Beskære et billede

Du kan bruge de forbedrede beskære til at trimme og fjerne uønskede dele i billeder, så du får lige det udseende, du gerne vil have. Se Fjerne en baggrund i et billede, hvis du vil fjerne baggrunden i et billede.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over beskæring

Beskære et billede

Beskære til en bestemt figur

Beskære til et almindeligt højde-breddeforhold

Beskære til at passe til eller udfylde en figur

Slette fraskårede dele af billede

Oversigt over beskæring

beskære fjerner eller skjuler områder i et billede, som du ikke ønsker at få vist ved at reducere de lodrette eller vandrette kanter. Beskæring bruges ofte til at skjule eller trimme en del af et billede, enten for at fremhæve eller fjerne uønskede dele.

Beskæringsfunktionen er forbedret, så du nu nemt kan beskære til en bestemt figur, beskære til at passe til eller udfylde en figur eller beskære til et almindeligt billedes højde-bredde-forhold.

Eksempel på før og efter beskæring

Toppen af siden

Beskære et billede

 1. Markér det billede, du vil beskære.

 2. Klik på Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

  Gruppen Størrelse under fanerne Billedværktøjer/Formatér i PowerPoint

  Bemærk   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil beskære en side, skal du trække det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i en af siderne indad.

  • Hvis du vil beskære alle fire sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

 4. Flyt enten beskæringsområdet (ved at trække kanterne på det beskårne rektangel) eller billedet for at placere beskæringen.

 5. Tryk på Esc, når du er færdig.

  Bemærkninger  

  • Hvis du vil beskære billedet til nøjagtige mål, skal du højreklikke på billedet og derefter klikke på Formatér billede i genvejsmenu. I ruden Beskær under Billedplacering skal du angive målene i felterne Bredde og Højde.

  • Hvis du vil vise eller tilføje en margen rundt om et billede, skal du trække beskæringshåndtagene væk fra billedets centrum.

Toppen af siden

Beskære til en bestemt figur

En hurtig måde at ændre billedets figur på er at beskære billedet til en bestemt figur. Når du beskærer et billede til en bestemt figur, bliver billedet automatisk trimmet til at udfylde figurens geometri, og billedets mål bevares.

 1. Markér det eller de billeder, du vil beskære til en bestemt figur.

  Hvis du beskærer flere billeder, skal du beskære dem til den samme figur, Hvis du vil beskære forskellige figurer, skal du beskære billederne individuelt.

 2. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

  Liste efter klik på knappen Beskær

  Bemærk   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Klik på Beskær til figur, og klik derefter på den figur, du vil beskære.

Tip   Hvis du ønsker det samme billede i forskellige figurer, skal du oprette en kopi eller kopier af billedet og derefter beskære hvert billede individuelt til den ønskede figur.

Toppen af siden

Beskære til et almindeligt højde-breddeforhold

Du kan beskære billedet til et almindeligt foto eller højde-bredde-forhold, så det nemt passer til en billedramme. Dette er også en god måde at se billedets mål, når det beskæres.

 1. Markér det billede, du vil beskære til et almindeligt højde-breddeforhold.

 2. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Format.

  Liste efter klik på knappen Beskær

  Bemærk   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Peg på Højde-breddeforhold, og klik derefter på det ønskede forhold.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig.

Toppen af siden

Beskære til at passe til eller udfylde en figur

Hvis du vil fjerne en del af billedet, men stadig ønsker at udfylde figuren med så meget af billedet som muligt, skal du vælge Fyld. Når du vælger denne indstilling, vises nogle af kanterne på billedet muligvis ikke, men højde-bredde-forhold i det originale billede bevares. Hvis du ønsker, at hele billedet skal passe ind i figuren, skal du vælge Tilpas. Højde-breddeforholdet fra det originale billede bevares.

 1. Markér det billede, du ønsker at beskære til at passe til eller udfylde en bestemt figur.

 2. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

  Liste efter klik på knappen Beskær

  Bemærk   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Klik på Fyld eller Tilpas.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig.

Toppen af siden

Slette fraskårede dele af billede

Når du har beskære et billede, bevares de dele, du har skåret fra, som en del af billedfilen. Du kan reducere filstørrelsen ved at fjerne de fraskårede dele fra billedfilen. Det er også en god ide at gøre dette for at forhindre andre i at se de dele i billedet, du har fjernet.

  Dette kan ikke fortrydes. Derfor skal du kun gøre dette, når du er sikker på, at du har foretaget alle de relevante beskæringer og ændringer.

 1. Klik på det eller de billeder, du ønsker at fjerne uønskede oplysninger fra.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

  Billede af båndet i PowerPoint

  Bemærk   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Slet fraskårede dele af billeder under Komprimeringsindstillinger.

  Hvis du kun vil fjerne beskæringer til det valgte billede eller billeder i filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede.

Tip   Se Reducere filstørrelsen på et billede for at få flere oplysninger om, hvordan du reducerer billedernes filstørrelse og komprimerer billeder.

Gælder: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog