Beregnede kolonner i PowerPivot

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med beregnede kolonner, kan du tilføje nye data til en tabel i din Power Pivot datamodel. Men i stedet for at indsætte eller importere værdier i kolonnen, skal du oprette en formel til Data Analysis Expressions (DAX), der definerer kolonneværdier. For eksempel, vil du føje salg profit værdier til hver række i en factsales. Ved at tilføje en ny beregnet kolonne, og ved hjælp af formlen = [salgsbeløb]-[Samletomkostning]-[returbeløb], beregnes værdier ved at trække værdier fra hver række i kolonnerne Samletomkostning og returbeløb fra værdier i hver række i kolonnen salgsbeløb. Kolonnen Profit kan derefter bruges i en pivottabel, pivotdiagram eller Power View-rapport, som du ville gøre en anden kolonne.

Beregnet kolonne i Power Pivot

Beregnet kolonne i Power Pivot

Bemærk!: Selvom beregnede kolonner og målinger ligner hinanden, begge er baseret på en formel, er de forskellige i hvordan de bruges. Mål anvendes oftest bruger i området værdier i en pivottabel eller et pivotdiagram. Beregnede kolonner bruges, når du vil placere beregnede resultater i et andet område i en pivottabel (som en kolonne eller række i en pivottabel eller på en akse i et pivotdiagram). Du kan finde flere oplysninger om foranstaltninger, målinger i Power Pivot.

Om beregnede kolonner

Formlerne i beregnede kolonner ligner meget de formler, du opretter i Excel. Du kan dog ikke som i Excel oprette forskellige formler til forskellige rækker i en tabel. DAX-formlen anvendes automatisk på hele kolonnen.

Når en kolonne indeholder en formel, beregnes værdien for hver enkelt række. Resultaterne beregnes for kolonnen, så snart du indtaster formlen. Derefter genberegnes kolonneværdierne, hvis det er nødvendigt, f.eks. når de underliggende data opdateres.

Du kan oprette beregnede kolonner, der er baseret på mål og andre beregnede kolonner. For eksempel kan du oprette en beregnet kolonne for at uddrage et tal fra en tekststreng og derefter bruge tallet i en anden beregnede kolonne.

Toppen af siden

Eksempel

En beregnet kolonne kan være baseret på data, som du har tilføjet i en eksisterende tabel. Du kan f.eks. vælge at sammensætte værdier, udføre addition, udtrække understrenge eller sammenligne værdierne i andre felter. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du allerede have tilføjet mindst én tabel i Power Pivot.

Lad os se på følgende formel:

=EOMONTH([StartDate],0])

Formlen udtrækker denne formel måneden fra kolonnen StartDate i tabellen Promotion fra Contoso-eksempeldata. Derefter udregnes værdien for slutningen af måneden for hver række i tabellen Promotion. Den anden parameter angiver antallet af måneder før eller efter måneden i StartDate. I dette tilfælde betyder 0 den samme måned. Hvis f.eks. værdien i kolonnen StartDate er 6/1/2001, bliver værdien i den beregnede kolonne 6/30/2001.

Finde flere oplysninger om eksempeldata, Hent eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

Toppen af siden

Navngive beregnede kolonner

Som standard føjes nye beregnede kolonner til højre for andre kolonner, og kolonnen tildeles automatisk standardnavnet på CalculatedColumn1, CalculatedColumn2og så videre. Du kan omarrangere og Omdøb kolonner, når de er oprettet. Der er dog nogle begrænsninger for ændringer til beregnede kolonner:

  • Hvert kolonnenavn skal være entydigt i en tabel.

  • Undgå navne, der allerede har været anvendt til foranstaltninger inden for den samme projektmappe. Du kan nemt åbne beregningsfejl, selvom det er muligt for en måling og en beregnet kolonne skal have samme navn, hvis navne ikke er entydige. For at undgå bruge aktivering en måling ved et uheld, når der henvises til en kolonne altid en fuldstændig kolonnereference.

  • Når du omdøber en beregnet kolonne, skal alle formler, der benytter data fra den eksisterende kolonne, opdateres. Medmindre manuel opdateringstilstand er valgt, bliver formlernes resultater automatisk opdateret. Denne proces kan dog tage lidt tid.

  • Der er nogle tegn, der ikke kan bruges i navnene på kolonner eller i navne på andre objekter i Power Pivot. Du kan finde flere oplysninger, se "Navngivning af krav" "i specifikation af DAX-syntaks for Powerpivot.

Sådan omdøbes eller redigeres en eksisterende beregnet kolonne

  1. Højreklik på overskriften i den beregnede kolonne, du vil omdøbe, i Power Pivot-vinduet, og klik på Omdøb kolonne.

  2. Skriv et nyt navn, og tryk derefter på ENTER for at acceptere det nye navn.

Toppen af siden

Ændre datatypen

Du kan ændre datatypen for en beregnet kolonne på samme måde, som du kan ændre datatypen for alle ikke-beregnede kolonner. Du kan ikke foretage følgende ændringer af datatypen: fra tekst til decimal, fra tekst til heltal, fra tekst til valuta og fra tekst til dato. Du kan ændre fra tekst til boolesk.

Toppen af siden

Beregnede kolonners ydelse

Formlen for en beregnet kolonne kan være mere ressource-intensivt end den formel, der bruges til en måling. En grund er, at resultatet for en beregnet kolonne beregnes altid for hver række i en tabel, mens en måling beregnes kun for de celler, der bruges i pivottabellen eller pivotdiagrammet.

For eksempel har en tabel med en million rækker altid en beregnet kolonne med en million resultater, og en tilsvarende påvirkning af ydeevnen. Men en pivottabel filtrerer data normalt ved at anvende række- og kolonneoverskrifter derfor beregnes målingen kun efter et undersæt af data i hver celle i pivottabellen.

En formel har afhængigheder af de objekter, som formlen refererer til, f.eks. andre kolonner eller udtryk, der evaluerer værdier. En beregnet kolonne, som er baseret på en anden kolonne, eller en kolonne, som indeholder et udtryk med en kolonnereference, kan f.eks. ikke evalueres, før den anden kolonne er evalueret. Automatisk opdatering er som standard aktiveret. Derfor kan alle sådanne afhængigheder påvirke ydelsen, mens værdierne og formlerne opdateres.

Følg disse retningslinjer for at undgå problemer med ydelsen, når du opretter beregnede kolonner:

  • I stedet for at oprette en enkelt formel, der indeholder mange komplekse afhængigheder, kan du oprette formler trinvist, hvor resultaterne gemmes i kolonner, så du kan validere resultaterne og bedømme ydelsen.

  • Ændring af data vil ofte kræve, at beregnede kolonner beregnes igen. Du kan forhindre dette ved at vælge manuel genberegningstilstand. Hvis værdierne i den beregnede kolonne er forkerte, bliver kolonnen imidlertid nedtonet, indtil du opdaterer og genberegner dataene.

  • Hvis du ændrer eller sletter relationer mellem tabeller, vil formler, der bruger kolonner i disse tabeller, blive ugyldige.

  • Hvis du opretter en formel, der indeholder en cirkulær afhængighed, dvs. en afhængighed, der refererer til sig selv, opstår der en fejl.

Opgaver

Følgende artikler indeholder flere oplysninger om, hvordan du arbejder med beregnede kolonner.

Oprette en beregnet kolonne

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×