Besvare eller videresende en meddelelse

Besvarelse eller videresendelse af en e-mail er en af de mest almindelige opgaver i Microsoft Office Outlook 2007. De grundlæggende funktioner i forbindelse med at besvare eller videresende en meddelelse er beskrevet her. Hjælp til, hvordan du kan tilpasse e-mails som f.eks. ændre baggrunden eller tilføje vedhæftede filer, finder du under andre emner. Se afsnittet Se også i tilknytning til denne artikel.

Hvad vil du foretage dig?

Svare afsenderen

Svare afsenderen og alle modtagerne af en meddelelse

Videresende en meddelelse

Ikke medtage den oprindelige meddelelse automatisk

Fejlfinding ved en manglende Send-knap

Svare afsenderen

 1. Når du bare vil svare afsenderen af en e-mail, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Når meddelelsen er markeret, men ikke åbnet i et separet vindue     Klik på Besvar på værktøjslinjen Standard.

   Part of the Standard toolbar

  • Når meddelelsen er åben, og jeg kan se indholdet     Klik på Besvar i gruppen Svar under fanen Meddelelse.

   Message tab

 2. Opret meddelelsen.

  Tip: Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du se Vedhæfte en fil eller andet emne i en e-mail.

 3. Klik på Send.

  Fanen Meddelelse

Bemærk: Når du besvarer en e-mail, medtages den oprindelige meddelelse i meddelelsesteksten som standard. Se afsnittet Ikke medtage den oprindelige meddelelse automatisk for at ændre denne indstilling.

Toppen af siden

Svare afsenderen og alle modtagerne af en meddelelse

Du kan svare afsenderen af en e-mail, eller du kan medtage enhver person, der er vist på listen i felterne Til og Cc.

I mange tilfælde skal du ikke medtage alle i dit svar. Vær forsigtig med at bruge Svar til alle, specielt når der er mange modtagere eller en stor distributionsliste i dit svar. Det er bedre at vælge Besvar, når du kun skal kommunikere med afsenderen af meddelelsen. Du kan også slette navnene på de personer og distributionslister, der ikke behøver at læse dit svar.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Når meddelelsen er markeret, men ikke åbnet i et separat vindue     Klik på Svar til alle på værktøjslinjen Standard.

  • Når meddelelsen er åben     Klik på Svar til alle i gruppen Svar under fanen Meddelelse.

 2. Opret meddelelsen.

  Tip: Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du se Vedhæfte en fil eller andet emne i en e-mail.

 3. Klik på Send.

Tip: Hvis du kun har brug for at kontakte nogle af modtagerne, kan du slette de andre modtagere af meddelelsen ved at klikke på deres navn i feltet Til eller Cc, hvorved navnet fremhæves, og derefter trykke på DELETE.

Bemærk: Når du besvarer en e-mail, medtages den oprindelige meddelelse i meddelelsesteksten som standard. Se afsnittet Ikke medtage den oprindelige meddelelse automatisk for at ændre denne indstilling.

Toppen af siden

Videresende en meddelelse

Når du videresender en meddelelse, angiver du modtagerne i Felterne Til, Cc og Bcc. Meddelelsen medtager eventuelle vedhæftede filer, der fulgte med den oprindelige meddelelse. Hvis du vil tilføje flere vedhæftede filer, skal du se Vedhæfte en fil eller andet emne i en e-mail.

Tip: Hvis du vil videresende to eller flere meddelelser, skal du markere den første meddelelse og holde CTRL nede, mens du markerer resten af meddelelserne, og derefter klikke på Videresend. Hver meddelelse videresendes som en vedhæftet fil i en ny meddelelse.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Når meddelelsen er markeret, men ikke åbnet i et separat vindue     Klik på Videresend på værktøjslinjen Standard.

  • Når meddelelsen er åben     Klik på Videresend i gruppen Svar under fanen Meddelelse.

 2. Opret meddelelsen.

 3. Angiv modtagernavne i feltet Til.

  Bemærk: Der skal være mindst én gyldig e-mail-modtager i feltet Til, Cc eller Bcc, for at du kan sende en meddelelse.

  Marker modtagernavne på en liste ved at klikke på knappen Til, Cc eller Bcc.

  Yderligere oplysninger om felterne Cc og Bcc

  Cc er en forkortelse for "carbon copy". Hvis du føjer en modtagers navn til dette felt i en e-mail i Outlook, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er synligt for andre modtagere af meddelelsen.

  Bcc er en forkortelse for "blind carbon copy". Hvis du føjer en modtagers navn til dette felt i en e-mail, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er ikke synligt for andre modtagere af meddelelsen. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en ny meddelelse, kan du tilføje det.

  • Klik på Vis Bcc-felt i gruppen Felter under fanen Indstillinger.

 4. Klik på Send.

Toppen af siden

Ikke medtage den oprindelige meddelelse automatisk

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i hovedvinduet i Office Outlook 2007.

 2. Klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på E-mail-indstillinger.

 3. Vælg Medtag ikke oprindelig meddelelse på rullelisten Ved besvarelse af en meddelelse under Ved svar og videresendelser.

  E-mail Options dialog box

Toppen af siden

Fejlfinding ved en manglende Send-knap

Du kan ikke sende en e-mail uden kommandoen Send. Hensigten med dette afsnit er at hjælpe dig med at finde kommandoen Send, give dig mulige årsager til, hvorfor kommandoen Send mangler, og vejlede dig i at løse problemet.

Kommandoen Send findes ved siden af Felterne Til, Cc og Bcc.

Fanen Meddelelse

Når Outlook 2007 kører uden en konfigureret e-mail-konto, vises kommandoen Send ikke, og du kan ikke sende e-mails.

Fanen Meddelelse

De fleste bruger Outlook 2007 med en e-mail-konto. Men herunder finder du en række mulige årsager til, at der ikke er konfigureret en e-mail-konto:

 • Outlook 2007 er konfigureret uden e-mail-understøttelse     Selvom det ikke almindeligvis forekommer, kan Outlook 2007 være konfigureret til udelukkende at administrere kontaktpersoner, opgaver eller kalendere.

 • Konfigurationen af e-mail-kontoen blev afbrudt     Første gang Outlook 2007 kørte, blev konfigurationen af en e-mail-konto ikke fuldført.

 • Kontoens konfigurationsfil er beskadiget     Hvis den konfigurationsfil, der bruges til at lagre konfigurationsoplysninger om e-mail-kontoen, beskadiges, kan det medføre, at en tidligere konfigureret e-mail-konto ikke vises.

Bemærk: Du kan åbne en Outlook-datafil, der kaldes en Personal Folders file (.pst), få vist tidligere modtagne e-mails og bruge kommandoerne Ny meddelelse, Besvar, Svar til alle eller Videresend til at åbne et vindue, hvor du kan skrive en meddelelse. Men knappen Send bliver ikke vist, medmindre der er konfigureret mindst én e-mail-konto.

Kontrollere, at der er konfigureret en e-mail-konto

Kontroller først, om der er konfigureret en e-mail-konto.

 • Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

  Kommandoen Kontoindstillinger mangler

  Kommandoen Kontoindstillinger findes i menuen Funktioner i Outlook 2007. Hvis du bruger en tidligere version af Outlook, gælder følgende instruktioner ikke. Brug den Hjælp, følger med det pågældende produkt. Hvis titellinjen i det program, du bruger, viser Outlook Express, bruger du et program, der er ikke det samme som Outlook. Flere oplysninger finder du i Hjælp til Outlook Express.

  Skærmbillede

Hvis der ikke vises nogen poster under Navn på fanen E-mail, er det, fordi der ikke er konfigureret nogen e-mail-konti i din Outlook-profil.

Hvis du vil tilføje en e-mail-konto, kan du se under Tilføje eller fjerne en e-mail-konto.

Der er konfigureret en e-mail-konto, men knappen Send mangler stadig

Hvis der er angivet en e-mail-konto, kan du prøve at fjerne og derefter tilføje kontoen igen. Flere oplysninger finder du i emnet Tilføje eller fjerne en e-mail-konto.

Hvis knappen Send stadig ikke vises, når du opretter en ny meddelelse, eller når du besvarer eller videresender en meddelelse, kan du prøve at oprette en ny Outlook-profil og derefter tilføje din e-mail-konto. Flere oplysninger finder du i emnet Oprette en ny e-mail-profil.

Kontakte nogen for at få hjælp

Hvis de foregående trin ikke løste problemet med den manglende Send-knap, er der flere muligheder for at få yderligere hjælp, herunder Outlook-diskussionsgrupper og Microsoft Teknisk Support, som kan kontaktes via e-mail, online, chat eller telefon.

 • Klik på Kontakt os i menuen Hjælp i Outlook 2007.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×