Beskrivelser af SmartArt-grafik

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Liste

Navn på layout

Beskrivelse

Billede

Grundlæggende blokliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. Optimerer både vandret og lodret visningsplads til figurer.

Billede af layoutet Grundlæggende blokliste

Bøjet billedmarkeringsliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. De små runde figurer er designet til at indeholde billeder. Det fungerer fint til illustration af både niveau 1- og niveau 2-tekst. Optimerer både vandret og lodret visningsplads til figurer.

Billede af layoutet Bøjet billedmarkering

Kontinuert billedliste

Bruges til at vise grupper af forbundne oplysninger. De runde former er designet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Kontinuert billedliste

Detaljeret proces

Bruges med store mængder niveau 2-tekst til at vise forløb gennem flere faser.

Billede af layoutet Detaljeret proces

Grupperet liste

Bruges til at vise oplysningsgrupper og -undergrupper eller trin og undertrin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Niveau 1-tekst svarer til vandrette figurer på øverste niveau, og niveau 2-tekst svarer til lodrette undertrin eller hver relateret figur på øverste niveau. Det fungerer fint til fremhævning af undergrupper eller undertrin, hierarkiske oplysninger eller flere oplysningslister.

Billede af layoutet Grupperet liste

Hierarkiliste

Bruges til at vise hierarkiske relationer fortløbende på tværs af grupper. Kan også bruges til at gruppere eller vise oplysninger.

Billede af layoutet Hierarkiliste

Vandret punktliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningslister. Det fungerer godt sammen med store mængder tekst. Al tekst har samme fremhævningsgrad, og retning er ikke antydet.

Billede af layoutet Vandret punktliste

Vandret billedliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysninger med vægt på relaterede billeder. De øverste figurer er designet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Vandret billedliste

Billedmarkeringsliste

Bruges til at vise grupperede eller relaterede oplysninger. De små figurer i de øverste hjørner er designet til at indeholde billeder. Niveau 2-tekst fremhæves i forhold til niveau 1-tekst, og det er velegnet til store mængder niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Billedmarkeringsliste

Billedtekstliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. De øverste figurer er designet til at indeholde billeder, og billeder fremhæves i forhold til tekst. Det fingerer fint til billeder med korte billedtekster.

Billede af layoutet Billedtekstliste

Pyramideliste

Bruges til at vise forholdsmæssige, indbyrdes forbundne eller hierarkiske relationer. Tekst vises i de rektangulære figurer oven på pyramidens baggrund.

Layoutet Pyramideliste

Segmenteret proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fremhæver niveau 2-tekst, da hver linje vises i en separat figur.

Billede af layoutet Segmenteret proces

Stablet liste

Bruges til at vise oplysningsgrupper eller trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Cirkelfigurerne indeholder niveau 1-tekst, og de tilsvarende rektangler indeholder niveau 2-tekst. Fungerer godt til mange detaljer og minimal niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Stablet liste

Tabelhierarki

Bruges til at vise oplysningsgrupper opbygget fra top til bund og hierarkierne i hver gruppe. Dette layout indeholder ikke forbindelseslinjer.

Billede af layoutet Tabelhierarki

Tabelliste

Bruges til at vise grupperede eller relaterede oplysninger af samme værdi. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den øverste figur, og niveau 2-tekst bruges til efterfølgende lister.

Billede af layoutet Tabelliste

Målliste

Bruges til at vise indbyrdes forbundne eller overlappende oplysninger. Hver af de første syv linjer i niveau 1-tekst vises i den rektangulære figur. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout. Fungerer godt med både niveau 1- og niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Målliste

Trapezliste

Bruges til at vise grupperede eller relaterede oplysninger af samme værdi. Det fungerer godt sammen med store mængder tekst.

Billede af layoutet Trapezliste

Lodret boksliste

Bruges til at vise flere oplysningsgrupper, især grupper med store mængder niveau 2-tekst. Det er et godt valg til oplysningslister med punktopstillinger.

Billede af layoutet Lodret boksliste

Lodret blokliste

Bruges til at vise oplysningsgrupper eller trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fungerer godt sammen med store mængder niveau 2-tekst. Det er et godt valg til tekst med et hovedpunkt og flere underpunkter.

Billede af layoutet Lodret blokliste

Lodret punktliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. Det fungerer godt til lister med lange titler eller oplysninger på øverste niveau.

Billede af layoutet Lodret punktliste

Lodret vinkelliste

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces eller til at fremhæve bevægelse eller retning. Niveau 2-tekst fremhæves i forhold til niveau 1-tekst, og det er velegnet til store mængder niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Lodret vinkelliste

Lodret billedmarkeringsliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. De små cirkler er designet til at indeholde billeder.

Layoutet Lodret billedmarkeringsliste

Lodret billedliste

Bruges til at vise ikke-sekventielle eller grupperede oplysningsblokke. De små figurer til venstre er designet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Lodret billedliste

Lodret pileliste

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, der bevæger sig mod et fælles mål. Fungerer godt til punktopstillinger.

Billede af layoutet Lodret pileliste

Toppen af siden

Proces

Navn på layout

Beskrivelse

Billede

Markeringsproces

Bruges til at vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fungerer fint til illustration af både niveau 1- og niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Markeringsproces

Afvekslende flow

Bruges til at vise oplysningsgrupper eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fremhæver interaktionen eller relationerne mellem oplysningsgrupperne.

Billede af layoutet Afvekslende flow

Pilebånd

Bruges til at vise enten relaterede eller kontrasterende koncepter for en forbindelse, f.eks. modsatrettede kræfter. De første to linjer med niveau 1-tekst bruges til tekst i pilene. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Pilebånd

Grundlæggende bøjelig proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Optimerer både vandret og lodret visningsplads til figurer.

Billede af layoutet Grundlæggende bøjelig proces

Grundlæggende vinkelproces

Bruges til at vise et forløb, en tidslinje, sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces eller til at fremhæve bevægelse eller retning. Niveau 1-tekst vises inden i en pil, mens niveau 2-tekst vises under pilene.

Billede af layoutet Grundlæggende vinkelproces

Grundlæggende proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces.

Layoutet Grundlæggende proces

Grundlæggende tidslinje

Bruges til at vise sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsopgave eller til at vise tidslinjeoplysninger. Fungerer godt med både niveau 1- og niveau 2-tekst.

Layoutet Grundlæggende tidslinje

Vinkelliste

Bruges til at vise et forløb gennem flere processer, der udgør en samlet arbejdsproces. Kan også bruges til at illustrere modsatte processer. Niveau 1-teksten svarer til den første pil i venstre side, mens niveau 2-teksten svarer til vandrette undertrin for hver figur, der indeholder niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Vinkelliste

Rund, bøjelig proces

Bruges til at vise en lang eller ikke-lineær sekvens eller trin i en opgave, proces eller arbejdsopgave. Fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst. Maksimerer både den vandrette og den lodrette visningsplads til figurer.

Billede af layoutet Rund, bøjelig proces

Lukket vinkelproces

Bruges til at vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces eller til at fremhæve bevægelse eller retning. Kan bruges til at fremhæve oplysninger i den første figur. Fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Lukket vinkelproces

Kontinuert pileproces

Bruges til at vise en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fungerer bedst sammen med niveau 1-tekst, da alle linjer med niveau 1-tekst vises inde i pilen. Niveau 2-tekst vises uden for pilen.

Billede af layoutet Kontinuert pileproces

Kontinuert blokproces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces og fungerer bedst med minimal niveau 1- og niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Kontinuert blokproces

Kontinuert billedliste

Bruges til at vise grupper af forbundne oplysninger. De runde former er designet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Kontinuert billedliste

Konvergerende pile

Bruges til at vise ideer eller koncepter, der konvergerer i et centralt punkt. Fungerer bedst med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Konvergerende pile

Detaljeret proces

Bruges med store mængder niveau 2-tekst til at vise forløb gennem flere faser.

Billede af layoutet Detaljeret proces

Divergerende pile

Bruges til at vise ideer eller koncepter, der strækker sig ud fra en central kilde. Fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Divergerende pile

Ligning

Bruges til at vise sekventielle trin eller opgaver, der afbilder en plan eller et resultat. Den sidste linje med niveau 1-tekst vises efter lighedstegnet (=). Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Ligning

Tragt

Bruges til at vise filtrering af oplysninger, eller hvordan forskellige dele flettes til et hele. Det fremhæver slutresultatet. Kan indeholde op til fire linjer med niveau 1-tekst. Den sidste af disse fire linjer med niveau 1-tekst vises under tragten, og de andre linjer svarer til en cirkulær figur. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, når du skifter layout.

Billede af layoutet Tragt

Gear

Bruges til at vise sammenknyttede ideer. Hver af de første tre linjer med niveau 1-tekst svarer til en gearform, og deres tilsvarende niveau 2-tekst vises i rektangler ved siden af gearformen. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Gear

Modsatrettede pile

Bruges til at vise to modsatte ideer eller ideer, der afviger fra et centralt punkt. Hver af de to første linjer med niveau 1-tekst svarer til en pil. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Modsatrettede pile

Billedmarkeringsproces

Bruges til at vise sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. De rektangulære figurer i baggrunden er udformet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Billedmarkeringsproces

Procespile

Bruges til at vise oplysninger, der illustrerer en proces eller arbejdsproces. Niveau 1-tekst vises i de cirkulære figurer, og niveau 2-tekst vises i pilene. Fungerer bedst med minimal tekst og til fremhævning af bevægelse eller retning.

Layoutet Procespile

Procesliste

Bruges til at vise flere oplysningsgrupper eller trin og undertrin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Niveau 1-tekst svarer til vandrette figurer øverst, og niveau 2-tekst svarer til lodrette undertrin eller hver relateret figur på øverste niveau.

Billede af layoutet Procespile

Gentagen bøjelig proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Optimerer både vandret og lodret visningsplads til figurer.

Billede af layoutet Gentagen bøjelig proces

Segmenteret proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fremhæver niveau 2-tekst, da hver linje vises i en separat figur.

Billede af layoutet Segmenteret proces

Forskudt proces

Bruges til at vise et nedadgående forløb gennem trin. Hver af de første fem linjer med niveau 1-tekst svarer til et rektangel. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Forskudt proces

Pil op

Bruges til at vise et forløb eller trin med en opadgående tendens i en opgave, proces eller arbejdsproces. Hver af de første fem linjer med niveau 1-tekst svarer til et punkt på pilen. Dette fungerer bedst med minimal tekst. Ubrugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Pil op

Lodret pileliste

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, der bevæger sig mod et fælles mål. Fungerer godt til punktopstillinger.

Billede af layoutet Lodret pileliste

Lodret bøjelig proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det optimerer både vandret og lodret visningsplads for figurer. Lægger mere vægt på de indre relationer mellem figurerne end på retning eller bevægelse.

Layoutet Lodret, bøjelig proces

Lodret vinkelliste

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces eller til at fremhæve bevægelse eller retning. Niveau 2-tekst fremhæves i forhold til niveau 1-tekst, og det er velegnet til store mængder niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Lodret vinkelliste

Lodret ligning

Bruges til at vise sekventielle trin eller opgaver, der afbilder en plan eller et resultat. Den sidste linje med niveau 1-tekst vises efter pilen. Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Lodret ligning

Lodret proces

Bruges til at vise et forløb eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Det fungerer bedst med niveau 1-tekst, da den lodrette plads er begrænset.

Layoutet Lodret proces

Toppen af siden

Cyklus

La jelayout navn

Beskrivelse

Billede

Grundlæggende cyklus

Bruges til at gengive en løbende sekvens af faser, opgaver eller hændelser i et cirkulært forløb. Det fremhæver faserne eller trinnene og ikke de forbindende pile eller forløb og fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Layoutet Grundlæggende cyklus

Grundcirkel

Bruges til at vise, hvordan individuelle dele danner en helhed. De første syv linjer med niveau 1-tekst svarer til jævnt fordelte kile- eller cirkelfigurer. Den øverste niveau 1-tekstfigur vises uden for resten af cirklen, så den fremhæves. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Grundcirkel

Grundlæggende radial

Bruges til at vise relationen til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale figur, og dens niveau 2-tekst svarer til de omgivende cirkulære figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Grundlæggende radial

Blokcyklus

Bruges til at gengive en løbende sekvens af faser, opgaver eller hændelser i et cirkulært forløb. Det fremhæver faserne eller trinnene og ikke de forbindende pile eller forløb.

Billede af layoutet Blokcyklus

Kontinuert cyklus

Bruges til at gengive en løbende sekvens af faser, opgaver eller hændelser i et cirkulært forløb. Det fremhæver relationen mellem alle komponenter og fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Kontinuert cyklus

Cyklusmatrix

Bruges til at vise relationen til en central ide i et cyklisk forløb. Hver af de første fire linjer med niveau 1-tekst svarer til en kile- eller cirkelfigur, og niveau 2-tekst vises i en rektangulær figur ved siden af kile- eller cirkelfiguren. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Cyklusmatrix

Divergerende radial

Bruges til at vise relationer til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale cirkulære figur. Det fremhæver de omgivende cirkler og ikke den centrale ide. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Divergerende radial

Gear

Bruges til at vise sammenknyttede ideer. Hver af de første tre linjer med niveau 1-tekst svarer til en gearform, og deres tilsvarende niveau 2-tekst vises i rektangler ved siden af gearformen. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Gear

Mangerettet cyklus

Bruges til at gengive en løbende sekvens af faser, opgaver eller hændelser, der kan forekomme i enhver retning.

Billede af layoutet Mangerettet cyklus

Retningsuafhængig cyklus

Bruges til at repræsentere en kontinuerlig sekvens af trin, opgaver eller hændelser i et cirkulært flow. Hver form har samme vigtighedsgrad. Fungerer godt, når det ikke er nødvendigt at angive retning.

Billede af layoutet Retningsuafhængig cyklus

Radialcyklus

Bruges til at vise relationen til en central ide. Fremhæver både oplysninger i midtercirklen, og hvordan oplysninger i den yderste ring bidrager til den centrale ide. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale cirkel, og dens niveau 2-tekst svarer til den yderste ring. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Radialcyklus

Radial Venn

Bruges til både at vise overlappende relationer og relationen til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale figur, og linjerne med niveau 2-tekst svarer til de omgivende cirkulære figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Radial Venn

Segmenteret cyklus

Bruges til at vise et forløb eller en sekvens af faser, opgaver eller handlinger i et cirkulært forløb. Fremhæver de indbyrdes afhængige dele. Hver af de syv linjer med niveau 1-tekst svarer til en kile eller cirkel. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, når du skifter layout.

Billede af layoutet Segmenteret cyklus

Tekstcyklus

Bruges til at gengive en løbende sekvens af faser, opgaver eller handlinger i et cirkulært forløb. Det fremhæver pilene eller forløbet og ikke faserne eller trinnene og fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Tekstcyklus

Toppen af siden

Hierarki

Layout navn

Beskrivelse

Billede

Hierarki

Bruges til at vise hierarkiske relationer forløbende fra top til bund.

Billede af layoutet Hierarki

Hierarkiliste

Bruges til at vise hierarkiske relationer fortløbende på tværs af grupper. Kan også bruges til at gruppere eller vise oplysninger.

Billede af layoutet Hierarkiliste

Vandret hierarki

Bruges til at vise hierarkiske relationer forløbende vandret. Det fungerer godt for beslutningstræer.

Billede af layoutet Vandret hierarki

Vandret mærket hierarki

Bruges til at vise hierarkiske relationer forløbende vandret og grupperet hierarkisk. Fremhæver overskrifter eller niveau 1-tekst. Den første linje med niveau 1-tekst vises i figuren i begyndelsen af hierarkiet, og den anden og alle efterfølgende linjer med niveau 1-tekst vises øverst i de høje rektangler.

Layoutet Vandret mærket hierarki

Mærket hierarki

Bruges til at vise hierarkiske relationer fortløbende fra top mod bund og grupperet hierarkisk. Fremhæver overskrifter eller niveau 1-tekst. Den første linje med niveau 1-tekst vises i figuren i begyndelsen af hierarkiet, og alle efterfølgende linjer med niveau 1-tekst vises til venstre i de høje rektangler.

Billede af layoutet Mærket hierarki

Organisationsdiagram

Bruges til at vise hierarkiske oplysninger eller referencerelationer i en organisation. Hjælpefiguren og de hængende layout i organisationsdiagrammet er tilgængelige sammen med dette layout.

Layoutet Organisationsdiagram

Tabelhierarki

Bruges til at vise oplysningsgrupper opbygget fra top til bund og hierarkierne i hver gruppe. Dette layout indeholder ikke forbindelseslinjer.

Billede af layoutet Tabelhierarki

Toppen af siden

Relation

Navn på layout

Beskrivelse

Billede

Pilebånd

Bruges til at vise enten relaterede eller kontrasterende koncepter for en forbindelse, f.eks. modsatrettede kræfter. De første to linjer med niveau 1-tekst bruges til tekst i pilene. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Pilebånd

Balance

Bruges til at sammenligne eller vise relationen mellem to ideer. Hver af de første to linjer med niveau 1-tekst svarer til tekst, der vises i den ene side øverst i midterpunktet. Fremhæver niveau 2-tekst, som er begrænset til fire figurer på begge sider af midterpunktet. Balancen forrykkes mod den side, der har de fleste figurer med niveau 2-tekst. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Balance

Grundcirkel

Bruges til at vise, hvordan individuelle dele danner en helhed. De første syv linjer med niveau 1-tekst svarer til jævnt fordelte kile- eller cirkelfigurer. Den øverste niveau 1-tekstfigur vises uden for resten af cirklen, så den fremhæves. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Grundcirkel

Grundlæggende radial

Bruges til at vise relationen til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale figur, og dens niveau 2-tekst svarer til de omgivende cirkulære figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Grundlæggende radial

Grundlæggende mål

Bruges til at vise opbevaring, gradueringer eller hierarkiske relationer. De første fem linjer med niveau 1-tekst er knyttet til en cirkel. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Grundlæggende mål

Grundlæggende Venn

Bruges til at vise overlappende eller indbyrdes forbundne relationer. De første syv linjer med niveau 1-tekst svarer til en cirkel. Hvis der er fire linjer med niveau 1-tekst eller mindre, er teksten inde i cirklerne. Hvis der er mere end fire linjer med niveau 1-tekst, er teksten uden for cirklerne. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Grundlæggende Venn

Kontinuert billedliste

Bruges til at vise grupper af forbundne oplysninger. De runde former er designet til at indeholde billeder.

Billede af layoutet Kontinuert billedliste

Konvergerende pile

Bruges til at vise ideer eller koncepter, der konvergerer i et centralt punkt. Fungerer bedst med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Konvergerende pile

Konvergerende radial

Bruges til at vise relationer mellem koncepter eller komponenter og en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale cirkulære figur, og linjerne med niveau 2-tekst svarer til de omgivende rektangulære figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Konvergerende radial

Modvægtspile

Bruges til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Hver af de to første linjer med niveau 1-tekst svarer til en pil og fungerer godt sammen med niveau 2-tekst. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Modvægtspile

Cyklusmatrix

Bruges til at vise relationen til en central ide i et cyklisk forløb. Hver af de første fire linjer med niveau 1-tekst svarer til en kile- eller cirkelfigur, og niveau 2-tekst vises i en rektangulær figur ved siden af kile- eller cirkelfiguren. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Cyklusmatrix

Divergerende pile

Bruges til at vise ideer eller koncepter, der strækker sig ud fra en central kilde. Fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Divergerende pile

Divergerende radial

Bruges til at vise relationer til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale cirkulære figur. Det fremhæver de omgivende cirkler og ikke den centrale ide. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Divergerende radial

Ligning

Bruges til at vise sekventielle trin eller opgaver, der afbilder en plan eller et resultat. Den sidste linje med niveau 1-tekst vises efter lighedstegnet (=). Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Ligning

Tragt

Bruges til at vise filtrering af oplysninger, eller hvordan forskellige dele flettes til et hele. Det fremhæver slutresultatet. Kan indeholde op til fire linjer med niveau 1-tekst. Den sidste af disse fire linjer med niveau 1-tekst vises under tragten, og de andre linjer svarer til en cirkulær figur. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, når du skifter layout.

Billede af layoutet Tragt

Gear

Bruges til at vise sammenknyttede ideer. Hver af de første tre linjer med niveau 1-tekst svarer til en gearform, og deres tilsvarende niveau 2-tekst vises i rektangler ved siden af gearformen. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Gear

Grupperet liste

Bruges til at vise oplysningsgrupper og -undergrupper eller trin og undertrin i en opgave, proces eller arbejdsproces. Niveau 1-tekst svarer til vandrette figurer på øverste niveau, og niveau 2-tekst svarer til lodrette undertrin eller hver relateret figur på øverste niveau. Det fungerer fint til fremhævning af undergrupper eller undertrin, hierarkiske oplysninger eller flere oplysningslister.

Billede af layoutet Grupperet liste

Hierarkiliste

Bruges til at vise hierarkiske relationer fortløbende på tværs af grupper. Kan også bruges til at gruppere eller vise oplysninger.

Billede af layoutet Hierarkiliste

Lineært Venn

Bruges til at vise overlappende relationer i en sekvens. Fungerer bedst med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Lineært Venn

Indlejret mål

Bruges til at vise opbevaringsrelationer. Hver af de første tre linjer med niveau 1-tekst svarer til teksten øverst til venstre i figurerne, og niveau 2-teksten svarer til de mindre figurer. Det fungerer bedst med minimalt antal niveau 2-tekstlinjer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Indlejret mål

Retningsuafhængig cyklus

Bruges til at repræsentere en kontinuerlig sekvens af trin, opgaver eller hændelser i et cirkulært flow. Hver form har samme vigtighedsgrad. Fungerer godt, når det ikke er nødvendigt at angive retning.

Billede af layoutet Retningsuafhængig cyklus

Modsatrettede pile

Bruges til at vise to modsatte ideer eller ideer, der afviger fra et centralt punkt. Hver af de to første linjer med niveau 1-tekst svarer til en pil. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Modsatrettede pile

Billedmarkeringsliste

Bruges til at vise grupperede eller relaterede oplysninger. De små figurer i de øverste hjørner er designet til at indeholde billeder. Niveau 2-tekst fremhæves i forhold til niveau 1-tekst, og det er velegnet til store mængder niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Billedmarkeringsliste

Radialcyklus

Bruges til at vise relationen til en central ide. Fremhæver både oplysninger i midtercirklen, og hvordan oplysninger i den yderste ring bidrager til den centrale ide. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale cirkel, og dens niveau 2-tekst svarer til den yderste ring. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Radialcyklus

Radialliste

Bruges til at vise relationer til en central ide i en cyklus. Den midterste figur kan indeholde et billede. Niveau 1-tekst vises i de mindre cirkler, og al relateret niveau 2-tekst vises ved siden af de mindre cirkler.

Billede af layoutet Radialliste

Radial Venn

Bruges til både at vise overlappende relationer og relationen til en central ide i en cyklus. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale figur, og linjerne med niveau 2-tekst svarer til de omgivende cirkulære figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Radial Venn

Segmenteret pyramide

Bruges til at vise opbevaring, forholdsmæssige eller indbyrdes forbundne relationer. De første ni linjer med niveau 1-tekst vises i trekantede figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout. Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Segmenteret cyklus

Stablet Venn

Bruges til at vise overlappende relationer. Det er et godt valg til at fremhæve vækst eller graduering. Fungerer bedst udelukkende med niveau 1-tekst. De første syv linjer med niveau 1-tekst svarer til en cirkulær figur. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Stablet Venn

Tabelhierarki

Bruges til at vise oplysningsgrupper opbygget fra top til bund og hierarkierne i hver gruppe. Dette layout indeholder ikke forbindelseslinjer.

Billede af layoutet Tabelhierarki

Målliste

Bruges til at vise indbyrdes forbundne eller overlappende oplysninger. Hver af de første syv linjer i niveau 1-tekst vises i den rektangulære figur. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout. Fungerer godt med både niveau 1- og niveau 2-tekst.

Billede af layoutet Målliste

Lodret ligning

Bruges til at vise sekventielle trin eller opgaver, der afbilder en plan eller et resultat. Den sidste linje med niveau 1-tekst vises efter pilen. Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Lodret ligning

Toppen af siden

Matrix

Navn på layout

Beskrivelse

Billede

Grundlæggende matrix

Bruges til at vise relationen mellem komponenterne og helet i kvadranter. De første fire linjer med niveau 1-tekst vises i kvadranterne. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Layoutet Grundlæggende matrix

Gittermatrix

Bruges til at vise placeringen af koncepterne langs to akser. Fremhæver de individuelle komponenter frem for helheden. De første fire linjer med niveau 1-tekst vises i kvadranterne. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Gittermatrix

Titelmatrix

Bruges til at vise relationen mellem de fire kvadranter og helet. Den første linje med niveau 1-tekst svarer til den centrale figur, og de første fire linjer med niveau 2-tekst vises i kvadranterne. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout.

Billede af layoutet Titelmatrix

Toppen af siden

Pyramide

Navn på layout

Beskrivelse

Billede

Grundlæggende pyramide

Bruges til at vise forholdsmæssige, indbyrdes forbundne eller hierarkiske relationer, hvor den største komponent er i bunden, og figuren så snævrer ind opefter. Niveau 1-tekst vises i pyramidesegmenterne, og niveau 2-tekst vises i figurer ved siden af hvert enkelt segment.

Layoutet Grundlæggende pyramide

Omvendt pyramide

Bruges til at vise forholdsmæssige eller indbyrdes forbundne eller hierarkiske relationer, hvor den største komponent er foroven, og figuren så snævrer ind nedefter. Niveau 1-tekst vises i pyramidesegmenterne, og niveau 2-tekst vises i figurer ved siden af hvert enkelt segment.

Billede af layoutet Omvendt pyramide

Pyramideliste

Bruges til at vise forholdsmæssige, indbyrdes forbundne eller hierarkiske relationer. Tekst vises i de rektangulære figurer oven på pyramidens baggrund.

Layoutet Pyramideliste

Segmenteret pyramide

Bruges til at vise opbevaring, forholdsmæssige eller indbyrdes forbundne relationer. De første ni linjer med niveau 1-tekst vises i trekantede figurer. Ikke brugt tekst vises ikke, men forbliver tilgængelig, hvis du skifter layout. Fungerer bedst sammen med kun niveau 1-tekst.

Billede af layoutet Segmenteret cyklus

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×