Beregningsoperatorer og operatorer i Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Operatorer angiver typen beregning, du vil udføre på elementerne i en formel, som tilføjelse, subtraktion, multiplikation og division. Der findes en Standardrækkefølge, som beregninger udføres, men du kan ændre denne rækkefølge ved hjælp af parenteser.

Der er fire forskellige typer beregningsoperatorer: matematisk, sammenlignings, tekstsammenføjnings og reference.

Matematiske operatorer

Hvis du vil udføre grundlæggende matematiske operationer, f.eks. addition, subtraktion eller multiplikation, kombinere tal og frembringe numeriske resultater, skal du bruge følgende aritmetiske operatorer.

Matematisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plustegn)

Addition

3+3

– (minustegn)

Subtraktion
Negation

3–1
–1

* (stjerne)

Multiplikation

3*3

/ (skråstreg)

Division

3/3

% (procenttegn)

Procent

20 %

^ (indsætningstegn)

Eksponentiation

3^2

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi, enten SAND eller FALSK.

sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Tekstsammenføjningsoperator

Brug &-tegnet, hvis du vil sammenkæde eller sammenføje en eller flere tekststrenge, så de frembringer én tekstværdi.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Forbinder eller sammenkæder to værdier og frembringer en sammenhængende tekstværdi

("Norden"&"vind")

Referenceoperatorer

Kombiner celleområder til beregninger ved hjælp af følgende operatorer.

Referenceoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem de to referencer, inklusive de to referencer

B5:B15

, (komma)

Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference

SUM(B5:B15,D5:D15)

(mellemrum)

Skæringspunktoperator, som opretter en reference til de celler, der er fælles for de to referencer

B7:D7 C6:C8

I nogle tilfælde kan rækkefølgen, hvormed beregningen udføres, påvirke formlens returværdi. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan rækkefølgen fastsættes, og hvordan du kan ændre denne rækkefølge for at opnå de ønskede resultater.

Beregningsrækkefølge

Formler beregner værdier i en bestemt rækkefølge. En formel i Excel begynder altid med et lighedstegn (=). Lighedstegnet fortæller Excel, at de følgende tegn udgør en formel. Efter lighedstegnet står de elementer, der skal beregnes (operatorerne). De er adskilt af beregningsoperatorer. Excel beregner formlen fra venstre til højre ud fra en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Operator forrang

Hvis du kombinerer flere operatorer i én formel, udføres handlingerne i den rækkefølge, de vises i, i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer, f.eks. både en multiplikations- og en divisionsoperator, læses operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(mellemrum)

, (komma)

Referenceoperatorer

Negation (som i –1)

%

Procent

^

Eksponentiation

* og /

Multiplikation og division

+ og –

Addition og subtraktion

&

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Bruge parenteser

Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes af en parentes. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi der i Excel beregnes multiplikation før addition. Formlen multiplicerer 2 med 3 og adderer derefter 5 til resultatet.

= 5 + 2 * 3

Men hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, vil der i Microsoft Excel adderes 5 og 2, og resultatet vil derefter multipliceres med 3, hvilket giver 21.

= (5 + 2) * 3

I eksemplet nedenfor tvinger parenteserne omkring formlens første del Microsoft Excel til først at beregne B4+25 og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Du kan se denne video om operatorernes rækkefølge i Excel for at få mere at vide.

Når du angiver en formel, forventer Excel bestemte typer værdier for hver operator. Hvis du angiver en anden type værdi end forventet, kan Excel nogle gange konvertere værdien.

Formlen

Frembringer

FORKLARING

= "1" + "2"

3

Når du bruger et plustegn (+), forventer Excel tal i formlen. Selvom anførselstegnene betyder, at "1" og "2" er tekstværdier, konverterer Excel automatisk tekstværdierne til tal.

= 1 + "$4.00"

5

Når en formel forventer et tal, konverterer Excel teksten, hvis den er i et format, der normalt accepteres for et tal.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel fortolker teksten som en dato i formatet dd/mm/åååå, konverterer datoerne til tal og beregner derefter forskellen mellem dem.

= SQRT ("8 + 1")

#VÆRDI!

Excel kan ikke konvertere teksten til et tal, fordi teksten "8+1" ikke kan konverteres til et tal. Du kan bruge "9" eller "8"+"1" i stedet for "8+1" for at konvertere teksten til et tal og returnere resultatet 3.

= "A" & SAND

ASAND

Når der forventes tekst, konverterer Excel tal og logiske værdier som SAND og FALSK til tekst.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Grundlæggende matematik i Excel

Brug Excel som regnemaskine

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel og funktionstaster

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×