Billeder i Power View

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Billeder er gode til at gøre et Power View-ark i Excel eller Power View i SharePoint flottere. Du kan:

 • Tilføje statiske billeder , som en baggrund, som et vandmærke, eller som et designelement, som et firmalogo.

 • Tilføje databundne billeder , der er knyttet til de data, der vises i rapporten.

Power View-ark med baggrundsbillede
Billeder af sportsgrene filtrerer sportsarrangementer i en feltbeholder. Flagbillederne i udsnittet filtrerer hele arket.

I denne artikel

Tilføje statiske billeder i Power View

Tilføje et baggrundsbillede

Tilføje et billede

Brug af databundne billeder i Power View

Billeder som faner i en feltbeholder

Billeder på et kort

Billeder som værdien i et udsnit

Angive billedegenskaber i Power Pivot til brug i Power View

Angive et standardbillede i Powerpivot

Styre sorteringsrækkefølgen

Kilder til databundne billeder

Billeder på et eksternt websted

Billeder, der er gemt i datamodellen

Billeder i en SharePoint-mappe

Tilføje statiske billeder i Power View

Du kan tilføje billeder og baggrundsbilleder til brug som en del af designet eller til identifikation. Billeder og baggrundsbilleder gentages ikke på hvert ark eller i hver visning i en projektmappe eller rapport. Du kan bruge forskellige billeder, eller du kan genbruge dem på hvert ark eller i hver visning.

Tilføje et baggrundsbillede

 1. Hvis du er i Excel, skal du sikre dig, at du er på et Power View-ark. Hvis du ikke er det, skal du vælge Indsæt > Power View.

 2. Gå til fanen Power View, og vælg sektionen Baggrundsbillede > Indstil billede.

  Du kan placere billedet ved hjælp af Stræk, Flise eller Centrer.

 3. Angiv gennemsigtigheden. Jo større procentsats, jo mere gennemsigtigt (og mindre synligt) er billedet.

Tilføje et billede

 1. Vælg Indsæt > Billede under fanen Power View på det tomme lærred i et Power View-ark.

 2. Naviger til billedet, og klik på Åbn.

 3. Når billedet er indsat på arket, kan du:

  • Flytte det: markér det, og peg derefter på kanten, indtil markøren ændres til en hånd, der peger

   Markør med hånd, der peger, i Power View

  • Tilpasse størrelsen: markér det, og peg derefter over størrelseshåndtagene i midten og i hjørnerne, indtil der vises en markør med en dobbeltpil.

   Markør med dobbeltpil til tilpasning af billedets størrelse i Power View

Toppen af siden

Brug af databundne billeder i Power View

Databundne billeder er en del af dataene i din datamodel. Du kan f.eks. have fotos af medarbejderne i din virksomhed eller af dine produkter.

Du kan bruge disse billeder i Power View på måder, som kan gøre din rapport nemmere at forstå og engagerende:

Du muligvis angive Egenskaber i Power Pivot , så du kan bruge billeder i Power View. Databundne billeder kan være intern eller ekstern i forhold til din datamodel. Kilden gør en forskel i, hvordan du kan bruge dem.

Billeder som faner i en feltbeholder

Feltbeholder med et billede af en sportsgren i Power View
Billeder af sportsgrene – i dette tilfælde hurtigløb på skøjter – filtrerer det liggende søjlediagram i denne beholder.

Felter i Power View er beholdere med et dynamisk navigationsbåndet. Fliser act som filtre – de Filtrerer indholdet i feltet til den værdi, der er valgt i fanerækken. Billeder Opret gode faner i fliser.

 1. Skab det ønskede udseende til et felt i et ark eller en visning i Power View.

 2. Træk billedfeltet til feltet Inddel efter.

Power View opretter felter med billeder på fanebåndet.

Du kan gøre meget mere med felter. Læs mere om fliser i Power View.

Billeder på et kort

Kort med flagbilleder i Power View
Disse kort viser flagbilledet og antal medaljer for hvert land.
 1. Tilføj de felter, der skal være på kortet, i et Power View-ark.

 2. Vælg fanen Design > Tabel > Kort.

Power View arrangerer felterne i den samme rækkefølge, som de vises i feltet Felter med to undtagelser:

 • Standardfeltet vises som en overskrift.

 • Standardbilledet er stort og vises fremhævet.

Læs mere om kort i Power View.

Billeder som værdien i et udsnit

Udsnit med billeder, der filtrerer andre visualiseringer i Power View
Billederne af forskellige sportsgrene fungerer som filtre i udsnittet i venstre side. Udsnittet filtrerer alle visualiseringer på arket til kunstskøjteløb.
 1. Klik på det tomme lærred i et Power View-ark eller Power View-visning.

 2. Markér feltet for det felt på feltlisten, som indeholder dine billeder.

 3. Der oprettes en tabel med billederne i Power View.

 4. Vælg fanen Design > Udsnit.

  Tip!:  Hvis Udsnit er nedtonet, skal du se, om du har mere end ét felt i tabellen. Du kan kun oprette et udsnit ud fra en tabel med ét felt.

 5. Når du klikker på billederne i udsnittet, bliver arket filtreret efter de værdier, der er knyttet til billedet.

Læs mere om udsnit i Power View.

Toppen af siden

Angive billedegenskaber i Power Pivot til brug i Power View

Angive et standardbillede i Power Pivot

Du kan angive et standardbillede i Power Pivot, hvis dine data er i Excel. Standardbilleder er større og placeret mere prominent, når de føjes til et kort. Når du vil angive billeder som standardbilleder, skal billederne (eller links til billederne) være placeret i en tabel, hvor de skal være entydige – det betyder, at hver række indeholder et nyt billede.

 1. Vælg fanen Power Pivot i Excel, og vælg Administrer datamodel.

  Ikke kan se fanen Power Pivot ? Aktivere Powerpivot.

 2. Klik på Avanceret > Tabelfunktionsmåde.

 3. Angiv et række-id, det kan f.eks. være en kolonne, der indeholder et entydigt id. Værdierne i kolonnen Række-id skal være entydige.

 4. Indstil Standardbillede til navnet på billedkolonnen.

Tip!: Hvis du også angiver en Standardetiket, vises den under billedet i en feltbeholder.

Læs mere om konfiguration af egenskaberne for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter.

Styre sorteringsrækkefølgen

En anden fordel ved at angive et standardbillede er, at du kan styre sorteringsrækkefølgen for billederne. Som standard er billeder i udsnit og felter sorteret efter billedets filnavn, men hvis du angiver et billede som standardbilledet, bliver det sorteret efter kolonnens Række-id. Hvis du identificerer en anden kolonne som kolonnen Standardnavn, bliver billederne sorteret ifølge værdierne i den kolonne.

Hvis dine data er i Excel og billeder er i en tabel, hvor rækkerne ikke er entydige, kan du stadig angive sorteringsrækkefølgen til et andet felt.

 1. Vælg fanen Power Pivot > Administrer datamodel.

  Ikke kan se fanen Power Pivot ? Aktivere Powerpivot.

 2. Klik i den kolonne, der indeholder billeder eller URL-adresser til billeder.

 3. Vælg fanen Hjem > Sortér efter kolonne.

 4. Billedkolonnen findes i feltet Sortér.

 5. Vælg navnet på den kolonne, du vil sortere billederne efter, i feltet Efter.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Kilder til databundne billeder

Billeder i din Power View-rapport kan komme fra flere kilder:

Billeder på et eksternt websted

Når billederne er placeret på et eksternt websted, åbner Power View billederne anonymt, så billederne skal tillade anonym adgang. Det betyder, at selvom den, der læser rapporten, har tilladelser til at se billederne, kan det ske, at billederne stadig ikke vises.

Proceduren for billederne på det eksterne websted kan også bruges for billeder på SharePoint – dog med den undtagelse, at URL-adressen er til et eksternt websted og ikke til et SharePoint-websted.

Det kan f.eks. være, at du har adgang til nogle billeder på et eksternt websted, og i Excel har du en kolonne i en tabel, som indeholder navnene på billederne. Den mest fleksible måde at administrere linkene til billederne på, er at oprette en beregnet kolonne, som samler billednavnet og URL-adressen til billedernes placering på det eksterne websted.

 1. Kopiér URL-adressen til det eksterne websted.

 2. Vælg fanen Power Pivot i Excel, og vælg Administrer datamodel.

  Ikke kan se fanen Power Pivot ? Aktivere Powerpivot.

 3. Klik i en tom celle i kolonnen Tilføj kolonne, og skriv et lighedstegn (=), URL-adressen i anførselstegn("") og billedkolonnenavnet i kantede parenteser ([]). Eksempel:

  = "http://contoso.com/images" & [Billedkolonnenavnet]

 4. Power Pivot udfylder alle cellerne i kolonnen med URL-adressen plus billednavnet.

 5. Højreklik på kolonneoverskriften, klik på Omdøb kolonne, og giv kolonnen et beskrivende navn.

 6. Hvis du vil sikre, at det virker, skal du kopiere en af værdierne og indsætte den i feltet Adresse i en browser. Billedet skulle blive vist.

Bemærk!: Eksterne billeder kan ikke vises i Power View-ark i Office 365. Billederne skal gemmes i en tabel i datamodellen.

Billeder, der er gemt i datamodellen

Der er nogle fordele ved at have billederne i datamodellen:

 • Projektmappen er komplet. Du kan stadig se billederne, hvis du bruger den offline.

 • Billederne vises i Power View-ark i Office 365.

Billederne skal være placeret i en kolonne af typen Binære data. Du kan ikke se billederne i Power Pivot, da der blot vises "Binære data" i felterne i kolonnen. Men, når du tilføjer feltet i Power View, vises billederne der.

Vigtigt!: Billeder i en binær kolonne er kun synlig i feltlisten i Power View, hvis den underliggende tabel indeholder en række-id-kolonne. Læs mere om konfiguration af egenskaberne for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter.

Hvis du har adgang til SQL Server, kan du hente billederne til SQL Server og overføre dem til din model. Se denne Microsoft blogindlæg tilføje billeder med Power Pivot: visualisere ol med Power View i Excel 2013, kan finde flere oplysninger.

Bemærk!:  Power View understøtter ikke OLE-objekter som billeder.

Det betyder, at du ikke kan importere billeder til din model fra Access, da Access gemmer billeder som OLE-objekter.

Billeder i en SharePoint-mappe

Hvis du bruger Power View i SharePoint (ikke Power View i Excel), kan du derefter oprette links til billederne i en SharePoint-mappe på samme måde, som du opretter links til dem på et eksternt websted.

Bemærk!: I Excel på computeren kan Power View-ark kun vise de billeder, der er gemt på et SharePoint-websted, hvis billederne tillader anonym adgang, hvilket ikke er tilladt i de fleste SharePoint-konfigurationer. Selvom du og læserne af projektmappen har tilladelser til at se billederne direkte på SharePoint-webstedet, kan de muligvis ikke vises i Power View i Excel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×