Bestemme læsbarhedsniveauet for et dokument

Word bruger Flesch Reading Ease-skalaen til at angive en skreven teksts relative kompleksitet. Systemet gør brug af en analyse, som baseres på det gennemsnitlige antal stavelser pr. ord og ord pr. sætning. Jo flere point en tekst får, jo nemmere er den at forstå, og jo lavere antal point den får, jo mere vanskelig er den at forstå. De fleste dokumenter bør have et pointtal mellem 60 og 70.

  1. Klik på Indstillinger i menuen Word

    Bemærk: For at åbne Indstillinger i Word skal du have et dokument åbent.

  2. Klik på Stave- og grammatikkontrol under Værktøjer til redigering og korrektur.

  3. Under Grammatik skal du markere afkrydsningsfeltet Kontroller grammatik samtidig med stavning.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Vis statistik for læsbarhed, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Stave- og grammatikkontrol i menuen Værktøjer.

    Når stave- og grammatikkontrollen er udført, vises der oplysninger om dokumentets læsbarhedsniveau.

Tip: Hvis du har indstillet Word, så der udføres stave- og grammatikkontrol af tekst på andre sprog, og et dokument indeholder tekst på flere sprog, vises der kun statistik for tekstens læsbarhed på det sprog, der sidst blev kontrolleret. Hvis dokumentet f.eks. indeholder tre afsnit – det første på spansk, det andet på fransk og det tredje på engelsk – vises der kun statistik for den engelske teksts læsbarhed.

Se også

Tælle ord og linjer i et dokument

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×