Blive fortrolig med PerformancePoint-dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at oprette, redigere og gemme de enkelte dashboardelementer. Du kan gemme disse elementer på angivne lister og i angivne dokumentbiblioteker i SharePoint, og du kan bruge disse elementer til at samle dashboardene. Derefter kan du installere dashboardene i SharePoint Server 2010.

Via dashboardene kan du give dashboardbrugere i hele organisationen de oplysninger, de skal bruge for at overvåge og analysere præstationen. Denne artikel indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at blive fortrolig med Dashboarddesigner.

Hvad vil du foretage dig?

Hvordan installeres eller åbnes dashboarddesigneren?

Hvilke former for dashboardelementer kan jeg oprette ved hjælp af dashboarddesigneren?

Hvordan navigeres der i dashboarddesigneren?

Hvordan installeres eller åbnes dashboarddesigneren?

Hvis PerformancePoint Services i Microsoft SharePoint Server 2010 er konfigureret til organisationen, og du har de rette tilladelser, kan du installere og starte Dashboarddesigner.

 1. Brug Internet Explorer til at gå til Business Intelligence Center. Business Intelligence Center er et SharePoint-websted, der fungerer som portal for PerformancePoint Services og andre programmer. Business Intelligence Center kan se ud som i følgende illustration:

  Business Intelligence Center, et websted i SharePoint Server 2010

  I Business Intelligence Center kan du finde oplysninger om Business Intelligence i SharePoint, inklusive Excel Services, statusindikatorer og PerformancePoint Services. Du kan også finde links, du kan bruge til at åbne Hjælp eller finde programmer som Dashboarddesigner.

  Tip: Kontakt SharePoint-administratoren, hvis du ikke kan finde Business Intelligence Center.

 2. I Business Intelligence Center skal du klikke på et afsnit, f.eks. Overvåge KPI, Generere og dele rapporter eller Oprette dashboards. Der vises flere oplysninger om hvert enkelt område i den midterste rude som vist i illustrationen nedenfor:

  Link til PerformancePoint-tjenester fra Business Intelligence Center

  Klik på Begynde at anvende PerformancePoint Services.

 3. PerformancePoint-webstedsskabelonen åbnes og ligner illustrationen nedenfor:

  Knap til at køre Dashboarddesigner i PerformancePoint-webstedsskabelonen

  Klik på Kør dashboarddesigner i PerformancePoint-webstedsskabelonen.

 4. Hvis du har fået tildelt de nødvendige tilladelser i PerformancePoint Services, installeres og åbnes Dashboarddesigner. Dashboarddesigner ser ud som i illustrationen nedenfor:

  PerformancePoint-dashboarddesigner

Når du har åbnet Dashboarddesigner mindst én gang, kan du åbne det på andre måder, f.eks. ved at gøre følgende:

 • Opret en genvej på skrivebordet til det SharePoint-websted, der indeholder dine dashboardelementer. Dobbeltklik derefter på genvejen på skrivebordet for at åbne Dashboarddesigner. Du kan læse mere om, hvordan du opretter en genvej på skrivebordet, i Sådan oprettes en genvej på skrivebordet.

 • Klik på Start, og klik derefter på Alle programmer. Find SharePoint, og klik derefter på PerformancePoint-dashboarddesigner.

Vigtigt:  Du skal have forbindelse til SharePoint Server 2010 for at kunne bruge Dashboarddesigner.

Toppen af siden

Hvilke former for dashboardelementer kan jeg oprette ved hjælp af dashboarddesigneren?

Du kan bruge Dashboarddesigner til at oprette en lang række PerformancePoint-elementer, f.eks. datakilder, dashboards, scorecards, KPI'er (nøgletal), indikatorer, filtre og rapporter.

Følgende tabel indeholder en oversigt over elementerne:

Elementer

Beskrivelse

Datakilder

Datakilder er dine forbindelser til de databaser, du vil bruge til de scorecards, rapporter og filtre, du opretter ved hjælp af Dashboarddesigner.

Dashboards

Dashboards er de objektbeholdere, du kan bruge til at få vist scorecards og rapporter. Når du samlet dashboards, føjer du rapporter, scorecards og filtre til zoner, som er sektioner på en dashboardside.

Et enkelt dashboard kan indeholde mere end én side. Du kan udforme de enkelte sider ved hjælp af samme skabelon til sidelayout, eller du kan bruge forskellige skabeloner. Du kan også tilpasse størrelserne på dashboardzonerne, og de enkelte zoner kan indeholde et eller flere elementer, f.eks. rapporter, scorecards og filtre.

Scorecards

Scorecards er dashboardelementer, der viser præstationen for en eller flere metrikværdier. De bruges til at sammenligne faktiske resultater med angivne mål, og resultatet vises ved hjælp af grafiske indikatorer. Et scorecard ligner en tabel, der som regel har værdikolonnerne Target og Actual og flere KPI'er.

KPI'er

KPI'er er metrikværdier, du kan bruge i et scorecard. KPI'er omfatter typiske målværdier, faktiske værdier og grafiske indikatorer, som viser, om præstationen lever op til målet.

Indikatorer

Indikatorer er grafiske symboler, der bruges i KPI'er til at vise, om præstationen lever op til målet.

Ofte anvendte indikatorer er lyskurvesymboler, hvor grønne cirkler bruges til at angive, at præstationen rammer målet, gule trekanter bruges til at angive, at præstationen er tæt på målet, og røde ruder angiver en dårlig præstation.

Filtre

Filtre er individuelle dashboardelementer, der giver dashboardbrugere mulighed for at fokusere på bestemte oplysninger.

Du kan f.eks. oprette et geografisk filter og derefter knytte dette filter til en rapport eller et scorecard. Dermed kan en bruger se oplysninger for et bestemt geografisk område.

Rapporter

Rapporter er dashboardelementer, hvor oplysninger vises i diagrammer eller tabeller.

Du kan oprette en lang række rapporter ved hjælp af Dashboarddesigner. Eksempler på dette er liggende søjlediagrammer, kurvediagrammer, cirkeldiagrammer og tabeller, kaldet gitre. Derudover kan visse rapporter oprettes direkte i Dashboarddesigner, og du kan oprette webdele, som viser eksisterende rapporter, der er placeret på andre servere.

Toppen af siden

Hvor gemmes dashboardelementerne?

Alle PerformancePoint-dashboardelementerne gemmes på angivne lister og i angivne dokumentbiblioteker i SharePoint, som konfigureres, når PerformancePoint Services konfigureres. I følgende illustration vises en liste over SharePoint-lister og -dokumentbiblioteker, der typisk vil blive vist i PerformancePoint Services:

Dialogboksene Tilføj lister og Hvor skal løsningnen installeres til?

I følgende tabel beskrives disse SharePoint-lister og -biblioteker, hvor dashboardindhold og andre filer gemmes.

Elementer

Beskrivelse

Dataforbindelser

De datakilder, du bruger til KPI'er, scorecards, rapporter og filtre, gemmes i et dokumentbibliotek af typen Dataforbindelser, der indeholder datakilder, sammen med flere oplysninger, f.eks. server- og sikkerhedsindstillinger.

Dette dokumentbibliotek kaldes typisk Dataforbindelser, men SharePoint-administratorer kan ændre navnet, når de konfigurerer PerformancePoint Services.

Individuelle dashboardelementer inklusive:

 • Indikatorer

 • KPI'er

 • Scorecards

 • Rapporter

 • Filtre

 • Dashboardsider

Scorecards, rapporter, filtre, dashboardsider og andre dashboardelementer gemmes på en PerformancePoint-indholdsliste.

Bemærk: Dashboardsider gemmes her. Men direkte dashboards, der er installeret på et SharePoint-websted, gemmes i et andet dokumentbibliotek.

Denne liste kaldes typisk PerformancePoint-indhold, men SharePoint-administratorer kan ændre navnet, når de konfigurerer PerformancePoint Services.

Dashboards

Når du har installeret et dashboard, gemmes det i et dokumentbibliotek af typen Dashboards, der kun indeholder dashboards. De enkelte dashboardelementer gemmes ikke her.

Denne liste kaldes Dashboards, men SharePoint-administratorer kan ændre navnet, når de konfigurerer PerformancePoint Services

Da dashboardelementer gemmes direkte i SharePoint Server 2010, kan du og andre dashboardforfattere gemme arbejde ved at genbruge elementer. Du kan f.eks. oprette et analysediagram og derefter bruge den pågældende rapport i flere dashboards.

Derudover kan du styre, hvem der kan se og bruge dashboardindholdet, ved at tildele SharePoint-tilladelser til de enkelte dashboardelementer.

Toppen af siden

Hvordan navigeres der i dashboarddesigneren?

Brugergrænsefladen i Dashboarddesigner indeholder et bånd, ruden Workspace Browser, den midterste rude og ruden Details, du kan bruge til at oprette, få vist og redigere dashboardelementer. Arbejdsområdet indeholder også Microsoft Office-knapmenuen, du kan bruge til at gemme arbejdsområdefiler, installere et dashboard og ændre serverforbindelsen.

PerformancePoint-dashboarddesigner

Båndet

Båndet indeholder Microsoft Office Backstage-knappen og har tre faner: fanen Startside, fanen Rediger og fanen Opret.

Microsoft Office Backstage-knappen

Klik på Microsoft Office-knappen for at få adgang til indstillinger for Dashboarddesigner og andre lagringsindstillinger. Backstage-menuen ligner denne illustration

Microsoft Office Backstage-visningen

Klik på Designerindstillinger for at åbne dialogboksen Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger indeholder tre faner: Tilpas, Server og Ressourcer.

 • Brug fanen Tilpas til at angive standardplaceringen for arbejdsområdefilerne og til at angive, om du vil bruge guider til at oprette scorecards. Fanen Tilpas ligner denne illustration:

  Fanen Tilpas i indstillinger for Dashboarddesigner

 • Brug fanen Server til at få vist eller ændre den server, du opretter forbindelse til, når du bruger Dashboarddesigner. Fanen Server ligner denne illustration:

  På fanen Server i indstillinger for Dashboarddesigner.

 • Brug fanen Ressourcer til at finde ud af, hvilken version af Dashboarddesigner du bruger. Fanen Ressourcer ligner denne illustration.

  Under fanen Ressourcer i indstillinger for Dashboarddesigner

Toppen af siden

Fanen Startside på båndet

Fanen Startside, der er vist nedenfor, indeholder værktøjslinjekommandoer, du kan bruge til at få vist og åbne dashboardelementer.

Fanen Hjem på båndet i Dashboarddesigner

I sektionen Workspace kan du f.eks. klikke på Refresh for at opdatere listen over dashboardelementer, der er udgivet på SharePoint Server 2010.

Fanen Rediger på båndet

Fanen Edit indeholder værktøjslinjekommandoer, du kan bruge til at ændre dashboardelementer, som du eller andre dashboardforfattere har oprettet.

Fanen Edit er dynamisk. Under fanen vises kun de værktøjslinjekommandoer, der er specifikke for de bestemte dashboardelementer, du vil redigere. Dvs. at fanen Edit ændres, afhængigt af den type dashboardelement, der er åben i den midterste rude i arbejdsområdet.

Hvis du f.eks. åbner en KPI, vises der værktøjslinjekommandoer under fanen Rediger, som du kan bruge til at ændre talformater, f.eks. ændre antallet af decimaler, der vises i numeriske værdier. Fanen Rediger til en KPI er vist nedenfor

Fanen Rediger for en KPI

Hvis du åbner et scorecard, vises der forskellige værktøjslinjekommandoer, du kan bruge, under fanen Rediger. De omfatter Opdater. Brug kommandoen Opdater til at opdatere de oplysninger, der vises, når du har foretaget ændringer af scorecardet. Fanen Rediger til et scorecard er vist nedenfor.

Fanen Rediger for et scorecard

Hvis du åbner et analysegitter til redigering, vises der en lang række værktøjslinjekommandoer under fanen Rediger, som du kan bruge til at ændre skrifttype, tal, rapportvisning og andre indstillinger. Fanen Rediger til en analytisk rapport er vist nedenfor.

Fanen Rediger for et analysegitter

Og hvis du åbner et dashboard for at redigere det, vises værktøjslinjekommandoer, som specielt bruges, når der arbejdes med dashboardzoner eller elementer i zoner, under fanen Rediger. Fanen Rediger til et dashboard er vist nedenfor.

Fanen Rediger for et dashboard

For visse dashboardelementer, f.eks. filtre, er der ingen værktøjslinjekommandoer under fanen Edit. Til disse elementer skal du bruge fanerne Editor og Properties i den midterste rude i arbejdsområdet til at foretage ændringerne.

Toppen af siden

Fanen Opret på båndet

Fanen Opret indeholder værktøjslinjekommandoer, som du kan bruge til at oprette dashboardelementerne. Fanen Opret ligner denne illustration.

Fanen Opret i Dashboarddesigner

Hvis du vælger en værktøjslinjekommando, åbnes der en guide, som hjælper dig med at oprette et element. Når du f.eks. klikker på Dashboard, åbnes dialogboksen Select a Dashboard Page Template. Du kan vælge en skabelon til sidelayout for første side i dashboardet, og derefter kan du gå i gang med at samle dashboardet.

Ruden Workspace Browser

Ruden Browser til arbejdsområdet findes til venstre på skærmen i Dashboarddesigner. Du kan bruge ruden Browser til arbejdsområdet til at få vist, åbne og gemme dashboardelementer. Du kan også bruge Browser til arbejdsområdet til at installere dashboards. Browser til arbejdsområdet er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Arbejdsområdebrowseren i Dashboarddesigner

Browser i arbejdsområdet indeholder to kategorier af dashboardelementer: PerformancePoint-indhold og Dataforbindelser.

 • Vælg PerformancePoint-indhold for at oprette, få vist eller åbne indikatorer, KPI'er, scorecards, rapporter, filtre og dashboards.

 • Vælg Dataforbindelser for at oprette, få vist eller åbne datakilder.

I Workspace Browser skal du bruge genvejsmenuen til at udføre mange opgaver. Når du f.eks. opretter et element, og du vil gemme det, skal du højreklikke på elementet i Workspace Browser og derefter klikke på Gem.

Og hvis du vil installere et dashboard, skal du højreklikke på dashboardet i Workspace Browser og derefter klikke på Deploy to SharePoint.

Den midterste rude i arbejdsområdet

Du kan bruge den midterste rude til at få vist, oprette og ændre dashboardelementer. Den midterste rude ændres, afhængigt af hvor fokus er i Browser til arbejdsområdet. Den midterste rude er fremhævet i følgende illustration:

Den midterste rude i arbejdsområdet

Når du f.eks. klikker på PerformancePoint-indhold eller Dataforbindelser i Browser til arbejdsområdet, kan du se fanerne SharePoint og Arbejdsområde i den midterste rude. Og når du klikker på et bestemt element i Browser til arbejdsområdet, kan du se to, tre eller fire faner i den midterste rude. Disse faner varierer, afhængigt af typen af dashboardelement du arbejder med.

Toppen af siden

Fanerne SharePoint og Workspace

Fanerne SharePoint og Arbejdsområde kan vælges, når et element er markeret i Browser til arbejdsområdet. Disse faner bruges til at få vist lister over dashboardelementer, som du og andre dashboardforfattere har oprettet.

Fane

Beskrivelse

Fanen SharePoint

Under fanen SharePoint vises en liste over de dashboardelementer, du og andre dashboardforfattere har gemt i SharePoint Server 2010. Afhængigt af om PerformancePoint-indhold eller Dataforbindelser er valgt i Browser til arbejdsområdet, kan du enten se alle datakilder eller alle de andre typer dashboardelementer, der vises i den midterste rude.

Fanen Workspace

Under fanen Workspace vises en samling af dashboardelementer, der er gemt i SharePoint Server 2010. Under fanen Workspace vises især de dashboardelementer, du har oprettet og åbnet til redigering.

Når du åbner Dashboarddesigner første gang, arbejder du i en ikke-navngivet arbejdsområdefil, der ikke er gemt. Efterhånden som du opretter og åbner dashboardelementer, bliver disse elementer synlige både under fanen SharePoint og under fanen Workspace i den midterste rude.

Når du gemmer arbejdsområdefilen, opretter du en liste over dashboardelementer, du derefter kan se under fanen Workspace. Du kan ændre, hvilke elementer der skal medtages i arbejdsområdefilen, ved at bruge de værktøjslinjekommandoer, der findes i sektionen Workspace under fanen Home på båndet.

Vigtigt: Dashboardelementer gemmes altid direkte i SharePoint Server 2010 og ikke på computeren. Men når du gemmer arbejdsområdefilen (valgfrit), gemmes den på computeren.

Toppen af siden

Fanerne Editor, Properties, Design, Query, Time og View

Bemærk: Fanerne Editor, Egenskaber, Design, Forespørgsel, Tid og Visning bruges til at konfigurere eller ændre individuelle dashboardelementer. Disse faner er tilgængelige, når et element er valgt i Browser til arbejdsområdet, eller når du opretter et dashboardelement. Det er ikke alle de faner, der er anført nedenfor, der er tilgængelige på samme tid for et bestemt dashboardelement. Det er kun de faner, der gælder for det pågældende element, der er synlige i den midterste rude.

Fanen Egenskaber

Fanen Egenskaber er tilgængelig for alle typer dashboardelementer. Du kan bruge fanen Egenskaber til at angive elementets navn, beskrivelse, ejer (kaldes den ansvarlige) og visningsmappen for det pågældende element på listen eller i dokumentbiblioteket i SharePoint. Fanen Egenskaber til et dashboard er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Fanen Egenskaber for et dashboard

Bemærk: I Dashboarddesigner kan du oprette og bruge visningsmapper til dashboardelementerne. På de lister og i de dokumentbiblioteker i SharePoint, der indeholder dashboardelementerne, vises disse visningsmapper i kolonnen Display Folder. Du kan bruge kolonnen Display Folder til at filtrere og gruppere dashboardelementer sammen.

Fanen Editor

Fanen Editor er tilgængelig for de fleste typer af dashboardelementer. Disse omfatter:

 • Dashboards

 • Scorecards

 • KPI'er

 • Filtre

 • Indikatorer

 • Rapporter (undtagen analysediagrammer og -gitre, der har fanen Design)

Du kan bruge fanen Editor til at tilføje eller ændre de data, du bruger i dashboardelementerne. Derudover kan du bruge fanen Editor til at få vist et eksempel på visse typer dashboardelementer, f.eks. scorecards og rapporter. Fanen Editor til et scorecard er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Fanen Editor i den midterste rude for et scorecard

Toppen af siden

Fanen Design

Fanen Design er tilgængelig for analysediagrammer og analysegitre. Du kan bruge fanen Design til at tilføje eller ændre de Analysis Services-data, du bruger i analysediagrammet eller analysegitteret. Du kan også bruge fanen Design til at få vist et eksempel på rapporten. Fanen Design er fremhævet i illustrationen nedenfor

Fanen Design for en analyserapport

Fanen Forespørgsel

Fanen Forespørgsel er tilgængelig for analysediagrammer og analysegitre. Du kan bruge fanen Forespørgsel til at få vist, skrive eller ændre MDX-forespørgslen (Multidimensional Expressions – multidimensionelle udtryk), der bruges til at få vist oplysninger i den analytiske rapport. Fanen Forespørgsel er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Forespørgselsfanen for et analysediagram eller gitter

Vigtigt: Når du opretter analysediagrammet eller analysegitteret ved hjælp af en brugerdefineret forespørgsel, er rapporten ikke interaktiv. Dvs. at dashboardbrugerne ikke kan udforske data ved at gå til højere eller lavere detaljeringsniveauer i rapporten.

Toppen af siden

Fanen Tid

Fanen Tid er tilgængelig for datakilderne. Du kan bruge fanen Tid til at konfigurere en datakilde til at arbejde med Time Intelligence ved at angive niveauer for tidsperioder, f.eks. år, måneder eller dage. Fanen Tid er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Fanen Tid for en datakilde

Fanen Visning

Fanen Visning er tilgængelig for nogle typer datakilder, f.eks. datakilder i tabelformat. Du kan bruge fanen Vis til at få vist et eksempel på dataene eller til at angive kolonnedefinitioner. Fanen Vis er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Fanen Vis for en datakilde

Toppen af siden

Ruden Details

Ruden Detaljer findes på den ene side af skærmen i Dashboarddesigner. Ruden Detaljer er kun synlig, når du opretter, får vist eller ændrer et bestemt dashboardelement. Dvs. at ruden Detaljer kun er synlig, når der er valgt et bestemt dashboardelement i Browser til arbejdsområdet. Ruden Detaljer er fremhævet i illustrationen nedenfor:

Ruden Detaljer for et dashboard

Du kan bruge ruden Details til at tilføje eller ændre det indhold, du får vist i et dashboardelement. De elementer, der er tilgængelige i ruden Details, varierer, afhængigt af det dashboardelement du arbejder med.

Når du f.eks. har åbnet et analysediagram eller analysegitter, indeholder ruden Details elementer, f.eks. dimensioner, måleenheder og navngivne sæt. Disse elementer er tilgængelige i den SQL Server Analysis Services-kube, der bruges af rapporten.

Når du har åbnet et scorecard, vises der KPI'er, metrikværdier, akkumuleringer, dimensioner og andre elementer, der er relevante for det pågældende scorecard, i ruden Details.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×