Beskære et billede i Publisher

Nogle gange kan du få brug for at passe et billede ind på en plads i et nyhedsbrev eller en brochure, uden at billedet forvrænges, eller at udseendet på anden måde ændres. Du kan beskære et billede manuelt, eller du kan spare tid med nye beskæringsværktøjer.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Placer beskæringshåndtaget over en kant eller et hjørne.

  Beskæringshåndtag

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære den ene side, skal du trække i midterhåndtaget på den pågældende side.

  • Hvis du vil beskære lige meget på to sider samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker i et midterhåndtag.

  • Hvis du vil beskære alle fire side af billedet i lige stort omfang og på samme tid, skal du trykke på Ctrl+Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag.

  Bemærkninger: 

  • Slip museknappen for at se det beskårne billede.

  • Klik på beskæringsværktøjet for kun at se det beskårne billede. Hvis du vil se hele billedet igen, skal du klikke på beskæringsværktøjet igen. Billedet viser tydeligt den beskårne del og viser resten af billedet som et gennemsigtigt billede.

Værktøjerne Tilpas, Fyld, Panorering og Roter

Tilpasse

Hvis dit billede er større eller mindre end en billedrammen, kan du ændre størrelsen på billedet, så det passer ind, uden at ændre billedets udseende.

 • Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Tilpas.

  Beskæringsværktøjet Tilpas

  Billedets størrelse tilpasses, så det passer i billedrammen.

  Eksempel på Fyld

Bemærk: For at billedet i størst muligt omfang kan forblive, som det er, kan nogle af de yderste dele af billedet beskæres.

Fyld

Brug værktøjet Fyld til at udfylde et billedområde uden at ændre billedets udseende.

 • Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Fyld.

  Fyld

  Billedets størrelse tilpasses, så det udfylder billedområdet.

  Eksempel på Fyld

Bemærk: For at billedet i størst muligt omfang kan forblive, som det er, kan nogle af de yderste dele af billedet beskæres.

Panorering

Du kan centrere billedet, mens du bruger beskæringsværktøjet.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Flyt markøren hen oven over billedet, indtil den ændres til markøren Flyt.

 3. Klik på og træk billedet for at anbringe det, hvor du vil have det.

  Værktøjet Panorering

Bemærk: Hvis du vil fortsætte med at beskære, skal du klikke på beskæringshåndtagene, så du kommer i fokus.

Rotere

Du kan rotere billedet, mens du bruger beskæringsværktøjet.

 1. Klik på billedet, og klik på Billedværktøjer – Formatér > Beskær.

  Beskæringsværktøj

 2. Peg på det grønne rotationshåndtag, og træk musen i den retning, du vil rotere objektet.

  Eksempel på Roter

Bemærk: Hvis du vil rotere med 15 grader ad gangen, skal du trykke på Skift, mens du trækker i håndtaget.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×