Beskære et billede

Du kan bruge beskæringsværktøjer i Office til at trimme og fjerne uønskede dele af billeder. Hvis du vil fjerne baggrunden fra et billede, skal du se Fjern baggrunden fra et billede. Ud over standard-billedbeskæring, kan du også beskære billeder til bestemte figurer og beskære billedfyld i en figur i Office til Mac og Office 2010 eller nyere.

Bemærk!: Beskæringsværktøjer er ikke tilgængelige for figurer, men i Office 2010 eller nyere, kan du ændre størrelsen på en figur og bruge værktøjet Rediger punkter til at opnå en effekt, der svarer til beskæring eller tilpasning af en figur. Se Beskær for at tilpasse eller udfylde en figur nedenfor for at få flere oplysninger.

 1. Markér det billede, du vil beskære, i filen.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér, og klik derefter på Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér i Billedværktøjer

  Bemærk!: Hvis fanerne Billedværktøjer og Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur). Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære en side, skal du trække det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme tid, skal du trække et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i en af siderne indad.

  • Hvis du vil beskære alle fire sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

 4. Flyt enten beskæringsområdet (ved at trække kanterne på det beskårne rektangel) eller billedet for at placere beskæringen.

 5. Tryk på Esc, når du er færdig.

  Bemærk!: Hvis du vil vise eller tilføje en margen rundt om et billede, skal du trække beskæringshåndtagene væk fra billedets centrum.

Bemærk!: Når du beskærer et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Hvis du vil fjerne den beskårne del permanent og reducere billedstørrelsen, skal du se Slet beskårne dele af et billede.

En hurtig måde at ændre billedets figur på er at beskære et billede til en bestemt figur. Når du beskærer et billede til en bestemt figur, bliver billedet automatisk trimmet til at udfylde figurens geometri, og billedets proportioner bevares.

 1. Markér det eller de billeder, du ønsker at beskære til en bestemt figur.

  Hvis du beskærer flere billeder, skal du beskære dem til den samme figur. Hvis du vil beskære forskellige figurer, skal du beskære billederne individuelt.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

  Bemærk!: Hvis fanerne Billedværktøjer og Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur). Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Klik på Beskær til figur, og klik derefter på den figur, du vil beskære til.

Tip!: Hvis du vil bruge det samme billede i forskellige figurer, skal du oprette en kopi eller kopier af billedet og derefter beskære hvert billede individuelt til den ønskede figur.

Du kan beskære billedet til almindelig billedstørrelse eller højde-bredde-forhold, så det nemt passer til en standardbilledramme. Dette er også en god måde at se billedets proportioner, når det beskæres.

 1. Markér det billede, du vil beskære til et almindeligt højde-breddeforhold.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

  Bemærk!: Hvis fanerne Billedværktøjer og Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur). Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Peg på Højde-breddeforhold, og klik derefter på det ønskede forhold.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig.

Du kan tilføje et billede som fyld til en figur og derefter redigere eller beskære figuren.

Tilføj et billede til en figur

 1. Tilføj en figur til dokumentet (se Tilføj figurer for yderligere instruktioner), og klik derefter på figuren for at markere den.

 2. I Tegnefunktioner under fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figurfyld > Billede og vælge det ønskede billede.

  Tilføje et billede som figurfyld

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

Rediger størrelsen på figuren

Hvis du vil ændre en figurs dimensioner, samtidig med at den grundlæggende format bibeholdes, skal du blot markere figuren og trække i et af størrelseshåndtagene, indtil figuren har den ønskede størrelse og dimensioner.

Vælg, hvordan billedet passer ind i figuren

Hvis billedet er skævt, beskåret eller ikke udfylder den ønskede figur, skal du bruge værktøjerne Tilpas og Udfyld til finjustering. Hvis du vil fjerne (eller "beskære") dele af billedet, men stadig udfylde hele figuren, skal du vælge Udfyld. Hvis du vil have resten af billedet til at passe ind i figuren, skal du vælge Tilpas. Det oprindelige billedes størrelsesforhold bevares, men du har muligvis tomme områder i din figur.

 1. Klik på det billede, der skal bruges i figuren.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér og klik derefter på pilen under Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer

  Bemærk!: Hvis fanerne Billedværktøjer og Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret dit billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Klik på Fyld eller Tilpas.

  • Udfyld indstiller størrelsen på billedet, så det passer til figurens højde eller bredde, afhængigt af hvilken der er størst. Dette udfylder figuren med billedet og fjerner alt omkring figuren.

   Billede, hvor Beskær for at udfylde er anvendt

  • Tilpas indstiller størrelsen på billedet, så højden og bredden svarer til figurens grænser. Dette får så meget som muligt af billedet til at blive vist i figuren. Nogle områder af figuren kan dog stadig være tomme.

   Beskær for at tilpasse figur vist på billede

   Du kan trække billedet for at ændre hvilke områder, der vises i figuren.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig.

Brug redigeringspunkter til at redigere eller beskære figuren

Selvom beskæringsværktøjer ikke er tilgængelige for figurer, kan du bruge værktøjet Rediger punkter til at redigere en figur manuelt:

 1. Markér den figur, du vil ændre.

 2. Under Tegnefunktioner på fanen Formatér skal du klikke på Rediger figur knapflade og derefter klikke på Rediger punkter.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Træk i knudepunkterne (sorte prikker), indtil figuren ser ud, som du ønsker. Du kan tilføje eller slette punkter ved at trykke på CTRL, mens du klikker på figurens kontur.

Efter at du har beskære dele af et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Du kan reducere filstørrelsen ved at slette de beskårne dele fra billedfilen. Det forhindrer også, at andre kan se de dele af billedet, du har fjernet.

Vigtigt!: Hvis du sletter beskårne dele og skifter mening, kan du klikke på knappen Fortryd Knapflade for at gendanne de beskårne dele. Men når du har slettet delene, kan dine ændringer ikke fortrydes, hvis du gemmer filen. Du bør kun gemme filen, når du er sikker på, at du har foretaget alle de beskæringer og ændringer, du ønsker.

 1. Markér det eller de billeder, hvorfra du vil slette beskårne dele.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

  Knappen Komprimer billeder under fanen Formatér i Billedværktøjer

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater. Hvis din skærmstørrelse er reduceret, kan du muligvis kun se ikonet Komprimer billeder.

  • Ikonet Komprimer billeder uden etiket

 3. Markér afkrydsningsfeltet Slet fraskårne dele af billeder under Komprimeringsindstillinger.

  Hvis du kun vil fjerne beskæringer til det valgte billede eller billeder i filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør en fil med billeder mindre, og om komprimering af billeder, i Reducere filstørrelsen på et billede.

Beskære et billede

 1. Markér det billede, du vil beskære, i filen.

 2. Klik på Billedværktøjer > Formatér, og klik derefter på Beskær i gruppen Størrelse.

  Knappen Beskær under fanen Formatér i Billedværktøjer

  Bemærk!: Hvis fanerne Billedværktøjer og Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret et billede (og ikke en figur). Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære en side, skal du trække det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme tid, skal du trække et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

   Bemærk!: Hvis du vil vise eller tilføje en margen rundt om et billede, skal du trække beskæringshåndtagene væk fra billedets centrum.

Beskær et billede

 1. Højreklik på det billede, du vil beskære i Word-, PowerPoint- eller OneNote-filen og klik på Beskær.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil beskære en side, skal du trække det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme tid, skal du trække et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

  • Hvis du vil beskære to sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i en af siderne indad.

  • Hvis du vil beskære alle fire sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.

   Tip!: I Word Online kan du beskære en pixel ad gangen: Markér billedet, og klik på Beskær under Billedværktøjer på fanen Formatér, og klik derefter på Flere indstillinger for Beskær. Angiv antallet af pixels, der skal fjernes fra de øverste, nederste, venstre og højre kanter af billedet.

 3. Når du er færdig, skal du klikke uden for billedet.

 4. Hvis du fortryder, skal du trykke på Ctrl+Z for at fortryde beskæringen.

Bemærk!: Når du beskærer et billede, bevares de beskårne dele som en del af billedfilen. Hvis du vil fjerne den beskårne del permanent og reducere billedstørrelsen, skal du åbne filen i din skrivebordsapp og læse Slet beskårne dele af et billede.

Se også

Beskær et billede i Office til Mac

Indsæt billeder

Indsæt en tegning i et Word-dokument

Reducer filstørrelsen på et billede

Rediger størrelsen på et billede, en figur, en tekstboks eller WordArt

Rotere et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede

Brug Layoutindstillinger i Word til at flytte billeder

Ombryd tekst rundt om billeder i Word

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×