger at importere brugerens synkroniseringsindstillinger fra den forrige synkroniseringsklient.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, forsøge OneDrive ikke at logge automatisk på brugere.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = DWORD: 00000001

Denne politik kan bruges med DiskSpaceCheckThresholdMB samt DefaultRootDir.

At fortælle os, hvis du har feedback på denne funktion eller støder på problemer. Højreklik på OneDrive-ikonet i meddelelsesområdet, og klik på "Rapportere problemer". Mærke skal du din feedback med "SilentConfig", så din feedback sendes direkte til ingeniører, der arbejder på denne funktion.

(Preview) Konfigurere maksimumstørrelsen OneDrive til at hente alle filer automatisk   

Denne indstilling bruges sammen med SilentAccountConfig. Alle brugere, der har en OneDrive, der er større end den angivne grænse (i MB) vil blive bedt om at vælge de mapper, de vil synkronisere før synkroniseringsklient OneDrive (OneDrive.exe) henter filer til.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Eksempel: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(hvor "1111-2222-3333-4444" er lejer ID og 0005000 angiver en grænseværdi for 5000MB)

Relaterede emner

Installer den nye OneDrive-synkroniseringsklient i et virksomhedsmiljø 
Forhindr brugere i at installere synkroniseringsklienten
Tillad kun synkronisering på computere, der er knyttet til bestemte domæner 
Bloker synkronisering af bestemte filtyper 

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×